Nakomelingen van Geertruij HEUKELOM-HEIJDANUS

Nakomelingen van Geertruij HEUKELOM-HEIJDANUS (1756 - 1819)

I.2 Geertruij Tjerks HEIJDANUS, ged. (gf) Amsterdam 29 02 1756 (get.: Geesje Hijdanus en Abraham Bloem), overl. 21-5-1819. Kan schrijven. Woont in de Koningstraat 41, kanton 1. Overlijden wordt aangegeven als Geertruij Tjerks. Otr. Amsterdam 22 05 1778 (get.: moeder Adriana Margriet en moeder Teijtje Bouwes Postma) Paulus (van) HEUKELOM, ged. (gf) Amsterdam 06 04 1755 (get.: Lena Wanenburg en Poulus Davit Brikman), overl. 26-11-1829 in het Oude Vrouwen en Mannenhuis aan de Amstel, gepensioneerd 1821, zn. van Dirk van HEUKELOM en Adriana MAGGRI (Margri/ Margriet). Kan schrijven.

Uit dit huwelijk:

 1. Adriana van HEUKELOM, ged. (gf) Amsterdam 31 03 1779 (get.: Adriana Margriet), begr. ald. 19 04 1779.
 2. Poulus van HEUKELOM, ged. (gf) Amsterdam 31 03 1779 (get.: Adriana Margriet), begr. ald. voor 1785.
 3. Jurriaan van HEUKELOM, ged. (gf) Amsterdam 18 02 1780 (get.: Tetje Postma).
 4. Dirk HEUKELOM, ged. (gf) Amsterdam 04 10 1782 (zie II.4).
 5. Paulus HEUKELOM, ged. (gf) Amsterdam 03 11 1785 (zie II.8).
 6. Antoni Bernardus van HEUKELOM, ged. (gf) Amsterdam 06 04 1788, begr. ald. 01 07 1791.
 7. Adriana Maria van HEUKELOM, ged. (gf) Amsterdam 18 04 1790, begr. ald. 25 07 1791.
 8. Antonie Bernardus van HEUKELOM, geb. Amsterdam 27 01 1793, ged. (gf) ald. 03 02 1793.
 9. Petrus van HEUKELOM, geb. Amsterdam 08 03 1795, ged. (gf) ald. 15 03 1795, begr. ald. 27 01 1798.
 10. Henderica Maria van HEUKELOM, geb. Amsterdam 11 06 1798, ged. (gf) ald. 24 06 1798 (get.: Henderikki Rigters).

II.4 Dirk HEUKELOM, ged. (gf) Amsterdam 04 10 1782 (get.: Tetje Postma), boekbinder 1821, 1827, overl. Sloten 1866. Kan schrijven. Otr. (1) Amsterdam 02 12 1803 (get.: vader Poulus Heukelom en moeder Antje Knegt, wed. Jan Christofel Hutter) Cornelia Katharina HUTTER, overl. voor 1821. Kan schrijven. Tr. (2) Amsterdam 25 04 1821 Geertruij GOEDHART, geb. Opheusden, gem Tiel 1791, dienstbaar, dr. van Anthonij GOEDHART en Johanna Geertruij van KUIJLENBURG, tr. (3) Amsterdam 08 04 1841 Helena Christina MEIJNEL, geb. Amsterdam 1790, dr. van Johan Lodk Gottfried MEIJNEL en Johanna BLOEMNAU. Weduwe van Wilhelmus Spengler.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Paulus Gerardus HEUKELOM, geb. Amsterdam 19 10 1804 (zie III.1).
 2. Dirk van HEUKELOM, geb. Amsterdam 04 12 1806, ged. (gf) ald. 14 12 1806 (get.: Geertruijda Jerks Hijdanus), begr. ald. 09 04 1807.
 3. Antje HEUKELOM, geb. Amsterdam 08 02 1808 (zie III.7).
 4. Dirk HEUKELOM, geb. Amsterdam 31 10 1810 (zie III.8).
 5. Johannes HEUKELOM, geb. Amsterdam 1816 (zie III.10).

Uit het tweede huwelijk: 6. Johanna Geertruida HEUKELOM, geb. Amsterdam 1822 (zie III.13). 7. Jurriaan HEUKELOM, geb. Amsterdam 01 1828, overl. ald. 25 06 1828. 8. Franciscus HEUKELOM, geb. Amsterdam 1832 (zie III.16).

