De grote tak: nakomelingen van Beschier GEUSEBROEK

De grote tak: nakomelingen van Beschier GEUSEBROEK (1760-1842)

I.1 Beschier GEUSEBROEK, ged. (GF,rk in 1830) Hoorn 10 06 1760, knopenmaker 1813 1814 1830 1825 1815 1822, winkelier 1834, 1823, 1815, overl. ald. 21 07 1842, otr. (1) ald. 15 11 1783 Dirkjen WALLARDT, ged. (GF) Medemblik 23 05 1756 (get.: Trijntje Timons), overl. Hoorn 03 06 1814, begr. ald. 07 06 1814, dr. van Jacobus Franciskus WALLARDT en DIRKJE DE BOER/ BOERDINA/ BOERS. Beschier en Dirkje trouwen gelijk met Jacob en Johanna. Otr. (2) weduwe van, tr. Hoorn (NH) 13 07 1815 Geertruida SCHUURMAN, ged. (gf) Enkhuizen 03 10 1764 (get.: Neeltje Jonckhart), winkelierster 1815, dr. van HEIJN AGES SCHUERMAN en CATHARINA KROEDERS. {Zij otr. Hoorn 06 11 1783, tr. ald. 23 11 1783. Thuis getrouwd voor f12,0,0. Ten huijse van de bruidegom Jan Fredrik Guillermet WELMAN, geb. circa 1750, 1796 als burger lid van gemeentebestuur Hoorn, Ontvanger van de Gemeene Landsmiddelen, begr. Hoorn 13 08 1806. In 1789 verbannen uit de Nederlanden wegens patriottistische sympathieën. Hij vertrok naar St. Moray in Frankrijk. In 1796 zit hij in de gemeenteraad van Hoorn.}

Uit het eerste huwelijk:

 1. Jan GEUSEBROEK, ged. (gf) Hoorn 10 07 1787, begr. ald. 26 01 1789.
 2. Jan GEUSEBROEK, geb. Hoorn 25 12 1789 (zie II.2).
 3. Jacobus GEUSEBROEK, geb. Hoorn 25 01 1793 (zie II.5).
 4. Grietje GEUSEBROEK, geb. Hoorn 10 04 1795 (zie II.8).
 5. Dirk GEUSENBROEK (Geuzenbroek), geb. Hoorn 04 04 1801 (zie II.9).

II.2 Jan GEUSEBROEK, geb. Hoorn 25 12 1789, ged. (gf) ald. 26 12 1789, dagloner, arbeider, landman 1823, landbouwer 1836, bode 1862, veldwachter 1843, 1852, overl. Obdam 13 08 1861. Rond 1836 fungeert Jan als bode. Hij is getuige bij alle huwelijksinschrijvingen te Obdam. Otr. (1) Obdam 28 05 1809, tr. ald. 18 06 1809 Antje Almers LOET, geb. Obdam circa 1789, overl. ald. 17 10 1822, dr. van Almert Hendrikse LOET en Aafje Jacobse MAAKAL, tr. (2) Obdam 20 04 1823 Trijntje STAMMIS (Stamonis), geb. Obdam 26 03 1798, ged. ald. 01 04 1798, overl. ald. 15 05 1876, dr. van Klaas STAMMIS, landbouwer 1823, en Aaltje RUITER. Trijntje is de zuster van Klaas Stammis, de latere echtgenoot van stiefdochter Dirkje.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Dirkje GEUSEBROEK, geb. Obdam 25 04 1811 (zie III.2).
 2. Almer GEUSEBROEK, geb. Obdam 20 12 1813, overl. ald. 20 12 1823.
 3. Jacob GEUSEBROEK (Geuzebroek), geb. Obdam 27 06 1815 (zie III.4).
 4. Aafje GEUSEBROEK, geb. Obdam 07 03 1817, overl. ald. 14 03 1817.
 5. Beschier GEUSEBROEK, geb. Obdam 16 11 1818, overl. ald. 23 11 1818.
 6. Aafje GEUSEBROEK, geb. Obdam 17 03 1820, overl. ald. 18 01 1827.

Uit het tweede huwelijk:

 1. TRIJNTJE GEUSEBROEK, geb. Obdam 26 04 1824, overl. ald. 09 02 1838.
 2. AALTJE GEUSEBROEK, geb. Obdam 18 10 1830, overl. ald. 14 02 1836.
 3. GRIETJE GEUSEBROEK, geb. Obdam 30 09 1835, overl. ald. 01 10 1835.
 4. Jan GEUSEBROEK, geb. Obdam 20 10 1837 (zie III.14).
 5. TRIJNTJE GEUSEBROEK, geb. Obdam 14 11 1839, overl. ald. 18 04 1844.

III.2 Dirkje GEUSEBROEK, geb. Obdam 25 04 1811, ged. ald. 28 04 1811 (get.: Grietje Geusebroek), dienstmeid 1836, overl. ald. 30 03 1881, tr. ald. 17 01 1836 Klaas STAMMIS, geb. Obdam 09 06 1805, landbouwer 1836, 1859, 1866, 1871, landman 1867, 1873, overl. ald. 31 03 1874. Aangifte door zoon Klaas Stammis, 32 jaar, vrachtrijder te Obdam. Zn. van Klaas STAMMIS, landbouwer 1823, en Aaltje RUITER.

Uit dit huwelijk:

 1. Antje STAMMIS, geb. Obdam 16 10 1836, dienstbode 1859, veehoudster 1871, boerenbedrijf 1873 Heerhugowaard, tr. (1) Heerhugowaard 12 06 1859 Gerrit HEMKE, geb. Heerhugowaard ca. 1817, landbouwer 1859, 1866, overl. ald. 23 09 1869, zn. van Hendrik HEMKE en Trijntje KLIJN. {Hij tr. voor 1859 Aaltje VELDKAMP, overl. voor 1859.} Tr. (2) Heerhugowaard 23 04 1871 Sijmon STAPEL, geb. Heerhugowaard ca. 1840, zn. van Jacob STAPEL, landman 1871, en Trijntje KOORN, tr. (3) Heerhugowaard 27 04 1873 Jacob MET, geb. Oterleek ca. 1824, landman 1873, zn. van Pieter MET en Neeltje KLOMP. {Hij was ook ooit tr. Maartje VISSER, overl. voor 1873.} Tr. (4) Hensbroek 29 04 1895 Hermanus SCHROODER, geb. Hensbroek ca. 1839, landman 1895, zn. van Dirk SCHROODER en Guurtje HOOGHUIS. {Hij was ook ooit tr. Maartje KLAVER, overl. voor 1895.}
 2. Aaltje STAMMIS, geb. Obdam 19 02 1838, dienstmeid 1860, tr. ald. 22 04 1860 Pieter DIKSTRAAL, geb. ca. 1833, arbeider 1860, zn. van Dirk DIKSTRAAL en Geertje SPIJKER.
 3. Aafje STAMMIS, geb. Obdam 1839, tr. Heiloo 19 05 1867 Pieter STROOKER, geb. Koedijk ca. 1836, arbeider 1867.
 4. Klaas STAMMIS, geb. Obdam 14 09 1842 (zie IV.10).
 5. Trijntje STAMMIS, geb. Obdam 14 09 1842, dienstbode 1866, overl. Heerhugowaard 11 05 1892, tr. ald. 29 04 1866 Jan HEMKE, geb. Heerhugowaard ca. 1841, landbouwer 1841, zn. van Gerrit HEMKE, landbouwer 1859, 1866, en Aaltje VELDKAMP.
 6. Jan STAMMIS, geb. Obdam 20 05 1848 (zie IV.15).
 7. IJtje STAMMIS, geb. Obdam 20 05 1848, overl. ald. 20 11 1878. Aangifte door Hendrik Kuiper te Hensbroek, behuwdzoon, 26 jaar, arbeider, tr. (1) Obdam 01 05 1870 Albert SCHERMER, geb. Heerhugowaard ca. 1841, landbouwer 1870, zn. van Dirk SCHERMER en Aagje VADER, tr. (2) Arnoldus van den HOOFF, geb. Oudendijk circa 1821, broodbakker 1870, overl. Obdam 18 10 1870.

IV.10 Klaas STAMMIS, geb. Obdam 14 09 1842, vrachtrijder 1873, 1874, schipper 1876, landbouwer 1869, landman 1877, overl. Heerhugowaard 24 04 1909, tr. (1) voor 1869 Trijntje BAK, overl. voor 1877, tr. (2) Hensbroek 03 05 1877 Grietje LANGEDIJK, winkelierster 1877, dr. van Jan LANGEDIJK en Jantje BIJPOST. {Zij tr. voor 1877 Arien de BEURS, overl. voor 1877.}

Uit het eerste huwelijk:

 1. Dirkje STAMMIS, geb. Obdam 09 08 1869, overl. ald. 23 08 1869.
 2. Dirkje STAMMIS, geb. Obdam 01 1873, overl. ald. 28 05 1873.
 3. zoon STAMMIS, geb. Obdam 31 08 1876, overl. ald. 31 08 1876.
 4. zoon STAMMIS, geb. Obdam 31 08 1876, overl. ald. 31 08 1876.

IV.15 Jan STAMMIS, geb. Obdam 20 05 1848, vrachtrijder 1878, 1881, landbouwer 1883, landman 1871, tr. Heerhugowaard 23 04 1871 Guurtje DEKKER, geb. Beemster ca. 1848, dr. van Dirk DEKKER, landbouwer 1871, en Guurtje de VRIES.

