Nakomelingen van Cornelia WORMS en Pieter Vermeij

Nakomelingen van Cornelia WORMS en Pieter Vermeij (1757 - 1832)

I.2 Cornelia WORMS, ged. Kampen 12-10-1757 (gezindte: gf), overl. Amsterdam 22-11-1832, dv Engelbart Worm en Willemina Weijers, minnenmoeder. Dit wordt als beroep opgegeven bij het huwelijk van zoon Engelbert. Zij is dan gasthuismin. Bij overlijden wordt als beroep bestedelinghoudster opgegeven.

Cornelia wordt op 14 3/4 jaar in het Aalmoezeniersweeshuis opgenomen nadat haar vader overleden is. Ook haar zusjes Aletta (12,5 jaar) en Helena (10 jaar) worden in het Aalmoezeniersweeshuis geplaatst. De inboedel van hun vader op de Lindengracht brengt f 51:10 op. Een kwart gaat naar het Burgerweeshuis waar het jongste kind Geertruij van 4 jaar is opgenomen.

Otr. Amsterdam 05 05 1780 (get.: beiden met consent van de regenten van het Aalmoezeniersweeshuis) Pieter VERMEIJ, ged. (gf) Sloten 06 07 1755 (get.: Neeltje Krook), (scheeps)timmerman, overl. Amsterdam 05 10 1829 08.00 u., zn. van Jacob VERMEIJ en Aagje Jansz KRIJT.

Ook Pieter is een ex-Aalmoezeniersweeshuiskind. Hij werd in 1768 samen met zijn broertje Jacob opgenomen.

Uit dit huwelijk:

 1. Aagje VERMEIJ, ged. (gf) Amsterdam 16 02 1781 (get.: Jacob Vermeij en Aletta Worms), overl. ald. voor 1787.
 2. Engelbert VERMEIJ, ged. (gf) Amsterdam 13 10 1782 (zie II.2).
 3. Aletta VERMEIJ, ged. (gf) Amsterdam 10 10 1784 (zie II.6).
 4. Aagje VERMEIJ, ged. (gf) Amsterdam 25 03 1787 (zie II.8).
 5. Maria VERMEIJ, ged. (gf) Amsterdam 01 11 1789 (get.: Albertus Pijzel en Maria Bierings), tr. ald. 02 02 1812 Jan van DOORN, geb. Amsterdam 04 1790, kastenmaker, houtkoper 1829, overl. ald. 21 07 1858. Ouders onbekend. Als 2-jarige vondeling in 1792 opgenomen in het Aalmoezeniersweeshuis.
 6. Pieter VERMEIJ, geb. Amsterdam 02 05 1797, ged. (gf) ald. 07 05 1797 (get.: Jacob Vermeij en Souke Selmer). Souke Selmer is vermoedelijk Jouke Selmer, eveneens als min werkzaam voor het Aalmoezeniersweeshuis.

II.2 Engelbert VERMEIJ, ged. (gf) Amsterdam 13 10 1782 (get.: Thomas Vermeij en Leena Worm), Scheepstimmerman 1831, appelenverkoper 1812. Hij heeft een mooi handschrift.

Otr. (1) Amsterdam 25 01 1805 (get.: vader Pieter Vermeij en moeder Maria Lankhaar) Susanna Regina HESTERMAN, dr. van Albertus Wilhelmus HESTERMAN en Maria LANKHAAR, tr. (2) Amsterdam 27 07 1831 Elisabeth van der WILDE, geb. Amsterdam 1791, dienstbode 1831, dr. van Jurriaan van der WILDE en Maria KLOESMAN.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Pieter VERMEIJ/VERMIJ, geb. Amsterdam 03 04 1806 (zie III.1).
 2. Cornelia VERMEIJ, geb. Amsterdam 10 03 1809, ged. (gf) ald. 16 03 1809 (get.: Pieter Vermij en Kornelia Worms).
 3. Maria Susanna VERMEIJ, geb. Amsterdam 15 01 1811, ged. (gf) ald. 27 01 1811 (get.: Maria Lankhaar en Albert Hesterman).
 4. Cornelia Susanna VERMEIJ, geb. Amsterdam 08 07 1812, werkster 1866, tr. (1) ald. 12 04 1843 Joannes Hendrikus HOOEBINK, geb. Amsterdam 1816, kruier 1843, overl. ald. voor 1866, tr. (2) ald. 20 06 1866 Barend LANDTMAN, geb. Amsterdam 1807, sjouwerman 1866. Weduwnaar van Christina van Marle.

