De nakomelingen van Lippe LIPPES de VRIES

Inleiding

Al van kinds af aan heeft de naam Lippes de Vries me geïntrigeerd. Hoewel de naam uit een ver familieverleden komt, hoorde ik die naam wel eens vallen in de familiewandelgangen. Waarschijnlijk vond ik de naam interessant, omdat die uit meerdere namen bestond, maar ook de klank ervan vond ik mooi en geheimzinnig: Lippes de Vries. Jaren later ontdekte ik dat de naam toebehoorde aan de oma van mijn opa. Jammer genoeg heb ik geen idee meer wat er over Lippes de Vries werd gezegd en in welk kader die werd genoemd. Bijzonder vind ik het wel dat een naam van zolang terug nog bekend was in de familie.

Mijn opa had een broer die Lippe heette, die hij ook doorgegeven heeft aan zoon en kleinzoons. Zelfs zijn er nog achterkleinzoons met die naam, maar van hen is de naam aangepast aan de eisen van deze tijd: Philip. Jammer genoeg is de naam Lippes de Vries niet meer in gebruik. Onder druk van de naamwetgeving is die nu beperkt tot een van de meest voorkomende namen in Nederland: De Vries

Geen gewoon patroniem

Door het uitzoeken van de parenteel van Lippe Lippes de Vries kwam ik erachter dat er nog vele Lippes zijn met andere achternamen en dat de toevoeging Lippes niet een gewoon patroniem was. Deze toevoeging is met name in Medemblik, waar de nakomelingen van Lippe Lippes de Vries goed vertegenwoordigd waren, enkele generaties lang gebruikt is, ook al heette de eigen vader geen Lippe.

Over de voorouders van Lippe Lippes de Vries tast ik nog een beetje in het duister. Waarschijnlijk liggen de roots van die naam in Friesland.

I.1 Lippe LIPPES de VRIES, geb. circa 1760, overl. Medemblik 21 09 1809. Tr. kerk Lutjebroek 30 10 1773 (gf). Vermelding in het trouwboek van de gereformeerde kerk van Andijk, dat ze in Lutjebroek getrouwd zijn. Echtgenote is Geertje Hendriks (SCHUITEMAKER) (Schuitenmaker), geb. Wervershoof 20 05 1752. In Andijk en Wervershoof is geen doop te vinden van een Geertje als dochter van een Hendrik. Overl. Medemblik 29 07 1821, dr. van Hendrik Jansz (de VRIES) en Geertje JANS. Geertje heeft haar leven lang eigenlijk Geertje Hendriks geheten en pas na de verplichte naamsaanneming is daar Schuitemaker aan toegevoegd.

Uit dit huwelijk:

 1. Geertje LIPPES de VRIES, ged. Andijk 16 04 1775 (zie II.2).
 2. LIPPE LIPPES DE VRIES (Lippe Lippes junior of de Jonge), geb. Andijk 26 01 1778 (zie II.4).
 3. Hilletje LIPPES de VRIES, ged. Wervershoof 18 03 1781 (zie II.8).
 4. Henderik LIPPES de VRIES, ged. (gf) Wervershoof 24 07 1785 (zie II.9).
 5. Johannes LIPPES de VRIES, ged. (gf) Wervershoof 07 11 1785 (zie II.11).
 6. Jan LIPPES de VRIES, geb. Wervershoof 11 02 1795 (zie II.14).
 7. Grietje LIPPES de VRIES, geb. Wervershoof 1797 (zie II.17).

II.2 Geertje LIPPES de VRIES, ged. Andijk 16 04 1775, overl. Wervershoof 21 11 1849. Geertje aan Lippe Lippes de Vries en Geertje Hendriks gekoppeld vanwege de vermelding bij het huwelijk van Jan Lippes de Vries en Antje Platvoet dat getuige Jan Breebaard uit Wervershoof zijn zwager is. Waarschijnlijk is de Geertje Lippes de Vries die veelvuldig als getuige bij dopen optreedt deze Geertje Lippes de Vries. Tr. (1) Andijk 19 08 1802 Jan BREEBAART, ged. Hoorn 11 07 1779, verwer, overl. Wervershoof 25 03 1819, tr. (2) Wervershoof 1821 Dirk OSSENKOOPER, huisverwer te Wervershoof, zn. van Maarten Willems OSSENKOOPER, slachter en vleeshouwer, en Iesje DIRKS. Dirk is 21 jaar jonger :).

Uit het eerste huwelijk:

 1. Antje BREEBAART, geb. Wervershoof 1802, tr. 04 02 1821 Pieter BURGER, boerenknecht, zn. van Dirk BURGER, schoenmaker, en Geertje HOOIVELD.
 2. Cornelis BREEBAART, geb. Wervershoof ca 1803, verwer, overl. Enkhuizen 11 05 1871, tr. (1) Wervershoof 26 05 1825 Aaltje IDENBURG, geb. Oude Niedorp 1805, dienstmaagd, dr. van Jan IDENBURG en Neeltje WORTEL, tr. (2) Spanbroek 13 11 1856 Charlotta Catharina STAFFHORST, geb. 1814, dr. van Johan Gotlieb STAFFHORST en Charlotta Catharina DOPPE. Weduwe van Dirk Dominicus Frank.
 3. Klaas BREEBAART, geb. Wervershoof 1809 (zie III.6).
 4. Lippe BREEBAART, geb. Wervershoof 1812, timmerman 1834, 1840, tr. (1) ald. 16 05 1834 Lijsbet ROOS, geb. Oosterleek 1817, overl. voor 1840, dr. van Jan ROOS, dijkopzichter, en Klaasje NABEL, tr. (2) Wervershoof 02 08 1840 Marijtje van DIJK, geb. Spanbroek 1818, dr. van Jan van DIJK en Neeltje van MUNSTER.
 5. Maartje BREEBAART, geb. Wervershoof 1816, tr. ald. 23 04 1837 Pieter BAKKER, broodbakkersknecht, zn. van Jan BAKKER, schoolonderwijzer, en Maartje STAPEL.

III.6 Klaas BREEBAART, geb. Wervershoof 1809, broodbakkersknecht 1830, opzichter 1854, tr. ald. 04 04 1830 Diewertje HOORNS, geb. Hoogkarspel 1805, dr. van Jan HOORNS en Trijntje SPIJKER.

Uit dit huwelijk:

 1. Klaas BREEBAART, geb. Andijk 11 09 1833, landbouwer 1854, tr. Winkel 07 05 1854 Aaltje BEERS, geb. Barsingerhorn 20 10 1934, dr. van Dirk BEERS, schipper, en Niesje RUITER.

II.4 LIPPE LIPPES DE VRIES (Lippe Lippes junior of de Jonge), geb. Andijk 26 01 1778, ged. ald. 01 02 1778, sjouwerman 1823, steenzetter 1825, overl. Medemblik 16 05 1848. Bij de doop van zoons Lippe en bij die van Minne wordt Lippe aangeduid als Lippe Lippes junior. Bij de doop van Jeske wordt hij aangeduid als Lippes Lippes de Jonge. Deze aanduiding slaat op de relatie tot zijn vader Lippe Lippes de Vries, de stamvader van de Lippes de Vriezen. Tr. (1) Wervershoof? voor 1799 TRIJNTJE HEERES, geb. Enkhuizen ca 1772, overl. Medemblik 17 10 1822, dr. van Joris HEERES en Ieske, tr. (2) Medemblik 27 01 1823 Pietertje Jacobs MANSHANDE, geb. Oudendijk 08 04 1784, overl. Medemblik 01 04 1183, dr. van Jacob (Japik) Maartense MANSHANDE en Grietje WILLEMS THUIJN.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Geertje LIPPES de VRIES, geb. Wervershoof 10 02 1799 (zie III.14).
 2. Minne LIPPES DE VRIES, geb. Medemblik 04 02 1804 (zie III.15).
 3. Lippe LIPPES DE VRIES, ged. (gf) Wervershoof 20 03 1805 (get.: Bregtje Gerrits).
 4. Jeske LIPPES DE VRIES, ged. (gf) Medemblik 19 02 1807 (get.: Trijntje Heeres, de moeder).

III.14 Geertje LIPPES de VRIES, geb. Wervershoof 10 02 of 12 1799. (gezindte: GF), overl. Medemblik 02 07 1826, tr. ald. 20 11 1825 (get.: Jan Geusebroek, kuiper, vader, 59 jaar; Jan Rijst, 70 jaar, behuwd oom; Lippe Lippes de Vries, steenzetter, 48 jaar, vader; Jan Lippesz de Vries, steenzetter, 30 jaar, oom) Hendrik GEUSEBROEK, ged. (GF) Hoorn 03 06 1792 (get.: Petronella van Rotterdam), gepasporteerd militair 1820, mandenmaker 1822, 1827, 1825, 1829; plaatsvervanger bij de mobiele schutterij en garnizoen te Haarlem, overl. Medemblik 26 10 1832, zn. van Jan Jansz GEUSEBROEK, kuiper 1820, 1825, 1821, 1824, meesterkuiper, en Neeltje BLOM, zb 1820. {Hij tr. Hoorn 14 05 1820 (get.: Gerrit Erg, 37 jaar, arbeider, broer; Reijer Rijst, 59 jaar, arbeider, oom; Hendrik Blom, 51 jaar, boendermaker, oom; Jacob Hindermeester, 56 jaar, kleermaker, bekende.) Dieuwertje (Dina) ERG, geb. Hoorn 25 04 1790, dienstmaagd 1820, overl. Medemblik 22 05 1825, dr. van DIRK ERG, kuiper, en MAARTJE RIJST. Hij tr. Medemblik 18 03 1827 (get.: Jacob Geusebroek, oom, portier, 68 jaar) Johanna van BERKUM, geb. Medemblik 27 01 1790 (gezindte: RK), werkster 1827, overl. ald. 16 02 1858, dr. van EVERT VAN BERKUM en ANTJE SMIT.}

Uit dit huwelijk:

 1. LIPPE GEUSEBROEK, geb. Medemblik 02 06 1826 (gezindte: GF), overl. ald. 07 07 1826.

III.15 Minne LIPPES DE VRIES, geb. Medemblik 04 02 1804, ged. (gf) ald. 09 02 1804 (get.: Geertje Lippes de Vries), dijkwerker 1825, overl. ald. 06 06 1857, tr. ald. 28 12 1825 Trijntje KRAAK, geb. Vlissingen 17 02 1805, overl. Medemblik 20 06 1885, dr. van Wiebe KRAAK en Dieuwertje de LEEUW.

Uit dit huwelijk:

 1. Lippe MINNES de VRIES, ged. (f) Wervershoof 20 03 1805 (zie IV.4).

IV.4 Lippe MINNES de VRIES, ged. (f) Wervershoof 20 03 1805 (get.: Bregtje Gerrits), visser - 1882, overl. Medemblik 14 11 1897, tr. ald. 01 08 1852 Metje LAK, geb. Medemblik ca 1831, overl. ald. 23 02 1867, dr. van Johannis LAK, timmerman, en Maartje HART.

