Jan Jacobsz Geusebroek

Jan Jacobsz Geusebroek 1708-1767

Jan Jacob was de tweede Geusebroek-voorvader die helemaal aan land bleef om de kost te verdienen. Hij werd kuiper, net als zijn vader. Ook in dit vak zal hij veel met de zeevaart te maken gehad hebben omdat zijn klanten zijn product nodig hadden om hun waren te vervoeren.

Om het kuipersvak te mogen uitoefenen moest hij toetreden tot het kuipers gilde. In 1719 maakt hij als elfjarig knaapje zijn intree in het gilde als knecht. Hij betaalt daarvoor 6 stuivers knechtsgeld. In 1732 doet hij op 24-jarige leeftijd zijn meesterproef.

afbeelding

Jan Jacobsz Geusebroek betaalt in 1732 f8 aan het kuipersgilde om zijn meesterproef te doen.

afbeelding

Dit is de penning van het Hoornse kuipersgilde.

Ook zijn schoonvader Lammert Hermansz Vroom, zijn zwager Jan Lammertsz Vroom en zijn halfbroer Jacob Sijmonsz Keijzer zijn lid van het gilde. Het kan niet missen dat in zo’n kuipersfamilie ook zoons van Jan tot het kuipersvak toetreden. Oudste zoon Lammert begint in 1754 op 13-jarige leeftijd als knecht en jongste zoon Jan begint in 1778 op 11-jarige leeftijd. Wanneer Jan op 59-jarige leeftijd overlijdt, drie maanden na de geboorte van zijn zoon Jan, wordt er een inventaris opgemaakt. De inventaris wordt door alle volwassen kinderen en hun echtgenoten en door echtgenote Grietje Beschier ondertekend.

afbeelding

Bij het overlijden van Jan bewonen Jan en Grietje een huurhuis aan het Gerritslant. Het huis bevat een vliering, een zolder ‘met enige rommeling’, een hangkamertje, een voorhuis, een binnenkamer, een grote keuken, een klein keukentje, een plaatsje en een gang. Jan huurt elders in de stad een kuiperswinkel en hij bezit nog een huis op de Zeedijk grenzend aan de oostzijde aan de brouwerij van West-Friesland en aan de westzijde aan Lodewijk Sager.

De waarde van de totale inboedel bedraagt f1293, 14 stuivers en 14 cent. De kinderen krijgen alle f74:11:10 1/2. De bedragen worden uitgekeerd in natura: zilveren lepels, kussenslopen, servetten, kleren van de vader e.d.. De drie oudste kinderen uit het eerste huwelijk van Jan met Aafje Lammerts zijn getrouwd en ondertekenen mede de delingsakte. Grietje is 22 jaar en minderjarig. De vier kinderen uit het huwelijk met Grietje Beschier zijn resp. acht, zes, ruim een jaar en drie maanden oud.

afbeelding

De handtekeningen van Grietje Beschier en haar kinderen, schoonzoons, broer en vader onder de inventaris die opgemaakt werd na het overlijden van haar man Jan Jacobsz Geusebroek.

Getuigen zijn o.a. Hendrik en Beschier Jansz van Brussel, resp. broer en vader van Grietje.

afbeelding

Een van de schuldeisers van de nalatenschap van Jan Jacobsz is de ‘paruijkemaker’ Jan Uijlder. De pruik die Jan Jacobsz gedragen heeft is ongetwijfeld volgens de mode van zijn tijd een staartpruik geweest.