Uit dit huwelijk:

 1. Dirkje STAMMIS, geb. Obdam 1876, overl. ald. 14 11 1878.
 2. Guurtje STAMMIS, geb. Obdam 22 12 1880, overl. ald. 08 01 1881.
 3. Guurtje STAMMIS, geb. Obdam 02 1882, overl. ald. 21 05 1883.

III.4 Jacob GEUSEBROEK (Geuzebroek), geb. Obdam 27 06 1815. In bev.reg. van Hoorn van 1860 wordt als geboortedatum 16-7-1815 genoemd. Tuinman 1868, 1869, dagloner 1889 (74 jaar), groenteventer 1886, arbeider 1843, 1852, overl. Hoorn 21 09 1889, tr. (1) Berkhout 14 05 1843 Dieuwertje KOSTER, geb. Berkhout 16 11 1819, overl. ald. 27 11 1850, dr. van Albert KOSTER, winkelier 1843, en Elisabeth NIEUWEBOER, tr. (2) Berkhout 18 01 1852 Klaasje MAARS, geb. Berkhout 18 05 1819, dienstmeid 1852, overl. ald. 10 12 1859, dr. van Jan MAARS en Grietje KRIJGSMAN, tr. (3) Blokker 09 03 1862 Maartje ZWAAN, geb. Hoogkarspel 05 08 1828, overl. Hoorn 08 01 1882, dr. van N N en Maartje ZWAAN. {Zij was ook ooit tr. Jacob de JONG, overl. voor 1862.}

Uit het eerste huwelijk:

 1. Antje GEUZEBROEK, geb. Berkhout 30 05 1846.
 2. levenloze dochter GEUSEBROEK, geb. Berkhout 19 11 1850, overl. ald. 19 11 1850.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Jan GEUZENBROEK, geb. Berkhout 15 02 1855.
 2. Albert GEUZENBROEK, geb. Berkhout 04 02 1858, overl. ald. 19 02 1858.
 3. Grietje GEUZENBROEK, geb. Berkhout 04 02 1858, overl. ald. 11 02 1858.

Uit het derde huwelijk:

 1. Albert GEUSENBROEK, geb. Blokker 11 12 1862, overl. ald. 24 11 1864.
 2. Maartje GEUSENBROEK (Geusebroek), geb. Blokker 17 03 1864 (zie IV.27).
 3. Jan GEUSENBROEK, geb. Blokker 09 06 1866, overl. ald. 10 01 1866.
 4. Jan GEUSENBROEK, geb. Blokker 29 09 1867 (zie IV.30).
 5. Albert GEUZEBROEK (Geusebroek 1869), geb. Hoorn 28 11 1869 (zie IV.32).

IV.27 Maartje GEUSENBROEK (Geusebroek), geb. Blokker 17 03 1864, dienstbode/ boerenmeid 1879/86 te Berkhout bij Claij; dienstbaar 1886, groentehandelaarster 1909, overl. De Bilt 18 06 1943, tr. (1) Hoorn 13 08 1886 (get.: Klaas de Jong, 32 jaar, koopman te Hoorn, halfbroer van Maartje; Tijmen de Jong, 33 jaar, kastelein te Oude Niedorp, halfbroer van Maartje) Klaas BALK, geb. Blokker 25 05 1861, koopman in 1886; werkman 1856, koopman 1891, zn. van PIETER BALK en TRIJNTJE BIJL, tr. (2) Amsterdam 12 05 1909 JOSEPH MASTENBROEK, geb. Schokland 20 09 1854, GROENTEHANDELAAR, zn. van REMMELT MASTENBROEK en GEERTJE BUTER. {Hij was ook ooit tr. JANTJE POST.}

Uit het eerste huwelijk:

 1. MARIA BALK, geb. Hoorn 06 06 1887, tr. Hummelo en Keppel 11 08 1920 Jacob STAMPERIUS, geb. Kattendijke ca. 1858, schoolopziener, zn. van Jacob STAMPERIUS en Johanna de KEIJZER. {Hij tr. Utrecht 01 08 1889 Alida Christina HEITZ, geb. Utrecht ca. 1850, overl. voor 1910. Hij tr. voor 1920 Grietje BLOKLAND, geb. ca. 1860, overl. Baarn 10 10 1910, dr. van Jan BLOKLAND en Maartje LANGEDIJK.}
 2. PIETER BALK, geb. Hoorn 02 08 1888, groentehandelaar 1910, schuitenvoerder 1929, tr. (1) Amsterdam 17 08 1910 Jetje PISUISSE, geb. Amsterdam ca 1884, overl. voor 1929, dr. van Paulus Frans PISUISSE, huisschilder 1910, en Riekjen de WIT, tr. (2) Amsterdam 24 12 1929 Elisabeth Geertruida MULLER, gecr. Amsterdam ca 1884, dr. van Carolus MULLER en Maria Anna DAPPER. {Zij tr. Amsterdam 05 11 1903, sch. ald. 30 03 1928 Nicolaas Hermanus BLOKLAND, schoenmaker, zn. van Gerrit BLOKLAND en Gerarda SCHEP.}
 3. NICOLAAS JACOBUS BALK, geb. Hoorn 05 10 1889, overl. ald. 07 06 1891.
 4. PETRONELLA CATHARINA BALK, geb. Hoorn 09 06 1891.
 5. NICOLAAS JACOBUS BALK, geb. Hoorn 25 08 1893, overl. ald. 08 01 1894.
 6. JACOBA CLASINA BALK, geb. Hoorn 04 01 1895, overl. ald. 22 05 1896.
 7. JACOBUS JOHANNES ALBERTUS BALK, geb. Hoorn 10 01 1898, koopman 1922, tr. Amsterdam 07 12 1922 Maria KLUMPER, geb. Amsterdam ca 1898, dr. van Machiel KLUMPER en Wilhelmina Catharina ALBRECHT.

IV.30 Jan GEUSENBROEK, geb. Blokker 29 09 1867 (gezindte: NH), stratenmaker1891, opperman 1899, tr. Hoorn 06 03 1891 (get.: Klaas Balk, 29 jaar, koopman, zwager; Jan Ooijman, 32 jaar, kleermaker, niet verwant) Anna BAKKER, geb. Bodegraven 04 07 1867, dienstbode 1891, dr. van POUWLES BAKKER, koopman 1891, en JOHANNA HOEFNAGEL.

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Maria GEUSENBROEK, geb. Hoorn 18 05 1891. Getuige: Klaas Balk. Overl. Wognum 26 04 1898.
 2. Jacob GEUSENBROEK, geb. Hoorn 14 11 1892 (zie V.20).
 3. PAULUS GEUZENBROEK, geb. Sijbekarspel 08 10 1899 (zie V.22).
 4. ALBERT GEUSENBROEK, geb. Sijbekarspel 14 10 1904 (zie V.24).

V.20 Jacob GEUSENBROEK, geb. Hoorn 14 11 1892. Getuige: Klaas Balk. Stratenmaker1916, overl. Schagen 29 04 1955, tr. Sijbekarspel 07 05 1916 ANTJE VISSER, geb. Hoogwoud 23 09 1890, dr. van GERT VISSER en PIETERTJE BEEK.

Uit dit huwelijk:

 1. JAN GEUSEBROEK, geb. Sijbekarspel 11 04 1917 (zie VI.1).
 2. PIETERTJE GEUSEBROEK, geb. Sijbekarspel 09 12 1920 (zie VI.5).

VI.1 JAN GEUSEBROEK, geb. Sijbekarspel 11 04 1917, tr. (1) Ede 11 05 1943 ANTJE ADRIANA PLUISTER, geb. Arnhem 23 03 1918, overl. Rotterdam 27 09 1961, dr. van WILLEM PLUISTER en PETRONELLA VAN BELLE, tr. (2) Rotterdam 17 10 1962 TEETJE BROEKHUIZEN, geb. Den Helder 20 03 1925, dr. van GIJSBERTUS BROEKHUIZEN en CORNELIA QUAK.

VI.5 PIETERTJE GEUSEBROEK, geb. Sijbekarspel 09 12 1920, tr. Schagen 09 05 1946 PIETER MOLENAAR, geb. Broek op Langedijk 15 08 1917, zn. van George MOLENAAR en NEELTJE SCHOORL.

V.22 PAULUS GEUZENBROEK, geb. Sijbekarspel 08 10 1899, stratenmaker 1923, overl. Hoorn 06 11 1965, tr. Hoogwoud 03 05 1923 TRIJNTJE VAN TIL, geb. Haarlemmermeer 17 05 1902, overl. Hoorn 04 12 1999, dr. van KLAAS VAN TIL en TRIJNTJE LANDSMAN.

V.24 ALBERT GEUSENBROEK, geb. Sijbekarspel 14 10 1904, straatmaker 1927, overl. Twisk 24 12 1986, tr. Sijbekarspel 22 11 1925 NEELTJE WAGEMAKER, geb. Abbekerk 21 08 1902, overl. Twisk 24 07 1989, dr. van SIMON WAGEMAKER en RIKA SAS.

IV.32 Albert GEUZEBROEK (Geusebroek 1869), geb. Hoorn 28 11 1869, werkman, overl. Amsterdam 19 05 1928, tr. ald. 24 07 1912 Maatje SIEREVOGEL, geb. Goes 26 08 1875.

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Maria (Maartje) GEUZEBROEK, geb. Amsterdam 02 03 1913.

III.14 Jan GEUSEBROEK, geb. Obdam 20 10 1837, landman 1861, 1859, landarbeider 1862; landbouwer 1890, tr. ald. 01 05 1859 Marijtje KLAVER, geb. Opperdoes 20 08 1837, dienstmeid 1859, overl. Obdam 14 03 1907. Aangifte door zoon Jan, landbouwer te Heerhugowaard. Dr. van JACOB KLAVER, arbeider 1859, bouwman 1840 (volkstelling), en KEETJE KOELEMEI.

