Nakomelingen van Matje Blaauw-van Wijngaarde

Nakomelingen van Matje Blaauw-van Wijngaarde (1746 - 1813)

I.2 Maria van der WIJNGAARD, ged. (gf) Amsterdam 1746, Dertig jaar min voor het Aalmoezeniersweeshuis (van 1782- 1812), overl. ald. 12 1813, dochter van Gerrit Jacobse van der WIJNGAARD en Teuntje Teunisse SANDERSE, otr. ald. 17 04 1772 (get.: moeder Catrina Boon en moeder Teuntje Teunisse Sanderse) Jan BLAAUW, ged. (gf) Amsterdam 1750, touwslager, zn. van Jan Barendse BLAAU(W) en Catrina BOON.

Uit dit huwelijk:

 1. Marretje (Matje) BLAAUW, ged. (gf) Amsterdam 02 04 1773 (zie II.2).
 2. Hannes BLAAUW, ged. (gf) Amsterdam 30 04 1775 (get.: Hannes de Bruijn en Elisabeth Klijse).
 3. Jan BLAAUW, ged. (gf) Amsterdam 24 09 1777 (zie II.4).
 4. Catharina BLAAUW, ged. (gf) Amsterdam 21 11 1779 (get.: Jan van Hattem en Aaltje Blaauw).
 5. Gerrit BLAAUW, ged. (gf) Amsterdam 14 04 1782 (get.: Jan van Hattem en Aaltie Blaauw).
 6. Martha BLAAUW, ged. (gf) Amsterdam 03 09 1784 (get.: Jan van Hattem en Agie Mulder).

II.2 Marretje (Matje) BLAAUW, ged. (gf) Amsterdam 02 04 1773 (get.: Jan Bruijne en Catharina Boon), otr. ald. 22 07 1803 (get.: vader Jan Blaauw) Gerrit van WIJNGAARDE, ged. Amsterdam 1773, papierdrukker 1834, zn. van Gerrit van WIJNGAARDE. {Hij otr. 02-06-1797 Anna Maria STAGMAN, overl. Amsterdam voor 1803.}

Uit dit huwelijk:

 1. Gerrit van WIJNGAARDE, geb. Amsterdam 12 11 1804, ged. (gf) ald. 25 11 1804.
 2. Marretje van WIJNGAARDE, geb. Amsterdam 20 12 1806, ged. (gf) ald. 01 01 1807, dienstbaar 1834. Tr. Amsterdam 14 05 1834 Pieter VISSER, geb. Amsterdam 1814, schoenmaker, zn. van Gerrit VISSER, schoenmaker, en Sophia van ASSEL. Vermoedelijk geen kinderen.

II.4 Jan BLAAUW, ged. (gf) Amsterdam 24 09 1777 (get.: Jan van Hattem en Aaltie Blaauw), touwbaander 1829, lijnbaander, otr. ald. 15 04 1803 (get.: vader Jan Blaauw en moeder Sophia Strouwen) Sophia LOOMAN (Soviga), ged. (gf) Amsterdam 1785, dr. van LOOMAN en Sophia STROUWEN. Sophia is als Aalmoezeniersweeshuiskind bij Matje Blaauw in huis geweest gedurende een aantal jaren. Zij wordt zelf ook min.

Uit dit huwelijk:

 1. Reijnier BLAAUW, geb. Amsterdam 01 08 1804 (zie III.4).
 2. Maria Sofia BLAAUW, geb. Amsterdam 09 02 1807, ged. (gf) ald. 11 02 1807 (get.: Jan Blaauw en Maria van der Weijngard).
 3. Dirk BLAAUW, geb. Amsterdam 14 01 1811, ged. (gf) ald. 16 01 1811 (get.: Dirk Tulleken en Sovia Stroeffe).
 4. Jan BLAAUW, geb. Amsterdam 08 10 1818 (zie III.8).
 5. Gerrit BLAAUW, geb. Amsterdam 26 07 1821 (zie III.10).

III.4 Reijnier BLAAUW, geb. Amsterdam 01 08 1804, ged. (gf) ald. 05 08 1804 (get.: Dirk Tulleken en Soviga Struve), lijnbaandersknecht, tr. ald. 06 05 1829 Johanna Wilhelmina KOSTER, geb. Amsterdam 1799, ged. ald. 10 02 1799, dienstbode 1829, dr. van Gerrit KOSTER en Johanna COERTSE.

