Minnennamen beginnend met C tot en met E

Minnen tussen 1810 en 1828 met eigen naam en naam echtgenoot

Mansnamen beginnend met C tot en met E

Na 1800 worden de minnen meestal alleen met de naam van hun man aangeduid in de Uitbesteedboeken. Voor een aantal jaren is de naam van een min in combinatie met die van haar man te vinden in de processen-verbaal van het overlijden van minnenkinderen, die opgesteld zijn door de boekhouder van het Aalmoezeniersweeshuis en door wijkmeesters. Met behulp van deze bron heb ik een lijst samengesteld van de minnen met die van hun man en hun adres. Hiermee kunt u zeker te weten komen of een min uw voormoeder is. Ook naamsvarianten die ik tegenkwam, heb ik opgenomen. Sommige wijken zo af, dat vermoedelijk een foutieve notatie van de wijkmeester de oorzaak is. De huisnummers en adressen konden ook in die tijd niet altijd goed genoteerd zijn door degene die het formulier invulde, bijv. 38 geschreven in plaats van 88 of twee verschillende huisadressen van een min met verschillende straatnamen, maar met hetzelfde huisnummer. Mijn indruk is dat dan meestal het huisnummer correct is.

Naamsvermeldingen uit andere bronnen (Uitbesteedboeken, Ondertrouwregisters en Burgerlijke stand) zijn toegevoegd. Daarbij de schrijfwijze van de bron overgenomen. Standaardformuleringen in de adressen zijn afgekort, zoals bijv. id = in de of od = op de