Uit dit huwelijk:

 1. TRIJNTJE GEUSENBROEK, geb. Obdam 18 09 1861 (zie IV.35).
 2. Jan GEUZEBROEK, geb. Obdam 19 09 1863 (zie IV.36).
 3. KAATJE GEUSENBROEK, geb. Obdam 21 09 1876, overl. ald. 02 10 1888. Er wordt ook een overlijdensdatum genoemd van een Kaatje Geusebroek op 3-7-1884 te Obdam.

IV.35 TRIJNTJE GEUSENBROEK, geb. Obdam 18 09 1861, overl. Oudorp circa 1941, tr. Oude Niedorp 19 04 1885 CORNELIS MOEJES, timmerman; opzichter 1910, 1921, 1918, zn. van WILLEM MOEJES en JANNETJE BROERTJES.

Uit dit huwelijk:

 1. Jannetje MOEJES, geb. Oude Niedorp 05 01 1889 (zie V.28).
 2. Willem MOEJES, geb. Oude Niedorp ca. 1892, timmerman 1918, tr. Sint Maarten 15 05 1918 Jacoba van BODEGRAVEN, geb. Zijpe ca. 1893, dr. van Gerrit van BODEGRAVEN, caféhouder, en Grietje HARDER.
 3. Jan MOEJES, geb. Heerhugowaard ca. 1898, timmerman 1921, tr. Zuid- en Noord-Schermer 12 05 1921 Trijntje MOLENAAR, geb. Zuid- en Noord-Schermer ca. 1900, dr. van Jan MOLENAAR, timmerman 1921, en Ariaantje APPEL.

V.28 Jannetje MOEJES, geb. Oude Niedorp 05 01 1889, tr. Heiloo 28 04 1919 Pieter BAKKER, geb. Heiloo 16 08 1884, veehouder op de boerderij “De Fransman” te Bergen, veehouder 1910, zn. van Pieter BAKKER, landman, veehouder in de Boekelermeer (Heiloo), en Aagje IVANGH.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter BAKKER, geb. Heiloo 19 01 1911.
 2. Cornelis BAKKER, geb. Heiloo 12 01 1913.
 3. Nicolaas BAKKER.
 4. Trijnie BAKKER.

IV.36 Jan GEUZEBROEK, geb. Obdam 19 09 1863, arbeider 1891, 1890; landbouwer 1907, 1919, 1921, overl. ald., tr. ald. 26 04 1890 Geertje SCHERMER, geb. Hoogwoud 19 02 1857 (gezindte: DG), overl. 1968, dr. van PIETER SCHERMER, landbouwer, en JANTJE STAM.

Uit dit huwelijk:

 1. JAN GEUSEBROEK, geb. Obdam 14 05 1891 (zie V.33).
 2. PIETER GEUSEBROEK, geb. Obdam 07 05 1892 (zie V.35).
 3. JANTJE GEUZENBROEK, geb. Obdam 19 07 1893, tr. Heerhugowaard 22 08 1919 JAN PLAS, geb. Oterlee 20 07 1874, arbeider 1919, zn. van Pieter PLAS en Ariaantje GOET.
 4. Marijtje GEUSEBROEK, geb. Obdam 01 09 1894 (zie V.40).
 5. CORNELIS GEUZEBROEK, geb. Obdam 21 07 1896 (zie V.41).

V.33 JAN GEUSEBROEK, geb. Obdam 14 05 1891, overl. Leusden 08 01 1968, begr. Heerhugowaard, tr. ald. 12 06 1928 ANNA GEERTRUIDA VAN SCHELVEN, geb. Rheden 28 05 1891, overl. Barneveld 10 09 1958, begr. Heerhugowaard 15 09 1958, dr. van JOHANNIS CORNELIS VAN SCHELVEN en ANNA GEERTRUI SANDERS.

V.35 PIETER GEUSEBROEK, geb. Obdam 07 05 1892, kaasmaker 1921, overl. Schoorl 08 06 1982, tr. Harenkarspel 10 03 1921 Geertje SCHUIT, geb. Harenkarspel 28 05 1897, overl. Schoorl 27 12 1984, dr. van ARIE SCHUIT, koopman 1921, en ANNA MARIA VAN LOENEN.

V.40 Marijtje GEUSEBROEK, geb. Obdam 01 09 1894, overl. Purmerend 07 12 1981, tr. Heiloo 14 01 1921. Eerdere bron zegt 4 februari 1930 te Amsterdam. WWW zegt 14-01-1921 te Heiloo. Echtgenoot is HERMAN STRANKINGA, geb. Tiel 12 03 1894, smid 1921, zn. van Hendrik David STRANKINGA en Petronella BERENDS.

V.41 CORNELIS GEUZEBROEK, geb. Obdam 21 07 1896, kaasmaker 1920, 1911, arbeider kaasfabriek 1923, overl. Purmerend 23 05 1988, tr. Wognum 1920 NEELTJE JOHANNA LANGEREIS, geb. Wognum 17 12 1897, overl. ald. 22 06 1975, dr. van ARIE LANGEREIS en TRIJNTJE GROEN, BAKER.

II.5 Jacobus GEUSEBROEK, geb. Hoorn 25 01 1793, ged. (GF) ald. 27 01 1793 (get.: Elemond Schoenmaker), broodbakker 1816, 1817, overl. Medemblik 19 05 1828, tr. ald. 17 12 1815 Maria KALF(F), geb. Medemblik 14 09 1797 (gezindte: prot.), winkelierster 1840, overl. ald. 11 02 1858, dr. van POULUS KALFF en Cornelia van ASCH, koopvrouw 1815. {Zij tr. ca 1830/31 Anthonie KOOPS, geb. Medemblik 30 07 1803, broodbakker 1829, zn. van Pieter KOOPS en Trijntje HOOGSTRATEN.}

Uit dit huwelijk:

 1. Beschier GEUSEBROEK, geb. Medemblik 19 09 1816 (zie III.17).
 2. POULUS GEUSEBROEK, geb. Medemblik 25 01 1818 (zie III.19).
 3. Dirk GEUSEBROEK, geb. Medemblik 25 10 1819 (zie III.21).
 4. CORNELIA GEUSEBROEK, geb. Medemblik 12 10 1821, overl. ald. 21 10 1824.
 5. Jacob GEUSEBROEK, geb. Medemblik 18 02 1824 (zie III.24).
 6. JAN GEUSEBROEK, geb. Medemblik 17 03 1826, overl. ald. 24 11 1826.
 7. Jan GEUSEBROEK, geb. Medemblik 10 12 1827 (zie III.28).

III.17 Beschier GEUSEBROEK, geb. Medemblik 19 09 1816 (gezindte: prot.), broodbakker 1840, 1847, 1844, broodbakkersknecht 1816, overl. ald. 06 05 1847, tr. ald. 18 02 1838 Lijntje of Leintje BEEK, geb. Medemblik 26 02 1816, dienstbode 1838, broodbakker 1847-50, overl. ald. 10 01 1850, dr. van PIETER BEEK en MARIA DE JONG.

Uit dit huwelijk:

 1. Mietje GEUSEBROEK, geb. Medemblik 21 12 1838 (zie IV.40).
 2. Jacobus GEUSEBROEK, geb. Medemblik 08 03 1840.
 3. PIETER GEUSEBROEK, geb. Medemblik 08 01 1842, overl. ald. 25 04 1845.
 4. Paulus GEUSEBROEK, geb. Medemblik 09 03 1844 (zie IV.43).
 5. Maria GEUSEBROEK, geb. Medemblik 20 07 1846, overl. ald. 28 10 1846.
 6. Beschier GEUSEBROEK, geb. Medemblik 11 12 1847. Vermeld wordt: zoon van wijlen Beschier Geusebroek, overleden dit jaar. Overl. Medemblik 04 01 1848.

IV.40 Mietje GEUSEBROEK, geb. Medemblik 21 12 1838, dienstbare 1860, tr. Nieuwe Niedorp 13 05 1860. Getuigen voor Mietje zijn de voogden van het Weeshuis. Echtgenoot is Willem KLERK, geb. Nieuwe Niedorp ca. 1833, verwer 1887, schilder 1860, zn. van Maarten KLERK en Willemijntje IVANGH.

Uit dit huwelijk:

 1. Maarten KLERK, geb. Nieuwe Niedorp ca. 1863, tr. Barsingerhorn 29 05 1887 Antje KEESMAN, geb. Barsingerhorn ca. 1863, dr. van Pieter KEESMAN, kramer, en Guurtje SPAANS.

