Nakomelingen van Petronella FONTEIJN-van NIEROP

Nakomelingen van Petronella FONTEIJN-van NIEROP (1760 - 1835)

I.2 Petronella van NIEROP, ged. (gf) Amsterdam 02 11 1760 (get.: Jan Adolf Diepmeijer en Femoncie Ensen), dv Jacobus van NIEROP en Catharina BAAK, overl. 21-10-1835 in het Oude Vrouwen en Mannenhuis, otr. ald. 14 07 1780 (get.: moeder Catharina Schuls en moeder Catharina Baak) Johannes (Jan) FONTEIJN, ged. (gf) Amsterdam 11 10 1758 (get.: Jacobus Fontijn en Lijsbet Oferfelter), overl. 28-8-1827, schildersknecht 1817, vergulder 1820, zn. van Jacobus FONTEIJN en Catharina (Caatje) SCHULP/SCHULTS.

Uit dit huwelijk:

 1. Johannes FONTEIJN, ged. (gf) Amsterdam 31 12 1780 (get.: Johannes Fontijn en Catharina Schults), overl. ald. voor 1785.
 2. Johanna (Anna) FONTEIJN, ged. (gf) Amsterdam 02 07 1783 (zie II.3).
 3. Johannes (Jan) FONTIJN, ged. (gf) Amsterdam 26 06 1785 (zie II.4).
 4. Katrina FONTEIJN, ged. (gf) Amsterdam 23 09 1787 (get.: Jacobus van Nierop en Katrina Baak), overl. ald. voor 1794.
 5. Jacobus FONTEIJN, ged. (gf) Amsterdam 10 02 1792 (get.: Jacobus van Nierop en Katriena Baak), schildersknecht 1817, overl. ald. 04 01 1875. Geen kinderen vermoedelijk. Tr. Amsterdam 15 01 1817 Elisabeth KETING (Ketting), geb. Amsterdam 1792, dr. van Johannes KETING en Sara GEVER.
 6. Catharina FONTIJN, ged. (gf) Amsterdam 29 06 1794 (zie II.10).
 7. Pieter FONTEIJN, ged. (gf) Amsterdam 11 03 1798 (get.: Pieter van Nierop en Willemina van Nierop).

II.3 Johanna (Anna) FONTEIJN, ged. (gf) Amsterdam 02 07 1783 (get.: Jacobus Vontijn en Johanna van Hemsbergen), overl. ald. 21 07 1824. Mooi handschrift. Otr. Amsterdam 21 07 1809 Jan Hendrik NOLTE, geb. Borgentreich in Paderberg 1778 (gezindte: rk), leerlooier 1829.

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Maria NOLTEE, geb. Amsterdam 18 01 1806, ged. (gf) ald. 19 01 1806 (get.: Johannis Fontijn en Petronella van Nierop), tr. ald. 11 02 1829 Johannes Anthonius SCHLATTER, ged. Amsterdam 16 08 1803, winkelier 1829.
 2. Joannes Henricus NOLTE, ged. (rk) Amsterdam 05 12 1809 (get.: Fredericus Rigter en Frederica Jacoba Taekens).
 3. Theodorus Johannes NOLTE, geb. Amsterdam 28 06 1811, ged. (rk) ald. 28 06 1811 (get.: Theodorus Smeing en Maria Cornelissen).

II.4 Johannes (Jan) FONTIJN, ged. (gf) Amsterdam 26 06 1785 (get.: Gerrit Hakvoort en Willemiena van Nierop), spiegelmakersknecht 1811, vergulder 1829, overl. Rotterdam 02 03 1840. Kan schrijven. Otr. Amsterdam 16 09 1808 Margaretha Elizabeth LEVER, ged. Amsterdam 1787, overl. Rotterdam 27 12 1872.

Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Hendrik FONTEIN, ged. Leeuwarden 04 03 1811 (zie III.5).
 2. Johanna Elisabeth FONTEIJN, geb. Amsterdam 1815, overl. Rotterdam 08 09 1853. Ongehuwd.
 3. Maria Catharina FONTIJN, geb. Utrecht 16 03 1817, overl. Rotterdam 07 11 1897, tr. ald. 12 08 1857 Hendrik van IJSERLOO, geb. Willemstad 1827.
 4. Jacoba Petronella FONTEIJN, geb. Utrecht 10 1822, overl. ald. 05 11 1822.
 5. Jacobus Johannes FONTIJN, geb. Leeuwarden 1824.
 6. Elisabeth Petronella FONTEIJN, geb. Leeuwarden 29 01 1829, overl. Rotterdam 10 09 1832.

III.5 Johannes Hendrik FONTEIN, ged. Leeuwarden 04 03 1811, overl. Rotterdam 06 06 1860, tr. (1) ald. 08 02 1837 Gerardina Wilhelmina PRESSCHER, geb. Rotterdam 1812, tr. (2) ald. 20 10 1858 Johanna Hendrica van SICHEM, geb. Alkmaar 1824.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Elizabeth Margaretha FONTEIN, geb. Rotterdam 1838, tr. ald. 07 02 1872 Abraham Gerardus BASTIAANSE, geb. Rotterdam 1843.
 2. Gerardina Wilhelmina FONTEIN, geb. ‘s Hertogenbosch 1848 (zie IV.4).

