Nakomelingen van Aaltje GLIENBORN

Nakomelingen van Aaltje GLIENBORN (1792-1867)

I.2 Aaltje GLIENBORN (Glunborn), geb. Amsterdam 15 02 1792, ged. ald. 11 03 1792, naaister 1829, overl. Wijhe 24 11 1867. Gevonden voorde meisjespoort van dit Godshuis om 20 uur op 24 februari 1792 Met briefje: met geboortedatum, niet getobt en moit hiete Altje Glunborn. Tr. (1) Wijhe 22 12 1825 Jan van AAST, geb. Wijhe 1792, schoenmaker, overl. 04 05 1826, zn. van Hendrik van AAST, schoenmaker, en Maria Willems van WERVEN, weduwnaar van Agneta Dorothea Hijling, eveneens een Amsterdamse vondeling, overl. 17-11-1824. Tr. (2) Wijhe 25 04 1829 Albert KOTTERIK (Kortrik), geb. Raalte 1785, daghuurder 1829, klompenmaker 1854, overl. Wijhe 01 12 1854, zn. van Hendrik KOTTERIK en Fenne Derks BLOEMEN.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Fenne KORTRIK, geb. Wijhe 1836 (zie II.2).

II.2 Fenne KORTRIK, geb. Wijhe 1836, dienstmeid 1866, 1868, strijkster 1895, overl. Zwolle 18 03 1919, tr. (1) Wijhe 22 06 1866 Egbert ROTHMAN, geb. Laren 06 1867, timmerman 1866, overl. Wijhe 24 06 1867, zn. van Hendrik ROTHMAN, landbouwer, en Aaltjen RUNNEBOOM, tr. (2) Zwolle 05 11 1868 Hendrik Jan te GROOTENHUIS, geb. Zwolle 1831, belastingcommies 1868, 1870, ambtenaar 1873, zn. van Derk Ludolf te GROOTENHUIS en Aaltje MENS, weduwnaar van Alberdina Louisa van der Veen.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Alberdina Aleida ROTHMAN, geb. Wijhe 1867, overl. ald. 25 09 1867.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Derk Ludolf te GROOTENHUIS, geb. Zwolle 21 08 1869, overl. ald. 11 06 1870.
 2. Alberdina Aleida te GROOTENHUIS, geb. Zwolle 30 09 1870 (zie III.4).
 3. Maria Gerridina te GROOTENHUIS, geb. Zwolle 03 10 1873 (zie III.6).

III.4 Alberdina Aleida te GROOTENHUIS, geb. Zwolle 30 09 1870, overl. ald. 19 12 1959, tr. ald. 02 05 1895, sch. ald. 06 06 1915 Karel JONKER, geb. IJsselmuiden 1871, kantoorloper 1895, kantoorknecht 1896, kelner 1926, zn. van Klaas JONKER, commissionair, en Carolina STIVARIUS.

Uit dit huwelijk:

 1. Carolina Klazina JONKER, geb. Zwolle 26 02 1896, tr. Amsterdam 26 05 1926, sch. Rijnsaterswoude 26 09 1951 Eduard Hendrik BAAIJ, geb. Mulheim aan de Ruhr, Duitsland 1905, boekdrukker 1926, zn. van Pieter BAAIJ, sjouwerman, en Maria Hendrika EDWARDS.
 2. Hendrik Jan JONKER, geb. Zwolle 12 09 1897, overl. Utrecht 15 09 1898.
 3. Hendrik Frederik JONKER, geb. Amsterdam 1901, handelsreiziger 1925, tr. (1) Rotterdam 08 04 1925, sch. ald. 08 08 1932 Antonia Catharina Petronella de JONGH, geb. Rotterdam 1899, dr. van Jacobus Gerardus Antonius de JONGH en Arnolda Gerardina BOURGONJE, tr. (2) Rotterdam 19 04 1933 Hendrika Maria IJLSTRA, geb. Amsterdam 1901, overl. Rotterdam 04 09 1934, dr. van Siegfridus Sjouke IJLSTRA en Johanna Allegonda MOONEN, tr. (3) Hillegersberg 09 02 1938 Johanna Hendrika van VOORDEN, geb. Rotterdam 1909, dr. van Hendrikus van VOORDEN en Aukje LANGERAAP.

III.6 Maria Gerridina te GROOTENHUIS, geb. Zwolle 03 10 1873, overl. Rotterdam 05 02 1924, tr. Zwolle 17 08 1899 Willem Albertus van DOORN, geb. Epe 1875, kantoorloper 1899, zn. van Evert Willem van DOORN en Dirkje Petronella de JAGER.

Uit dit huwelijk:

 1. Evert Willem van DOORN, geb. Hillegersberg 02 11 1900, tr. Rotterdam 31 08 1927 Abelina Berendina van VEEN, geb. Rotterdam 1908, dr. van Martinus Engelbertus van VEEN en Maria Christina de WOLFF.
 2. Fenna Maria Wilhelmina van DOORN, geb. Rotterdam 27 04 1906 (zie IV.11).

IV.11 Fenna Maria Wilhelmina van DOORN, geb. Rotterdam 27 04 1906, tr. ald. 13 06 1928 Alexander van HEUSDEN, geb. Leiden 18 08 1902, huisschilder 1928, zn. van Paulus van HEUSDEN en Wilhelmina Christina SCHRIJVERS.

Uit dit huwelijk:

 1. Alexander van HEUSDEN, geb. Rotterdam 04 02 1929.