III.1 Paulus Gerardus HEUKELOM, geb. Amsterdam 19 10 1804, ged. (gf) ald. 28 10 1806 (get.: Paulus van Heukelom en Geertruijda Tjerks Hijdanus), boekverkoper, tr. (1) ald. 02 05 1827 Elisabeth Jacoba MIJIER, ged. Amsterdam 04 09 1805, dienstbode 1827, overl. ald. voor 1833, dr. van Hendrik Jacob MIJIER, behanger, en Maria Elisabeth MEIJBOOM, tr. (2) Amsterdam 31 07 1833 Louisa Dorothea EICHLER, geb. Amsterdam 1813, overl. ald. 26 10 1843, dr. van Johan Christiaan Fredrik EICHLER en Maria Elisabeth NEESIN, tr. (3) Amsterdam 17 09 1845 Frederica Wilhelmina SCHRODER, geb. ' Gravenhage 1815, winkelierster 1845, dr. van Fredrik SCHRODER en Suzanna Catharina SCHEFFER.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Dirk HEUKELOM, geb. Amsterdam 03 1828, overl. ald. 20 09 1828.
 2. Dirk van HEUKELOM, geb. Amsterdam 01 03 1829 (zie IV.2).

Uit het tweede huwelijk: 3. Paulus Gerardus HEUKELOM, geb. Amsterdam 1837 (zie IV.4). 4. kind HEUKELOM, geb. Amsterdam 28 07 1840.

IV.2 Dirk van HEUKELOM, geb. Amsterdam 01 03 1829, boekbinder, milicien, tr. ald. 30 04 1856 Anna Maria Louiza CRAM, geb. Amsterdam 12 07 1827, dienstbode 1856, dr. van Henricus CRAM en Sijtje GILLIERON (Gulgerum).

Uit dit huwelijk:

 1. Dirk van HEUKELOM, geb. Amsterdam 1856, overl. Den Helder 21 07 1857.
 2. Anna Maria Louiza Suzetta van HEUKELOM, geb. Den Helder 28 07 1857, tr. Amsterdam 14 11 1895 Jozef Willem MULLER, geb. Amsterdam 1853, boekbinder 1895, zn. van Johannes Christoffel MULLER en Johanna Maria Wilhelmina GOBEL.

IV.4 Paulus Gerardus HEUKELOM, geb. Amsterdam 1837, bakker 1874, broodbakker 1908, tr. ald. 30 12 1874 Neeltje SCHOEN, geb. Zaandam 1738, dr. van Rijk SCHOEN en Maria Catharina PELS.

Uit dit huwelijk:

 1. Paulina Cornelia HEUKELOM, geb. Amsterdam 1875, tr. ald. 05 12 1894 Arie Gerardus MASMEIJER, geb. Amsterdam 1875, metselaar 1894, zn. van Arie MASMEIJER en Geertje de BOER.
 2. Johan Christiaan Fredrik HEUKELOM, geb. Amsterdam 1877 (zie V.6).
 3. Maria Willemina HEUKELOM, geb. Amsterdam 1881, tr. ald. 26 08 1908 Adam Hinrich van der LOO, geb. Amsterdam 1878, werkman 1908, zn. van Adreas Johannes Petrus van der LOO en Maria Elizabeth WULFERT.

V.6 Johan Christiaan Fredrik HEUKELOM, geb. Amsterdam 1877, diamantslijper 1904, tr. ald. 30 03 1904 Gesina CORBA, geb. Weststellingwerf 1879, dr. van Pieter CORBA, werkman, en Wllemijntje PUPER.

Uit dit huwelijk:

 1. Johan HEUKELOM, geb. Amsterdam 23 12 1898.
 2. Gesina HEUKELOM, geb. Amsterdam 07 02 1901.
 3. Paulus HEUKELOM, geb. Amsterdam 28 10 1912 (zie VI.3).

VI.3 Paulus HEUKELOM, geb. Amsterdam 28 10 1912, tr. ald. 25 04 1934 Maria Elisabeth van DEN? BROEK, geb. Amsterdam 10 12 1914.