III.1 Pieter VERMEIJ/VERMIJ, geb. Amsterdam 03 04 1806, ged. (gf) ald. 11 04 1806 (get.: Piter Vermij en Korneelija Worms), scheepstimmerman 1858, 1862, 1863, 1864, 1870, timmerman 1875, tr. ald. 19 01 1831 Johanna van INGEN, geb. Amsterdam 1822, dr. van Arie van INGEN en Alida SPEKMAN, schoonmaakster 1831.

Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Bernardus VERMIJ, geb. Amsterdam 05 04 1832 (zie IV.1).
 2. Jakoba Susanna VERMIJ, geb. Amsterdam 1833 (zie IV.4).
 3. Willem Fredrik VERMIJ, geb. Amsterdam 1838 (zie IV.5).
 4. Franciscus Jacobus VERMIJ, geb. Amsterdam 07 11 1840 (zie IV.7).
 5. Alida Dorothea VERMEIJ/VERMIJ, geb. Amsterdam 1843 (zie IV.10).
 6. Maria Johanna VERMIJ, geb. Amsterdam 1846 (zie IV.13).
 7. Gerardus VERMIJ, geb. Amsterdam 1849 (zie IV.14).

IV.1 Petrus Bernardus VERMIJ, geb. Amsterdam 05 04 1832, schildersknecht 1858, schilder 1862, 1887, 1896, 1901, tr. ald. 14 07 1858 Frederika Louisa Wilhelmina BEHAGEL, geb. Den Haag 18 09 1835, dienstbode.

Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Bernardus VERMIJ, geb. Amsterdam 19 11 1858 (zie V.1).
 2. Jacobus Johannes? VERMIJ, geb. Amsterdam 23 01 1861, overl. ald. 02 09 1861.
 3. Johanna Louisa VERMIJ, geb. Amsterdam 22 09 1862 (zie V.5).
 4. Frederika Louisa Wilhelmina VERMIJ, geb. Amsterdam 11 02 1874. Geen huwelijken kinderen. Tr. Amsterdam 02 01 1902 Antonie Jan Hendricus Franciscus KORNMAN, geb. Amsterdam 1877, letterzetter 1902.
 5. Sophia Frederika Louisa VERMIJ, geb. Amsterdam 16 11 1875 (zie V.10).
 6. Gerardus VERMIJ, geb. Amsterdam 31 10 1877 (zie V.11).
 7. Andries VERMIJ, geb. Amsterdam 31 04 1881 (zie V.13).

V.1 Petrus Bernardus VERMIJ, geb. Amsterdam 19 11 1858, schilder 1883, 1906, werkman 1921, tr. ald. 31 10 1883 Johanna Wilhelmina DUITS, geb. Amsterdam 1861.

Uit dit huwelijk:

 1. Bernardus Johannes Willem VERMIJ, geb. Amsterdam 27 11 1883 (zie VI.1).
 2. Laurens Fredrik Wilhelmus VERMIJ, geb. Amsterdam 11 09 1885. Vermoedelijk ongehuwd.
 3. Sophia Fredrika Louisa Wilhelmina VERMIJ, geb. Amsterdam 16 07 1889.
 4. Johanna Petronella VERMIJ, geb. Amsterdam 12 10 1891, tr. ald. 03 01 1923 Hendrik de BOS, geb. Amsterdam 1898, chauffeur 1923, zn. van Hendrik de BOS, letterzetter 1896, en Sophia Frederika Louisa VERMIJ (zie V.10).
 5. Anna Maria VERMIJ, geb. Amsterdam 16 09 1893. Tr. Amsterdam 22 06 1921 Antonius Franciscus LIEFVELD, geb. Amsterdam 07 10 1886, wijnkopersknecht 1921, suikerbakker 1905, overl. ald. 08 02 1963.

VI.1 Bernardus Johannes Willem VERMIJ, geb. Amsterdam 27 11 1883, spoorbeambte 1906, tr. ald. 09 05 1906 Jacoba CRESSENT, geb. Amsterdam 1887, dr. van Louis Julien CRESSENT, meubelmaker 1906, en Catharina Jacoba de GRAAF.

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Christina VERMIJ, geb. Bussum 22 08 1906.
 2. Wilhelmina Catharina Jacoba VERMIJ, geb. Naarden 14 07 1907.
 3. Petronella Louisa Bernardina VERMIJ, geb. Amsterdam 18 01 1910.
 4. Johanna Petronella VERMIJ, geb. Amsterdam 14 02 1911.