Uit dit huwelijk:

 1. Maartje LIPPES de VRIES, geb. Medemblik ca 1853, overl. ald. 29 11 1857, 4 jaar.
 2. Minne LIPPES de VRIES, geb. Medemblik ca 1856 (zie V.2).
 3. Wiebe de VRIES, geb. Medemblik 1859, schipper, tr. ald. 27 01 1884 Sjoeke de HAAN, geb. Medemblik ca 1859, dr. van Lammert LOURENS de HAAN, schipper, en Jansje FRANSEN.
 4. Maartje de VRIES, geb. Medemblik 1862, tr. ald. 24 01 1892 Minne TRAPPEL, geb. Abbekerk 1868, watermolenaar, zn. van Cornelis TRAPPEL, watermolenaar, en Trijntje de VRIES.
 5. Lippe LIPPES de VRIES, geb. Medemblik ca 11 1866, overl. ald. 01 02 1867, 3 maanden oud.

V.2 Minne LIPPES de VRIES, geb. Medemblik ca 1856, koopman 1882, overl. Leiden 03 11 1940, tr. Medemblik 19 11 1882 Helena MASEREEUW, geb. Medemblik 1861, overl. Oegstgeest 28 09 1949, dr. van Jacob MASEREEUW, molenmaker, en Johanna KEESER.

Uit dit huwelijk:

 1. Metje de VRIES, geb. Medemblik 1884, tr. Leiden 02 03 1908 Christiaan Abraham MILIKAN, geb. Leiden 1882, kantoorbediende, zn. van Christiaan Abraham MILIKAN en Koosje de ZWIJGER.
 2. Johanna de VRIES, geb. Medemblik 1886, tr. Leiden 16 06 1913 Nicolaas van WIJK, geb. Leiden 1882, kledermaker, zn. van Johannes van WIJK en Johanna Wilhelmina van WELZEN.
 3. Lippe de VRIES, geb. Medemblik 1888 (zie VI.5).
 4. Jacob LIPPES de VRIES, geb. Medemblik 1889, overl. ald. 25 05 1890.

VI.5 Lippe de VRIES, geb. Medemblik 1888, zevenmaker, tr. (1) Leiden 15 04 1914 Gerarda Jacoba LANDZAAT, geb. Leiden 1890, overl. ald. 22 11 1934, dr. van Frederik Johannes LANDZAAT en Elisabeth SELJEE, tr. (2) na 1934 H KORSWAGEN.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Lippe de VRIES, geb. 21 06 1919 (zie VII.1).

VII.1 Lippe de VRIES, geb. 21 06 1919, overl. Haarlem 02 10 2004, tr. Truus OUSSOREN, geb. 13 04 1925, overl. 29 07 2011.

II.8 Hilletje LIPPES de VRIES, ged. Wervershoof 18 03 1781, tr. Medemblik 25 12 1803 Jan Anthonij KWAAD, geb. Medemblik 26 07 1776, zn. van Anthonij Fransz KWAAD/QUADEN.

Uit dit huwelijk:

 1. Geertje KWAAD, geb. Medemblik 23 11 1804, ged. (gf) ald. 25 11 1804 (get.: Geertje Lippes de Vries), overl. ald. 17 04 1805.
 2. Geertje KWAAD, ged. (gf) Medemblik 07 09 1806 (get.: Geertje Lippes de Vries). Bij de doopinschrijving wordt Hiltje Aaltje genoemd.
 3. Lippe KWAAD, ged. (gf) Medemblik 16 03 1809 (get.: Geertje Lippes de Vries).
 4. Vrouwtje KWAAD, geb. Medemblik 29 01 1810, ged. (gf) ald. 21 02 1810 (get.: Hiltje Lippes, de moeder), overl. 08 06 1859, tr. Andijk 05 03 1837 Reindert MANTEL, geb. Andijk ca 1813, landman 1837, zn. van Dirk MANTEL en Aafje HEERTJES.
 5. Lippe KWAAD, geb. Medemblik 07 06 1813 (zie III.24).

III.24 Lippe KWAAD, geb. Medemblik 07 06 1813, dagloner 1839, 1850, 1884, overl. ald. 19 07 1887, tr. (1) ald. 10 02 1839 Geesje GROENEWOUD, geb. Ooostwoud ca 1792, werkster 1839, overl. Medemblik 15 07 1850. Bij haar overlijdensaangifte wordt haar echtgenoot Lippe Kwaadboven genoemd. Wat heeft Lippe trouwens bezield om zo’n oude vrouw te huwen? Zij is 22 jaar ouder! Dat moet wel liefde zijn geweest, of was er een schandaal? Dr. van Willem Hendriks GROENEWOUD en Henrica MULLER, tr. (2) Medemblik 17 11 1850 Neeltje SCHOUTEN, geb. Medemblik ca 1826, overl. ald. 02 05 1899, dr. van Jacob SCHOUTEN en Elisabeth van den BROEK.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Jacobus KWAAD, geb. 1850 (zie IV.6).
 2. Jan Anthonie KWAAD, geb. 19 02 1853, overl. 30 11 1857.
 3. Reindert KWAAD, geb. 31 12 1855, overl. 05 10 1857.
 4. Jan Anthonie KWAAD, geb. 27 02 1858, overl. 30 09 1859.
 5. Jan Antoon KWAAD, geb. Medemblik 07 07 1860 (zie IV.11).
 6. Lippe KWAAD, geb. Medemblik 09 09 1863 (zie IV.13).
 7. Elizabeth KWAAD, geb. Medemblik 16 05 1866, tr. Nieuwe Niedorp 27 03 1892 Dirk BROUWER, geb. Nieuwe Niedorp ca 1860, koetsier 1892, zn. van Pieter BROUWER, arbeider, en Dieuwertje de GRAAF.

IV.6 Jacobus KWAAD, geb. 1850, dagloner 1886, overl. Medemblik 20 12 1918, tr. ald. 18 05 1886 Hiltje de JONG, geb. Enkhuizen 1854, dr. van Dirk de JONG en Fempje van VEEN.

Uit dit huwelijk:

 1. Margaretha Elisabeth KWAAD, geb. ca 1891, tr. 16 05 1917 Harm Hendrik HARMS.
 2. Bertha Sibrechta Wilhelmina KWAAD, geb. 11 05 1893 (zie V.12).

V.12 Bertha Sibrechta Wilhelmina KWAAD, geb. 11 05 1893, overl. 20 06 1969, tr. (1) Amsterdam 06 11 1911, sch. ald. 10 10 1930. Bertha scheidt van haar man Carel, trouwt de broer van haar zusters man. Echtgenoot is Carel Georg Heinrich IHNS, salonbediende, tr. (2) na 1932 Hendricus Albertus LASSCHUIT, tr. (3) Sloterdijk (Amsterdam) 20 04 1932 Marinus Johannes HARMS.

IV.11 Jan Antoon KWAAD, geb. Medemblik 07 07 1860, dagloner 1884, overl. 28 05 1937, tr. ald. 28 12 1884 Elisabeth van der SCHAFT, geb. Medemblik ca 1863, dr. van Jacobus Constant van der SCHAFT, dagloner, en Marijtje BART.

Uit dit huwelijk:

 1. Neeltje KWAAD, geb. Medemblik 19 10 1885, overl. ald. 23 04 1888.
 2. Jacobus KWAAD, geb. 04 04 1887 (zie V.16).
 3. Neeltje KWAAD, geb. Medemblik 23 03 1889, overl. Berkhout 28 11 1919, tr. Doniawerstal 14 05 1909 Johannes KLOMPMAKER, zn. van Jan Idzes KLOMPMAKER en Jeltje VELDMAN.
 4. Maria Elizabeth KWAAD, geb. Sijbekarspel 26 07 1891, overl. 23 08 1978, tr. Velsen 17 12 1914 Evert LUIKMAN, geb. Bloemendaal ca 1890, zn. van Herman LUIKMAN en Dirkje GROENEWOUD.
 5. levenloze dochter KWAAD, geb. Benningbroek 09 11 1893, overl. ald. 09 11 1893.
 6. Elisabeth KWAAD, geb. Medemblik 01 01 1895, overl. 08 06 1970, tr. Velsen 16 11 1916 Cornelis URSEM, zn. van Pieter URSEM en Jantje de VRIES.
 7. Lippe KWAAD, geb. Medemblik 15 10 1897, overl. ald. 13 01 1900.
 8. Lippe KWAAD, geb. Medemblik 11 12 1900 (zie V.26).
 9. Aafje Geertruida KWAAD, geb. 01 12 1903 (zie V.29).

V.16 Jacobus KWAAD, geb. 04 04 1887, overl. 25 06 1960, tr. Opperdoes 29 11 1906 Dina WIJDENES, geb. Opperdoes ca 1886, dr. van Maarten WIJDENES en Neeltje KLAVER.

Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth KWAAD, geb. 08 06 1908, overl. 08 08 1908.
 2. Neeltje Elisabeth KWAAD, geb. 13 04 1910, overl. 10 11 1978, tr. A van GEELEN.

V.26 Lippe KWAAD, geb. Medemblik 11 12 1900, overl. 19 05 1962, tr. Catharina Hillegina STAL. V.29 Aafje Geertruida KWAAD, geb. 01 12 1903, overl. 13 08 1992, tr. Jan Willem HUHL.

IV.13 Lippe KWAAD, geb. Medemblik 09 09 1863, overl. Zaandam 15 03 1944, tr. Medemblik 13 04 1884 Geertje LIPPES de VRIES (zie IV.35).

Uit dit huwelijk:

 1. Lippe KWAAD, geb. Medemblik 17 09 1884 (zie V.30).
 2. Jan Lippes KWAAD, geb. Medemblik ca 1886 (zie V.32).
 3. Neeltje KWAAD, geb. Medemblik ca 1888, overl. ald. 09 12 1914.
 4. Trijntje KWAAD, geb. 12 10 1890 (zie V.37).
 5. Jacobus KWAAD, geb. Medemblik 21 05 1893 (zie V.38).
 6. levenloze zoon KWAAD, geb. Medemblik 02 10 1895, overl. ald. 02 10 1895.
 7. Cornelia KWAAD, geb. Medemblik ca 1898, overl. ald. 04 08 1919, tr. ald. 31 03 1918 Jannes van den BOSCH, geb. Jubbega-Schurega ca 1894, gasstoker 1918, zn. van Jolke Bonnes van den BOSCH en Geertje KROES.
 8. Elisabeth KWAAD, geb. Medemblik 13 09 1902 (zie V.44).
 9. Gerardus Cornelis KWAAD, geb. Medemblik 09 1907, overl. ald. 09 05 1908, 9 maanden oud.