III.7 Antje HEUKELOM, geb. Amsterdam 08 02 1808, ged. (hv) ald. 21 02 1808, tr. ald. 28 04 1830 Harm GIESEN, geb. Nordhorn, Hannover 1803, kaarsenmaker 1830, commissionair 1857, overl. voor 1865, zn. van Harmen GIESEN en Hille STEVENS.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Catharina GIESEN, geb. Amsterdam 15 02 1831 (zie IV.8).
 2. Hillegonda Louisa Paulina GIESEN, geb. Amsterdam 1834 (zie IV.10).
 3. Anna Fredrika Johanna GIESEN, geb. Amsterdam 1836 (zie IV.13).
 4. Carolina Henderika Maria Christina Elizabeth GIESEN, geb. Nieuwer-Amstel 1851 (zie IV.15).

IV.8 Cornelia Catharina GIESEN, geb. Amsterdam 15 02 1831, dienstbode, tr. ald. 12 11 1856 Roelof ESHUIS, geb. Amsterdam 1823, zeeman 1856, zn. van Jan ESHUIS en Maria SPLIT, werkster.

Uit dit huwelijk:

 1. Roelof ESHUIS, geb. Amsterdam 1859, werkman 1916, tr. ald. 08 11 1916 Frouwke BUSCHER, geb. Oude Pekela 1870.
 2. Jan ESHUIS, geb. Amsterdam 1861 (zie V.12).

V.12 Jan ESHUIS, geb. Amsterdam 1861, bakkersknecht 1886, tr. ald. 20 01 1886 (get.: erkennen 1 kind) Maria BROUWENSTIJN, geb. Amsterdam 1851, wasvrouw 1886.

Uit dit huwelijk:

 1. Betsij ESHUIS (Brouwenstein), geb. Amsterdam 06 12 1875.

IV.10 Hillegonda Louisa Paulina GIESEN, geb. Amsterdam 1834, winkelierster 1857, tr. (1) ald. 13 09 1865 Hendrik METHOFER, geb. Amsterdam 1832, aanspreker 1865, zn. van Albertus METHOFER en Elizabeth SCHULKEN, tr. (2) Jan ESHUIS, geb. Amsterdam 1848, zeeman 1857, overl. voor 1865, zn. van Jan ESHUIS en Maria SPLIT, werkster.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Jan ESHUIS, geb. Amsterdam 1861 (zie V.14).

V.14 Jan ESHUIS, geb. Amsterdam 1861, diamantslijper 1885, tr. ald. 09 04 1885, sch. ald. 12 10 1893 Leentje KOK, geb. Ilpendam 1863.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan ESHUIS (Kok), geb. Amsterdam 01 03 1885.

IV.13 Anna Fredrika Johanna GIESEN, geb. Amsterdam 1836, overl. Nieuwer-Amstel 23 02 1878, tr. Amsterdam 30 09 1857 Barend CRAMM, geb. Nieuwer-Amstel 1826, zeeman 1857, schoenmaker 1891, overl. Egmond aan Zee 08 08 1908, zn. van Henricus CRAM en Sijtje GILLIERON (Gulgerum).

Uit dit huwelijk:

 1. Barendina Susetta CRAMM, geb. Amsterdam 1860, tr. Nieuwer-Amstel 21 12 1893 Gerrit Bartholomeus DUIJTSHOFF, geb. Brummen 1851, wasbaas 1893. Weduwnaar van Petronella Catharina Verel.
 2. Antje CRAMM, geb. Amsterdam 1862 (zie V.19).
 3. Frederik Herman CRAMM, geb. Sloten NH 1866 (zie V.20).
 4. Hendrik Charles CRAMM, geb. Amsterdam 1870 (zie V.22).
 5. Johan Koenraad Willem CRAMM, geb. Amsterdam 1876, diamantbewerker 1905, tr. Bussum 21 06 1905 Maria Henriëtte Jacobe HUIJSER, geb. Amsterdam 1877. Weduwe van Franciscus H.J. van Douwe.

V.19 Antje CRAMM, geb. Amsterdam 1862, naaister 1885, overl. Amersfoort 15 02 1944, tr. Amsterdam 03 06 1885 Johannes Fredricus Theodorus CHALLA, geb. Amsterdam 1863, smid 1885, overl. voor 1944.

Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Fredricus Theodorus CHALLA, geb. Amsterdam 1886, pakhuisknecht 1908, tr. ald. 09 12 1980 Paulina Mathilda Margaretha KOERS, geb. Amsterdam 1884.
 2. Barend CHALLA, geb. Nieuwer-Amstel 1888, meubelmaker 1914, tr. Amsterdam 29 10 1914 Aagje Ages HAGEN, geb. Amsterdam 1891.
 3. Antonius Fredricus Charles CHALLA, geb. Amsterdam 1891, bankwerker 1915, tr. ald. 26 05 1915 Clazina van der STELT, geb. Haarlemmermeer 1888.
 4. Johan Herman Marinus CHALLA, geb. Amsterdam 1897, elektricien 1927, tr. ald. 14 07 1927 Johanna Alida BURKE, geb. Watergraafsmeer 14 07 1902.

V.20 Frederik Herman CRAMM, geb. Sloten NH 1866, diamantslijper 1889, 1915, tr. Amsterdam 07 11 1889 Hendrika Frederika LOGGEN, geb. Amsterdam 1867, dr. van Hendrik LOGGEN, werkman 1889, en Sophia Dorothea Maria KNAPP.

Uit dit huwelijk:

 1. Sophia Dorothea Maria CRAMM, geb. Amsterdam 1891, tr. Hilversum 22 09 1915 Albert Coenraad RODENBURG, geb. Hilversum 1885, agent van politie 1915.
 2. Frederik Herman CRAMM, geb. Nieuwer-Amstel 1893, diamantversteller 1923, tr. Amsterdam 01 03 1923 Anna NIEUWENHOFF, geb. Amsterdam 1883.
 3. Hendrik CRAMM, geb. Amsterdam 1894, controleur 1915, tr. Hilversum 23 06 1915 Huberta ZABEL, geb. Amsterdam 1894.
 4. Johan CRAMM, geb. Amsterdam 1897, brievenbesteller 1923, tr. ald. 21 11 1923 Elisabeth ZIMMER, geb. Amsterdam 1879.
 5. Anna Frederika Johanna CRAMM, geb. Amsterdam 1900, tr. ald. 27 10 1921 Adrianus Christiaan VISSER, geb. Amsterdam 1900, kantoorbediende 1921.
 6. Louisa Suzette Christina CRAMM, geb. Bussum 1905, tr. Amsterdam 24 09 1931 Albertus Johannes WOUDSTRA, geb. Amsterdam 1906, klerk bij de afdeling publieke werken.

V.22 Hendrik Charles CRAMM, geb. Amsterdam 1870, diamantslijper 1891, 1915, caféhouder 1927, tr. Nieuwer-Amstel 26 02 1891 Gesina Christina LINDERT, geb. Amsterdam 1871.

Uit dit huwelijk:

 1. Barend CRAMM, geb. Amsterdam 1892, diamantbewerker 1915, tr. Hilversum 17 11 1915 Jacoba van GARDEREN, geb. Bussum 1893.
 2. Hendrik Charles CRAMM, geb. Amsterdam 1894, diamantbewerker 1917, tr. Hilversum 19 09 1917 Trijntje HUIZING, geb. Zaandam 1896.
 3. Gerrit Christiaan CRAMM, geb. Amsterdam 1901, buffetchef 1927, tr. Hilversum 12 10 1927 Wilhelmina van den BERGE, geb. Rotterdam 1906.

IV.15 Carolina Henderika Maria Christina Elizabeth GIESEN, geb. Nieuwer-Amstel 1851, tr. (1) Amsterdam 07 04 1870 Hendricus van ‘t HUL, geb. Amsterdam 1850, hoedenmaker 1870, overl. voor 1877, zn. van Frederik Jan van ‘t HUL, hoedenmaker, en Anna Maria SPIJKERMAN, tr. (2) Amsterdam 04 01 1877 Joannes Baptista LUDER, geb. Gent, België 1851, ambtenaar 1877, zn. van N N en Helena Dorothea LUDER. Weduwnaar van Gesina Cornelia Schoonderbeek.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Anna Maria van ‘t HUL, geb. Amsterdam 1871, tr. Sloten 17 11 1895 Heertje TOL, geb. Venhuizen 1870, broodbakker 1895.

III.8 Dirk HEUKELOM, geb. Amsterdam 31 10 1810, ged. (hv) ald. 11 02 1810, reisbediende 1838, koopman 1871, tr. ald. 06 12 1838 Gesina Hendrina ALBRECHT, geb. Amsterdam 1813, overl. ald. 06 12 1863, dr. van Harmanus ALBRECHT en Pouwelina GOEDTHART.