V.5 Johanna Louisa VERMIJ, geb. Amsterdam 22 09 1862, tr. (1) Nieuwer-Amstel 16 03 1887 sch. Amsterdam 27 04 1901 Johan Jacob RAUCH, geb. Nieuwer-Amstel 1862, diamantslijper, tr. (2) Amsterdam 01 09 1904 Pieter Wilhelm PETERS, geb. Bracht, Duitsland 1862, Tapper 1904.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Wilhelmina Louisa RAUCH, geb. Nieuwer-Amstel 16 10 1883, overl. Naarden 19 09 1940, tr. Amsterdam 15 06 1905 Petrus Johannes ANDERSEN, geb. Amsterdam c 1879, kantoorbediende 1905.
 2. Johanna Jacoba RAUCH, geb. Amsterdam 02 09 1886.

V.10 Sophia Frederika Louisa VERMIJ, geb. Amsterdam 16 11 1875, tr. ald. 18 03 1896 Hendrik de BOS, geb. Amsterdam 1875, letterzetter 1896.

Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik de BOS, geb. Amsterdam 1898, chauffeur 1923, tr. ald. 03 01 1923 Johanna Petronella VERMIJ, geb. Amsterdam 12 10 1891, dr. van Petrus Bernardus VERMIJ (zie V.1) en Johanna Wilhelmina DUITS.

V.11 Gerardus VERMIJ, geb. Amsterdam 31 10 1877, schilder 1901, tr. ald. 01 08 1901 Jantien de BOER, geb. Amsterdam 1871.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerardus Petrus Bernardus VERMIJ, geb. Amsterdam 1903, tr. Baarn 14 02 1935 Anna Cornelia Maria MEIJER, geb. Amsterdam 1908.

V.13 Andries VERMIJ, geb. Amsterdam 31 04 1881, sigarenmaker 1900. Tr. Amsterdam 11 07 1900 Geertrui Antonia Hermina ZWANEVELD, geb. Amsterdam 1882.

Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Josua VERMIJ, geb. Amsterdam 12 07 1900, overl. ald. 16 08 1900.
 2. Louisa Wilhelmina Frederika VERMIJ, geb. Amsterdam 13 02 1902 (gezindte: rk).

IV.4 Jakoba Susanna VERMIJ, geb. Amsterdam 1833, tr. ald. 03 12 1862 Dirk WISMAN, geb. Amsterdam 1837, sjouwerman, milicien 1862, zn. van Jan WISMAN en Eelisabet WOPKES, werkster.

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna WISMAN (Vermij), geb. Amsterdam 18 09 1862.
 2. Dirk WISMAN, geb. Amsterdam 1871 (zie V.16).
 3. Jacobus WISMAN, geb. Amsterdam 1876 (zie V.18).
 4. Jan WISMAN, geb. Amsterdam 06 10 18?

V.16 Dirk WISMAN, geb. Amsterdam 1871, venter 1894, melkbezorger 1920, werkman 1924, tr. ald. 17 05 1894 Elisabeth Charlotta LEEFLANG, geb. Amsterdam 1874, dr. van Hendrik Johannes LEEFLANG, stukadoor, en Elisabeth Charlotta van TUIJL.

Uit dit huwelijk:

 1. Dirk WISMAN, geb. Amsterdam 1886, melkbezorger 1920, tr. ald. 11 03 1920 Anna VEGTING, geb. Amsterdam 1893, dr. van Pieter VEGTING, marmerbewerker, en Jacoba Wilhelmina BOUWKNECHT.
 2. Hendrik Johannes WISMAN, geb. Amsterdam 1897, rijwiellakker 1924, tr. ald. 14 08 1924 Maatje LUDEKUIZE, geb. ‘s Gravenhage 1900.
 3. David Gijsbert WISMAN, geb. Amsterdam 1901, werkman 1924, tr. ald. 21 02 1924 Hendrika Magdalena HAAKENHOUT, geb. Amsterdam 1901, dr. van Hendrik Matthijs HAAKENHOUT, sigarenmaker, en Geertruida Maria ELLENS.