Minnennamen C - E

Naam man Naam min Adres
Willem Castelijn / Kastelijn Gesina Dros Looiersstraat 32/ od Schans bd Reguliersgragt 103
Pieter Chardet Marretje / vrouw Chardet - van der Woerdt Haarlemmerdijk 209
Philippus Coenraad Chevalier Gesina Mudde / Middehuijs Lindegracht 16 id Suikerbakkersgang 76
Hendrik Claassen Maria Bersen / Bernsen Spiegelplijntje bd Spiegelgragt 4
Willem van Cleef Catharina Vile nr 48, wijk 44, cant 5
Gerrit Coelman/ Koeleman/ Koelman Elisabeth Berghuijse / Berkhuijsen / Berghuizen / Berghuis Loijergraft 1/ 81 / 82
Jan Dirk Coers / Koers Anna Catrina Essenhorst Utrechtsedwarsstraat 148 oe kamer
Jan Cornelissen / Cornelisse / Cornelis Sara Petronella van Vreninge / Vreeningen Klijne Kattenburgerstraat 171
Willem / Fredrik Willem Croese / Croezen / Krose Trijntje / Catharina Margretha van Weggel / van Weggelen/ van Weggen Nieuwe Zijds Agterburgwal 224
Jan Casper Croese / Kroese Christina Hendrica Melchers / Melgers Lauriergracht 45 / Lauriergracht bij de Baangragt 46
Dirk / Pieter Damman Anna Daalman / Dalemans/ Daalmans Keijsersgracht bd Prinsenstraat in de Korentegang / Krentengang 2
Jan Willem Dammerboer Maria Versteeg Eglantierstraat 136 bd Baangragt/ Laurierstraat 168
Sake Damstraat / Ronis Sakes Isabella Bielesmit Uijtersedwarsstraat 147
Jan D’Assonville / Dasjonville Johanna Kreuger / Krueger St Nicolaasstraat 27 oe kamer
Hendrik van Dasten Jannetje Kuiper / Kuijpers Egelantiersgragt 105
Abram Dat Wimpie Schuurman Angeliersgragt 66 id Drie Astonnengang
Johannes Dekker Mijntje Goosen Passeerderstraat boven 25
Johannes Dekker Maria Roelofs Passeerderdwarsstraat 34
Willem den Dekker Maria Pieterse / Pietersen Goudsblomstraat 7/ 22
Jacob Diederich / Diederiks / Federich Alida Kragt / Kragting / Kragten / Krafting Looijersgragt 86
Dirk Hendrik Diffree / de Vree Lucia Alida Oudvest Blomstraat 50/52
Jacobus van Diggelen Elisabeth van Vliet Kleine Kattenburgerstraat 14/146/ 46
Johannes van Dijk Maria Leenders Rosestraat 65
Jan Dijkman Betje Wessels Palmgracht 43
Philip Dijkman Alida Schreuder Negelantiergraft 98
Willem / Wilhelm Albert Dirks Maria Douwes / Douwens Elandstraat over de Franse Tuijn boven een pandjeshuijs 129
Dirk Dirksen / Derksen Leentje / Lena Lafebre / Leveber Tuinstraat 124
Cornelis Dobber Mietje / Anna Maria Osewout / Osewoud Anjelierstraat gang
Abraham van Doesburg Gijsberta Mulder Princegracht hoek Elandsgracht 607 oe kamer
Klaas/ Nicolaas Dol/ Doll Maria van Limburg / van Lemburg Passeerderdwarsstraat 28/ 23
Jurriaan Doll Clazina Bronkhorst Passeerderdwarsstraat 27 / 28 / Korte Leidsedwarsstraat 88
Daniel Dondorp Hendrika Dondorp-Brouwer Lindestraat 4
Anthonie van Dongen Christina Dijnet / Deijnet Goudsblomstraat 58
Pieter van Dongen Johanna Groendaal Goudblomstraat 139
Gerrit Donker Catharina Elisabeth Stuebe / Stube Baangragt bd Bloemgragt 252 op kamer
Hendrik de Dood Johanna Maria Klingen / Klingerer 2de Blomdwarsstraat 16
Johannes de Dood Margaretha Elisabeth Bronswijk Middelstraat 26 = 2e Weteringdwarsstraat
Frederik Willem Doornhouwer / Doornhout Geertruij / Catrina Asbeek Klijne Wittenburgerstraat 8
Paulus Dorenberg Maria Gebeul / Gebel Utrechtsedwarsstraat 129/ 63
Jan / Johan Georg / George Doudrik / Douderik / Doudering Catharina Strimmin / Stremmer / Strimme / Stremming Utrechtschedwarsstraat 165
Gerrit Douwes Anna / Antje Margaretha Clausing / Klausing / Klousing Smaksteeg 5
Hendrik Dreevers / Drevers / Drevesen Dorothea Louisa Charlotta Homan Lourierstraat voorbij de 1e dwarsstraat 46 /idem 46 tussen de 1e en 2e dwarssstraat
Johannes van Drongelen Geertruij Fokke Egelantierstraat 138
Jacobus van Drongelen / van Drongen Leentje/ Helena / Lena Willemsz/ Willemse / Willemsen Angelierstraat in de Brillegang 1 / 3 Brillegang / Boomstraat 56/ Angelierstraat 128
Nicolaas Drost Geertruij Keune/ Koenen / Cunen / Köning/ Köhler Passeerderstraat 60
Pieter Louis Dubois / Du Bois Christina Elisabeth Linzel / Linsen Korte Leidschedwarsstraat 161
Justus Dulfer Maria Brinkers / Brinkman op kamer id Nieuwe Looijersstraat 102
Hendrik Dutsker / Dutscher Elisabeth Schoon / School Rozestraat 74