IV.43 Paulus GEUSEBROEK, geb. Medemblik 09 03 1844, letterzetter 1867, 1869, overl. Hoorn 02 01 1890, tr. (1) ald. 22 12 1867 Jannetje DRAAIJER, geb. Hoorn 04 10 1844, dienstbode 1867, overl. Utrecht 29 12 1868, dr. van JAN DIEDERIK DRAAIJER en MARGARETHA HEIJNIS, tr. (2) Hoorn 24 09 1869 Jannetje OKX (Oks), geb. Hoorn 30 07 1845, overl. Amsterdam 10 01 1932, dr. van CORNELIS OKX en VROUWTJE CORNELIS VAN MANSUM.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Johanna Margaretha GEUSEBROEK, geb. Utrecht 18 09 1868, dienstbode 1891, overl. Hoorn.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Jacoba Maria GEUSEBROEK, geb. Utrecht 28 10 1870, overl. ald. 06 09 1872.
 2. Cornelis GEUZEBROEK, geb. Utrecht 04 07 1872 (zie V.47).
 3. Paulus GEUSEBROEK, geb. Utrecht 00 04 1874, overl. ald. 18 08 1874.
 4. Paulus GEUZEBROEK, geb. Utrecht 08 12 1875 (zie V.50).
 5. Frouke Cornelia GEUZEBROEK, geb. Utrecht 14 03 1878 (zie V.53).
 6. Beschier Jacobus GEUZEBROEK, geb. Hoorn 11 06 1880, goudsmid, overl. Amsterdam 04 02 1907.
 7. Willem GEUZEBROEK, geb. Hoorn 19 12 1881 (zie V.55).
 8. Lijntje GEUZEBROEK, geb. Hoorn 01 02 1884, overl. Amsterdam 14 05 1957, tr. ald. 29 05 1908 WIJNANDUS DE GROOT, geb. Hoorn 11 04 1937, MACHINIST, zn. van DIRK JOHANNES DE GROOT en CATHARINA BOLDINGH.
 9. Jacob GEUZEBROEK, geb. Hoorn 04 10 1885 (zie V.59).
 10. Johannes GEUSEBROEK, geb. Hoorn 19 01 1888 (zie V.61).

V.47 Cornelis GEUZEBROEK, geb. Utrecht 04 07 1872 (gezindte: gk), smid bij huwelijk, later bierhuishouder, ?(onleesbaar op persoonskaart), aanspreker in ruste, tr. Amsterdam 06 07 1899 MARIA CLARA VAN DER MEIJ, geb. Amsterdam 02 05 1868, dr. van HENDRIK ALBERTUS VAN DER MEIJ en MARIA CLARA SMIT.

Uit dit huwelijk:

 1. Paulus GEUZEBROEK, geb. Amsterdam 24 04 1900 (zie VI.39).
 2. Hendrik Albertus GEUZEBROEK, geb. Amsterdam 11 11 1902 (zie VI.41).

VI.39 Paulus GEUZEBROEK, geb. Amsterdam 24 04 1900, ? pianist …. Nederland, verkoper, kantoor… Overl. Schagen 04 06 1992, tr. Amsterdam 27 12 1929 Frederika Georgina SCHEFFER, geb. Amsterdam 31 10 1900, overl. 1962.

VI.41 Hendrik Albertus GEUZEBROEK, geb. Amsterdam 11 11 1902, kelner, overl. ald. 30 08 1966, tr. ald. 17 10 1934 Martha PEGMAN, geb. Amsterdam 03 02 1903.

V.50 Paulus GEUZEBROEK, geb. Utrecht 08 12 1875, 1904:barbier; aanspreker, overl. Den Haag 08 09 1960, tr. Amsterdam 15 01 1903 Klaasje ZEIN, geb. Harlingen 27 04 1876, dr. van MARTIN ZEIN, nachtwaker, en MIETJE BRANDIJ.

Uit dit huwelijk:

 1. Jannetje GEUZEBROEK, geb. Amsterdam 12 12 1903 (zie VI.44).

VI.44 Jannetje GEUZEBROEK, geb. Amsterdam 12 12 1903, verkoopster, tr. (1) ald. 24 12 1924, sch. ald. na 1924 Gottlieb Wilhelm Michiel STRUYCK, geb. Celebes, Nederlands Indië 1894, assistent accountant, zn. van Willem Jacob STRUYCK, majoor intendant in het Nederlands Indisch Leger, en Engelina Leonore STRAUB, tr. (2) 1932? Echtgenoot is W.J. JANSEN, geb. 22 07 1909.

V.53 Frouke Cornelia GEUZEBROEK, geb. Utrecht 14 03 1878, tr. Amsterdam 19 05 1904 ARIE BREGMAN, geb. 06 05 1875, zn. van JAN BREGMAN en SIJTJE STUURMAN.

Uit dit huwelijk:

 1. CORNELIA BREGMAN, geb. Amsterdam 20 10 1919.

V.55 Willem GEUZEBROEK, geb. Hoorn 19 12 1881, werkman 1910,schoenmaker. Willem is bij de Landstorm (een soort vrijwilligers leger) geweest. Tr. Amsterdam 03 12 1908 Frederika STEIJN, geb. Arnhem 18 11 1882, dr. van HENDRIK WILLEM STEIJN en FRANCINA MARIA SCHMITZ.

Uit dit huwelijk:

 1. levenloos kind GEUZEBROEK, geb. Amsterdam 13 04 1910, overl. ald. 13 04 1910.
 2. Willem Paulus GEUZEBROEK, geb. Amsterdam 23 10 1911, machinebankwerker.Na de oorlog dienst gedaan bij de Politieke Recherche Afdeling Zwolle. Ministerie van Justitie: Directoraat-Generaal Bijzondere Rechtspleging, Personeelsdossiers » Inventaris nr. 50340. Tr. Amsterdam 10 10 1935 ADRIANA VAN SOLINGEN, geb. Haarlem 03 07 1910, dr. van MARIA PETRONELLA VAN SOLINGEN.

V.59 Jacob GEUZEBROEK, geb. Hoorn 04 10 1885, barbier, tr. Amsterdam 22 05 1913 Barendina Frederika VISSER, geb. Nieuwer Amstel 17 06 1886.

Uit dit huwelijk:

 1. Georg Paulus GEUZEBROEK, geb. Sloten 09 03 1914 (zie VI.50).
 2. Barendina Frederika GEUZEBROEK, geb. Amsterdam 06 05 1917, verkoopster.
 3. dochter

VI.50 Georg Paulus GEUZEBROEK, geb. Sloten 09 03 1914, barbier, houder bibliotheek; kweeker 1945, overl. Amersfoort 16 07 1947, tr. Hoogland 1941 Everdina SPELT, geb. Hoogland 24 05 1920, overl. 28 09 1990, dr. van BERTUS JOHANNES SPELT en EVERTJE LEIJENHORST.

V.61 Johannes GEUSEBROEK, geb. Hoorn 19 01 1888, barbier, overl. Amsterdam 20 06 1966, tr. ald. 30 04 1913 Adriana Magdalena van der MEULEN, geb. Amsterdam 26 12 1886, overl. ald. 05 12 1964, dr. van RINSE VAN DER MEULEN en EVERDINA SPEK.

Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Paulus GEUSEBROEK, geb. Amsterdam 21 01 1915 (zie VI.55).
 2. Adriana Magdalena GEUSEBROEK, geb. Amsterdam 23 06 1920 (zie VI.58).

VI.55 Johannes Paulus GEUSEBROEK, geb. Amsterdam 21 01 1915, bankbediende, kantoorbediende export 1938, overl. ald. 25 03 1989, tr. ald. 21 12 1938 Wilhelmina HUBER, geb. Jesenice/Joegoslavie 12 05 1911, overl. 11 193. Dr. van MARTIN HUBER en MARIA OFFIZIA.

VI.58 Adriana Magdalena GEUSEBROEK, geb. Amsterdam 23 06 1920, kantoorbediende, overl. Arnhem 29 11 1977, tr. Amsterdam 29 11 1947 Willem van EMPELEN, geb. Amsterdam 10 02 1919, gemeente ambtenaar, overl. ald. 29 02 1964, zn. van WILLEM VAN EMPELEN en STIJNTJE VAN DE BERG.

III.19 POULUS GEUSEBROEK, geb. Medemblik 25 01 1818, schilder 1840, verwer en glazenmaker 1844, huis- en rijtuigschilder 1870, overl. Hoogwoud 08 11 1847, tr. Wervershoof 29 02 1844 Geertje VISSER, geb. Andijk 24 02 1820, overl. Alkmaar 11 07 1878, dr. van PIETER VISSER en MAARTJE SMIT. {Zij tr. na 1847 Hermanus STORM, geb. Hoorn (NH) 05 09 1826, SCHILDER; koopman in manufacturen 1867, verwer 1850, winkelier 1867.}

Uit dit huwelijk:

 1. MAARTJE GEUSEBROEK, geb. Hoogwoud 07 07 1844, overl. ald. 29 07 1844.
 2. MAARTJE GEUSEBROEK, geb. Hoogwoud 17 10 1845. Geboortedatum niet 17-12-1845? Dienstbare 1866, tr. (1) Hoogwoud 15 04 1866, sch. Alkmaar 15 11 1877 Jacob TURKSTRA, geb. Aartswoud gem Hoogwoud 21 11 1841, broodbakker, zn. van FOKKE TURKSTRA en GEERTJE DE BOER, tr. (2) Egmond Binnen (NH) 28 09 1888 DIRK VOS, geb. Amsterdam ca. 1825, particulier 1888, diamantzetter 1843, 1856, overl. Rotterdam 11 03 1898, zn. van DIRK VOS, diamantzetter 1843, en ELISABETH SIJBRANDS. {Hij tr. Amsterdam 28 06 1843 Wilhelmina (Jacoba) van LIENEN, geb. Egmond aan Zee 1819, dr. van Abraham van LIENEN en Elisabeth DEUGD. Hij tr. Amsterdam 31 01 1856 Jannetje van LIENEN, geb. Egmond aan Zee 1811, overl. Rotterdam 09 03 1873, dr. van Abraham van LIENEN en Elisabeth DEUGD. Hij tr. voor 1888 Anne Elizabeth KRAH, overl. voor 1888, dr. van Jacob KRAH en Anne Jacqueline WINSSER. Zij is het achternichtje van Helena Winser. De moeder van Anne is de halfzus van Helena: Anne Jacqueline Winsser. Zie stamboom Hageman}
 3. Jacobus GEUZEBROEK, geb. Hoogwoud 23 11 1846 (zie IV.52).
 4. Paulina GEUSEBROEK (Poulina), geb. Hoogwoud 10 06 1848 (zie IV.57).