V.18 Jacobus WISMAN, geb. Amsterdam 1876, werkman 1901, 1921, 1930, tr. (1) ald. 17 04 1901, sch. ald. 04 07 1914 Anna Maria SIJMONS, geb. Amsterdam 1876, tr. (2) ald. 16 02 1921 Cornelia Louisa BAKKER, geb. Amsterdam 1870. Gescheiden van Albertus Johannes Slisser.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Antonius WISMAN, geb. Amsterdam 1904, werkman 1904, tr. ald. 02 04 1930, sch. ald. 01 05 1953 Christina Johanna LEIBBRAND, geb. Amsterdam 1901. Gescheiden van Franciscus Wilhelmus Johannes Henricus Spierenburg.

IV.5 Willem Fredrik VERMIJ, geb. Amsterdam 1838, sjouwerman 1863, koopman 1910, winkelier 1892, werkman 1895, tr. ald. 26 08 1863 Sophie Friederika Mathilda LANDTMAN, geb. Amsterdam 1841.

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna VERMIJ, geb. Amsterdam 1870 (zie V.23).
 2. Wilhelmina Fredrika VERMIJ, geb. Amsterdam 1875 (zie V.25).
 3. Alida VERMIJ, geb. Amsterdam 1877, tr. ald. 16 12 1896 Willem Fredrik LANDTMAN, geb. Amsterdam 1867, sjouwerman 1896.
 4. Willem Frederik VERMIJ, geb. Amsterdam 1885 (zie V.28).

V.23 Johanna VERMIJ, geb. Amsterdam 1870, tr. ald. 23 03 1892 Jan de VRIES, geb. Amsterdam 1874, diamantslijper 1892, 1912, 1916, petroleumbezorger 1929.

Uit dit huwelijk:

 1. Sophia Frederika Mathilda de VRIES, geb. Amsterdam 1893, tr. ald. 26 09 1912 Leonardus VERMEULEN, geb. Uithoorn 1890, werkman 1912.
 2. Johanna de VRIES, geb. Amsterdam 1895, tr. (1) ald. 06 08 1913, sch. ald. 03 10 1921 Willem LICHER, geb. Amsterdam 1892, bankwerker 1913, tr. (2) ald. 11 09 1929 Hendrikus de PAUS, geb. Nieuwer-Amstel 1888, timmerman 1929.
 3. Wilhelmina Frederika de VRIES, geb. Amsterdam 1897, tr. ald. 13 12 1916 Dirk RONNER, geb. Amsterdam 1896, huisschilder 1916.
 4. Jan de VRIES, geb. Amsterdam 1900, chauffeur 1927, tr. ald. 18 08 1927 Anna Christina de la PORTE, geb. Amsterdam 1902, dr. van Christianus Antonius de la PORTE en Harmtje van BRUGGEN.
 5. Hendrik de VRIES, geb. Amsterdam 1903, diamantslijper 1926, tr. ald. 06 10 1926 Margaretha MOOIJEN, geb. Amsterdam 1909.

V.25 Wilhelmina Fredrika VERMIJ, geb. Amsterdam 1875, tr. ald. 16 10 1895 Jacobus GALJAART, geb. Amsterdam 1872, werkman 1895, groentehandelaar.

Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmina Frederica GALJAART, geb. Amsterdam 1898, tr. (1) ald. 20 02 1918, sch. ald. 30 09 1921 Albert PEES, geb. Amsterdam 1898, werkman 1918, tr. (2) ald. 13 09 1922 Cornelis Jacob van ASSENDELFT van WIJCK, geb. Amsterdam 1896, werkman 1922.
 2. Jacobus GALJAART, geb. Amsterdam 1899, werkman 1924, tr. ald. 29 10 1924 Maria Wilhelmina KONING, geb. Amsterdam 1904.

V.28 Willem Frederik VERMIJ, geb. Amsterdam 1885, werkman 1910, overl. ald. 05 07 1954, tr. ald. 23 03 1910 Mathilda Francina Susanna TEUNISSEN, geb. Nijmegen 1890.

Uit dit huwelijk:

 1. Arnoldus Carel VERMIJ, geb. c 1918, overl. Nijmegen 05 07 1945.

IV.7 Franciscus Jacobus VERMIJ, geb. Amsterdam 07 11 1840, leerlooiersknecht 1864, opperman 1893, 1900, 1901, tr. ald. 21 09 1864 (get.: erkennen 1 kind) Maria Elisabeth BOSCH, geb. Amsterdam 10 10 1839, werkster 1864.