Uit dit huwelijk:

 1. Dirk Hermanus HEUKELOM, geb. Rotterdam 04 04 1840.
 2. Dirk Hermanus HEUKELOM, geb. Rotterdam 19 03 1841.
 3. Hermanus Anthonius HEUKELOM, geb. Rotterdam 06 08 1842, commissionair 1869, tr. Amsterdam 03 07 1869 Marijtje van VOORST, geb. Zaandam 1846, dr. van Dirk Latenstein van VOORST en Trijntje GORTER.
 4. Paulina Cornelia HEUKELOM, geb. Rotterdam 01 04 1844, tr. Amsterdam 27 04 1871 Jan Simon VALENKAMP, geb. Amsterdam 1843, makelaar 1871, zn. van Christiaan Dirk VALENKAMP en Geertruij Philippina FAMBACH.
 5. Gerardus Paulus HEUKELOM, geb. Rotterdam 19 07 1847 (zie IV.23).
 6. Geertruida Johanna HEUKELOM, geb. Rotterdam 30 03 1850, overl. ald. 30 04 1850.
 7. Geertruida Johanna HEUKELOM, geb. Rotterdam 12 03 1852, overl. ald. 30 03 1852.
 8. Hendrik Johannes HEUKELOM, geb. Rotterdam 06 07 1853, overl. ald. 22 09 1853.

IV.23 Gerardus Paulus HEUKELOM, geb. Rotterdam 19 07 1847, kleermaker 1878, tr. Amsterdam 06 11 1878 Agatha Jacoba SMAGGE, geb. Amsterdam 1854, modegoedmaakster 1878, kostuumnaaister 1908, dr. van Mattheus SMAGGE en Adriana SPARENBERG.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerardus Paulus HEUKELOM, geb. Amsterdam 16 05 1878 (zie V.28).
 2. Willem Adrianus HEUKELOM, geb. Amsterdam 1884, graveur 1908, tr. ald. 02 01 1908 Charlotte Wilhelmina Christine KLIJN, geb. Amsterdam 1887, dr. van Henricus KLIJN, lithograaf, en Emilie Elisabeth Charlotte HUNERJAGER.
 3. Adriaan HEUKELOM, geb. Amsterdam 1886, kantoorbediende 1913, tr. ald. 20 02 1913 Catharina Maria Jacomina PETERSEN, geb. Amsterdam 1888, dr. van Jacob Anton PETERSEN, steendrukker, en Catharina Elisabeth BIJL.
 4. Jan Simon HEUKELOM, geb. Amsterdam 1889, stoffeerder 1915, tr. ald. 19 05 1915 Petronella Maria OUT, geb. Nieuwer-Amstel 1893, dr. van Jan OUT, landbouwer, en Maria Anna SOL.

V.28 Gerardus Paulus HEUKELOM, geb. Amsterdam 16 05 1878, kantoorbediende 1909, tr. ald. 22 04 1909 Hendrika de BRUIJN, geb. Vreeland 18 03 1882, dr. van Wijnand de BRUIJN, kantoorbediende, en Marretje IPREN.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerardus Paulus HEUKELOM, geb. Amsterdam 02 02 1910, kantoorbediende.
 2. Hendrik HEUKELOM, geb. Amsterdam 18 11 1911, kantoorbediende.
 3. Agatha Jacoba HEUKELOM, geb. Amsterdam 18 02 1914.
 4. Jan HEUKELOM, geb. Amsterdam 03 04 1918.

III.10 Johannes HEUKELOM, geb. Amsterdam 1816, behanger 1840, tr. ald. 25 02 1840 Johanna Margaretha van WOUDENBERG, geb. Amsterdam 1815, dienstbaar 1840, dr. van Joseph van WOUDENBERG en Marretje HAM, kraambewaarster.

Uit dit huwelijk:

 1. Dirk HEUKELOM, geb. 1842 (zie IV.28).
 2. Johanna Margaretha HEUKELOM, geb. Amsterdam 1873 (zie IV.31).

IV.28 Dirk HEUKELOM, geb. 1842, reiziger 1867, tr. Ginneken en Bavel 25 10 1867 Louisa Christina GIJSELMAN, geb. ‘s-Hertogenbosch 1836.

Uit dit huwelijk:

 1. Dirk HEUKELOM, geb. Den Helder 1871, sergeant-konstabel 1907, tr. Middelburg 30 08 1907 Bastiana van WEZEL, geb. Middelburg 1882.

