De nakomelingen in vrouwelijke lijn van Claes Jacobsz Geusebroek

V.10 Maria GEUSEBROEK, dv. Claes Jacobsz Geusebroek en Jannetje Dirks Rol, ged.(rk) Hoorn 24.6.1676, begr. Hoorn 3.6.1745, ondertr. Hoorn 5.7.1699 Eldert VAN SANEN, geb. Hoorn ca 1676, begr. 6.11.1749, wijnkoper, begr. Hoorn 6.11.1749, zn van Pieter van Sanen en Duijfje Rol.

Uit dit huwelijk:

 1. Kind van Sanen, geb. Hoorn, begr. Hoorn 24.6.1700.
 2. Joanna van Sanen, ged.(rk) Hoorn 19.5.1701, begr. Hoorn 16.7.1701.
 3. Joanna van Sanen, ged.(rk) Hoorn 10.4.1702, overl. Hoorn 10.7.1712.
 4. Pieter van Sanen, ged.(rk) Hoorn 11.7.1703.
 5. Antonia VAN SANEN, ged.(rk) Hoorn 15.2.1705, overl. Leiden 19.5.1766, tr. Jacob VAN DER HOET, overl. Leiden.
 6. Cornelia van Sanen, ged.(rk) Hoorn 29.8.1707, overl. Hoorn 16.3.1744
 7. Petronella van Sanen, ged.(rk) Hoorn 25.11.1708.
 8. Claes van Sanen, ged.(rk) Hoorn 27.6.1712, begr. Hoorn 11.7.1712.
 9. Claes van Sanen, ged.(rk) Hoorn 30.11.1713.

Antonia van Sanen

Dochter Antonia van Sanen is de enige van de negen kinderen van Maria en Eldert die de volwassenheid bereikt. Zij huwt de weduwnaar Jacob van der Hoet en gaat dan in Leiden wonen.

Op 59-jarige leeftijd overlijdt zij in Leiden. Op 20 september 1766 vindt de verdeling van haar erfenis plaats. Ze heeft geen kinderen en ook al haar broers en zusters zijn overleden. Zij laat alles na aan haar neven en nichten van Sanen en aan Cornelis Blokker, de zoon van haar tante Catharina Geusebroek.

Neef Cornelis Blokker en zijn vrouw nicht Jannetje van Sanen, krijgen samen 2/8 van de erfenis. Ze krijgen een paardenstal met wagenhuis aan de Veste, waarschijnlijk afkomstig van de van Sanenfamilie. Verder krijgen ze de helft van een ‘huismanswoninge” met landerijen onder Wognum en de helft van een stuk land te Nibbixwoud. Dan krijgen ze nog de helft van een ‘pakhuis met het annex kamertje’ dat uit de Van Sanener¬fenis komt en de helft van een ‘graf, gelegen in de middelkerk in de Groote Kerk, no. 259’. Dit graf is afkomstig van overgrootmoeder Lijsbet Claesdr (zie IIIa Jacob Pietersz Geusebroek). Als laatste krijgen ze nog een obligatie ter waarde van f1000.

afbeelding

Op deze achttiende-eeuwse prent van het Logement van de Heren Gecommiteerde Raden van het Kwartier West-Friesland aan de Nieuwe Noord (tegenwoordig de Nieuwstraat) is ook het huis van Maria Geusebroek en Eldert van Sanen te zien. Het huis links van het Herenlogement wordt door hen bewoond. Eldert die uit een redelijk welgestelde koopmansfamilie kwam, had dit huis geërfd van een van zijn ouders. Vermoedelijk woonden Eldert en Maria er niet alleen, maar gebruikte Eldert het ook als opslagruimte voor zijn wijnen. In 1745 verkoopt Eldert het huis aan Johanna Witsenbergh. Hij is dan voor 1/6 part eigenaar. De rest is eigendom van zijn broers en hun families.

V.14 CATHARINA GEUSEBROEK, dv Claes Jacobsz Geusebroek en Meijnoutje Joris, ged.(rk) Hoorn 14.8.1685, begr. Hoorn 5 .12.1753, tr. Hoorn 30.4.1707 IJSBRANT CORNSZ BLOKKER, zn van Cornelis Blocker en Jannetje Hendriks.

Uit dit huwelijk:

 1. Marius Blokker, ged.(rk) Hoorn 24.8.1710.
 2. Cornelis Blokker, ged.(rk) Hoorn 26.6.1713, volgt VId.
 3. Claes Blokker, ged.(rk) Hoorn 6.1.1716.
 4. Meijnoutje Blokker, geb. Hoorn, volgt VIe.

Catharina bewoont een huis aan het Nieuwland, net als haar betovergrootvader Pieter Jacobsz Geusebroeck. Ze heeft een winkel waarin naast o.a. luxe-artikelen als koffie en thee, allerlei stoffen worden verkocht.

VId CORNELIS BLOKKER, ged.(rk) Hoorn 26.6.1713, tr. Hoorn JANNETJE VAN SANEN, dr van Jan van Sanen en Maria Rol.

Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Blokker, ged.(rk) Hoorn 28.8.1737.
 2. Jan Blocker, ged.(rk) Hoorn 17.9.1742.
 3. Marijtje Blokker, ged.(rk) Hoorn 23.1.1745.
 4. Meijnoutje Blokker, ged.(rk) Hoorn 29.11.1748.
 5. Maria Blokker, ged.(rk) Hoorn 26.3.1750, begr. Hoorn 25.6.1750.

VIe MEIJNOUTJE BLOKKER, geb. Hoorn, overl. Hoorn, tr. JAN TEN VREE, koopman in wijnen, begr. Hoorn 27.4.1762.

Uit dit huwelijk:

 1. Catharina (Trijntje) ten Vree, ged.(rk) Hoorn 10.8.1742.
 2. Joannes ten Vree, ged.(rk) Hoorn 30.1.1744, begr. Hoorn 13.3.1744.

Jan ten Vree hertrouwt in 1748? in Hoorn met Dieuwertje Pieters Broers. Hun eerste kind wordt gedoopt op 9.9.1746 en wordt Mainuwtje genoemd. Catharina Geusebroek is doopgetuige.