Uit dit huwelijk:

 1. Franciscus Gerardus VERMIJ (Bosch), geb. Amsterdam 04 06 1865 (zie V.30).
 2. Elisabeth Maria VERMIJ, geb. Amsterdam 02 03 1868 (zie V.33).
 3. Gerrit Willem VERMIJ, geb. Amsterdam 22 11 1870 (zie V.34).
 4. Maria Elisabeth VERMIJ, geb. Amsterdam 21 03 1876, tr. ald. 16 10 1901 Gerlof VISSER, geb. Dokkum 02 02 1881, schilder 1901, zn. van Sjoerd VISSER, winkelier, en Pietje PILAT.
 5. Bernardus Petrus VERMIJ, geb. Amsterdam 1879 (zie V.38).
 6. Jacobus Franciscus VERMIJ, geb. Amsterdam 1881 (zie V.40).

V.30 Franciscus Gerardus VERMIJ, geb. Amsterdam 04 06 1865, opperman 1887, tr. ald. 30 03 1887 Anna Maria VELDER, geb. Amsterdam 1867, dr. van Frans VELDER, mandenmaker, en Johanna Maria BILLE.

Uit dit huwelijk:

 1. Anna Maria VERMIJ, geb. Amsterdam 1888, tr. ald. 26 07 1911 Bouwe HOVINGA, geb. Dokkum 1887, werkman 1911.
 2. Hendrika Louisa VERMIJ, geb. Amsterdam 1899, tr. ald. 14 08 1929 Nicolaas AUKES, geb. Amsterdam 1895, magazijnbediende 1929.

V.33 Elisabeth Maria VERMIJ, geb. Amsterdam 02 03 1868. Tr. Amsterdam 05 04 1893 Jan Carel KROESE, geb. Amsterdam 21 01 1868, suikerbakker 1893, 1919, schuitenvoerder 1914.

Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Maria KROESE, geb. Amsterdam 1893, tr. ald. 17 06 1914 Franciscus de ROOI, geb. Zaandam 1889, sigarenkistjesbeplakker 1914.
 2. Jan Carel KROESE, geb. Amsterdam 1895, vuurstoker 1919, tr. ald. 09 04 1919 Hendrika van der ELST, geb. Amsterdam 1896.

V.34 Gerrit Willem VERMIJ, geb. Amsterdam 22 11 1870, werkman 1891, tr. ald. 25 03 1891 Martha Antonia BLOM, geb. Haarlemmerliede en Spaarnwoude 1871.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerrit Willem VERMIJ, geb. c 1891, overl. Amsterdam 13 06 1893.
 2. Franciscus Jacobus VERMIJ, geb. Amsterdam 22 11 1892 (zie VI.50).
 3. Martha Antonia VERMIJ, geb. Amsterdam c 1893, overl. ald. 24 05 1894.
 4. Gerrit Willem VERMIJ, geb. Amsterdam c 1895, overl. ald. 21 03 1897.
 5. Jacobus Franciscus VERMIJ, geb. Amsterdam c 1897, overl. ald. 14 05 1898.
 6. Martha Antonia VERMIJ, geb. Amsterdam 1899, tr. ald. 14 11 1923 Hendrik de WILDE, geb. Amsterdam 1896, magazijnknecht 1923.
 7. Wilhelmina Antonia VERMIJ, geb. Amsterdam c 1900, overl. ald. 26 11 1900.
 8. Gerrit Willem VERMIJ, geb. Amsterdam c 1901, overl. ald. 18 05 1902.
 9. Johanna Berta VERMIJ, geb. Amsterdam c 1903, overl. ald. 30 12 1903.
 10. Elisabeth Maria VERMIJ, geb. Amsterdam c 1905, overl. ald. 09 08 1917.
 11. Gerrit Willem VERMIJ, geb. Amsterdam 01 06 1908 (zie VI.61).
 12. Cornelis Johannes VERMIJ, geb. Amsterdam 24 07 1909 (zie VI.63).
 13. Bernardus Petrus VERMIJ, geb. Amsterdam 1911, bankwerker 1931, tr. ald. 16 09 1931, sch. ald. 24 10 1946 Wietske TERSTALL, geb. Amsterdam 1811.
 14. Jan Carel VERMIJ, geb. Amsterdam 13 01 1913 (zie VI.67).
 15. Jacobus Franciscus VERMIJ, tr. Amsterdam 17 10 1936 ? ?

VI.50 Franciscus Jacobus VERMIJ, geb. Amsterdam 22 11 1892, buffetbediende 1916, magazijnmeester St. Mij,, overl. ald. 18 05 1984, tr. ald. 08 11 1916 Mietje de ROOIJ, geb. Amsterdam 23 09 1894, dr. van Jakob de ROOIJ, tuinman, en Trijntje DIK.