IV.31 Johanna Margaretha HEUKELOM, geb. Amsterdam 1873, tr. ald. 27 07 1876 Remmer STARREVELD, geb. Amsterdam 1853, timmerman 1876, kantoorbediende 1906.

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Margaretha STARREVELD, geb. Amsterdam 1877, tr. ald. 14 06 1906 Frans Leendert BERGMEIJER, geb. Amsterdam 1869, kantoorbediende 1906.
 2. Johannes STARREVELD, geb. Amsterdam 1880 (zie V.40).
 3. Petrus Johannes STARREVELD, geb. Amsterdam 1882 (zie V.42).

V.40 Johannes STARREVELD, geb. Amsterdam 1880, hotelconducteur 1914, overl. Rotterdam 06 11 1919, tr. ald. 24 09 1913 Maria Anna Elisabeth BAUERFEIND, geb. Tilburg 1894. {Zij tr. Rotterdam 26 04 1922 Johannes Wilhelmus ULJEE, geb. Rotterdam 1898.}

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Margaretha STARREVELD, geb. Rotterdam 10 04 1914.

V.42 Petrus Johannes STARREVELD, geb. Amsterdam 1882, kantoorbediende 1906, directeur van een lettergieterij 1931, tr. ald. 14 06 1906 Anna Louise BRONS, geb. Amsterdam 1883.

Uit dit huwelijk:

 1. Remmer STARREVELD, geb. Amsterdam 1907, kantoorbediende 1931, tr. ald. 17 09 1931 Suzanna Maria Wilhelmina van der LUGT MELSERT, geb. Rotterdam 1908, dr. van Cornelis Dirk van der LUGT MELSERT, directeur van een toneelgezelschap (Hofstad Tooneel en later Nederlandsch Toneel te Amsterdam), en Judith DRABBE.

III.13 Johanna Geertruida HEUKELOM, geb. Amsterdam 1822, tr. (1) ald. 17 07 1845 Jan Daniel EVERS, geb. Amsterdam 1807, winkelier 1845, zn. van Jan Daniel EVERS en Maria LEENTVAAR. Weduwnaar van Josiena Henderina van Kampen Eijlers. Tr. (2) Amsterdam 08 08 1850 Jullo BENNEMA, geb. Winschoten 1813, kantoorbediende, zn. van Berend BENNEMA, goudsmid, en Pieterke Jelles LESTERHUIS.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Barend Julio BENNEMA, geb. Amsterdam 1852 (zie IV.32).
 2. Dirk BENNEMA, geb. Amsterdam 1854, kantoorbediende 1899, tr. ald. 15 06 1899 Anna Maria Wilhelmina BAIJER, geb. Amsterdam 1860, weduwe van Johannes Schäfer.

IV.32 Barend Julio BENNEMA, geb. Amsterdam 1852, kantoorbediende 1880, expediteur 1907, tr. ald. 12 02 1880 Petronella MULDER, geb. Amsterdam 1861.

Uit dit huwelijk:

 1. Petronella BENNEMA, geb. Amsterdam 1881, kostuumnaaister 1907, tr. ald. 21 03 1907 Henricus Joannes Bernardus FUHNER, geb. Amsterdam 1875, kantoorbediende 1907.
 2. Trijntje BENNEMA, geb. Amsterdam 1885, tr. ald. 16 07 1914 Richard Edmund KALTOFEN, geb. Amsterdam 1886, onderwijzer 1914.
 3. Zilvester BENNEMA, geb. Amsterdam 1894, kantoorbediende 1923, tr. ald. 31 05 1923 Emma Geertruida TÖNING.

III.16 Franciscus HEUKELOM, geb. Amsterdam 1832, boekbinder, tr. ald. 18 09 1856 Anna Rosina CRAM, geb. Nieuwer-Amstel 1838, dr. van Henricus CRAM en Sijtje GILLIERON (Gulgerum).

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Geertruida HEUKELOM, geb. Amsterdam 1859 (zie IV.37).
 2. Dirk HEUKELOM, geb. Amsterdam 1861 (zie IV.38).
 3. Franciscus HEUKELOM, geb. Amsterdam 1862 (zie IV.41).
 4. Sijtje HEUKELOM, geb. Amsterdam 1863, overl. Soest 29 08 1945. Ongehuwd.

