Nakomelingen van Cornelis MAAN

I.1 Cornelis MAAN, geb. ca 3/1792, ged. 03 1792, magazijnmeester 1823, magazijnmeester in de garnizoensziekenzaal 1830, overl. Amsterdam 24 06 1861 in het Corvershof. Gevonden op 24 maart 1792 om 21.30 uur op de Herengracht, het 2e huis van de Warmoesgracht (= nu Raadhuisstraat) op de stoep van de Heer Van Son. Met briefje: dit kint is gedoopt Cornelis. Hij is niet herdoopt door het Aalmoezeniersweeshuis. Er is dus geen doopdatum bekend. Hij is 14 dagen oud. Tussen 10 en 24 maart zijn op 2 Cornelissen gedoopt, beide op 11/3 en een Cornelis Gerrit op 17/3. De leeftijd is geschat. Als je verder teruggaat in maart is er nog een Cornelis op 1 maart gedoopt. En een Cornelis Arend op 4/3. De laatste twee zijn in de Amstelkerk gedoopt, dus minder waarschijnlijk dat het een van hen is. Alle 5 zijn mogelijk. Cornelis van de Walle, zoon van Jacob en Jannetje Verbeek die op 10-3 gedoopt werd in de Nieuwe Kerk, komt het meest in aanmerking gezien de vindplaats van Cornelis op de Warmoesgracht, een steenworpafstand van de Nieuwe Kerk en waarschijnlijk ook van het huis van de ouders. Tr. (1) Amsterdam 26 02 1823 Helena Anthonia DEURMAN, geb. Amsterdam 16 04 1796, werkster 1845, dienstbode o.a. in 1856 in het Burgerweeshuis, overl. 3-4-1830 Amsterdam, dr. van Casper DEURMAN en Antonia VERHOEVEN. Bij het huwelijk erkennen ze 2 kinderen. Tr. (2) Amsterdam 04 08 1830 Jannetje EEDENBURG, ged. Amsterdam 10 03 1793, overl. 23-7-1857, dienstbaar 1830, dr. van Pieter EEDENBURG, timmermansknecht, en Anjen van HOEK.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Johanna Lucia MAAN (24), geb. Amsterdam 25 10 1819, overl. ald. 05 04 1839.
 2. Alida Geertruij MAAN (24), geb. ‘s Hertogenbosch 26 03 1823 (zie II.3).
 3. Helena Anthonia MAAN (24), geb. Amsterdam 25 01 1824 (zie II.5).
 4. Maria Cornelia MAAN (24), geb. Amsterdam 07 05 1825 (zie II.8).
 5. Agnes MAAN (24), geb. ca 1826, overl. Amsterdam 10 10 1826.
 6. levenloos kind MAAN (24), geb. Amsterdam 02 11 1827, overl. ald. 02 11 1827.
 7. Agnes MAAN (24), geb. Amsterdam 20 01 1829 (zie II.13).

Uit het tweede huwelijk:

 1. Petronella Cornelia MAAN (24), geb. Amsterdam 1832, overl. Bloemendaal 09 07 1882. Petronella is blind en woont lange tijd in het Blindeninstituut aan de Keizersgracht bij de Westermarkt. Op haar 25e wordt ze opgenomen op de vrouwenziekenzaal van het Buitengasthuis, waar ze 511 dagen blijft. Ongehuwd.
 2. levenloos kind MAAN (24), geb. Amsterdam 28 06 1833, overl. ald. 28 06 1833.

II.3 Alida Geertruij MAAN (24), geb. ‘s Hertogenbosch 26 03 1823, dienstbode 1853, tapster, overl. Amsterdam 19 10 1899, tr. ald. 04 05 1853 Jacob de WEERT, geb. Amsterdam 21 12 1821, horlogemaker 1853, 1883, overl. 26 08 1899, zn. van Gerrit de WEERT en Charlotta Frederika SCHUTTENBERG.

Uit dit huwelijk:

 1. Charlotte Fredrika de WEERT, geb. Amsterdam 05 03 1855, overl. ald. 06 04 1856.
 2. Alida Geertruida Wilhelmina de WEERT, geb. Amsterdam 20 01 1857, overl. ald. 11 01 1934. Tr. Amsterdam 04 05 1883 Frederik Gerardus KOSTER, geb. Amsterdam 1857 (gezindte: EL), boekdrukker 1883, zn. van Gerardus Johannes KOSTER, spiegelmaker, en Margaretha Maria GOSKER.
 3. Cornelis Jacob de WEERT, geb. Amsterdam 19 05 1859.
 4. Alida Geertruij de WEERT, geb. Amsterdam 17 02 1861, overl. ald. 05 01 1862.