VI.61 Gerrit Willem VERMIJ, geb. Amsterdam 01 06 1908, huisschilder, tr. ald. 15 06 1938 Johanna Elisabeth van KEUK, geb. Amsterdam 13 09 1912.

VI.63 Cornelis Johannes VERMIJ, geb. Amsterdam 24 07 1909, badknecht 1931, stoker gem. Arb Reserve, overl. ald. 10 11 1983, tr. ald. 07 10 1931 Anna Maria de LOOPER, geb. Amsterdam 1912.

VI.67 Jan Carel VERMIJ, geb. Amsterdam 13 01 1913, transportarbeider, rekwisiteur, magazijnknecht, opperman, timmerman, chauffeur, tr. ald. 28 04 1937 Johanna Hendrika FLASKAMP, geb. Mulheim am Rhein 26 12 1910.

V.38 Bernardus Petrus VERMIJ, geb. Amsterdam 1879, pakhuisknecht 1897, diamantslijper 1924, tr. ald. 07 07 1897 Jeanette Elisabeth KROOS, geb. Amsterdam 1877, dr. van Herman Wilhelm KROOS, hoedenmaker, en Jeanette Elizabet VALENTIJN.

Uit dit huwelijk:

 1. Bernardus Petrus VERMIJ, geb. Amsterdam 07 09 1897 (zie VI.71).
 2. Jeanette Elisabeth VERMIJ, geb. Amsterdam 1899, tr. ald. 03 04 1924 Hendrik GARTSEN, geb. Goes 03 04 1924, brievenbesteller 1924, zn. van Hendrikus Antonius GARTSEN, kleermaker, en Grietje FRANTZEN.
 3. Wilhelmina Hendrika VERMIJ, geb. Amsterdam 1902, tr. ald. 01 05 1924 Gerrit QUAKERNAAT, geb. Amsterdam 1902, pakhuisknecht 1924.

VI.71 Bernardus Petrus VERMIJ, geb. Amsterdam 07 09 1897, werkman 1928, koopman 1928, tr. ald. 29 11 1928 Jantje WEILAND, geb. Amsterdam 15 09 1899.

Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Bernardus VERMIJ, geb. Amsterdam 19 06 1932.
 2. Zwaantje Hendrika VERMIJ, geb. Amsterdam 06 08 1935.

V.40 Jacobus Franciscus VERMIJ, geb. Amsterdam 1881, diamantslijper 1900, 1922, 1929, tr. Amsterdam 22 08 1900 Alida Maria van EUNEN, geb. Amsterdam 1882.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Elisabeth VERMIJ, geb. Amsterdam 1901, tr. ald. 31 05 1922 Johannes Jacobus SCHULTS, geb. Amsterdam 1899, brievenbesteller 1922, zn. van Christiaan Cornelis SCHULTS, voerman, en Maria Anna Wilhelmina BLAAUW.
 2. Jacoba Francisca VERMIJ, geb. Amsterdam 1906, tr. ald. 14 05 1925 Johannes Petrus NIELAND, geb. Amsterdam 1902, slachter 1925.
 3. Jacobus Franciscus VERMIJ, geb. Amsterdam 1909, winkelier 1929, tr. ald. 23 05 1929 Elisabeth Theodora van MOOK, geb. Amsterdam 1909.

IV.10 Alida Dorothea VERMEIJ/VERMIJ, geb. Amsterdam 1843, werkster 1869. Tr. (1) Amsterdam 28 07 1869 Carolus Gerhardus VERHEIJEN, geb. Zwolle 1840, bakkersknecht 1869, overl. Amsterdam voor 1878, tr. (2) ald. 05 06 1878 Pieter Johannes ROOT, geb. Amsterdam 1842, sigarenmaker 1878, 1896.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Johanna Christina ROOT, geb. Amsterdam 02 01 1874.
 2. Alida Petronella ROOT, geb. Amsterdam 1879 (zie V.44).

V.44 Alida Petronella ROOT, geb. Amsterdam 1879, tr. ald. 02 09 1896 Hendrik Johannes LEEFLANG, geb. Amsterdam 1877, hoefsmid 1896, bankwerker 1925.