IV.52 Jacobus GEUZEBROEK, geb. Hoogwoud 23 11 1846 (gezindte: nh), huis en ruituigschilder 1870; verwer 1880; schilder 1900, 1875, 1909, huisschilder 1899, overl. Bergen 16 08 1934, tr. (1) Akersloot 20 02 1870 MAARTJE BEEMSTER, geb. Akersloot 28 11 1849, overl. ald. 16 08 1875, dr. van CORNELIS BEEMSTER en PIETERTJE BROUWER, tr. (2) Akersloot 12 12 1875 Aukje EPPINGA, geb. Gorredijk, gem. Opsterland 16 03 1852, overl. Alkmaar 18 01 1899, dr. van HENDRIK WIJZES EPPINGA en HILTJE IMKES DE JONG, tr. (3) Alkmaar 22 10 1899 TRIJNTJE BOLDEWIJN, geb. Graft 23 01 1851, overl. Bergen 1921, dr. van Willem BOLDEWIJN en Wijntje OORTWIJN. {Zij tr. 1874 PIETER VAN SALINGE, overl. voor 1899.}

Uit het tweede huwelijk:

 1. GEERTJE GEUZEBROEK, geb. Medemblik 20 02 1877, overl. Akersloot 24 04 1877.
 2. HENDRIK GEUZEBROEK, geb. Akersloot 04 05 1878 (zie V.64).
 3. GEERTJE GEUZEBROEK, geb. Akersloot 04 09 1879, overl. ald. 25 11 1879.
 4. GEERTJE GEUZEBROEK, geb. Akersloot 02 02 1881, overl. ald. 20 09 1893. Of overleden te Koedijk?
 5. Pouwelus GEUZEBROEK, geb. Akersloot 19 12 1882 (zie V.68).
 6. JOHANNES GEUZEBROEK, geb. Akersloot 10 06 1884, overl. ald. 19 10 1884.
 7. JOHANNES GEUZEBROEK, geb. Akersloot 21 07 1885 (zie V.71).
 8. HILTJE GEUZEBROEK, geb. Akersloot 09 02 1888, overl. ald. 11 02 1888.
 9. LEVENLOZE DOCHTER GEUZEBROEK, geb. Akersloot 04 1889, overl. ald. 04 1889.

V.64 HENDRIK GEUZEBROEK, geb. Akersloot 04 05 1878 (gezindte: GF), SCHILDER; huisschilder 1910, verwer 1900, overl. Heiloo 17 05 1952, tr. Alkmaar 18 02 1900 Sytske DEKKER, geb. Warga, gem.Idaarderadeel (Friesland) 14 04 1877, overl. Heiloo 02 01 1971, dr. van Tewes Luitzens DEKKER en KORNELISKE BLEEKER.

Uit dit huwelijk:

 1. Aukje Cornelia GEUZEBROEK, geb. Akersloot 24 05 1900 (zie VI.60).
 2. TEWES GEUZEBROEK, geb. Akersloot 21 10 1901 (zie VI.61).
 3. Cornelia GEUZEBROEK, geb. Akersloot 29 05 1903 (zie VI.65).
 4. Geertje GEUZEBROEK, geb. Akersloot 18 02 1905 (zie VI.67).
 5. Jacoba GEUZEBROEK, geb. Akersloot 03 08 1906, overl. Loosduinen 11 10 1907.
 6. Jacoba GEUZEBROEK, geb. Loosduinen 08 01 1909 (zie VI.70).
 7. SYTSKE CATHARINA GEUZEBROEK, geb. Alkmaar 05 08 1912 (zie VI.72).
 8. HENDRIK GEUZEBROEK, geb. Alkmaar 21 10 1913 (zie VI.73).
 9. JACOBUS LUITZEN GEUZEBROEK, geb. Alkmaar 15 07 1916 (zie VI.76).
 10. JOHANNA GEUZEBROEK, geb. Alkmaar 25 08 1918 (zie VI.80).
 11. Zoon GEUZEBROEK

VI.60 Aukje Cornelia GEUZEBROEK, geb. Akersloot 24 05 1900 (gezindte: nh), dienstbode 1920, overl. Den Helder 03 07 1992, tr. 30-08 1923 te Alkmaar. Echtgenoot is Dirk GORTER, geb. Den Helder 03 04 1899, spoorwegbeambte 1922, 1926, 1929.

VI.61 TEWES GEUZEBROEK, geb. Akersloot 21 10 1901, monteur, sigarenmaker, chauffeur alles rond 1922, slotbewaarder Muiderslot van circa 1945 tot 1966, overl. Nederhorst den Berg 05 05 1983, tr. (1) Alkmaar 29 10 1925 ELSJE ANTHONIA VAN RIJS, geb. Alkmaar 21 12 1902, overl. Muiden 13 01 1951, dr. van MEINDERT VAN RIJS en ANTHONIA MARGARETHA DE BOER, tr. (2) Groningen 29 11 1951 Cornelia E SCHORTINGHUIS, geb. Groningen 17 09 1901, overl. Nederhorst den Berg 1983, dr. van Reinder Sijze SCHORTINGHUIS, hoofd van de school te Noordbroek, en W.E. NOTEBOS.

VI.65 Cornelia GEUZEBROEK, geb. Akersloot 29 05 1903, klerk 1927, ambtenaar 1931, overl. Haarlem 27 06 1999, tr. 13-05-1931 te Heiloo JOHANNES VAN BOCKHOVEN, geb. 10 12 1893, overl. Haarlem 02 09 1969, zv Dirk van Bockhoven en Maria Elisabeth ter Wolbeek {gesch. Van Louisa Theresia de Zwaan.}

VI.67 Geertje GEUZEBROEK, geb. Akersloot 18 02 1905, dienstbode 1920, overl. Heiloo 25 02 1995, tr. RIENK VAN DER WAL, geb. Deinum, Menaldumadeel 25 05 1889, brigadier rijkspolitie, overl. Limmen/ Alkmaar 02 11 1960, zn. van N N en Grietje van der WAL. {Hij was ook ooit tr. Aafje JONGBLOED.}

VI.70 Jacoba GEUZEBROEK, geb. Loosduinen 08 01 1909, onderwijzeres, overl. Heiloo 17 01 2006, tr. ald. 12 04 1933 Wilhelmus Johannes REDER, geb. Scheveningen 13 07 1906, restauratiebouwkundige, overl. Heerhugowaard 27 09 1995, zn. van CORNELIS REDER en ANTOINETTE MARIA ADRIANA SCHOLTZ.

VI.72 SYTSKE CATHARINA GEUZEBROEK, geb. Alkmaar 05 08 1912, overl. Bergen 10 02 1978, tr. JACOB SAX, geb. 11 1901, overl. 1977.

VI.73 HENDRIK GEUZEBROEK, geb. Alkmaar 21 10 1913, overl. Haarlem 04 06 1973, tr. (1) 11 08 1945 Johanna Catharina BROUWER, geb. 11 08 1919, overl. Haarlem 01 1963, tr. (2) Hoogwoud 19 04 1973 Adriana Agatha MATHLENER, geb. Utrecht 15 12 1923, dr. van WILHELMUS MATHLENER en ANNA MARIA EIJDELENBOS.

VI.76 JACOBUS LUITZEN GEUZEBROEK, geb. Alkmaar 15 07 1916, chauffeur, monteur, politie, etc. Overl. Castricum 16 02 1984, tr. (1) 31 05 1939, sch. 00 07 1976 JOHANNA CORNELIA VAN ZWANENBURG, geb. Amsterdam 04 01 1919, dr. van WILLEM FREDERIK HENDRIK VAN ZWANENBURG en GEERTJE VAN ESSEVELD, relatie met. (2) c 1978 D HARFST.

VI.80 JOHANNA GEUZEBROEK, geb. Alkmaar 25 08 1918, overl. Heiloo 14 10 1978, tr. ald. 16 08 1939 HENDRIK VAN DER VEGT, geb. Alkmaar 22 12 1914, overl. Velsen 16 05 1999, zn. van Geerlig VAN DER VEGT en Johanna Maria DEROGEE.

V.68 Pouwelus GEUZEBROEK, geb. Akersloot 19 12 1882, huisschilder, overl. Amsterdam 11 09 1958, tr. Noordscharwoude 07 04 1904 Guurtje Elisabeth van ZALINGE, geb. West Graftdijk 16 12 1880, overl. Amsterdam 19 05 1963, dr. van PIETER VAN SALINGE en TRIJNTJE BOLDEWIJN.

Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus GEUZEBROEK, geb. Anna Paulowna 18 05 1905 (zie VI.83).
 2. Pieter Cornelis Johannes GEUZEBROEK, geb. Castricum 19 03 1908 (zie VI.85).
 3. Catharina Aukje GEUZEBROEK, geb. Amsterdam 28 09 1909 (zie VI.88).

VI.83 Jacobus GEUZEBROEK, geb. Anna Paulowna 18 05 1905, Timmerman. Bij huwelijk en daarna winkelier in hengelsportartikelen in de Marnixstraat 21 te Amsterdam, overl. Oostzaan 22 12 1987, tr. Amsterdam 11 05 1933 Neeltje de DOOD, geb. Amsterdam 25 10 1913, dr. van WILLEM DE DOOD en MAAIKE SCHOTANUS.

VI.85 Pieter Cornelis Johannes GEUZEBROEK, geb. Castricum 19 03 1908, winkelier 1909, tr. Amsterdam 13 05 1937 MARGARETHA VAN DEN BERG, geb. Amsterdam 04 04 1915.