V.30 Lippe KWAAD, geb. Medemblik 17 09 1884, barbier 1909, overl. 26 08 1968, tr. ald. 20 05 1909 Johanna Catharina HAREMAKER, geb. Medemblik 29 01 1884, overl. 02 04 1961, dr. van Dirk HAREMAKER, winkelier, en Geertje SCHUITEMAKER.

Uit dit huwelijk:

 1. Lippe KWAAD, geb. 05 02 1910 (zie VI.29).
 2. Geertje Johanna KWAAD, geb. 30 06 1912, overl. 08 05 1913.
 3. Geertje Catharina Johanna KWAAD, geb. 08 04 1917, tr. L BOS.

VI.29 Lippe KWAAD, geb. 05 02 1910, overl. 16 04 1992, tr. ca 1937 Ripkodiena KOOPMAN.

V.32 Jan Lippes KWAAD, geb. Medemblik ca 1886, kleermaker 1910, 1916, tr. (1) ald. 16 10 1910 Emerinsiana BAKKER, geb. Medemblik ca 1885, overl. ald. 21 11 1912, dr. van Jacob BAKKER en Christina Margaretha SCHMIDT, tr. (2) Medemblik 01 10 1916 Alexandrina Maria SWALEF, geb. Amsterdam ca 1883, dr. van Jan Frederik SWALEF en Johanna Gesina JANSEN.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Lippe KWAAD, geb. 16 10 1918, overl. 22 01 1921.

V.37 Trijntje KWAAD, geb. 12 10 1890, overl. 11 11 1966. Tr. Cornelis ZOUTEWELLE, geb. Goes ca 1888, overl. Medemblik 01 05 1942, zn. van Willem Johannes ZOUTEWELLE en Maria Adriana van HOORN.

Uit dit huwelijk:

 1. Geertje ZOUTEWELLE, geb. 15 09 1913, tr. M STEL.
 2. Maria Adriana ZOUTEWELLE, geb. 19 10 1914.
 3. Neeltje ZOUTEWELLE, geb. Rotterdam ca 1917, overl. Medemblik 04 07 1920.
 4. Clara Maria ZOUTEWELLE, geb. 24 11 1919, tr. J van de PLASSE.
 5. Willem Johannes ZOUTEWELLE, geb. 02 11 1922.

V.38 Jacobus KWAAD, geb. Medemblik 21 05 1893, barbier 1917, overl. 13 10 1955, tr. ald. 12 09 1917 Helena Hendrika FERMIE, geb. Amsterdam ca 1893, dr. van Willem FERMIE, chauffeur, en Anna Clazina WENTZEL.

Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus KWAAD, geb. 23 02 1918 (zie VI.49).
 2. Geertje Helena KWAAD, geb. 08 06 1919, overl. 30 03 1946, tr. Jerenias JOHANNISSE.

VI.49 Jacobus KWAAD, geb. 23 02 1918, overl. 01 02 1978, tr. ca 1945 Jansje GERRITSEN.

V.44 Elisabeth KWAAD, geb. Medemblik 13 09 1902, overl. 10 11 1990, tr. ald. 30 04 1922 Marten AKKERMAN, geb. Blankenham ca 1896, spoorwegarbeider 1922, zn. van Hendrik AKKERMAN en Geertje de WAGT.

II.9 Henderik LIPPES de VRIES, ged. (gf) Wervershoof 24 07 1785, sjouwerman 1815, dijkbaas 1818, overl. Medemblik 04 06 1825, tr. Celitje BOERSMA. Celitje kent vele schrijfvarianten: Seletje, Selitje, Celitje. Haar achternaam werd ook eens opgegeven als Bosman.

Uit dit huwelijk:

 1. Geertje LIPPES de VRIES, ged. (gf) Medemblik 16 02 1806 (get.: Racheltje Ruijter).
 2. Lippe LIPPES de VRIES, ged. (gf) Medemblik 16 03 1809 (get.: Geertje Lippes de Vries), overl. ald. 11 01 1819, 9 jaar oud.
 3. Klaas LIPPES de VRIES, geb. Medemblik 07 10 1810 (zie III.29).
 4. Engeltje LIPPES de VRIES, geb. Medemblik 1815, overl. ald. 30 12 1818, 3 jaar oud.
 5. Jan LIPPES de VRIES, geb. Medemblik 07 09 1815 21.00 u. Getuigen: Gerrit Klopper, timmerman,45 jaar, Kruisstraat 4/65 en Andreis Wust, Kazernemeester, 46 jaar, Oude Haven 1/5. Andries Wust is ook getuign bij de aangifte van de tweeling Susanna en Grietje Lindeloo, dochters van Willem Lindeloo en Neeltje Steen. Overl. 06 07 1816, 10 maanden oud.
 6. Grietje LIPPES de VRIES, geb. Medemblik 05 09 1818. Getuigen: Cornelis Waal, timmerman, 47 jaar, woont in de bangert 1/46 en Frans Rus, sjouwerman, 33 jaar, in Bangert 1/96.
 7. Engeltje LIPPES de VRIES, geb. Medemblik 1821, overl. ald. 20 04 1822.

III.29 Klaas LIPPES de VRIES, geb. Medemblik 07 10 1810, ged. (gf) ald. 14 10 1810 (get.: Geertje Lippes de Vries), matroos bij de marine 1831, tr. ald. 20 11 1831 Maartje GUTTER, geb. Medemblik 08 03 1811, dr. van Klaas GUTTER en Femmetje VRIJHOF.

Uit dit huwelijk:

 1. Celia de VRIES, geb. Medemblik 1832, overl. ald. 04 10 1835.
 2. Hendrik de VRIES, geb. Medemblik 1834, overl. ald. 19 08 1836.
 3. Klaas de VRIES, geb. Den Helder 1837, overl. Medemblik 10 11 1841.
 4. Hendrik LIPPES de VRIES, geb. Medemblik 04 10 1838, overl. ald. 12 10 1838, 8 dagen oud.
 5. levenloze dochter de VRIES, geb. Medemblik 07 09 1840, overl. ald. 07 09 1840.
 6. Femmetje de VRIES, geb. Urk 06 06 1842, overl. ald. 01 02 1844.
 7. Hendrik de VRIES, geb. Urk 20 02 1844, overl. ald. 28 11 1844, 9 maanden oud.
 8. Femmetje de VRIES, geb. Urk 31 12 1845, overl. Medemblik 07 08 1859, 13 jaar oud.
 9. Salea de VRIES, geb. Urk 01 05 1848 (zie IV.25).

IV.25 Salea de VRIES, geb. Urk 01 05 1848, dienstbode 1867, overl. Medemblik 03 01 1925, tr. ald. 10 02 1867 Klaas SPIJKER, geb. Medemblik 1841, dagloner 1867, 1891, 1894, 1895, 1900, 1909, overl. ald. 07 02 1920, zn. van Roelof SPIJKER, broddbakkersknecht, en Grietje SCHUURMAN.

Uit dit huwelijk:

 1. Grietje SPIJKER, geb. Medemblik 1868 (zie V.47).
 2. Maartje SPIJKER, geb. Medemblik 1869, overl. ald. 17 10 1948.
 3. ROELOF SPIJKER, geb. Medemblik 18 10 1871 (zie V.49).
 4. Femmetje SPIJKER, geb. Medemblik 1874, tr. ald. 10 03 1895 Klaas BOS, geb. Medemblik 1870, koopman, zn. van Jan BOS, koopman, en Johanna SWART.
 5. Klaas SPIJKER, geb. Medemblik 1877, schoenmaker, tr. ald. 08 03 1900 Christina HOFF, geb. Medemblik 1874, dr. van Tijs HOFF, winkelier, en Carstina ROOS.
 6. Warnaar SPIJKER, geb. Urk 30 06 1880 (zie V.56).

V.47 Grietje SPIJKER, geb. Medemblik 1868, tr. ald. 03 05 1891 Willem Frederik Jacobus GAGEL, geb. Medemblik 1864, visser, arbeider 1916, zn. van Willem Frederik Jacobus GAGEL en Johanna of Anna de WAARD, tapster 1891.

Uit dit huwelijk:

 1. Willem Fredrik Jacobus GAGEL, geb. Medemblik 1892, schilder, tr. ald. 07 01 1916 Johanna Lamberta REINOUD, geb. Amsterdam 1893, dr. van Johannes REINOUD en Geertruida KLINKHAMER.

V.49 ROELOF SPIJKER, geb. Medemblik 18 10 1871, schoenmaker 1894, 1933, 1894, 1922, 1919, overl. Hilversum 22 08 1949, tr. (1) Medemblik 08 04 1894 Trijntje GEUSEBROEK, geb. Medemblik 08 02 1867 (gezindte: gf), naaister (voor haar huwelijk), overl. ald. 16 01 1933. Aangifte door man Roelof Spijker, 61 jaar, timmerman en zoon Klaas Spijkeer, 37 jaar, brievenbesteller. Dr. van Dirk GEUSEBROEK, smid 1840; grofsmid 1850, 1896, 1861, 1847, 1882, 1887, 1891, 1893, 1888, 1878, en Willemijntje (Wilhelmina) BAKUWEL, tr. (2) na 1933 Geertruida BOOGAARD.

Uit het eerste huwelijk:

 1. KLAAS SPIJKER, geb. Medemblik 01 06 1895, brievenbesteller 1933, 1919, tr. ald. 17 08 1919 Aaltje STAM, geb. Wervershoof ca. 1891, dr. van Klaas STAM en Teetje de VRIES.
 2. Dirk SPIJKER, geb. Medemblik 11 11 1896, brievenbesteller 1922, tr. ald. 15 06 1922 Lijsbeth ZELDENRUST, geb. Molkwerum ca. 1900, dr. van Hains ZELDENRUST, visser, en Antje de JONG.
 3. CELIA SPIJKER, geb. Medemblik 20 11 1901.
 4. WILLEMIJNTJE SPIJKER, geb. Medemblik 23 04 1903.

V.56 Warnaar SPIJKER, geb. Urk 30 06 1880, schippersknecht 1909, tr. ald. 12 05 1909 Klaaske SPIJKER, geb. Urk 1879, dr. van Warnaar SPIJKER, bakker, en IJnske VISSER.

Uit dit huwelijk:

 1. Jantje SPIJKER, geb. Medemblik ca 1918, overl. ald. 08 03 1920, 2 jaar oud.

II.11 Johannes LIPPES de VRIES, ged. (gf) Wervershoof 07 11 1785, dijkwerker 1861, 1862, aannemer 1829, arbeider 1865, dagloner 1861, overl. Medemblik 16 08 1871, tr. (1) voor 1830 Dirkje BAKKER, geb. Opperdoes ca 1796, overl. Medemblik 12 12 1828, dr. van Cornelis BAKKER en Trijntje Dirks van TWISK, tr. (2) voor 1837 Geertje (de) ROOS, geb. Wieringen 1807, overl. Medemblik 26 02 1858, dr. van Jan (de) ROOS, schoolonderwijzer, en Maartje SMIT.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Geertje LIPPES de VRIES, geb. Medemblik 06 07 1822 06.00 u., getuigen: Hendrik Winnubst, 46 jaar, schuitmaker, Turfstraat 3/74 en Krijn de waard, 47 jaar, sjouwerman, Turfstraat 3/85. Overl. Medemblik 18 04 1842.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Maartje LIPPES de VRIES, geb. Medemblik 1830 (zie III.37).
 2. Grietje LIPPES de VRIES, geb. Medemblik 05 03 1833 (zie III.39).
 3. Jan LIPPES de VRIES, geb. Medemblik 1835 (zie III.40).
 4. Lippe de VRIES, geb. Medemblik 1837 (zie III.42).
 5. Neeltje LIPPES de VRIES, geb. Medemblik ca 1841 (zie III.45).
 6. Hendrik LIPPES de VRIES, geb. Medemblik 1844, overl. ald. 26 04 1845.