Uit dit huwelijk:

 1. Alida Dorothea LEEFLANG, geb. Amsterdam 1896, tr. ald. 21 12 1916 Theodorus Johannes Nicolaas Bartholomeus ORDEMAN, geb. Amsterdam 1894, magazijnbediende 1916.
 2. Elisabeth Charlotte LEEFLANG, geb. Amsterdam 1898, tr. ald. 11 05 1921 Johannes Cornelis JUNGEN, geb. Amsterdam 1895.
 3. Hendrik Johannes LEEFLANG, geb. Amsterdam 1900, machine-houtbewerker 1925, tr. ald. 26 08 1925 Geertruida Francisca SEUR, geb. Amsterdam 1903.
 4. Pieter Joannes LEEFLANG, geb. Amsterdam 1903, fabrieksarbeider 1925, tr. ald. 15 07 1925 Anna MULDER, geb. Amsterdam 1908.
 5. Jacobus LEEFLANG, geb. Amsterdam 1907, slagersknecht 1929, tr. ald. 18 09 1929 Femmetje RAPPOLD, geb. Amsterdam 1907.
 6. Thomas LEEFLANG, geb. Amsterdam 1909, bankwerker 1932, tr. ald. 22 12 1932 Maria Theresia van der VELDE, geb. Amsterdam 1914.

IV.13 Maria Johanna VERMIJ, geb. Amsterdam 1846, werkster 1870. Tr. Amsterdam 08 06 1870 Christiaan BOSKEN, geb. Amsterdam 1850, passementwerker 1870, 1889, 1895, 1905.

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna BOSKEN, geb. Amsterdam 1869 (zie V.46).
 2. Fredrika Maria BOSKEN, geb. Amsterdam 1872 (zie V.48).
 3. Maria Johanna BOSKEN, geb. Amsterdam 1874 (zie V.50).
 4. Christiaan BOSKEN, geb. Amsterdam 1876, werkman 1924, tr. ald. 19 11 1924 Jannetje de VROOM, geb. Zierikzee 1880.
 5. Sophia Christina BOSKEN, geb. Amsterdam 1882, tr. ald. 31 08 1905 Teunis SMIT, geb. Amsterdam 1884, steenhouwer 1905.

V.46 Johanna BOSKEN, geb. Amsterdam 1869, tr. ald. 17 07 1889 (get.: voogd voor Hendrik: Jan de Geest, toeziend voogd: Andries Jacobus Vastenhoud). Echtgenoot is Hendrik MEIJER, geb. Amsterdam 1869, suikerbakker 1889, werkman 1912.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Johanna MEIJER (Bosken), geb. Amsterdam 15 05 1889, tr. ald. 21 08 1912 Johan Christiaan Marie BROMMEIJER, geb. Amsterdam 1889, bankwerker 1912.

V.48 Fredrika Maria BOSKEN, geb. Amsterdam 1872, tr. ald. 02 10 1895 Antoon KARMAN, geb. Sloten (N-H) 1870, suikerbakker 1895, werkman 1922.

Uit dit huwelijk:

 1. Antonius Lambertus KARMAN (Bosken), geb. Amsterdam 17 09 1895.
 2. Johanna Fredrika KARMAN, geb. Amsterdam 1900, tr. ald. 03 08 1921 Jelle NIJHOUT, geb. Amsterdam 1896, sjouwerman 1921.
 3. Frederika Maria KARMAN, geb. Amsterdam 1901, tr. ald. 27 09 1922, sch. ald. 24 02 1928 Herman Johannes Pieter KOERTS, geb. Amsterdam 1900, werkman 1922.
 4. Maria Johanna KARMAN, geb. Amsterdam 1905, tr. ald. 17 12 1924, sch. ald. 25 09 1933 Gerrit Hendrik SCHUITEMAKER, geb. Amsterdam 1905, schipper op een motorboot.

V.50 Maria Johanna BOSKEN, geb. Amsterdam 1874, dienstbode 1891, tr. (1) ald. 14 01 1891 Willem Adrianus BOERHOOP, geb. Amsterdam 1872, steendrukker 1891, overl. voor 1917, tr. (2) ald. 08 08 1917 Henricus Jacobus SCHEIPERS, geb. Amsterdam 1873, lettergieter 1917. Weduwnaar van Anna Sophia Elisabeth Drees.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Wilhelmina Maria BOERHOOP, geb. Amsterdam 02 10 1890, tr. ald. 16 08 1911 Henricus Franciscus Johannes IKELAAR, geb. Nieuwer-Amstel 1888, steenhouwer 1911.
 2. Willem Christiaan BOERHOOP, geb. Amsterdam 1892, steenhouwer 1922, tr. ald. 11 05 1922 Louisa Maria Elisabeth SCHEIPERS, geb. Amsterdam 1899.
 3. Maria Johanna BOERHOOP, geb. Amsterdam 1894, tr. ald. 01 09 1915 Thomas SCHUURMANS, geb. Amsterdam 1885, stukadoor 1915.
 4. Sophia Christina BOERHOOP, geb. Amsterdam 1899, tr. ald. 04 05 1922 Hermanus MULDER, geb. Amsterdam 04 05 1922, elektrotechnicus 1922.