VI.88 Catharina Aukje GEUZEBROEK, geb. Amsterdam 28 09 1909, naaister?, tr. ald. 20 07 1933 Johannes HARDEMAN, geb. Amsterdam 15 04 1910, werkte bij PW te Amsterdam, overl. ald. 08 04 1965.

V.71 JOHANNES GEUZEBROEK, geb. Akersloot 21 07 1885, schilder 1909, overl. Amsterdam 03 01 1945, tr. Anna Paulowna 15 10 1909 Hendrika Elisabeth BRAAFF, geb. Anna Paulowna ca. 1884, dr. van Fredrich BRAAFF, los arbeider, en Henriëtta MEIJER.

Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Frederik GEUZEBROEK, geb. Anna Paulowna 12 04 1910 (zie VI.89).
 2. Henriette Aukje GEUZEBROEK, geb. Alkmaar 17 02 1915 (zie VI.92).

VI.89 Jacobus Frederik GEUZEBROEK, geb. Anna Paulowna 12 04 1910, tr. Frida SCHEMPP, geb. Wulheim 28 04 1909, overl. Koog aan de Zaan 21 11 1965.

VI.92 Henriette Aukje GEUZEBROEK, geb. Alkmaar 17 02 1915, overl. Bergen 02 10 2000, tr. Bergen (NH) 06 07 1934 Alje OLTHOF, geb. Groningen 29 05 1909, overl. voor 2000, zn. van ALJE OLTHOF en Titia MOLENBERG.

IV.57 Paulina GEUSEBROEK (Poulina), geb. Hoogwoud 10 06 1848. Geboortedatum juist? Overl. Bergen, tr. ald. 13 09 1874 Jan HOOFT, geb. Bergen ca. 1846, arbeider 1874, 1898, zn. van Dirk HOOFT, koetsier, en Maartje KROON.

Uit dit huwelijk:

 1. Dirk HOOFT, geb. Bergen ca. 1876, stoker 1898, tr. ald. 26 08 1898 Guurtje LIEFHEBBER, geb. Barsingerhorn ca. 1878, dr. van Pieter LIEFHEBBER, filterbaas, en Aaltje BOOGAARD.

III.21 Dirk GEUSEBROEK, geb. Medemblik 25 10 1819 (gezindte: GF), smid 1840; grofsmid 1850, 1896, 1861, 1847, 1882, 1887, 1891, 1893, 1888, 1878, overl. ald. 17 07 1896. Aangifte gedaan door Johannes Geusebroek, 43 jaar, zoon, koperslager. Tr. Medemblik 06 06 1847 Willemijntje (Wilhelmina) BAKUWEL, geb. Medemblik 16 10 1824, overl. ald. 01 04 1899, dr. van JOHANNIS BAKUWEL en TRIJNTJE SCHOENMAKER.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria GEUSEBROEK, geb. Medemblik 29 02 1848 (zie IV.59).
 2. TRIJNTJE GEUSEBROEK, geb. Medemblik 29 01 1850, overl. ald. 05 05 1852.
 3. Johannes GEUSEBROEK, geb. Medemblik 07 09 1852 (zie IV.61).
 4. Jacobus Beschier GEUSEBROEK, geb. Medemblik 13 06 1855 (zie IV.63).
 5. Jan GEUSEBROEK, geb. Medemblik 04 11 1857 (zie IV.67).
 6. Paulus GEUSEBROEK, geb. Medemblik 09 01 1861 (zie IV.69).
 7. Jacob GEUSEBROEK, geb. Medemblik 12 07 1864, kleermaker 1881, overl. ald. 18 09 1888.
 8. Trijntje GEUSEBROEK, geb. Medemblik 08 02 1867 (zie IV.73).

IV.59 Maria GEUSEBROEK, geb. Medemblik 29 02 1848. Jacob Geusebroek, schilder, 24 jaar. Overl. 12 02 1932, begr. Bussum, tr. Harenkarspel 11 07 1878 JACOB OLIJ, geb. Harenkarspel 27 10 1850, boekhouder 1879, commissionair 1878, overl. Amsterdam? 03 04 1914, begr. Bussum, zn. van Jacob OLIJ, veldwachter, en Guurtje WESTERMAN.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Hendrica OLIJ, geb. Amsterdam 25 03 1880, overl. Haarlem 16 05 1924, tr. Bussum 24 04 1911 Herman Jacob CRUIJFF, geb. Amersfoort ca. 1875, commies der posterijen 1911, zn. van Rijk CRUIJFF, leraar in handtekenen, en Jannetje Wilhelmina de RIDDER.
 2. HENDRICUS DIRK OLIJ, geb. Amsterdam 27 08 1882.

IV.61 Johannes GEUSEBROEK, geb. Medemblik 07 09 1852, koperslager 1896, 1880, 1914, 1891, 1897, 1884, 1888, tr. ald. 17 08 1879 (get.: Jacobus Beschier Geusebroek, 24 jaar, zeeftemaker?, broer; Jacob Olij, 28 jaar, boekhouder te Amsterdam, zwager) Catharina FRANSEN, geb. Medemblik 29 08 1852, overl. ald. 09 07 1920, dr. van LAMBERTUS FRANSEN, timmerman, en JOHANNA OUDHEUSDEN.

Uit dit huwelijk:

 1. Dirk GEUSEBROEK, geb. Medemblik 22 06 1880 (zie V.80).
 2. Lambertus GEUSEBROEK, geb. Medemblik 22 06 1880, klerk bij de Post en Telegrafie 1901, 1922 commies … Post en Telegraaf, tr. Amsterdam 09 02 1922 Susanna Cornelia BLIEK, geb. Amsterdam 25 10 1875, overl. Doorn 18 01 1948.
 3. WILHELMINA CATHARINA GEUSEBROEK, geb. Medemblik 26 08 1882, overl. Zeist 25 02 1961.
 4. Johanna GEUSEBROEK, geb. Medemblik 13 09 1884 (zie V.86).
 5. MARIA WILHELMINA JOHANNA GEUSEBROEK, geb. Medemblik 31 10 1898 (zie V.88).

V.80 Dirk GEUSEBROEK, geb. Medemblik 22 06 1880, koperslager 1914, tr. ald. 08 09 1926 PETRONELLA DRAISMA, geb. Arnhem 13 08 1881.

V.86 Johanna GEUSEBROEK, geb. Medemblik 13 09 1884, overl. Hoorn, tr. ald. 17 09 1914 (get.: Roelof Spijker, oom en Dirk Geusebroek, broer, 34 jaar, koperslager) Jentje Sjoerds JOUWSMA, geb. Medemblik 31 01 1888, boekhouder 1914, overl. Hoorn, zn. van RITSKE SJOERD JOUWSMA en LUMMIGJE Jentje DE JONG.

Uit dit huwelijk:

 1. LUBERTHA CATHARINA JOHANNA JOUWSMA, geb. Hoorn 23 02 1918, HOOFDVERPLEEGKUNDIGE.

V.88 MARIA WILHELMINA JOHANNA GEUSEBROEK, geb. Medemblik 31 10 1898, tr. ald. 02 06 1924, sch. 10 07 1935 THOMAS ADEMA, geb. Drachten Compagnie/ Smallingerland 17 08 1895, overl. Driebergen 05 02 1989, zn. van Liekele ADEMA en Rinske van MAANEN.

IV.63 Jacobus Beschier GEUSEBROEK, geb. Medemblik 13 06 1855, vele beroepen, zeeman 1886, werkman 1919, nachtwaker 1920, overl. Amsterdam 20 11 1920, tr. (1) ald. 19 11 1884 Johanna Geertruida WIJNAND, geb. Amsterdam 25 01 1841, winkelierster, overl. ald. 03 03 1885, dr. van JAN WIJNAND en FRANCINA HENDRIKA SMIT. {Zij was ook ooit tr. GERHARDUS KOSTER, overl. voor 1884. Uit eerste huwelijk twee kinderen.} Tr. (2) Amsterdam 13 01 1886 Neeltje VELTENS, geb. Amsterdam 10 08 1853, overl. ald. 04 02 1911, dr. van JAN VELTENS en TRIJNTJE EIJKEL, tr. (3) Amsterdam 04 12 1913 Hendrika Adriana Wilhelmina HAAKENHOUT, geb. Amsterdam 12 11 1868. {Zij tr. voor 1897 ? KLARENBEEK? Overl. voor 1913.}

Uit het tweede huwelijk:

 1. Wilhelmijntje GEUSEBROEK, geb. Amsterdam 16 06 1886 (zie V.90).
 2. Trijntje GEUSEBROEK, geb. Amsterdam 07 01 1888, overl. ald. 23 03 1888.
 3. Trijntje GEUSEBROEK, geb. Amsterdam 27 11 1888, overl. ald. 06 01 1893.
 4. Neeltje GEUSEBROEK, geb. Amsterdam 14 12 1889, overl. ald. 01 12 1890.
 5. Maria GEUSEBROEK, geb. Amsterdam 06 07 1891, overl. ald. 10 02 1896.
 6. LEVENLOZE ZOON GEUSEBROEK, geb. Amsterdam 01 1893, overl. ald. 01 1893.
 7. LEVENLOZE DOCHTER GEUSEBROEK, geb. Amsterdam 01 1895, overl. ald. 01 1895.
 8. Jan GEUSEBROEK, geb. Amsterdam 11 04 1896 (zie V.97).

V.90 Wilhelmijntje GEUSEBROEK, geb. Amsterdam 16 06 1886, dienstbode 1901, werkster 1920. Op 1/11/1904 een eigen kaart. Tr. Jacob TEUNIS, geb. 07 07 1881, overl. 00 00 1980.