III.37 Maartje LIPPES de VRIES, geb. Medemblik 1830, overl. ald. 09 01 1912, tr. ald. 27 12 1863 Klaas SCHUURMAN, geb. Medemblik 1830, dagloner, overl. ald. 29 11 1896, zn. van Jan SCHUURMAN en Neeltje de VRIES, fruitverkoopster.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan SCHUURMAN, geb. Medemblik 1865, overl. Hoorn 17 04 1937. Ongehuwd.

III.39 Grietje LIPPES de VRIES, geb. Medemblik 05 03 1833, dienstbare 1860, tr. Twisk 29 04 1860 Pieter BAAS, geb. Twisk 19 09 1836, arbeider 1860, 1885, 1900, landbouwer 1891, zn. van Sijmon BAAS, arbeider, en Antje MIEUWBOER.

Uit dit huwelijk:

 1. levenloze dochter BAAS, geb. Twisk 12 07 1861, overl. ald. 12 07 1861.
 2. Geertje BAAS, geb. Twisk 26 10 1862 (zie IV.29).
 3. Simon BAAS, geb. Twisk 27 02 1865, arbeider 1891, landbouwer 1900, overl. Medemblik 28 10 1942, tr. (1) Midwoud 22 04 1891 Maartje BAKKER, geb. Oostwoud 1868, overl. Midwoud 19 05 1898, dr. van Jan Pieterzoon BAKKER en Maartje DRUIF, tr. (2) Midwoud 25 03 1900 Geertje LAAN, geb. 1873, dr. van Teunis LAAN, timmerman, en Volkertje COEVERT. Weduwe van Maarten Wijdenes.
 4. Pieter BAAS, geb. Twisk 08 09 1870, arbeider 1900, tr. ald. 28 04 1895 Antje SMIT, geb. 1873, dr. van Pieter Janszoon SMIT, koopman, en Anna VADER.

IV.29 Geertje BAAS, geb. Twisk 26 10 1862, dienstbare 1885, overl. Sijbekarspel 19 06 1946, tr. Twisk 28 04 1885 Pieter OUDT, geb. Twisk 26 10 1861, arbeider 1885, landbouwer 1912, 1917, overl. ald. 12 04 1935, zn. van Pieter OUDT, waagmeester, en Antje RIESEBOS.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter OUDT, geb. Twisk 1886, lanbouwer 1917, tr. Sijbekarspel 27 04 1917 Maria HUIJGENS, geb. Sijbekarspel 1889, dr. van Johannes Henricus Marius HUIJGENS, veehouder, en Neeltje WINKEL.
 2. Simon OUDT, geb. Twisk 1891, tr. Sijbekarspel 24 04 1912 Marijtje KISTEMAKER, geb. Spanbroek 1893.

III.40 Jan LIPPES de VRIES, geb. Medemblik 1835, dagloner 1861, overl. ald. 22 12 1863, tr. ald. 17 11 1861 Trijntje HOORNS, geb. Medemblik 1834, overl. ald. 10 07 1880, dr. van Klaas HOORNS, dagloner, en Cornelia BOS. {Zij tr. Medemblik 31 10 1864 Kornelis PEEREBOOM, geb. Enkhuizen 1834, arbeider 1905, dijkwerker 1864, zn. van NN NN en Harmina PEEREBOOM.}

Uit dit huwelijk:

 1. Geertje LIPPES de VRIES, geb. Medemblik 1863 (zie IV.35).
 2. Maartje LIPPES de VRIES, geb. Medemblik 10 1863, overl. ald. 04 11 1863, 2 weken oud.

IV.35 Geertje LIPPES de VRIES, geb. Medemblik 1863, overl. Hoorn 27 09 1945, tr. Medemblik 13 04 1884 Lippe KWAAD (zie IV.13).

Uit dit huwelijk: 9 kinderen (zie onder IV.13).

III.42 Lippe de VRIES, geb. Medemblik 1837, dijkwerker, landbouwer 1901, veehouder 1892, overl. ald. 09 07 1924, tr. ald. 13 11 1862 Trijntje TENSEN, geb. Medemblik 1839, overl. ald. 05 07 1899, dr. van Krijn TENSEN, dagloner, en Neeltje KIEFT.

Uit dit huwelijk:

 1. Johannes de VRIES, geb. Medemblik 1865, overl. ald. 24 08 1871, 6 jaar.
 2. Neeltje de VRIES, geb. Medemblik 1868, overl. ald. 04 10 1944, tr. ald. 18 05 1890 Thomas de JONG, geb. Winkel 1875, vrachtrijder, zn. van Hendrik de JONG, veehouder, en Maartje MEULEVELD.
 3. Geertje de VRIES, geb. Medemblik 1871, tr. ald. 10 03 1897 Jan KEEZER, geb. Medemblik 1870, schipper, zn. van Frans KEEZER, schipper, en Aagje HEERDT.
 4. Aagje de VRIES, geb. Medemblik 1875, tr. ald. 29 08 1897 Pieter MASEREEUW, geb. Medemblik 1870, molenmakerknecht, overl. Castricum 31 10 1949, zn. van Jacob MASEREEUW, molenmaker, en Johanna KEESEN.
 5. Maartje de VRIES, geb. Medemblik 1877, dienstbode, tr. ald. 14 07 1907 Jan HEERDT, geb. Medemblik 1877, schippersknecht, zn. van Pieter HEERDT, schipper, en Sjoeke JANS de HAAN.
 6. Jan de VRIES, geb. Medemblik 1880, overl. ald. 08 07 1881.

III.45 Neeltje LIPPES de VRIES, geb. Medemblik ca 1841, dienstbare, overl. Benningbroek 16 06 1887, tr. Twisk 16 04 1865 Cornelis KOSTER, geb. Twisk 1841, arbeider 1865, landbouwer 1889, overl. Berkhout 27 07 1901, zn. van Pieter KOSTER, arbeider, en Maartje KOOMEN.

Uit dit huwelijk:

 1. Johannes KOSTER, geb. Twisk 1869 (zie IV.47).
 2. Geertje KOSTER, geb. Twisk 1874, overl. ald. 12 04 1877.
 3. Jan KOSTER, geb. Twisk 1877, tr. Berkhout 03 05 1903 Elisabeth MESSCHAERT, geb. Nibbixwoud 1884, dr. van Reindert MESSCHAERT en Neeltje BROERTJES.
 4. Geertje KOSTER, geb. Twisk 1880 (zie IV.53).

IV.47 Johannes KOSTER, geb. Twisk 1869, landbouwer 1889, veehouder 1917, overl. Zwaag 26 10 1950, tr. Sijbekarspel 18 08 1889 Iefje GONS, geb. Zwaag 1866, overl. ald. 12 10 1942, dr. van Pieter GONS, landbouwer 1889, en Maartje SCHUITEMAKER.

Uit dit huwelijk:

 1. Maartje KOSTER, geb. Zwaag 1894, tr. Hoorn 08 06 1917 Jan Reijer OORT, geb. Hoorn 1893, houtzager, zn. van Arend Adrianus OORT en Elisabeth de BOER.

IV.53 Geertje KOSTER, geb. Twisk 1880, tr. Berkhout 04 05 1902 Teunis MASTENBROEK, geb. Twisk 1880, zn. van Cornelis MASTENBROEK en Aagje MANTEL.

Uit dit huwelijk:

 1. Neeltje Geertje MASTENBROEK, geb. Wognum 04 1909, overl. ald. 17 01 1910, 9 maanden oud.

II.14 Jan LIPPES de VRIES, geb. Wervershoof 11 02 1795 (gezindte: Gf), sjouwerman 1815, 1816, 1820, 1821, 1822, dijkbaas 1824, overl. Medemblik 24 03 1837, tr. ald. 29 10 1815 (get.: Hendrik Lippes de Vries, broer van de bruidegom, dijkbaas; Jan Breebaard, zwager van de bruidegom te Wervershoof; Cornelis Platvoet, vader van de bruid, 66 jaar; Hendrik Lindeloo, oom van de bruid, 54 jaar.). Er zijn consentaktes van de moeder van Jan en de ouders van Pietetrje, opgesteld door notaris Pieter Colf. Echtgenote is Antje PLATVOET, ged. (gf) Medemblik 06 08 1798 (get.: Marijtje Lindeloo), koopvrouw 1840, naaister 1815, overl. ald. 07 01 1848, dr. van Cornelis Pietersz PLATVOET, sjouwerman 1815, varende op oorlogsschip 1782, en Pietertje Wijerts LINDELOO.

Uit dit huwelijk:

 1. Lippe LIPPES de VRIES, geb. Medemblik 08 09 1816 (zie III.47).
 2. Pietertje LIPPES de VRIES, geb. Medemblik 1818 (zie III.50).
 3. Geertje LIPPES de VRIES, geb. Medemblik 28 02 1820, overl. ald. 08 03 1820.
 4. Cornelis LIPPES de VRIES, geb. Medemblik 10 02 1821 09.00 u., overl. ald. 22 02 1821.
 5. Geertje LIPPES de VRIES, geb. Medemblik 05 01 1822 23.00 u., dienstbode, overl. Hellevoetsluis 29 10 1861, tr. Den Helder 26 07 1855 Johannes SPIL, geb. Rotterdam 1825, matroos bij de marine, zn. van Johannes Coenraad SPIL en Anna SCHILDERS.
 6. Cornelis LIPPES de VRIES, geb. Medemblik 13 01 1823, overl. ald. 16 01 1823.
 7. Cornelia LIPPES de VRIES, geb. Medemblik 00 04 1824, overl. ald. 19 06 1824.
 8. Cornelia LIPPES de VRIES, geb. Medemblik 01 04 1825 (zie III.58).
 9. Hendrik LIPPES de VRIES, geb. Medemblik 23 07 1827 (zie III.60).
 10. Johannes LIPPES de VRIES, geb. Medemblik 1828, overl. ald. 23 06 1829.
 11. Johanna LIPPES de VRIES, geb. Medemblik 1830 (zie III.64).
 12. Jan LIPPES de VRIES, geb. Medemblik 10 04 1831, overl. ald. 18 04 1831.
 13. Jan LIPPES de VRIES, geb. Medemblik 28 03 1832 (zie III.66).
 14. Antje LIPPES de VRIES, geb. Medemblik 03 1834, overl. ald. 08 05 1834.
 15. Grietje LIPPES de VRIES, geb. Medemblik 02 1836, overl. ald. 03 10 1836.
 16. Grietje LIPPES de VRIES, geb. Medemblik 1837 (zie III.71).

afbeelding

Jan-Lippes de Vries verdrinkt tijdens een storm op de Zuiderzee tussen Wieringen en de Nieuwe Sluis, doordat het schip waar hij op vaart schipbreuk lijdt. Burgemeester en dominees van Medemblik doen een oproep om vooral Antje Platvoet die met 8 kinderen alleen achterblijft financieel te ondersteunen.

afbeelding

Na het overlijden van Antje Platvoet komen de jongste kinderen in het weeshuis. De regenten beheren de nalatenschap. Advertentie in de Opregte Haarlemsche Courant van 18-juli 1848

III.47 Lippe LIPPES de VRIES, geb. Medemblik 08 09 1816 04.00 u. Getuigen: Cornelis Platvoet, zijn opa, sjouwer, 66 jaar, Oostersteegje 1/158 en Johannes Lippes de Vries, zijn oom, sjouwer, 25 jaar, Agtereiland 2/154. Timmermansknecht 1849, timmerman 1839, overl. Medemblik 31 03 1855, tr. ald. 12 05 1839 Antje HEIJBLOK, geb. Wieringen 1815, dienstbode, dr. van Simon HEIJBLOK en Diewertje KOORN.