IV.14 Gerardus VERMIJ, geb. Amsterdam 1849, opperman 1875. Tr. Amsterdam 22 09 1875 (get.: erkennen 1 kind) Anna Christina Barendina LANDTMAN, geb. Amsterdam 1847.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerardus VERMIJ/LANDTMAN, geb. Amsterdam 30 08 1874.
 2. Pieter Barend VERMIJ, geb. Amsterdam 1877 (zie V.57).
 3. Christina Barendina VERMIJ, geb. Amsterdam 1882, tr. ald. 20 12 1911 Christianus Antonius Johannes FLENTGE, geb. Amsterdam 1869, grofsmid 1911. Weduwnaar van Dorothea Couwenhoven.
 4. Sophia Frederika Mathilda VERMIJ, geb. Amsterdam 1888, tr. ald. 15 09 1910 Pieter de LETH, geb. Amsterdam 1887, gasfitter 1910.

V.57 Pieter Barend VERMIJ, geb. Amsterdam 1877, timmerman 1899, bootwerker 1925, tr. (1) ald. 22 02 1899 (get.: voogd van de bruidegom Gerardus Vermij), sch. ald. voor 1922 Maria Carolina STIKKELMAN, geb. Amsterdam 1878, tr. (2) ald. 12 01 1922 Johanna Willemina SCHOEN, geb. Amsterdam 1877, overl. ald. voor 1929. Gescheiden van Guillaume Jean Corneille Briƫt. Tr. (3) Amsterdam 24 01 1929 Johanna Elisabeth REISS, geb. Amsterdam 1881. Weduwe van Bernardus Theodorus de Ligter.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Pieter Barend VERMIJ, geb. Amsterdam 13 05 1900 (zie VI.114).
 2. Maria Carolina VERMIJ, geb. Amsterdam 1901, tr. ald. 18 11 1925 Willem Christiaan van TAARLING, geb. Amsterdam 1900, timmerman 1925.
 3. Christina Elisabeth VERMIJ, geb. Mulheim aan de Ruhr, Duitsland 1908, tr. Amsterdam 30 01 1929 Andries JORG, geb. Amsterdam 1906, koopman 1929.

VI.114 Pieter Barend VERMIJ, geb. Amsterdam 13 05 1900, machine-houtbewerker 1900, tr. ald. 16 12 1925, sch. ald. 11 05 1939 Bertha Jacoba LEEUWENDAAL, geb. Amsterdam 15 06 1905.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Barend VERMIJ, geb. Amsterdam 23 03 1928.
 2. Bertha Jacoba VERMIJ, geb. Amsterdam 30 06 1931.

II.6 Aletta VERMEIJ, ged. (gf) Amsterdam 10 10 1784 (get.: Arie Vermeij en Aletta Worm), otr. ald. 15 04 1808 Joost Hendrik ZIEGELAR.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia ZIEGELAR, geb. Amsterdam 13 02 1809, ged. (gf) ald. 17 09 1809 (get.: Pieter Vermeij en Cornelia Worms).
 2. Cornelia ZIEGELAR, geb. Amsterdam 08 03 1810, ged. (gf) ald. 09 03 1810 (get.: Pieter Vermeij en Cornelia Worms).
 3. Pieter Hendrik ZIEGELAR, geb. Amsterdam 29 08 1811, ged. (gf) ald. 11 08 1811 (get.: Pieter Vermeij en Cornelia Worms).

II.8 Aagje VERMEIJ, ged. (gf) Amsterdam 25 03 1787 (get.: Thomas Vermeij en Maria Hoons), min bij het Aalmoezeniersweeshuis, otr. ald. 30 06 1809 (get.: moeder Antje Verbeek en moeder Cornelia Worms en vader Pieter Vermeij) Jan ter BEEK.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia ter BEEK, geb. Amsterdam 03 12 1809, ged. (gf) ald. 07 12 1809 (get.: Pieter Vermeij en Cornelia Worms).