Uit dit huwelijk:

 1. Evert BLAAUW, geb. Amsterdam 1841 (zie IV.1).

IV.1 Evert BLAAUW, geb. Amsterdam 1841, touwslager 1864, 1890, werkman 1887, 1900, tr. (1) ald. 03 08 1764 Gesina THOMAS, geb. Amsterdam 17 12 1839, dienstbaar 1864, dr. van Johannes Wilhelmus THOMAS en Trijntje PRONK, tr. (2) Amsterdam 30 03 1913 Gesina DIEPGRONDT, geb. Amsterdam 1854, dr. van Cornelis DIEPGRONDT en Sautje OKKEN. Weduwe Cornelis Johannes van Kraalingen.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Reinier BLAAUW, geb. Amsterdam 24 01 1865 (zie V.1).
 2. Johanna Wilhelmina BLAAUW, geb. Amsterdam 30 09 1868, tr. ald. 19 02 1890 Petrus Johannes BURIE, geb. Amsterdam 1866, Steenhouwer 1890, zn. van Petrus Johannes BURIE, steenhouwer, en Maria Catharina SPEKKELS.
 3. Arendina Catharina BLAAUW, geb. Amsterdam 26 09 1870, tr. ald. 26 11 1896 Jan BOON, geb. Amsterdam 1869, scheepstimmerman 1896, zn. van Klaas BOON, scheepstimmerman, en Hermina GIJSBERTSN.
 4. Everdina Gesina BLAAUW, geb. Amsterdam 19 08 1874, tr. ald. 10 05 1900 Marinus Johannes TEUNISSEN, geb. Amsterdam 1877, diamantslijper 1900, zn. van Marinus TEUNISSEN, smid, en Maria Johanna FĂ–LTING.
 5. Gesina BLAAUW, geb. Amsterdam 11 02 1877, overl. ald. 10 06 1877.
 6. Sophia Gerarda BLAAUW, geb. Amsterdam 07 01 1881, tr. ald. 28 09 1899 Willem JEKEL, geb. Amersfoort 29 01 1878, diamantslijper 1899, zn. van Johannes JEKEL, smid, en Leentje van OOSTERIJK.

V.1 Reinier BLAAUW, geb. Amsterdam 24 01 1865, voerman 1887, overl. Rotterdam 26 03 1906, tr. Amsterdam 02 06 1887 Anna ROOLKER, geb. Amsterdam 1863, overl. Rotterdam 11 07 1950, dr. van Johannes ROOLKER, scheepstimmerman, en Anna Catharina BOELHOUWER.

Uit dit huwelijk:

 1. Evert Johannes BLAAUW, geb. Amsterdam 22 11 1887 (zie VI.1).
 2. Gesina BLAAUW, geb. Amsterdam 23 12 1889, tr. Rotterdam 03 03 1909 Jan JANSON, geb. Vlaardingen 1886, zn. van Johannes JANSON en Magcheltje de KLERK.
 3. Gerardina BLAAUW, geb. Amsterdam 15 06 1891, tr. Rotterdam 23 05 1917 Gerrit Jacobus van den HOVEN, geb. Rotterdam 1890.
 4. Reinier BLAAUW, geb. Amsterdam 19 09 1892, overl. Rotterdam 26 07 1916.
 5. Anna BLAAUW, geb. Amsterdam 13 11 1894, tr. Rotterdam 05 05 1915 Adrianus Wilhelmus de SWAAF, geb. Rotterdam 1891.
 6. Everdina BLAAUW, geb. Rotterdam 08 01 1899, tr. ald. 21 09 1921 Neelis KELLER, geb. Rotterdam 1896.
 7. Maria BLAAUW, geb. Rotterdam 13 07 1901, tr. ald. 16 04 1930 Jacobus Bernardus de RUIJTER, geb. Rotterdam 1896, zn. van Bernardus Lucas de RUIJTER en Joanna Josephina Jacoba van HEURCK.

VI.1 Evert Johannes BLAAUW, geb. Amsterdam 22 11 1887, overl. Rotterdam 27 11 1965, tr. ald. 13 07 1910 Maria Jacoba Christian Petronella de RUIJTER, geb. Breda 1886, dr. van Bernardus Lucas de RUIJTER en Joanna Josephina Jacoba van HEURCK.