Uit dit huwelijk:

 1. Dieuwertje de VRIES, geb. Medemblik 1839, overl. ald. 22 07 1840.
 2. Jan de VRIES, geb. Medemblik ca. 1841, overl. ald. 13 04 1858.
 3. Simon de VRIES, geb. Medemblik ca. 1842, overl. Delft 05 07 1862.
 4. Diewertje de VRIES, geb. Medemblik ca 1843, overl. ald. 25 01 1847.
 5. Antje de VRIES, geb. Medemblik ca. 1845, overl. ald. 06 03 1869.

III.50 Pietertje LIPPES de VRIES, geb. Medemblik 1818, overl. ald. 14 07 1865, tr. ald. 04 11 1849 Jacob BAKKER, geb. Wieringen 1805, varensgezel, overl. Medemblik 06 07 1860, zn. van Cornelis BAKKER en Aaltje EVERS. {Hij was ook ooit tr. Maria RIGTER, overl. voor 1849.}

Uit dit huwelijk:

 1. Trijntje BAKKER, geb. Medemblik 1850 (zie IV.60).
 2. Johanna BAKKER, geb. Medemblik ca. 1852, overl. ald. 07 04 1863.
 3. Cornelis BAKKER, geb. Medemblik 1853 (zie IV.62).
 4. Jan Lippe BAKKER, geb. Medemblik ca. 1858, overl. ald. 04 04 1859.

IV.60 Trijntje BAKKER, geb. Medemblik 1850, naaister 1870, overl. ald. 03 02 1883, tr. ald. 19 06 1870. Voogd van de bruid is Jan Lippes de Vries, broer van haar moeder en toeziend voogd is Teunis Veerman, echtgenoot van haar tante Johanna de Vries. Beide zijn dus ooms van Trijntje. Echtgenoot is Cornelis JANSEN, geb. Medemblik 1845, wagenmakersknecht 1870, zn. van Evert JANSEN en Leentje SMAK.

Uit dit huwelijk:

 1. Jacob JANSEN, geb. Medemblik 04 1872, overl. ald. 23 07 1872.
 2. Jacob JANSEN, geb. Medemblik 06 1873, overl. ald. 29 08 1873.
 3. Jacob JANSEN, geb. Medemblik 03 1876, overl. ald. 07 12 1876.
 4. levenloze zoon JANSEN, geb. Medemblik 17 10 1878, overl. ald. 17 10 1878.

IV.62 Cornelis BAKKER, geb. Medemblik 1853, dagloner 1876, 1891, werkman 1900, arbeider 1912, overl. ald. 07 05 1937, tr. (1) ald. 21 05 1876 Aaltje MORET/MARET, geb. Medemblik 1852, dienstbode 1876, overl. ald. 16 02 1891, dr. van Johannes Jacobus MORET en Hermina POOL, tr. (2) Medemblik 17 05 1891 Hiltje SWART, geb. Medemblik 1850, overl. ald. 30 01 1909, dr. van Tijs SWART en Antje GROEN. {Zij tr. Den Helder 13 08 1885 Abe SLOOT, geb. Gaasterland 1863, marinier, overl. voor 1891, zn. van Durk Teunis SLOOT en Marijke Abes BIJMA.}

Uit het eerste huwelijk:

 1. Johannes BAKKER, geb. Medemblik 1878 (zie V.69).
 2. Hermina BAKKER, geb. Medemblik 11 1879, overl. ald. 15 12 1879.
 3. Pieter BAKKER, geb. Medemblik 06 1881, overl. ald. 11 08 1881.
 4. Hermina BAKKER, geb. Medemblik 06 1881, overl. ald. 15 10 1881.
 5. Pieter BAKKER, geb. Medemblik 1885, daglover 1900, tr. Beverwijk 05 12 1912 Antje HALVEMAAN, geb. Purmerend 1885, dr. van Maarten HALVEMAAN, arbeider, en Wibrigje SAAF.
 6. Hermina BAKKER, geb. Medemblik ca 1888, tr. ald. 07 02 1913 Pieter BIJLEVELD, geb. Medemblik 1882, winkelbediende, zn. van Jacobus BIJLEVELD, arbeider, en Antje HOUTZAGER.
 7. Cornelia BAKKER, geb. Medemblik ca 1889, tr. ald. 10 05 1912 Koop de LEEUW, geb. Oudehaske 1883, arbeider, zn. van Thijs de LEEUW, bierbottelaar, en Sibbeltje KRIKKE.

V.69 Johannes BAKKER, geb. Medemblik 1878, spoorwegbeambte 1900, overl. Hoorn 22 01 1942, tr. Medemblik 17 09 1900 Cornelia KOOPS, geb. Medemblik 1877, dienstbode, overl. ald. 25 12 1950, dr. van Nicolaas KOOPS, stadsomroeper 1900, en Elsje PAAUW.

Uit dit huwelijk:

 1. Altje BAKKER, geb. Meersen (Limburg) 05 07 1901, tr. Maastricht 09 08 1922 Cornelis UITERWIJK, geb. Amsterdam, zn. van Cornelis UITERWIJK en Maria van OVERLOOP.

III.58 Cornelia LIPPES de VRIES, geb. Medemblik 01 04 1825, winkelierster 1867,1886, overl. Amsterdam 25 08 1886. Overleden in het Binnen Gasthuis te Amsterdam om drie uur des voormiddags.. Ze is daar opgenomen op 24 juli 1886 met chronische meningitis. Na 32 dagen op de vrouwenziekenafdeling te hebben gelegen overlijdt ze. Bij Cornelia staat: aangekomen op 24 juli 1886, chr. Geeref, zb, wed van Jan Suidema, kinderen bij de mijn: kostgeld, wnd te Edam, overleden 25 augustus 1886, 32 verpleegdagen. Verder staat er een aantekening: adres bij L Geuzenbroek te Oosthuizen. Tr. (1) Medemblik 28 10 1849 (get.: Cornelis Soers, oom van Jan Geusebroek, 48 jaar, kuiper; Lippe Lippes de Vries, broer van Cornelia, 33 jaar, timmermansknegt; Johannes Lippes de Vries, oom van Cornelia, 59 jaar, dijkwerker; Jocob Bakker, goede bekende van beiden, 44 jaar). Jan Jacobsen Geusebroek, mandenmaker, 28 jaar, geb Medemblik en wnd op Achterhaven wijk 1/128, zv Jacob Geusebroek en Grietje Soers, beiden overleden. Echtgenoot is Jan Jacobsz GEUSEBROEK, geb. Medemblik 25 10 1821, mandenmaker 1860, overl. Edam 05 10 1862, zn. van Jacob GEUSEBROEK, mandenmaker 1840, 1820, 1821, en Grietje SOERS OOK WEL SJOERDS, dienstmaagd 1820, tr. (2) Edam 31 03 1867 Jan George SUIDEMA, geb. Edam 06 09 1824, broodbakkersknecht 1847, arbeider 1867, tuinman 1880, overl. ald. 08 03 1886, zn. van Willem Gerardus SUIDEMA, winkelier 1846, logementhouder 1847, brievenbesteller 1867, en Anna Christina SIEKERS. {Hij tr. Nieuwe Niedorp 27 06 1847. Echtgenote is Stijntje van LEIJEN, geb. Nieuwe Niedorp 03 10 1823, dienstbare 1847, overl. Edam 10 01 1864, dr. van Jan van LEIJEN, dagloner 1847, en Guurtje SCHOENMAKER.}

Uit het eerste huwelijk:

 1. Antje GEUSEBROEK, geb. Medemblik 10 08 1850, overl. ald. 29 11 1856.
 2. Jacob GEUSEBROEK, geb. Medemblik 08 08 1851 (zie IV.67).
 3. Zoon GEUSEBROEK, geb. Medemblik 17 11 1852, overl. ald. 17 11 1852.
 4. Zoon GEUSEBROEK, geb. Medemblik 17 11 1852, overl. ald. 17 11 1852.
 5. Jan GEUSEBROEK, geb. Medemblik 02 03 1854, overl. Edam 12 10 1873.
 6. Hendrik GEUSEBROEK, geb. Medemblik 05 10 1855, overl. ald. 21 10 1855.
 7. Hendrik GEUSEBROEK, geb. Medemblik 09 11 1856, overl. ald. 25 10 1859.
 8. Lippe GEUSEBROEK, geb. Medemblik 05 06 1859 (zie IV.75).
 9. Grietje GEUSEBROEK, geb. Edam 20 02 1862 (zie IV.78).

