Nakomelingen van Lambert Möllendonn en Catharina DIEDERICH

Nakomelingen van Lambert Möllendonn en Catharina DIEDERICH (1792-1861 en 1780-1857)

I.2 Catharina DIEDERICH, geb. Amsterdam 17 12 1780, dienstbaar 1814, overl. ald. 25 10 1857, tr. (1) ald. 01 05 1814 Anthonie GOLDEWIJK, geb. Lichtevoorde 1784, schoenmaker, overl. voor 1819, zn. van Anthony GOLDEWIJK en Johanna RIETBERG, tr. (2) Amsterdam 29 12 1819 Lammert MÖLLENDONN, geb. Amsterdam 12 04 1792, schoenmaker 1819, overl. ald. 8-10-1861. Vondeling gevonden op 4 september 1792 voor de meisjespoort van dit Godshuis. Met een briefje met volledige naam, gereformeerd gedoopt.

Uit het eerste huwelijk:

  1. Antonie Gerardus GOLDEWIJK, geb. Amsterdam 08 08 1816 (zie II.1).

Uit het tweede huwelijk:

  1. Lambert Philip MÖLLEDONN, geb. Amsterdam 23 02 1824 (zie II.3).

II.1 Antonie Gerardus GOLDEWIJK, geb. Amsterdam 08 08 1816. Tr. Delft 26 04 1844 Maria WAGENMAKERS, geb. Delft 01 09 1809, dr. van Antonius WAGENMAKERS en Huberdina SMITS.

Uit dit huwelijk:

  1. Antonius Lambertus Philippus GOLDEWIJK, geb. Amsterdam 18 06 1846.
  2. Catharina Maria Hubertina GOLDEWIJK, geb. Amsterdam 14 06 1848.
  3. Lambertus Philippus Theodorus GOLDEWIJK, geb. Amsterdam 09 03 1850, overl. ald. 2x 10 1881.
  4. Hendrik Willem Jozef GOLDEWIJK, geb. Amsterdam 17 07 1854.

Na het overlijden van Catharina woont Lammert bij zijn stiefzoon in. Hij heeft zijn schoenen- en laarzenwinkel in de Hartenstraat aan Antonie overgedaan.

Een neef met dezelfde naam als Antonie trouwt met de zuster van Maria in 1841 te Delft.

II.3 Lambert Philip MÖLLEDONN, geb. Amsterdam 23 02 1824, commissionair 1870, overl. Londen 1881, tr. voor 1852 ? ?

Uit dit huwelijk:

  1. Louise Emily MÖLLEDONN, geb. Amsterdam/Londen 03 01 1852. Terug uit Engeland in Amsterdam.