Nakomelingen van vondelingen gezocht

Naast onderzoeker van historische zaken, ben ik ook een gedreven amateurfotograaf. Beide zaken wil ik combineren in een fotoproject rond de vondelingen.

Fotoserie

Ik wil een fotoserie maken van nakomelingen van Amsterdamse vondelingen die ik fotografeer op de plaats waar hun voorvader- of moeder te vondeling is gelegd. Ik zoek daarvoor mensen die weten dat ze van een Amsterdamse vondeling afstammen en het leuk vinden om hieraan mee te doen. U kunt contact met me opnemen via de link ‘contact’ In ruil hiervoor krijgt u de foto en help ik de informatie over uw voorouder uit te breiden.

Bewondering

En wat ik door mijn onderzoek wel weet: iedereen die afstamt van een Amsterdamse vondeling kan heel trots zijn op die voorouder. De kinderen die die hele periode in het Aalmoezeniersweeshuis doorstaan hebben en in staat zijn geweest daarna een eigen leven op te bouwen verdienen ons respect en bewondering. Ze moeten echte doorzetters zijn geweest.

Vondelingen van 1792 en andere jaren

Omdat ik speciaal onderzoek heb gedaan naar de vondelingen van 1792, zou ik het erg leuk vinden om hun nakomelingen in contact te komen. Hier vindt u een lijst met de namen van de 1792-vondelingen met nakomelingen in het heden. Bij elk van hen zijn de achternamen van hun nakomelingen vermeld, voor zover bij mij bekend.

Uiteraard wil ik me niet alleen tot hen beperken. Elke vondeling en elk wees- of verlaten kind van het Aalmoezeniersweeshuis verdient het om uit de vergetelheid gehaald te worden. Ik zou graag met hun nakomelingen in contact komen. Dus als u nakomeling bent van een Aalmoezeniersweeshuiskind dan hoor ik graag van u.