IV.67 Jacob GEUSEBROEK, geb. Medemblik 08 08 1851 (gezindte: GF), sigarenmaker 1911, 1895, winkelier 1890, overl. Nieuwveen 19 02 1929. Volgens gezinskaart is Jacob op 29 november 1928 opgenomen in de Johannes Stichting te Nieuwveen. Jacob werd hier opgenomen vanwege dementie. Tr. (1) Groningen 29 08 1875 (get.: moeder Cornelia Lippes de Vries aanwezig te Groningen). Certificaat van onvermogen. Echtgenote is Margaretha DEULING, geb. Groningen 03 11 1848 (gezindte: GF), zb 1875, overl. Amsterdam 21 03 1907, begr. ald. 26 03 1907. Begraven op begraafplaats Vredehof aan de Haarlemmerweg te Amsterdam. Dr. van Franciscus DEULING, zilversmidsgezel 1846, koopman 1851, bediende 1853, metselaar 1857, arbeider 1857, 1873, 1876, zilversmid, opperman in leven, en Margaretha Schutter SCHULTENS, dienstmeid 1846, zb verder. Kan niet schrijven, want ze heeft de schrijfkunst niet geleerd. Tr. (2) Amsterdam 31 10 1907 (get.: Lucas Berk, broer, loodgieter, 51 jaar; Jacobus Berk, broer, loodgieter, 36 jaar; Johannes Cornelis Hageman, handelsreiziger, 61 jaar, schoonvader van zoons Lippe en Willem; Hendrik de Wit, schoenmaker, 46 jaar.) Jansje BERK, geb. Amsterdam 13 12 1853 (gezindte: GF), huishoudster, overl. Haarlem 01 11 1932, dr. van LUCAS BERK, loodgieter, en JOHANNA SOOST. {Zij tr. Amsterdam 02 12 1897 Dirk JELLESSE, geb. Rotterdam 1839, portier 1897, scheepstimmerman 1862, overl. voor 1900, zn. van Jellis JELLESSE en Adriana van der HORST. Zij tr. Sloten 06 12 1900 Gerrit Hendrik SCHUDDEBOOM, geb. Amsterdam ca. 1824, overl. voor 1911, zn. van Gerrit Gerritsen SCHUDDEBOOM en Sofia Johanna van TONGEREN.}

Uit het eerste huwelijk:

 1. Jan GEUSEBROEK, geb. Groningen 19 03 1876 (zie V.80).
 2. Margretha GEUSEBROEK, geb. Kampen 18 03 1878 20.00 u., overl. ald. 14 02 1882 04:00 u.
 3. Cornelia GEUSEBROEK, geb. Kampen 21 01 1880 00:30 u. (gezindte: GF), overl. Amsterdam 14 06 1892 8:00 u.
 4. Franciscus Henderikus GEUSEBROEK, geb. Groningen 06 11 1882 (zie V.84).
 5. Lippe GEUSEBROEK, geb. Groningen 07 12 1885 (zie V.86).
 6. Willem GEUZEBROEK, geb. Edam 19 04 1888 (zie V.88).
 7. Cornelis GEUSEBROEK, geb. Amsterdam 23 06 1892 (gezindte: GF), overl. ald. 24 07 1892 9:00 u. Adres bij overlijden: 2e Spaarndammerstraat 73.

V.80 Jan GEUSEBROEK, geb. Groningen 19 03 1876, schuitenvoerder 1910, fabrieksarbeider 1899, timmerman 1899, sjouwerman daarna, overl. Amsterdam 27 05 1940, tr. ald. 20 12 1899 Trijntje van OORT, geb. Edam 01 06 1879, overl. Amsterdam 14 06 1968, dr. van GERRIT VAN OORT, timmerman 1911, en PIETERTJE MEPPEN.

Uit dit huwelijk:

 1. Margaretha GEUSEBROEK, geb. Amsterdam 01 09 1900 (zie VI.73).
 2. Gerrit GEUSEBROEK, geb. Amsterdam 03 11 1901 (zie VI.75).
 3. Pietertje GEUSEBROEK, geb. Amsterdam 13 04 1903, overl. ald. 05 09 1903.
 4. Jacob GEUSEBROEK, geb. Amsterdam 15 07 1904, overl. ald. 19 01 1906.
 5. Pietertje GEUSEBROEK, geb. Amsterdam 21 12 1905 (zie VI.81).
 6. Jacob GEUSEBROEK, geb. Amsterdam 29 04 1908 (zie VI.82).
 7. Jan GEUSEBROEK, geb. Amsterdam 12 07 1910 (zie VI.85).
 8. Guurtje GEUSEBROEK, geb. Amsterdam 20 08 1914 (zie VI.88).
 9. Franciscus Henderikus GEUSEBROEK, geb. Amsterdam 20 01 1918 (zie VI.89).
 10. dochter GEUSEBROEK.

VI.73 Margaretha GEUSEBROEK, geb. Amsterdam 01 09 1900, naaister 1921, overl. ald. 18 01 1973, tr. (1) ald. 27 10 1921 Hendrik Albert LUIKINGA, geb. Amsterdam 15 06 1897, kleermaker 1922, overl. ald. 11 05 1943, zn. van ALBERT LUIKINGA en JOHANNA GERHARDA HILLEBRANDS, tr. (2) Amsterdam circa 1944 JAN ESTHER, geb. 19 07 1900, overl. Amsterdam 11 05 1968. {Hij was ook ooit tr. CORNELIA BROEK.}

VI.75 Gerrit GEUSEBROEK, geb. Amsterdam 03 11 1901, pakhuisknecht 1928, suikerwerker, in dienst (Landstorm), overl. ald. 29 05 1969, tr. (1) ald. 04 01 1928 Anna Louise Hendrika TJADEN, geb. 24 09 1896, overl. 16 11 1945, dr. van HENDRICUS TJADEN en ANNA LOUISE VAN ROSSUM, tr. (2) Johanna Catharina GODEE, geb. Utrecht 17 08 1917.

VI.81 Pietertje GEUSEBROEK, geb. Amsterdam 21 12 1905, fabrieksarbeidster, zonder 1928, overl. ald. 24 12 1980, tr. ald. 16 05 1928 Friedrich Wilhelm HEITZ, geb. Amsterdam 09 08 1900, opperman, overl. 1985, zn. van Gerardus Wilhelm HEITZ.

VI.82 Jacob GEUSEBROEK, geb. Amsterdam 29 04 1908, koperdraaier 19.., smid 1925, zonder 1938, overl. ald., tr. (1) ald. 30 05 1938 Anna Henriette (Jet) van JAAREN, geb. Amsterdam 20 06 1909, tr. (2) Harmina STAKELBEEK, geb. 05 08 1904.

VI.85 Jan GEUSEBROEK, geb. Amsterdam 12 07 1910, koperslager, overl. ald. 25 08 1984, tr. ald. 26 11 1936 Maria Catharina Elisabeth SIRACH, geb. Amsterdam 07 11 1913, dr. van JACOBUS SIRACH en SUZANNE WIEBERS.

VI.88 Guurtje GEUSEBROEK, geb. Amsterdam 20 08 1914, overl. Portugal 11 03 1996, tr. Amsterdam 16 12 1936 Jan Dirk ALTINK, geb. Amsterdam 28 05 1912, overl. ald. 03 01 1981, zn. van PIETER ALTINK en MAAIKE DE LUGT.

VI.89 Franciscus Henderikus GEUSEBROEK, geb. Amsterdam 20 01 1918, timmerman, overl. ald. 26 07 1976, tr. ald. 29 12 1943 JOHANNA FRANCISCA SCHUITEMAKER, geb. Amsterdam 27 02 1922, dr. van KLAAS SCHUITEMAKER en JOHANNA COERSE.

V.84 Franciscus Henderikus GEUSEBROEK, geb. Groningen 06 11 1882, sigarenmaker 1911, 1910, kantoorbediende, overl. Amsterdam 01 08 1955, tr. ald. 18 05 1911 (get.: Jan van der Ham, broer, verzekeringsagent, 33 jaar; Johannes Cornelis Hageman, 64 jaar, handelsreiziger (Dit is mijn overgrootvader), te Amsterdam; Lippe Geusebroek, broer, goudsmid te Voorschoten, 25 jaar; Willem Geuzebroek, broer, tandtechnicus, 23 jaar te Amsterdam) Maria van der HAM, geb. Amsterdam 16 01 1882, overl. ald. 03 02 1953, dr. van Gerrit van der HAM en Johanna Albartha de VROOM.

Uit dit huwelijk:

 1. Jacob GEUSEBROEK, geb. Amsterdam 19 08 1912, telefonist, tr. ald. 25 03 1943 JANTJE VELDHUIZEN, geb. Amsterdam 04 06 1915, dr. van JANNIS VELDHUIZEN en HENDRIKA JOHANNA ADRIANA VAN DUUREN.
 2. Gerrit GEUSEBROEK, geb. Amsterdam 06 04 1914 (zie VI.95).
 3. Franciscus Henderikus GEUSEBROEK, geb. Amsterdam 15 04 1917 (zie VI.97).
 4. Johannes Albertus GEUSEBROEK, geb. Amsterdam 15 12 1918 (zie VI.100).
 5. dochter GEUSEBROEK

VI.95 Gerrit GEUSEBROEK, geb. Amsterdam 06 04 1914, matroos, overl. Maassluis 22 11 1992, tr. Amsterdam 03 06 1942 MARTINA JACOBA STOFFELS, geb. Amsterdam 01 12 1917, overl. Maassluis 12 04 2005, begr. Maasssluis, dr. van MARTINUS STOFFELS en JACOBA COMPRIE.

VI.97 Franciscus Henderikus GEUSEBROEK, geb. Amsterdam 15 04 1917, overl. Nyon, Zwitserland 02 03 1988, tr. (1) Amsterdam 10 12 1941 LUCIE NEELTJE VAN HOUTEN, geb. 30 01 1923, tr. (2) Brazzaville/Kongo BARBARA STALEY, overl. 2007.

VI.100 Johannes Albertus GEUSEBROEK, geb. Amsterdam 15 12 1918, overl. Haren? 30 05 1997, tr. Amsterdam 30 10 1946 Janna Jacoba van der LINDE, geb. Rotterdam 19 12 1918, overl. Winsum 12 08 2005, begr. Haren 17 08 2005, dr. van PLEUN VAN DER LINDE en PIETERNELLA BOOT.

V.86 Lippe GEUSEBROEK, geb. Groningen 07 12 1885, goudsmid 1911, werkman 1911, juwelier, overl. Den Haag 07 10 1969. Lippe werkte bij JC Hageman als goudsmid op de Palmgracht. Tr. Amsterdam 28 07 1910 (get.: Jan Geusebroek, schuitenvoerder, 34 jaar, broer; Franciscus Hendricus Geusebroek, 26 jaar, sigarenmaker, broer; Mijndert Rebel, zwager, kleermaker te Hilversum, 32 jaar; Johannes Cornelis Hageman, broer, handelsreiziger, 30 jaar.) Jannetje HAGEMAN, geb. Amsterdam 09 06 1886, overl. Den Haag 19 12 1968, dr. van Johannes Cornelis HAGEMAN, goudsmid 1872, 1910, handelsreiziger 1907, 1911, en Helena Lambertha Francisca SIMONS.

