Nakomelingen van Catharina Elisabeth POULUS

Kaatje Poulus is 26 jaar min voor het Aalmoezeniersweeshuis geweest. In die tijd ving zij 50 kinderen op. Zij heeft geen kleinkinderen gekregen.

I.2 Catharina Elisabeth (Kaatje) POULUS (Poulusse), ged. (lu) Amsterdam? 1762, Bij haar eerste huwelijk zet zij de handtekening Catrina Poulus. Bij haar tweede huwelijk zet ze een kruisje. Caatje is een Aalmoezenierswees. Zij verliet het huis op 1-5-1785 met uitzet. Haar laatste kind wordt geboren 4 maanden na overlijden van man Harmanus.

Otr. (1) Amsterdam 19 05 1785 (get.: halve zuster Maria Schreuder en stiefmoeder Maria Craaij) Harmanus van ULTEREN, ged. (gf) Amsterdam 07 04 1760 (get.: Katrina Lammers en Harmen Haaijen), begr. ald. 25 01 1799, zn. van Arie van ULTEREN en Jannetje LAMMERSE (Lammerscrip). Hij kan schrijven. Ook hij is een ex-Aalmoezeniersweeshuiskind. Op 19-1-1774 ingenomen met broer Arie en zus Katrina in het Aalmoezeniersweeshuis . Op 4-5-1783 uitgegaan als lidmaat, en op 6-7-1785 2e uitzet van f18:18 ontvangen. GH 1112. Overleden aan koliek, 38 jaar, MOB door Cornelia van der Kolf op 23-1-1799.

Otr. (2) Amsterdam 06 03 1807 (get.: regenten Aalmoezeniersweeshuis en weduwe van Harmanus van Ulteren) Adrianus van der POL, geb. Amsterdam 11-9-1784, ged. 10-10-1785 in de Nieuwe Zijdskapel. Hij is als vondeling op 12 9 1784 ingenomen in het Aalmoezeniersweeshuis onder de naam Adrianus van de Pollus.

Uit het eerste huwelijk:

  1. Maria Magdalena van ULTEREN, ged. (gf) Amsterdam 21 03 1787 (get.: Cornelis Kraaij en Maria Magdalena Smit), naaister 1817, overl. ald. 05 05 1817. Ongehuwd.
  2. Johannes Korneeles van ULTEREN, ged. (gf) Amsterdam 08 11 1789 (get.: Kornelis Kraaij en Johanna Wout), overl. Rotterdam 03 10 1831.
  3. Willem van ULTEREN, ged. (gf) Amsterdam 16 09 1792 (get.: Willem Kerring en Maria Poules), begr. ald. 20 07 1801.
  4. Katrina Johanna van ULTEREN, ged. (gf) Amsterdam 13 11 1796 (get.: Willem Lucas Kerkelink en Katharina Lisseberg), begr. ald. 10 05 1797.
  5. Gerhardus van ULTEREN, geb. Amsterdam 03 07 1799, ged. (gf) ald. 07 07 1799 (get.: Chartina Kerkelink en Gerardus Aldenberg). Geboren na de dood van zijn vader.