Uit dit huwelijk:

 1. Jacob Hendrik TEUNIS (zie VI.101).
 2. Hubertus TEUNIS.
 3. Jacobus Wilhelmus TEUNIS.
 4. Geertje TEUNIS.

V.97 Jan GEUSEBROEK, geb. Amsterdam 11 04 1896, los werkman 1919, tr. ald. 09 10 1919 Hendrica Frederica Catharina LANDZAAT, geb. Amsterdam 19 08 1897, werkster bij Eigen? Hulp, dr. van Hendrik LANDZAAT en Elisabeth EVERS, schoonmaakster.

Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Neeltje GEUSEBROEK, geb. Amsterdam 16 04 1920 (zie VI.106).

VI.106 Elisabeth Neeltje GEUSEBROEK, geb. Amsterdam 16 04 1920, naaister, tr. Krijn KOPPENOL, geb. 21 04 1921, zn. van KRIJN KOPPENOL.

IV.67 Jan GEUSEBROEK, geb. Medemblik 04 11 1857 (gezindte: nh), grofsmid 1885, 1891; grofsmidsknecht 1882, grofsmid 1883, 1896, smid 1911, 1921, gasfitter, overl. ald. 21 05 1929. Aangifte gedaan door zoons Adriaan, 41 jaar, gasfitter en Johannes, 35 jaar, schoenmaker. Tr. Medemblik 27 08 1882 Roeltje LAGEVEEN, geb. Medemblik 08 06 1859, overl. ald. 21 04 1923, dr. van Ate of Feddes LAGEVEEN en FETJE TEUNIS ZIJLSTRA.

Uit dit huwelijk:

 1. Dirk Jan GEUSEBROEK, geb. Medemblik 25 07 1883 (zie V.99).
 2. levenloze dochter GEUSEBROEK, geb. Medemblik 20 01 1885, overl. ald. 20 01 1885.
 3. levenloze dochter GEUSEBROEK, geb. Medemblik 20 01 1885, overl. ald. 20 01 1885.
 4. ADRIANUS GEUSEBROEK, geb. Medemblik 16 05 1888 (zie V.102).
 5. Willemijntje GEUSEBROEK, geb. Medemblik 17 03 1891. Getuigen: Dirk Geusebroek, 71 jaar, opa en Johannes Geusebroek, 48 jaar, koperslager, oom. Tr. Medemblik 02 02 1921 LEENDERT SMAK, geb. Opperdoes 11 08 1883, landbouwer 1921, zn. van Germent SMAK, landbouwer 1921, en Klaasje ROMKES.
 6. Johannes GEUSEBROEK, geb. Medemblik 05 11 1893 (zie V.106).
 7. Marie GEUSEBROEK, geb. Medemblik 21 07 1896 (zie V.109).
 8. TRIJNTJE GEUSEBROEK, geb. Medemblik 07 03 1900, overl. Enkhuizen 16 06 1959.

V.99 Dirk Jan GEUSEBROEK, geb. Medemblik 25 07 1883, smid 1931, 1911, overl. ald. 05 11 1945, tr. Amsterdam 11 11 1911 Antonia GEUSEBROEK (zie V.154).

Uit dit huwelijk:

 1. ROELFINE GEUSEBROEK, geb. Medemblik 09 08 1913, HOOFD KLEUTERSCHOOL, overl. ald. 27 02 1994.
 2. GEERTRUIDA GERDINA GEUSEBROEK, geb. Medemblik 23 11 1914, overl. ald. 28 03 1931 13.30 u.

V.102 ADRIANUS GEUSEBROEK, geb. Medemblik 16 05 1888. Getuige: Dirk Geusebroek, grofsmid, opa en Johannes Geusebroek, koperslager, oom van het kind. Gasfitter 1929, koperslager 1911, overl. Medemblik 13 05 1953, tr. GERRITJE COERTS, geb. Apeldoorn (GL) 24 08 1899, overl. Alkmaar (NH) 08 06 1963.

V.106 Johannes GEUSEBROEK, geb. Medemblik 05 11 1893, schoenmaker 1929, 1930, overl. 05 05 1951, tr. ald. 27 08 1922 GEERTJE TIMMERMAN, geb. Hoorn 08 11 1900, overl. 20 10 1960, dr. van PIETER TIMMERMAN en BARBERA GROES.

V.109 Marie GEUSEBROEK, geb. Medemblik 21 07 1896, tr. ald. 28 12 1921 Jacobus DAANE, geb. Yerseke ca. 1898, schipper, zn. van Izak DAANE en Adriana KABOS.

IV.69 Paulus GEUSEBROEK, geb. Medemblik 09 01 1861. Getuige: Johannes Fransen. Werkman 1886, timmerman, overl. Amsterdam 31 08 1906, tr. ald. 14 04 1886 Gesina Cornelia STAHL, geb. Amsterdam 23 12 1852, overl. ald. 30 01 1930. In het WG overleden. Dr. van HENDRICUS STAHL, timmerman, en JOHANNA CATHARINA WILHELMINA HEKKENBERG.

Uit dit huwelijk:

 1. Dirk Hendrik GEUSEBROEK, geb. Amsterdam 08 05 1886 (zie V.111).
 2. GESINA CORNELIA GEUSEBROEK, geb. Amsterdam 12 1887, overl. ald. 20 07 1889.
 3. Johanna Catharina Wilhelmina GEUSEBROEK, geb. Amsterdam 20 01 1890 (zie V.115).
 4. Jacob GEUSEBROEK, geb. Amsterdam 05 04 1892 (zie V.116).
 5. Wilhelmijntje GEUSEBROEK, geb. Amsterdam 03 12 1893, overl. ald. 05 09 1894.
 6. Margaretha Elisabeth GEUSEBROEK, geb. Amsterdam 24 09 1895 (zie V.120).

V.111 Dirk Hendrik GEUSEBROEK, geb. Amsterdam 08 05 1886, timmerman, aannemer, directeur bouwbedrijf 1921, failliet vonnis arr.rechtbank 15-12-1915? Overl. Arnhem 30 08 1951, tr. Amsterdam 11 08 1921 Baafje STEENBERGEN, geb. Buiksloot 10 06 1891, overl. 1968, dr. van Hendrik STEENBERGEN.

V.115 Johanna Catharina Wilhelmina GEUSEBROEK, geb. Amsterdam 20 01 1890, overl. Groningen 05 10 1965, tr. Amsterdam 16 03 1916 Reindert Daniel Lodewijk Johannes WEISSENBRUCH, geb. Amsterdam 17 09 1889, bediende in kledingmagazijn, overl. voor 1965, zn. van Daniel Lodewijk Johannes Hendricus WEISSENBRUCH, grossier 1916, kantoorbediende 1888, en Grietje van der WIEL.

V.116 Jacob GEUSEBROEK, geb. Amsterdam 05 04 1892, SCHILDER, 1915 huisschilder, overl. ald. 26 06 1979, tr. ald. 05 05 1915 Cornelia Hendrika van VEELEN, geb. Amsterdam 06 04 1894, overl. ald. 22 04 1986, dr. van Cornelis van VEELEN en Wilhelmina Johanna BROUWER.

Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmina Gesina GEUSEBROEK, geb. Amsterdam 30 01 1916 (zie VI.123).
 2. Jacob GEUSEBROEK, geb. Amsterdam 22 02 1917 (zie VI.124).
 3. Cornelis GEUSEBROEK, geb. Amsterdam 22 08 1923 (zie VI.127).

VI.123 Wilhelmina Gesina GEUSEBROEK, geb. Amsterdam 30 01 1916, tr. ald. 11 06 1936 Pieter Anton HENDRIKS, geb. Amsterdam 17 02 1911, journalist, overl. Bennebroek, zn. van Antoon HENDRIKS en Trijntje JANSON.

Uit dit huwelijk:

VI.124 Jacob GEUSEBROEK, geb. Amsterdam 22 02 1917, lithofotograaf 1938, tr. (1) ald. 20 07 1938 Helena Jacoba MEISNER, geb. Amsterdam 11 03 1918, overl. ald., tr. (2) Hillegersberg 28 09 1961 Adriaantje SLOTBOOM, geb. Rijswijk 23 03 1922, dr. van Jan SLOTBOOM en Cornelia Marie LINDENBERG.

V.120 Margaretha Elisabeth GEUSEBROEK, geb. Amsterdam 24 09 1895, tr. ald. 18 08 1915 Johannes OOSTERHOFF, geb. Amsterdam 16 02 1889, stucadoor 1915.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Margaretha (Corrie) OOSTERHOFF, geb. Amsterdam 24 01 1916, kantoorbediende.
 2. Johannes (Joop) OOSTERHOFF, geb. Amsterdam 18 05 1917, bottelarij Amstel Brouwerij.

IV.73 Trijntje GEUSEBROEK, geb. Medemblik 08 02 1867 (gezindte: gf), naaister (voor haar huwelijk), overl. ald. 16 01 1933. Aangifte door man Roelof Spijker, 61 jaar, timmerman en zoon Klaas Spijker, 37 jaar, brievenbesteller. Tr. Medemblik 08 04 1894 ROELOF SPIJKER, geb. Medemblik 18 10 1871, schoenmaker 1894, 1933, 1894, 1922, 1919, overl. Hilversum 22 08 1949, zn. van Klaas SPIJKER, dagloner 1867, 1891, 1894, 1895, 1900, 1909, en Salea de VRIES, dienstbode 1867. {Hij tr. na 1933 Geertruida BOOGAARD.}

Uit dit huwelijk:

 1. KLAAS SPIJKER, geb. Medemblik 01 06 1895, brievenbesteller 1933, 1919, tr. ald. 17 08 1919 Aaltje STAM, geb. Wervershoof ca. 1891, dr. van Klaas STAM en Teetje de VRIES.
 2. Dirk SPIJKER, geb. Medemblik 11 11 1896, brievenbesteller 1922, tr. ald. 15 06 1922 Lijsbeth ZELDENRUST, geb. Molkwerum ca. 1900, dr. van Hains ZELDENRUST, visser, en Antje de JONG.
 3. CELIA SPIJKER, geb. Medemblik 20 11 1901.
 4. WILLEMIJNTJE SPIJKER, geb. Medemblik 23 04 1903.