IV.37 Johanna Geertruida HEUKELOM, geb. Amsterdam 1859, spoorbeambte, tr. ald. 15 01 1885 Hendrik Cornelis SCHEFFER, geb. Amsterdam 1854, spoorbeambte.

Uit dit huwelijk:

 1. Hendrika Cornelia SCHEFFER, geb. Amsterdam 1889, tr. ald. 17 04 1913, sch. ald. 12 07 1937 Wilhelm Hendrinus Valentijn ANDREAE, geb. Rotterdam 1891, kantoorbediende 1913.
 2. Hendrik Cornelis Johannes SCHEFFER, geb. Amsterdam 1892, gemeenteambtenaar 1926, tr. ald. 18 03 1926 Geertruida Willemina RIJKES, geb. Amsterdam 1900.

IV.38 Dirk HEUKELOM, geb. Amsterdam 1861, schilder, huisschilder 1912, 1918, tr. (1) ald. 21 03 1883, sch. Rotterdam 10 01 1899 Elisabeth Wilhelmina KLAASEN, geb. Amsterdam 1860, tr. (2) ald. 15 12 1915 Betje PEPERWORTEL, geb. Rotterdam 1872.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Anna Wilhelmina HEUKELOM, geb. Amsterdam 1890, tr. ald. 14 08 1912 Hendricus Cornelis LORENT, geb. Amsterdam 1889, werkman 1912.
 2. Alberdina Johanna HEUKELOM, geb. Amsterdam 1893, tr. ald. 16 04 1913 Johannes Carel Bernardus BLOK, geb. Amsterdam 1890, pakhuisknecht 1913.
 3. Johannes Theodorus HEUKELOM, geb. Amsterdam 1895, opperman 1918, tr. ald. 14 08 1918 Jansje BIJL.

IV.41 Franciscus HEUKELOM, geb. Amsterdam 1862, brievenbesteller, tr. ald. 11 06 1885 Leena de RONDE, geb. Loosdrecht 1861.

Uit dit huwelijk:

 1. Franciscus HEUKELOM, geb. Amsterdam 1886, spoorwegambtenaar 1912, overl. Utrecht 27 03 1957, tr. Amsterdam 12 09 1912 Dirkje Martina JANSZEN, geb. Haarlem 1888.

II.8 Paulus HEUKELOM, ged. (gf) Amsterdam 03 11 1785, overl. ald. voor 1831. Kan schrijven. Otr. Amsterdam 14 04 1809 (get.: Paulus Heukelom en vader Elias Kraft) Elisabeth KRAFT (gezindte: LU), dozenmaakster 1845. Geen handtekening.

Uit dit huwelijk:

 1. Geertruijda HEUKELOM, geb. Amsterdam 01 11 1809 (zie III.19).
 2. Johannes Filippus van HEUKELOM, geb. Amsterdam 18 03 1811 (zie III.20).
 3. Franciscus van HEUKELOM, geb. Amsterdam 1813 (zie III.22).
 4. Elisabeth HEUKELOM, geb. Amsterdam 1819 (zie III.25).

III.19 Geertruijda HEUKELOM, geb. Amsterdam 01 11 1809, ged. (hv) ald. 05 11 1809 (get.: Geertruijda Hijdanes en Paulus Heukelom), werkster 1845, tr. ald. 03 12 1845 Adrianus MAK, geb. Amsterdam 1812, kruier 1845, zn. van Abraham MAK, kruier, en Maria Josina SCHULLING.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Elisabeth MAK, geb. Amsterdam 1847 (zie IV.45).

IV.45 Maria Elisabeth MAK, geb. Amsterdam 1847, tr. ald. 01 03 1871 Hendrik Wijnand Philip INGENHOEST, geb. Amsterdam 1847, kruidenier 1871, melkslijter 1893, werkman 1905, broodbezorger 1906, broodbakker 1911.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Johanna Geertruida INGENHOEST, geb. Amsterdam 1871, tr. (1) ald. 09 11 1893, sch. ald. 14 02 1907 Nicolaas HEUKEROTH, geb. Amsterdam 1873, muzikant 1893, tr. (2) Amersfoort 26 11 1908 Jan LASEUR, geb. Amersfoort 1879, zn. van Jan LASEUR en Woutera Johanna KIVITH.
 2. Geertruida Elisabeth INGENHOEST, geb. Amsterdam 1874, tr. ald. 20 09 1905 Johannes Marinus GOEDHART, geb. ‘s-Gravenhage 1875, schilder 1905, gescheiden van Henriette Geertruida Bender.
 3. Elisabeth Catharina INGENHOEST, geb. Amsterdam 1878, tr. ald. 01 06 1911 Cornelis Willem KUIJK, geb. Amsterdam 1889, karrijder 1911.
 4. Henriëtte Georgette Caroline INGENHOEST, geb. Amsterdam 1881, tr. Haarlem 21 09 1905 Willem Hendrik LUITING, geb. Haarlem 1882, behanger 1905, zn. van Johannes LUITING en Geertruij Reiniera GOSEWEHR.
 5. Hendrika Catharina INGENHOEST, geb. Amsterdam 1883 (zie V.72).
 6. Hendrik Wijnand Philip INGENHOEST, geb. Amsterdam 1888, kantoorbediende 1907, tr. ald. 20 11 1907 Helena Agnes HERVIJ, geb. Amsterdam 1887.