IV.4 Gerardina Wilhelmina FONTEIN, geb. ‘s Hertogenbosch 1848, tr. Rotterdam 09 11 1881 Johan Hubrecht du BUISSON, geb. Middelburg 1851.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerardina Wilhelmina du BUISSON, geb. Rotterdam 1884 (zie V.2).
 2. Antoinetta Jacoba du BUISSON, geb. Rotterdam 1886, tr. ald. 14 08 1929 Pieter MUDDE, geb. Rotterdam 1870.
 3. Johanna Hendrika du BUISSON, geb. Rotterdam 1889, tr. ald. 11 09 1912 Franciscus Johannes SCHEFFER, geb. Rotterdam 1887.

V.2 Gerardina Wilhelmina du BUISSON, geb. Rotterdam 1884, tr. ald. 26 10 1910 Charles Jacob KADIKS, geb. Rotterdam 1880, elektricien.

Uit dit huwelijk:

 1. Marcus KADIKS, geb. Utrecht 1911, winkelbediende, tr. (1) Rotterdam 29 04 1936, sch. ald. voor 1938 Hesje de RIJCKE, geb. Rotterdam 1915, tr. (2) ald. 19 01 1938 Johanna Helena KRIJGSMAN, geb. Rotterdam 1917.

II.10 Catharina FONTIJN, ged. (gf) Amsterdam 29 06 1794 (get.: Dirk van Nierop en Sara Waaken), naaister 1820, tr. ald. 06 09 1820 Jan Hendrik CATLENDER, geb. Amsterdam 1802, suikermaalder 1820, werkman 1827, zn. van Jan Fredrik CATLENDER, suikermaalder, en Engelina KOELE.

Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus CATLENDER, geb. Amsterdam 1825 (zie III.14).
 2. Jan Hendrik Casper CATLENDER, geb. Amsterdam 1830, schoenmaker 1862. Vermoedelijk geen kinderen. Tr. Amsterdam 14 05 1862 Sibilla Catharina SMEENK, geb. Amsterdam 1859.
 3. Jan Frederik CATLENDER, geb. Amsterdam 1831 (zie III.18).

III.14 Jacobus CATLENDER, geb. Amsterdam 1825, kleermaker 1868, tr. ald. 15 07 1868 Siertje Louise Caroline ROGER, geb. Amsterdam 1828.

Uit dit huwelijk:

 1. Siertje Louise Caroline CATLENDER, geb. Amsterdam 1870 (zie IV.6).

IV.6 Siertje Louise Caroline CATLENDER, geb. Amsterdam 1870, tr. ald. 02 02 1896 Gerrit MEIJER, geb. Amsterdam 1873, diamantslijper 1896, 1923, 1927.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Jacob MEIJER, geb. Amsterdam 1897, diamantversteller 1923, tr. ald. 19 04 1923 Johanna Geertruida KLINK, geb. Zierikzee 1897.
 2. Cornelis Jacobus MEIJER, geb. Amsterdam 1899, assistent accountant 1924, tr. ald. 24 01 1924 Anna Sophia Christina le BELLE, geb. Amsterdam 1899.
 3. Gerrit MEIJER, geb. Amsterdam 1901, kleermaker 1927, tr. ald. 19 05 1927 Maaike HAMWIJK, geb. Amsterdam 1900.

III.18 Jan Frederik CATLENDER, geb. Amsterdam 1831, sergeant mariniers 1859, tr. Den Helder 27 10 1859 (get.: erkennen 3 kinderen) Catharina de VROOME, geb. Graft 1820.

Uit dit huwelijk:

 1. Willem CATLENDER, geb. Vlissingen 1861 (zie IV.7).

IV.7 Willem CATLENDER, geb. Vlissingen 1861, zeeman 1894, tr. Amsterdam 04 01 1894 Maria van DIJK, geb. Den Helder 1872.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Frederik CATLENDER, geb. Amsterdam 1896, tr. Rotterdam 17 09 1919 Johanna Elisabeth HOEDEMAKERS, geb. Den Helder 1896.
 2. Lourens Joost CATLENDER, geb. Amsterdam 1902, tr. Rotterdam 17 02 1926 Bernardina Maria Johanna van VLIJMEN, geb. Rotterdam 1902, dr. van Petrus Gerardus van VLIJMEN en Maria Johanna BANK.
 3. Gerard Henri CATLENDER, geb. Amsterdam 1905, tr. Rotterdam 01 03 1934 Cornelia Louisa Gerardina van VLIJMEN, geb. Rotterdam 1904, dr. van Petrus Gerardus van VLIJMEN en Maria Johanna BANK.