Dirk Duwel/ Duel Maria Petronella van Bronkhorst Elandsgraft 37/ 1/ Beerstraat 23/ Elandsgragt 1 in de Palmgang in ‘t huijsje
Jan/ Dirk / Jan Diderik Eekhoff Johanna / Anna Margaretha Burgers Schoneweespad 9 = Laurierdwarsstraat 9/ 4
Jacobus Eeusom, van / Eusum, van / Eusen, van / Eusem, van / Heussem, van Alida Hoevaars / Hoefvaar(s)/Hoeffaars Princegracht in de Kaarsemakersgang 1, Passeerdergracht 1/ Prinsegracht 1/ Passeerdergracht 2/ Prinsengracht 1 in de Kaarsenmakersgang/ Princegracht 2 bij de Passeerderstraat/ Princegragt in de Kaarsemakersgang 2
Evert Eeuwen / Evers Maria Noteman / Nootenman / Nootelmans Lijsekruijsstraat 7 / Passeerderstraat 25
IJsbrand van Egmond Anna Geevers Lindestraat 54 op de kamer
Johan Casper Eijgelee / Eijgelij/ Egelee/ Egeling / Eijgeling Sophia Catharina Wilhelmina /Fijtje Gonlach/ Gonlag Elandsgraft 81/ 86 (1823)/ 81 (1823)
Johannes van Eijk Teuntje van Hoek Roosestraat bd Baangragt id Engel Gabrielsgang 1
Wouter van Eijk Jansje van Dooren / van Doorn Nieuwe Lelijstraat 55
Evert Eijkelboom Gesina Christina Huisheer / Huijsheer Tuinstraat 209
Adrianus Eijkenduin / Eijkenduijn Maria / Mensje Mens Palmgragt 4
Pieter Eijkermans / Eijkerman / Eijkelman Elisabeth Buhler / Baller / Buller Laurierstraat Zwarte Sleutelgang 15
Jan Christiaan Eijlders Elisabet Valand / van Land Prinsegragt 905
Hendrik Eijseldijk / van Eijsendijk/ Isendijk Johanna Elisabeth Zonderman / Sonderman Kattenburg in de Kleine straat 50/ 99 (1815)
Johannes van Ekeren Johanna Kolen Utrechtsedwarsstraat 126
Jan / Johan Fredrik Ekhard / Eckhardt Barendina Everhard Elandstraat in de Vetermakersgang 7
Bartholomeus Elandt Elisabeth Spaan Wagestraat 80
Hendrik Elderenbos Alida Huijstee / Huistee Lindegragt NZ 48
Frans Elderman Fijtje / Sophia Margaretha Kerkhof Passeerdergraft 5
Pieter Elderman/ Ellerman Johanna van Waarden / van Waard Laagte van de Kadijk 104/ Nieuwe Rapenburgerstraat 20/ Klijne Kattenburgerstraat 13/ 16 ? 165 (1815)/ Kattenburg Grote straat 23 oe kamer (1819)
Barend Elfrink Cornelia Nebbeling / Nijpling Tuinstraat 173
Barend / Bernardus Hendricus Elfrink / Elbrink Cornelia Volkers Eerste Eglantierdwarsstraat 58
Hendrik Ellemhorst Anna Ellemhorst? Anjelierstraat 42 oe kamer
Johannes Jacobus Elmers Cornelia Jacoba Lens Rheestraat 15
Johannes van Elsas / van Elzas Margreta van Nie Angeliergragt 154
Jan Elsemuller / Elzemuller / Esmuller Sientje / Jesijntje Wagenaar/ Waagenaar Passeerderstraat 19
Paulus Emaus/ Emous Maria Goodijn/ Godeijn/ Godijn/ Gordijn Angelierstraat 48
Evert van Emden / van Embden / van Enden Jacoba Bekker Nieuwe Lojerstraat 55 / Lijdse Kruijsstraat 4 id kelder
Cornelis Emmerzeel, van / Emmerseel, van / Emmer, van Johanna / Anna Maria Margaretha de Hooge / de Hoge / de Hoogen / van Hooge Egelantierstraat 74/ 79 / 97
Antonie van den Enden Anneken de Haan Oostenburgermiddenstraat 64
Carel Friedrich Engelbracht / Engelbrecht Elizabeth Kruger / Kreuger Blindemansteeg 2 oe kamer
Maurits Engelenberg / Enkelberg Grietje Appel Grote Oostenburgerstraat 64 / 49
Jan / Johannes Engelenburg Catrina/ Catharina Meijer Vinkestraat 14
Gerrit van Enteren Maria Moreu / Moren 3e/2e/3e Weteringdwarsstraat 14 id kelder/ Vlakkeveld 14 id Kelder
Jan Fredrik/ Frans Erbrink / Erberink Johanna Groothuis Blomstraat 49 ie huis
Abraham van Erkelens Maria / Emilia Leche / Lesche / Ses / Les Laurierstraat od hoek van de Haramegang? 131
Leendert / Leonardus Ernst / Erst Johanna Gerarda Smulling Loijerstraat in de Ulkegang 79
Jan Martinus van Es Catharina Drees Nieuwe Looijerstraat 9
Doris / Theodorus Esselaar Cornelia Volkers Tiggelstraat 59
Cornelis Esteje / Esterjee Aaltje / Alida Hom Vierwindestraat 23
Frans van Eunen / van Unen Geertruij van Vliet Looijerstraat 53/ 36
Hermanus / Herman Mourits Everling / Eefeling Petronella Nons Nieuwe Looijerstraat 2 oh Turfdragershofje
Hendrik Willem Evers Catharina / Trijntje Vorstenhuijsen Lauriergracht 89/ Lourierstraat bd Baangragt 106/ boven no 19 wijk 73
Arend Eversen Hendrika / Catharina Jansen (2e) Lindendwarsstraat 21 od kamer (1815)/Lindegracht 118 / 197 NZ bd Baangragt ie gang (1819)
Jacob Eweg Susanna Vontenie / Fontene Palmstraat 4
Jacobus Johannes Eweg / Eeweg Hendrina Lemmers Palmstraat 4/ 97