II.5 Helena Anthonia MAAN, geb. Amsterdam 25 01 1824, dienstbode 1855, overl. voor 1869. Helena woont enige tijd bij haar zus Geertruij met haar zoontje Cornelis. Ook woont ze nog bij haar vader terwijl ze gehuwd is met Jacob Schilder in Purmerend. Tr. (1) Amsterdam 24 05 1855 Jacobus SCHILDER, geb. Edam 1800, werkman 1855, overl. Purmerend 14 04 1858, zn. van Cornelis SCHILDER en Aaltje SCHAAP. Weduwnaar van Antje Bakker, met 5 kinderen. Tr. (2) Amsterdam 13 06 1860 Bartholomeus ELLERMEIJER, geb. Amsterdam 1807, timmerman, zn. van Johannes ELLERMEIJER en Cornelia SCHOT. Weduwnaar van Maria Donker, met wie hij een zoon had. Na het overlijden van Helena hertrouwt hij met Maria de Jong in 1869.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Cornelis SCHILDER, geb. Amsterdam 05 11 1853.

II.8 Maria Cornelia MAAN, geb. Amsterdam 07 05 1825, dienstbaar 1845, tapster 1850. melkverkoopster Als weduwe, naaister 1887, overl. ald. na 1891, tr. (1) ald. 05 06 1845 Jan SANDERS, geb. Volendam 1815, tapper, zn. van Klaas SANDERS en Maartje PRONK. Weduwnaar van Geertje Bakker. Geen kinderen met Maria. Tr. (2) Amsterdam 07 02 1850 Willem SNEEBOER, geb. Hem 1815, zadelmaker, overl. Amsterdam 27 04 1877, zn. van Pieter SNEEBOER en Maartje KAAG.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Helena Antonia SANDERS, geb. Amsterdam 09 10 1845.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Maria SNEEBOER, geb. Amsterdam 06 12 1845 (zie III.9).

III.9 Maria SNEEBOER, geb. Amsterdam 06 12 1845, tr. Rotterdam 23 10 1879, sch. Amsterdam 15 11 1888 Oltmann LISCALJET, geb. Amsterdam 1855, goudslager 1879, makelaar 1901, overl. ald. 02 01 1884, zn. van Hermanus Pieter LISCALJET, goudslager, en Johanna Maria BUNJES.

Uit dit huwelijk:

 1. Willem Marie LISCALJET, geb. Amsterdam 25 07 1880, klerk aan de rijksverzekeringsbank, overl. Naarden 30 09 1949, tr. Amsterdam 30 05 1919 Johanna Maria Henriette Jacoba SCHWAB, geb. Amsterdam 1888, overl. Naarden 02 08 1944, dr. van Hendrik SCHWAB en Hendrika Johanna LEMMERS. Weduwe van Jan Carel Pieter Steenhauer.
 2. Johanna Maria Oltdina LISCALJET, geb. Amsterdam 29 09 1881, tr. ald. 21 11 1901, sch. ald. 11 11 1936 Johannes Maria Petrus Antonius HUIJSEN, fotograaf 1877, zn. van Johannes Adrianus Jacobus HUIJSEN en Ada Wilhelmina ZEMSCH. Zie bijlage over Huijsen.
 3. Oltman LISCALJET, geb. Amsterdam 24 03 1883, overl. ald. 02 01 1884.
 4. Hermina Petronella LISCALJET, geb. Amsterdam 01 09 1884, tr. ald. 18 05 1917 Johannes Jacobus Hendricus FIJME, geb. Amsterdam 1892, kantoorbediende 1917, zn. van Hendricus Petrus Antonius FIJME, brievenbesteller, en Anna Maria SCHOLTZ.
 5. Maria Oldina LISCALJET, geb. Amsterdam 14 04 1886, overl. ald. 14 07 1886.
 6. Oltmann LISCALJET, geb. Amsterdam 04 10 1887, tr. ald. 30 07 1924 Anna Maria ter HOEVEN, geb. Amsterdam 1891, dr. van Roelof ter HOEVEN en Anna Maria MUSCH.

II.13 Agnes MAAN, geb. Amsterdam 20 01 1829, overl. Utrecht 15 06 1893, tr. ald. 11 04 1866 Jan HOFMAN, geb. Utrecht 1832, overl. ald. 24 03 1903, zn. van Hendrik HOFMAN en Johanna van der VLIS. Agnes woont voor haar huwelijk met haar dochtertje bij haar vader en stiefmoeder.

Uit dit huwelijk:

 1. Agnes MAAN/HOFMAN, geb. Amsterdam 18 01 1862.