V.72 Hendrika Catharina INGENHOEST, geb. Amsterdam 1883, tr. ald. 29 08 1906 August Christiaan SCHELLING, geb. Amsterdam 1881.

Uit dit huwelijk:

 1. Wouter SCHELLING, geb. Amsterdam 1908, kantoorbediende 1930, tr. ald. 24 04 1930, sch. ald. 20 04 1945 Johanna Clazina POOTJES, geb. Amsterdam 1809, dr. van Jan Hendrik POOTJES, loodgieter, en Geertje van den ELSKAMP.

III.20 Johannes Filippus van HEUKELOM, geb. Amsterdam 18 03 1811, ged. (hv) ald. 29 03 1809, boekbinder 1832, godsdienstonderwijzer 1859, tr. ald. 13 06 1832 Margaretha Catharina de WIT, ged. (EL) Amsterdam 02 12 1807, dr. van Hendrik de WIT, schilder, en Dorothea van den BERGH.

Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Margaretha Catharina HEUKELOM, geb. Amsterdam 1834, tr. ald. 06 04 1859 Johannes Roelof CLAUS, geb. Amsterdam 1834, timmerman 1859, zn. van Johannes Bernardus CLAUS en Sara Catharina HALVERS.

III.22 Franciscus van HEUKELOM, geb. Amsterdam 1813, boekbindersknecht, overl. voor 1863, tr. ald. 02 02 1831 Christina KOELMAN, geb. Amsterdam 1814, overl. voor 1863, dr. van Staats Hendrik KOELMAN en Maria Catharina GEELHUISEN, kraambewaarster.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Catharina HEUKELOM, geb. Amsterdam 1837, dienstbaar 1863, tr. ald. 29 04 1863 Johannes Cornelis DIKS, geb. Amsterdam 1836, koperslagersknecht 1863, zn. van Willem DIKS en Wilhelmina BAANE.
 2. Catharina Christina HEUKELOM, geb. Amsterdam 1840, tr. ald. 01 11 1865 Hendrik Jacob de ROO, geb. Amsterdam 1839, koffermaker 1865, zn. van Johannes Martinus de ROO, timmerman, en Gertje IMES.

III.25 Elisabeth HEUKELOM, geb. Amsterdam 1819, naaister 1851, tr. ald. 23 04 1851 Gijsbert ALBERS, geb. Amsterdam 1823, behanger 1851, zn. van Cornelis ALBERS, visverkoper, en Grietje van der LINDEN.

Uit dit huwelijk:

 1. Anna Christina Elisabeth ALBERS, geb. Amsterdam 1854 (zie IV.53).

IV.53 Anna Christina Elisabeth ALBERS, geb. Amsterdam 1854, otr. Den Helder 11 08 1880 Johannes Cornelis Nicolaas KEIJZER, geb. Den Helder 1855, smid 1880, bankwerker 1906, zn. van Teunis Johannes KEIJZER, commandeur Rijkswerf, en Geertruida Johanna van HOUTEN.

Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Catharina KEIJZER, geb. Amsterdam 1885, tr. Schoten 21 02 1906 Cornelis RAMAK, geb. Zaandam 1882, metaaldraaier 1906.
 2. Johannes Cornelis Nicolaas KEIJZER, geb. Haarlem 1896, musicus 1925, tr. ald. 08 01 1925 Augusta Charlotte Catharina RADAICKE, geb. Libau, Letland 1901, dr. van Karel Hendrik Frederik RADAICKE en Emilia KEIJZER.