Nakomelingen van Neeltje HOOGENDOORN-van ROOJEN

Nakomelingen van Neeltje HOOGENDOORN-van ROOJEN (1735 - 1796)

Min voor het Aalmoezeniersweeshuis van 1782 tot haar overlijden in 1796. In die tijd had ze 30 kinderen in huis. Ook haar dochters werden min.

I.2 Neeltje van ROJEN (de Roo), ged. (gf) IJsselstein 06 04 1735, begr. Amsterdam 02 02 1796, dv. NN en Willemijntje van ROOJEN (geb, in IJsselstein), otr. ald. 16 03 1759 (get.: moeder Teuntje Hoogedoorn en Bartha de Voet) Hermanus HOOGEDOORN (Herbert), ged. (gf) IJsselstein 20 03 1735 (get.: Grietje Hoogendoorn), begr. Amsterdam 30 04 1769, zn. van Jan Herbertse HOOGEDOORN en Teuntje Cornelisz HAK. (Zijn moeder was geboren in Meerkerk en woonde bij haar huwelijk in Benschop. Zijn vader was een IJsselsteiner.)

Uit dit huwelijk:

 1. Teuntje HOOGEDOORN (Tuijntje), ged. (gf) Amsterdam 10 02 1760 (zie II.2).
 2. Sofia HOOGEDOORN, ged. (gf) Amsterdam 30 10 1761 (get.: Marselis van Bimmel en Tuntie Hak), begr. ald. 15 06 1794, otr. ald. 04 05 1792 (get.: vader Jan van den Trijn in de Leliestraat bij de Baangracht en moeder Neeltje van Rooien) Barend van den TRIJN, geb. Amsterdam 1768, ged. (gf) ald. 28 02 1768 (get.: Cornelis de Lieffde en Geertruij Smit), zn. van Jan van den TRIJN en Willempje SCHOOLENAER. {Hij otr. Amsterdam 17 04 1795 Femmetje BOSKINK.}
 3. Wilmina HOOGEDOORN, ged. (gf) Amsterdam 29 01 1764 (get.: Marselis van Bimmel en Teuntje Hak), begr. ald. 28 04 1765.
 4. Jan HOOGEDOORN, ged. (gf) Amsterdam 27 10 1765 (get.: Maarselis van Bimmel en Teuntje Hak).
 5. Harremijntje HOOGEDOORN, ged. (gf) Amsterdam 09 08 1769 (zie II.8).

II.2 Teuntje HOOGEDOORN (Tuijntje), ged. (gf) Amsterdam 10 02 1760 (get.: Harmanus Hoogedoorn en Tuijntje Hoogedoorn), min voor het Aalmoezeniersweeshuis, otr. ald. 22 06 1792 (get.: zuster Angenis Menie en moeder Neeltje van Rooien) Willem MINIE, ged. (gf) Amsterdam ca 1768, metselaarsknecht 1815, zn. van ? MINIE en ?

Uit dit huwelijk:

 1. Jacoba MINIE, ged. (rk) Amsterdam 19 05 1793 (get.: Willem van der Toorn en Maria Nieuwberg), begr. ald. 01 06 1793.
 2. Willem MINIE, ged. (gf) Amsterdam 05 08 1796 (get.: Isak van den Trijn en Harmijntje Hoogendoorn), timmermansknecht 1815. Tr. Amsterdam 14 06 1815 Marritje GOUDT, geb. Amsterdam 1795, dekenstikster 1815, dr. van Izak GOUDT, schoenmakersknecht 1815, en Joanna Alida MULDER. Geen kinderen gevonden.

II.8 Harremijntje HOOGEDOORN, ged. (gf) Amsterdam 09 08 1769 (get.: Wouter Hoogedoorn en Jannetje Haarman), begr. ald. 19 09 1807, min voor het Aalmoezeniersweeshuis, otr. ald. 26 10 1792 (get.: vader Jan van den Treijn en moeder Neeltje van Rooijen) Isack van den TRIJN, ged. (gf) Amsterdam 01 12 1765 (get.: Pieter de Liefde en Jannettie Streefkerk), zn. van Jan van den TRIJN en Willempje SCHOOLENAER.

Uit dit huwelijk:

 1. Willempje van den TRIJN, ged. (gf) Amsterdam 27 03 1796 (get.: Jan van den Trijn en Rinsie Klaarenbeek).
 2. Harremeijntje van den TRIJN, ged. (gf) Amsterdam 03 06 1798 (get.: Barend van den Trijn en Femmetje Boskink).
 3. Jan van den TRIJN, geb. Amsterdam 14 11 1801, ged. (gf) ald. 15 11 1801 (get.: Jan Grijn/Trijn? en Teuntje Hoogedoorn).
 4. Teuntje van den TRIJN, geb. Amsterdam 10 05 1803 (zie III.8).

III.8 Teuntje van den TRIJN, geb. Amsterdam 10 05 1803, ged. (gf) ald. 15 05 1803 (get.: Jan Grijn/ Trijn? en Teuntje Hoogendoorn), naaister 1833, winkelierster 1868, koopvrouw 1876, tr. ald. 27 02 1833 Cornelis van REMS, ged. Amsterdam 08 06 1803, wijnkoperknecht, mobiel schutter, zn. van Gerrit van REMS en Maria Wilhelmina Eleonora NEUHAUS.

Uit dit huwelijk:

 1. Harmijntje van REMS, geb. Amsterdam 1834, overl. ald. 27 03 1882. Geen kinderen. Tr. Amsterdam 18 03 1868 Gerrit SPIERS, geb. Zaandam 1842, schippersknecht 1868, houthandelaar 1883, overl. Baarn 27 05 1910, zn. van Nicolaas Heijnis SPIERS en Maartje TERWEIJ. {Hij tr. Amsterdam 25 01 1883 Saartje MULDER, geb. Rotterdam 1843. Hij tr. Amsterdam 14 07 1904 Helena Catharina van ZUIJLEN, geb. Amsterdam 1860.}
 2. Theodora Anna Maria van REMS, geb. Amsterdam 1842, dienstbode 1876, overl. Den Helder 09 11 1915. Tr. Amsterdam 10 05 1876 Johannes Joachim GUNDERMAN, geb. Utrecht 31 08 1841, oppasser 1876, overl. voor 1915, zn. van Cornelis GUNDERMAN en Willempje MASMAN. Geen kinderen.