Uit dit huwelijk:

 1. MARGARETHA (Greet) GEUSEBROEK, geb. Voorschoten 08 08 1911.
 2. Johannes Cornelis GEUSEBROEK, geb. Voorschoten 06 12 1912 (zie VI.105).
 3. JACOB GEUSEBROEK, geb. Voorschoten 19 03 1914 (zie VI.107).
 4. HELENA LAMBERTHA FRANCISCA GEUSEBROEK, geb. Voorschoten 10 12 1915 (zie VI.110).
 5. LIPPE GEUSEBROEK, geb. Amsterdam 21 11 1917 (zie VI.111).
 6. JACOBUS JOHANNES GEUSEBROEK, geb. 13 09 1919, overl. Zoetermeer 03 02 2016, begr. ald., tr. 21 09 1945 Aartje HERLAAR, overl. voor 2016.
 7. Willem GEUSEBROEK, geb. Den Haag 05 03 1921, overl. ald. 06 1921.
 8. 2 dochters

VI.105 Johannes Cornelis GEUSEBROEK, geb. Voorschoten 06 12 1912, leraar wiskunde HBS, overl. Den Haag 02 11 1978, tr. ald. 01 11 1946 Louise Johanna ROEL, geb. Den Haag 04 05 1924, dr. van Johan Lodewijk ROEL en Trijntje van SPRONSEN.

VI.107 JACOB GEUSEBROEK, geb. Voorschoten 19 03 1914, opticien, winkelbediende, goudsmid, juwelier, overl. Zoetermeer 06 11 1985, tr. Den Haag 18 06 1943 ARENDJE KEUS, geb. Scheveningen 12 06 1913, dr. van ENGEL KEUS en HENDRINA BRUIJN.

VI.110 HELENA LAMBERTHA FRANCISCA GEUSEBROEK, geb. Voorschoten 10 12 1915, tr. 10 04 1940 JOHANNES DE HAAS, geb. 19 02 1912.

VI.111 LIPPE GEUSEBROEK, geb. Amsterdam 21 11 1917, tr. Den Haag 22 05 1946 ELISABETH OOSTERLEE, geb. Den Haag 09 07 1918, overl. Burlington, Canada 20 06 1992, dr. van WILLEM OOSTERLEE en ADRIANA ELKERBOUT.

V.88 Willem GEUZEBROEK, geb. Edam 19 04 1888, tandtechnicus, gebittenmaker 1907, 1915, kunsttandenmaker 1913, overl. Haarlem 20 12 1960, tr. Amsterdam 15 05 1913 Johanna Jacoba HAGEMAN, geb. Amsterdam 26 02 1889, bewaarschooljuffrouw, overl. Bloemendaal 21 06 1973, dr. van Johannes Cornelis HAGEMAN, goudsmid 1872, 1910, handelsreiziger 1907, 1911, en Helena Lambertha Francisca SIMONS.

Uit dit huwelijk:

 1. Willem (Wim) GEUZEBROEK, geb. Haarlem 03 01 1915 (zie VI.120).
 2. Helena Lambertha Francisca (Lena) GEUZEBROEK, geb. Leimuiden 08 03 1916, verpleegkundige, overl. Haarlem 09 01 1995.
 3. Jacob (Jaap) GEUZEBROEK, geb. Haarlem 15 05 1917 (zie VI.123).
 4. Johannes Cornelis (Jo) GEUZEBROEK, geb. Haarlem 09 05 1918 (zie VI.125).
 5. Jan GEUZEBROEK, geb. Haarlem 04 11 1919 (zie VI.127).
 6. en nog 6 kinderen.

VI.120 Willem (Wim) GEUZEBROEK, geb. Haarlem 03 01 1915, overl. ald. 0? 04 2001, begr. 12 04 2001, tr. ald. 18 02 1943 Huibertje (Bep) BERKHOUT, geb. 17 10 1917, overl. Haarlem 27 05 1999, dr. van Hendrik BERKHOUT en Huibertje VERSTRAATEN.

VI.123 Jacob (Jaap) GEUZEBROEK, geb. Haarlem 15 05 1917, overl. Whitby Ont., Canada 01 10 1995, tr. Haarlem 06 10 1944 Maria Mathilda (Rie) LUITINGH, geb. Haarlem 16 10 1915, dr. van Arnold Johan LUITINGH en Johanna Wilhelmina de MUNNIK.

VI.125 Johannes Cornelis (Jo) GEUZEBROEK, geb. Haarlem 09 05 1918, Tandtechnicus, overl. 11 04 1990, tr. ald. Cornelia (Corrie) GROENENDIJK, geb. 18 07 1919, overl. Heemstede 03 12 1989. VI.127 Jan GEUZEBROEK, geb. Haarlem 04 11 1919, tandtechnicus, overl. Amstelveen 05 08 1988, tr. Amsterdam 20 03 1947 Wilhelmina Cornelia (Wil) van DUIN, geb. Amsterdam 23 06 1923, overl. ald. 17 02 2012, dr. van Jacobus van DUIN en Fransosia H. de BONDT.

IV.75 Lippe GEUSEBROEK, geb. Medemblik 05 06 1859, koopman, koster, winkelier 1909, 1907, overl. Oosthuizen 11 08 1938, tr. ald. 01 05 1881 GRIETJE VREUGD, geb. Beemster 27 01 1857, overl. Nibbixwoud 19 12 1953, dr. van PIETER VREUGD en AAFJE OTJES.

Uit dit huwelijk:

 1. levenloze dochter GEUSEBROEK, geb. Oosthuizen 28 10 1881, overl. ald. 28 10 1881.
 2. levenloze dochter GEUSEBROEK, geb. Oosthuizen 29 04 1883, overl. ald. 29 04 1883.
 3. Jan GEUSEBROEK, geb. Oosthuizen 21 02 1885 (zie V.93).
 4. AAFJE GEUSEBROEK, geb. Oosthuizen 16 03 1888 (zie V.96).
 5. CORNELIS LIPPE GEUSEBROEK, geb. Oosthuizen 04 1890, overl. ald. 05 1891.

V.93 Jan GEUSEBROEK, geb. Oosthuizen 21 02 1885, barbier 1909, overl. Heiloo 15 08 1953, tr. Hoorn 23 04 1909 Maria Wilhelmina KROON, geb. Hoorn 17 09 1890, overl. Heiloo 06 07 1968, dr. van Jan KROON, schilder 1909, en Hendrika van KALKEN.

Uit dit huwelijk:

 1. GRIETJE HENDRIKA GEUZEBROEK, geb. Oosthuizen 12 05 1913 (zie VI.142).
 2. HENDRIKA GRIETJE GEUZEBROEK, geb. Oosthuizen 18 06 1918 (zie VI.144).

VI.142 GRIETJE HENDRIKA GEUZEBROEK, geb. Oosthuizen 12 05 1913, overl. Enkhuizen 07 08 2009, tr. Heiloo 25 10 1938 JACOB VAN TIL, geb. Sloterdijk 18 08 1908, overl. Enkhuizen 26 08 1977, zn. van JACOB VAN TIL en LIJSJE KELDERMAN.

VI.144 HENDRIKA GRIETJE GEUZEBROEK, geb. Oosthuizen 18 06 1918, overl. Bakkum 01 11 1965, tr. Heiloo 12 11 1942 GERARDUS CORNELIS BEDEKE, geb. Bakkum 26 02 1912, overl. Castricum 30 12 1982, zn. van JAN SIMME GODFRIED BEDEKE en JOHANNA SCHOEN.

V.96 AAFJE GEUSEBROEK, geb. Oosthuizen 16 03 1888, overl. 21 02 1966, tr. (1) ald. 01 09 1907, sch. Rotterdam 10 07 1914 WILLEM BRUNT, geb. Amsterdam 11 04 1883, boekbinder, overl. circa 1948, zn. van EGBERT BRUNT, zeeman, en JANNETJE BOOM, tr. (2) Nibbixwoud 08 10 1920 PIETER LEEUW, geb. Twisk 03 04 1883, TUINDER, overl. Nibbixwoud 12 10 1976, zn. van MEINDERT LEEUW en DIEUWERTJE SMIT.

Uit het eerste huwelijk:

 1. JOHANNA MARGARETHA BRUNT, geb. Edam 11 07 1910 (zie VI.146).

Uit het tweede huwelijk:

 1. 2 zonen en 1 dochter

VI.146 JOHANNA MARGARETHA BRUNT, geb. Edam 11 07 1910, overl. Hoorn 21 02 2009, tr. (1) 12 10 1929 HENDRIK JOFRIET, geb. Middelie 29 03 1904, Directeur zuivelfabriek “De Prinses” Ursem, overl. 10 04 1962, zn. van ARIAN JOFRIET en LIJSBETH HETJES, tr. (2) 03 05 1963 CORNELIS HELLENBERG, geb. Beemster 13 11 1910, FRUITKWEKER, overl. Wijdewormer 23 01 1993, zn. van HERMAN HELLENBERG en Neeltje WATERHOUT.

IV.78 Grietje GEUSEBROEK, geb. Edam 20 02 1862, tr. ald. 31 01 1886 Dirk AMMERAAL, geb. Edam 29 12 1862, ‘De smid van Marken’; smidsknecht 1886, zn. van THOMAS AMMERAAL en JANNETJE SLAGT.

Uit dit huwelijk:

 1. JANNETJE AMMERAAL, geb. Edam 10 12 1886, dienstbode 1907, tr. Marken 02 11 1907 Ariaan VISSER, geb. Marken 00 00 1883, visser, zn. van Emgert VISSER en Maritje DORLAND.
 2. CORNELIA AMMERAAL, geb. Edam 08 04 1888, tr. Marken 23 11 1911 Willem VISSER, geb. Monnikendam 00 00 1888, broodbakker, zn. van Cornelis VISSER, scheeptimmerman, en Neeltje KATER.
 3. TRIJNTJE AMMERAAL, geb. Edam 30 05 1890, tr. Marken 20 12 1913 Pieter VERSCHOOR, geb. Haarlem 00 00 1885, brandwacht, zn. van Floris VERSCHOOR, kantoorloper, en Wilhelmina JANS.
 4. GRIETJE AMMERAAL, geb. Edam 22 09 1891, overl. ald. 12 11 1891.
 5. GRIETJE AMMERAAL, geb. Marken 21 03 1895, tr. ald. 04 12 1915 Jan COMMANDEUR, geb. Marken 00 00 1891, werkman, zn. van Gerrit COMMANDEUR en Geertje BAKKER.

III.60 Hendrik LIPPES de VRIES, geb. Medemblik 23 07 1827, zeevarende 1867, tr. ald. 27 01 1867 Marretje KAT, geb. Edam 13 01 1830, dienstbode, dr. van Pieter Klaasz KAT en Trijntje van HOLK.

Uit dit huwelijk:

 1. Antje de VRIES, geb. Edam 05 10 1868 (zie IV.80).
 2. Jan LIPPES de VRIES, geb. Edam 16 04 1870.

IV.80 Antje de VRIES, geb. Edam 05 10 1868, tr. ald. 08 11 1891 Rijk BLOM, geb. Monnickendam 1870, houtzagersknecht 1870, stoker 1916, 1920, zn. van Dirk BLOM en Dirkje KALF.