Uit dit huwelijk:

 1. Geziena BLAAUW, geb. Rotterdam 07 01 1911, tr. ald. 29 04 1936 Gerrit aan het ROT, geb. Meerssen 1910, zn. van Martinus aan het ROT en Janna HARKEMA.
 2. Bernardus Lucas BLAAUW, geb. Rotterdam 25 05 1912.

III.8 Jan BLAAUW, geb. Amsterdam 08 10 1818, touwbaander 1843, zeeman 1851, overl. voor 1853. In 1851 buitenlands. Tr. Amsterdam 19 07 1843 Johanna Wilhelmima RIECKER, geb. Amsterdam 24 01 1817, werkster 1853, 1843, wasvrouw, overl. ald. voor 1857, dr. van Johan Philip RIECKER en Elisabeth OOSTERBEEK. Weduwe van Jan Blaauw. {Zij tr. Amsterdam 05 10 1853 (get.: Ze moesten Koninklijke dispensatie krijgen voor dit huwelijk wegens zwagerschap.) Gerrit BLAAUW (zie III.10).}

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Wilhelmina BLAAUW, geb. Amsterdam 17 01 1848 (zie IV.5).
 2. Helena Christina BLAAUW, geb. Amsterdam 15 12 1850, overl. ald. 10 08 1851.

IV.5 Johanna Wilhelmina BLAAUW, geb. Amsterdam 17 01 1848, overl. Utrecht 06 05 1933. Slechts 1 zoon gehuwd. Tr. Amsterdam 06 11 1872 Wilhelm Jan Van der FLIER, geb. Utrecht 1848, overl. ald. 25 10 1920, zn. van Willem Van der FLIER en Willempje MARTIJN.

Uit dit huwelijk:

 1. Willem Jan Van der FLIER, geb. Utrecht 18 03 1874.
 2. Albertus Cornelis Van der FLIER, geb. Utrecht 14 02 1876 (zie V.13).
 3. Sophia Van der FLIER, geb. Utrecht 15 03 1883.
 4. Johanna Wilhelmina Van der FLIER, geb. Utrecht 07 10 1886.

V.13 Albertus Cornelis Van der FLIER, geb. Utrecht 14 02 1876, overl. Driebergen 22 06 1909. Naar Tiel verhuisd waar moeder Neeltje hertrouwd was met landbouwer Antonius Hendrikus de Haas, geb. 1-6-1867 te Tiel. Tr. Utrecht 15 10 1903 Neeltje Cornelia Sofia van de PEPPEL, geb. Maurik 02 05 1880.

Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelm Jan Van der FLIER, geb. Utrecht 07 11 1904.
 2. Albertus Cornelis Van der FLIER, geb. Utrecht 04 01 1909, tr. Rotterdam 24 10 1935 (get.: bruidegom woont te Tiel.) Anna Maria Hendrika van BERGHEM, geb. Rotterdam 1907, dr. van Gerrit Jan van BERGHEM en Anna Maria Hendrika van SCHAIK.

III.10 Gerrit BLAAUW, geb. Amsterdam 26 07 1821, sigarenmaker 1853. Gerrit woonde al bij Johanna’s broer en Johanna met dochter in in 1853. Broer Jan was op de vaart. Bij het huwelijk van dochter Sophia werd verklaard dat Gerrits bestaan of verblijf onzeker is. Tr. (1) Amsterdam 05 10 1853 (get.: Ze moesten Koninklijke dispensatie krijgen voor dit huwelijk wegens zwagerschap.) Johanna Wilhelmima RIECKER, geb. Amsterdam 24 01 1817, werkster 1853, 1843, wasvrouw, overl. ald. voor 1857, dr. van Johan Philip RIECKER en Elisabeth OOSTERBEEK. Weduwe van broer Jan Blaauw. {Zij tr. Amsterdam 19 07 1843 Jan BLAAUW (zie III.8).} Tr. (2) Amsterdam 30 09 1857 Jacoba Mathilda de BRUIN, geb. Rheden 1807, werkster 1857, dr. van Jan de BRUIN en Hermina SCHUT. Weduwe Gerardus Carolus Giebing.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Sophia Elisabeth BLAAUW, geb. Amsterdam 02 06 1854, tr. ald. 21 05 1890 Pieter BAKKER, geb. Bovenkarspel 22 04 1864, schilder 1890, zn. van Louwrens BAKKER en Aaltje BOT.
 2. Gerrit BLAAUW, geb. Amsterdam 25 03 1856.