Uit dit huwelijk:

 1. Dirk BLOM, geb. Haarlemmerliede (Spaarndam?) 1877 (zie V.108).
 2. Catharina Maria BLOM, geb. Haarlemmerliede (Spaarndam?) 1884, tr. Schoten 01 08 1916 Petrus Josephus BOGAERT, geb. Haarlem 1884, bankwerker, zn. van Petrus BOGAERT, ketelmaker, en Catharina van SANTEN.
 3. Hendrik Lippes BLOM, geb. Haarlemmerliede (Spaarndam?) 1895, stoker, tr. Schoten 16 06 1920 Frederika BOOM, geb. Amsterdam 1901, dr. van Harm Jan BOOM, meubelmaker, en Jannigje WESTENDORP.

V.108 Dirk BLOM, geb. Haarlemmerliede (Spaarndam?) 1877, metaalbewerker, overl. Amsterdam 28 01 1942, tr. Schoten 09 05 1916 Annetje de WAART, geb. Marken 1873, dr. van Dirk de WAART, visser, en Neeltje TEERHUIS.

III.64 Johanna LIPPES de VRIES, geb. Medemblik 1830, overl. ald. 22 03 1869, tr. ald. 29 04 1855 Teunis VEERMAN, geb. Midwoud 1818, landbouwer, zn. van Willem VEERMAN, landbouwer, en Grietje DEKKER. {Hij was ook ooit tr. Lourensje van SOELEN, overl. voor 1855.}

Uit dit huwelijk:

 1. Andries VEERMAN, geb. ca 1856, overl. Anna Paulowna 20 08 1901. Bij de overlijdensinschrijving staat een aantekening: in verre staat van ontbinding, vermoedelijk Andries Veerman, 45 jaar. Als ouders worden Johanna Lippes de Vries en Willem Veerman genoemd. De overlijdensdatum zal de dag van het vinden van het lijk zijn of een gok.
 2. Antje VEERMAN, geb. Medemblik 10 02 1858, overl. ald. 11 02 1858.
 3. Jacob VEERMAN, geb. Medemblik ca. 1859 (zie IV.84).
 4. Jan VEERMAN, geb. Medemblik 1861, overl. ald. 20 10 1863.
 5. Hendrica VEERMAN, geb. Medemblik 03 1863, overl. ald. 20 11 1863.
 6. levenloos kind VEERMAN, geb. Medemblik 11 11 1864, overl. ald. 11 11 1864.
 7. Willem VEERMAN, geb. Medemblik 1866, overl. ald. 05 08 1870.
 8. Jan VEERMAN, geb. Medemblik 1869, overl. ald. 17 03 1870.

IV.84 Jacob VEERMAN, geb. Medemblik ca. 1859, dagloner 1882, koopman 1904, tuinier 1918, tr. Andijk 09 04 1882 Guurtje NOBEL, geb. Berkhout ca. 1858, dr. van Jan NOBEL en Geertje SLAGTER.

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna VEERMAN, geb. Andijk 1884, tr. ald. 14 10 1904 Cornelis KRUL, geb. Andijk 1883, arbeider, zn. van Frans KRUL, landbouwer, en Antje SCHEKKERMAN.
 2. Catharina VEERMAN, geb. Andijk 1898, tr. Hoorn 08 03 1918 Hendrik KNUL, geb. Kampen 1898, onderchef in een sigarenfabriek, zn. van Harm Peters KNUL, boorwerker, en Jantje KEMPEN.

III.66 Jan LIPPES de VRIES, geb. Medemblik 28 03 1832, inlands kramer, winkelier 1867, overl. ald. 20 09 1873, tr. ald. 17 02 1867 Jacoba WAAL, geb. Medemblik ca 1828, overl. ald. 02 12 1895, dr. van Pieter WAAL en Elisabeth Cornelia NANNINK.

Uit dit huwelijk:

 1. Antje de VRIES, geb. Medemblik ca. 1869, overl. ald. 31 07 1890.
 2. Elisabeth Cornelia de VRIES, geb. Medemblik ca. 1870, overl. ald. 04 01 1890.

III.71 Grietje LIPPES de VRIES, geb. Medemblik 1837, dienstmeid 1860, winkelierster 1869, overl. voor 1899. Tr. (1) Barsingerhorn 19 02 1860 Jan SPAANS, geb. Barsingerhoorn 1832, arbeider, overl. voor 1869, zn. van Jan SPAANS en Trijntje GOOTJES. {Hij was ook ooit tr. Neeltje SMIT, overl. voor 1860.} Tr. (2) Basingerhorn 20 08 1869 Klaas HARINGHUIZEN, geb. Schagen 1831, arbeider, zn. van Jan HARINGHUIZEN en Aafje DEKKER. {Hij tr. Schagen 17 04 1852 Mijnsje DEKKER, overl. voor 1860. Hij tr. Schagen 27 10 1860 Trijntje WATER, overl. voor 1869.}

Uit het eerste huwelijk:

 1. Jan SPAANS, geb. Barsingerhorn ca. 1863 (zie IV.93).

Uit het tweede huwelijk:

 1. Antje HARINGHUIZEN, geb. Barsingerhorn ca. 1870, tr. Nieuwe Niedorp 01 05 1892 Hendrik SMIT, geb. Hoogwoud ca. 1869, arbeider 1892, zn. van Arien SMIT, arbeider, en Trijntje SCHENK.
 2. Aafje HARINGHUIZEN, geb. Barsingerhorn ca. 1870 (zie IV.98).
 3. Klaas HARINGHUIZEN, geb. Barsingerhorn ca. 1872 (zie IV.100).
 4. Grietje HARINGHUIZEN, geb. Barsingerhorn ca. 1880, dienstbode 1899. Zij is kennelijk opgenomen in het weeshuis, omdat de regenten van het weeshuis als voogd optreden bij haar huwelijk in 1899. Tr. Sint Maarten 29 04 1899. Echtgenoot is Jacob GROET, geb. Sint Maarten ca. 1873, arbeider, zn. van Simon GROET, arbeider, en Elisabeth KOS.

IV.93 Jan SPAANS, geb. Barsingerhorn ca. 1863, koopman 1886, tr. Wieingerwaard 28 01 1886 Maartje EGMOND, geb. Hoogwoud ca. 1861, dr. van Cornelis EGMOND, arbeider, en Dieuwertje ROOKER.

Uit dit huwelijk:

 1. Grietje SPAANS, geb. Barsingerhorn 1887, overl. Zaandam 02 06 1947, tr. ald. 06 11 1912 Jelle KARTEN, geb. Zaandam 1884, los werkman 1912, zn. van Jacob KARTEN, visventer, en Grietje KLEIJN.

IV.98 Aafje HARINGHUIZEN, geb. Barsingerhorn ca. 1870. Tr. (1) Petten 20 11 1892 Jacob VISSER, geb. ca. 1869, arbeider 1892, 1912, zn. van Klaas VISSER, arbeider, en Emmetje SNIP, tr. (2) Barsingerhorn 28 04 1916 Klaas JONGEJAN, geb. Winkel ca. 1871, visser, zn. van Pieter JONGEJAN en Grietje RUIG.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Grietje VISSER, geb. Koedijk 1894, tr. Barsingerhorn 31 05 1912 Klaas de BOER, koopman 1912, zn. van Jacob de BOER, arbeider, en Antje HARINGHUIZEN.
 2. Klaas VISSER, geb. Koedijk 1896, landbouwerknecht 1916, tr. Anna Paulowna 02 06 1916 Trijntje JONGEJAN, geb. Anna Paulowna 1895, dr. van Cornelis Floris JONGEJAN, landarbeider, en Aaltje JONGEJAN.
 3. Pieter Jan VISSER, geb. Sint Pancras 1904, arbeider 1921, overl. Norg 16 08 1943, tr. (1) Barsingerhorn 24 06 1921, sch. 24 07 1937 Grietje MIDDELKOOP, geb. Barsingerhorn 1904, dr. van Cornelis Johannes MIDDELKOOP, veldarbeider, en Cornelia JONGEJAN, tr. (2) Helena Elisabeth RIJSDIJK.

IV.100 Klaas HARINGHUIZEN, geb. Barsingerhorn ca. 1872, veldarbeider 1898, tuinbouwer 1921, tr. Koedijk 28 01 1898 Antje COMMANDEUR, geb. Koedijk ca. 1870, dr. van Jacob COMMANDEUR en Trijntje KERKMEER, winkelierster.

Uit dit huwelijk:

 1. Klaas HARINGHUIZEN, geb. Koedijk 1898, tr. ald. 02 12 1921 Trjntje KLINGELER, geb. Zuid Scharwoude 1897, dr. van Cornelis KLINGELER, koopman, en Neeltje IJVEN.

II.17 Grietje LIPPES de VRIES, geb. Wervershoof 1797. Werkster 1822, overl. Medemblik 27 04 1848, tr. ald. 03 02 1822 Jan PAAIJ, geb. Medemblik 30 05 1796, arbeider 1829, dagloner 1829, 1859, overl. ald. 02 03 1862, zn. van Dirk Jansz PAAIJ en Sijtje Jacobs MANSHANDEN.

Uit dit huwelijk:

 1. Geertje PAAIJ, geb. Medemblik 31 08 1824, overl. ald. 18 04 1825.
 2. Lippe PAAIJ, geb. Medemblik 16 09 1826, dagloner 1826, overl. ald. 03 04 1858, tr. ald. 10 10 1852 Catharina GOEDHART, geb. Medemblik 1830, dr. van Dirk GOEDHART, dagloner, en Leentje NOLTEN.
 3. Theunis PAAIJ, geb. Medemblik 28 01 1830, dagloner 1862, tr. ald. 09 03 1862 Gerritje GROEN, geb. Enkhuizen 1824, dr. van Douwe GROEN en Aaltje DANGERMOND.
 4. Sijtje PAAIJ, geb. Medemblik 11 09 1831, tr. Enkhuizen 22 07 1858 Jacob FRANKFORT, geb. Enkhuizen 1829, arbeider 1858, zn. van Rijkert FRANKFORT, arbeider, en Teetje BOON.
 5. Jan PAAIJ, geb. Medemblik 05 07 1834, overl. ald. 22 05 1858.
 6. Johannes PAAIJ, geb. Medemblik 23 02 1836, schippersknecht 1859, tr. ald. 06 11 1859. Bij het huwelijk wordt 1 kind erkend. Echtgenote is Tjiske Pieternella de BOER, dr. van Nan Pietersz de BOER, dagloner, en Alberdina Johanna BLANCHARD.
 7. Hendrik PAAIJ, geb. Medemblik 08 02 1839, dijkwerker 1863, overl. ald. 19 05 1869, tr. ald. 26 07 1863 Dirkje de GROOT, geb. Medemblik 1839, dr. van Wiggert de GROOT en Maartje BROEKHUIZEN.

Voor verdere nakomelingen van Jan Breebaart en Grietje Lippes de Vries zie: Breebaarts uit onze omgeving.

Voor wie geïnteresseerd is in de genealogie van de familie Breebaart kan terecht de site van de Stichting Westfriese Families.