III.24 Jacob GEUSEBROEK, geb. Medemblik 18 02 1824 (gezindte: GF), winkelier in 1853/55, schilder in 1873, verwersknecht in 1860, koopman 1851, schilder 1840, 1850, 1846, 1848, verwer 1873, overl. Hoorn 16 01 1890, tr. (1) Medemblik 16 08 1846 Neeltje KOSTELIJK, geb. Hoogeveen/Rijp/ Zijpe 24 09 1821, zb in 1873, overl. Hoorn 23 07 1884, dr. van JAN KOSTELIJK en LUIDEWIJNTJE JONGE, tr. (2) Hoorn 21 01 1887 (get.: Andries van Asselt, 59 jaar, zadelmaker, zwager; Paulus Geusebroek, 42 jaar, letterzetter, neef) Jantje ROOS, geb. Schellinkhout 18 05 1832, overl. Hoorn 22 02 1890, dr. van WILLEM ROOS en DEBORA ZWAAN. {Zij was ook ooit tr. JAN EENHOORN, overl. voor 1887.}

Uit het eerste huwelijk:

 1. Maria GEUSEBROEK, geb. Medemblik 13 08 1848 (zie IV.75).
 2. LUDEWIJNTJE GEUSEBROEK, geb. Medemblik 31 01 1850, dienstbode. Ludewijntje woont met haar zuster Jacoba Johanna Geusebroek en nicht Alida Cornelia Rietbergen aan de Withoosstraat 22 te Amersfoort. Op 15-12-1887 komt Ludewijntje van Utrecht naar Amersfoort om huishoudster te worden bij de weduwe van dokter Nicolaas Meursinge, Dina Anthonia Bakker. Ze vervangt de vorige huishoudster die getrouwd is.
 3. Jacoba Johanna GEUSEBROEK (Geusenbroek, Geuzebroek), geb. Hoorn 15 10 1851, dienstbode 1867, 1884, 1886, overl. Amersfoort 24 12 1931.
 4. JAN GEUSEBROEK, geb. Hoorn 24 08 1853, overl. ald. 09 10 1859.
 5. ANNA CORNELIA GEUSEBROEK, geb. Hoorn 26 03 1856, overl. ald. 04 01 1875.
 6. ANTHONIA GEUSEBROEK, geb. Hoorn 26 03 1856.

IV.75 Maria GEUSEBROEK, geb. Medemblik 13 08 1848. Getuige: opa Dirk Geusebroek. Dienstbode in 1873, 1867-1869 te Haarlem, overl. Hoorn 06 08 1881, tr. ald. 21 02 1873 (get.: oom Andries van Asselt, 45 jaar, zadelmaker) Cornelis RIETBERGEN, geb. Wognum 26 01 1851, schoenmaker in 1873, 1881, 1900, zn. van Jacob RIETBERGEN, schoenmaker 1873, en Alida OLTHUIS. {Hij tr. Hoorn (NH) 24 02 1882 Engelina Frederica GIJZEN, geb. Hoorn (NH) 23 05 1849.}

Uit dit huwelijk:

 1. Jacob RIETBERGEN, geb. Hoorn 14 06 1873, overl. ald. 03 06 1898.
 2. Neeltje RIETBERGEN, geb. Hoorn 10 08 1874, overl. ald. 07 08 1875.
 3. Alida Cornelia RIETBERGEN, geb. Hoorn 20 08 1875 (zie V.130).
 4. JACOB JACOBUS RIETBERGEN, geb. Hoorn 25 08 1876, overl. ald. 27 08 1877.
 5. JACOB JACOBUS RIETBERGEN, geb. Hoorn 14 04 1878, overl. ald. 09 09 1878.
 6. JACOB JACOBUS RIETBERGEN, geb. Hoorn 08 09 1879, overl. ald. 29 11 1879.

V.130 Alida Cornelia RIETBERGEN, geb. Hoorn 20 08 1875, pensionhoudster Waarschijnlijk na de dood van haar man in 1906. Tr. Philippus DEMMENDAAL, geb. Hoorn 21 03 1873, bierbottelaar, slager 1900, overl. ald. 15 07 1906, zn. van Phillippus DEMMENDAAL en Jacoba Margaretha van BEEK.

Uit dit huwelijk:

 1. Jacoba Margaretha Sophia DEMMENDAAL, geb. Hoorn 04 07 1902.
 2. Cornelis Jacob DEMMENDAAL, geb. Hoorn 14 08 1904.

III.28 Jan GEUSEBROEK, geb. Medemblik 10 12 1827, broodbakker 1840, broodbakkersknecht 1850, broodbakker vanaf 1850, 1905, 1861, 1887, 1891, 1893, 1889, 1862, 1851, 1888, 1859, overl. ald. 17 08 1905, tr. (1) ald. 19 05 1850 Harmpje ROB, geb. Medemblik 12 04 1829, overl. ald. 11 06 1859, dr. van GERRIT ROB, metselaar 1850, en CORNELIA DUIJVES, tr. (2) Medemblik 27 11 1859 Trijntje MUUS, geb. Medemblik 17 03 1827, overl. ald. 17 08 1889, dr. van Jan MUUS en IJtje MENNEVELT, tr. (3) Medemblik 11 10 1891 (get.: Jacobus Beschier, 41 jaar, zoon; Jan Geusebroek, 31 jaar, broodbakker, zoon; Dirk Geusebroek, 71 jaar, grofsmid, broer; Klaas Muus, 67 jaar, zwager) Elisabeth Maria JACOBSEN, geb. Amsterdam 13 07 1850, huishoudster 1906, overl. ald. 18 02 1934, dr. van JACOB RENSEN JACOBSEN en GERTRUDE NUHOFF.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Jacobus Beschier GEUSEBROEK, geb. Medemblik 02 02 1851 (zie IV.81).
 2. Gerrit GEUSEBROEK, geb. Medemblik 27 11 1852. Getuige: opa Dirk Geusebroek. Overl. Medemblik 20 01 1857.
 3. PAULUS GEUSEBROEK, geb. Medemblik 29 12 1854, overl. ald. 29 10 1857.
 4. Gerrit GEUSEBROEK, geb. Medemblik 16 03 1857 (zie IV.85).

Uit het tweede huwelijk:

 1. Jan GEUSEBROEK, geb. Medemblik 08 10 1860 (zie IV.87).
 2. Paulus GEUSEBROEK, geb. Medemblik 04 12 1862 (zie IV.89).
 3. Nicolaas GEUSEBROEK, geb. Medemblik 01 09 1864 (zie IV.91).
 4. Maria GEUSEBROEK, geb. Medemblik 23 01 1866, overl. ald. 02 05 1869.
 5. Marinus GEUSEBROEK, geb. Medemblik 02 07 1869 (zie IV.94).

IV.81 Jacobus Beschier GEUSEBROEK, geb. Medemblik 02 02 1851, koek- en broodbakker, koekbakker 1883, 1877, broodbakker 1893, 1882, werkman 1912, bakker 1906, overl. Amsterdam 26 03 1916. Mondelinge mededeling: Jacobus Beschier stond in Amsterdam bekend als De Brusselse Bakker. In 18.. ging Jacobus Beschier failliet. (advertentie). Tr. Medemblik 26 08 1877 Helena TILJET, geb. Medemblik 24 02 1856, overl. ald. 02 03 1898, dr. van Dirk Franciscus TILJET, koperslager, en Maria SLORT.

Uit dit huwelijk:

 1. Hermina Maria GEUSEBROEK, geb. Medemblik 02 12 1877 (zie V.135).
 2. Dirk Jan GEUSSEBROEK, geb. Medemblik 12 04 1879, bakker 1895, wasknecht 1912, werkman 1906; 1915 vermelding in Telefoongids wasch- en strijkinrichting, De Hollandsche Lelie, Rustenburgerstraat 280, Amsterdam, tel. 72361, overl. Amsterdam 30 11 1948. Tr. (1) Amsterdam 19 06 1902 Anna Margaretha RAMGE, geb. Amsterdam 08 12 1863, strijkster, overl. ald. 30 11 1934, dr. van JOHANN FRIEDRICH RAMGE en JOHANNA BANGE, tr. (2) Amsterdam 29 05 1935 Clazina VERHULST, geb. Haarlemmermeer 19 04 1882, overl. Amsterdam 05 12 1946. {Zij otr. Amsterdam (NH) Govert Gerrit van KEULEN, overl. Amsterdam (NH) 03 04 1923.}
 3. Jan GEUSEBROEK, geb. Medemblik 22 09 1880, kruidenier en bakker) vanaf 1902: winkelier, bakkersknecht, grossier, handelsreiziger; bakker rond 1900, overl. Sioux City, Iowa, VS 00 00 1971. Vertrekt in 1910 naar de Verenigde Staten. Tr. Amsterdam 05 06 1902 CATHARINA GEERTUIDA VAN DEN BRINK, geb. Alkmaar 02 10 1880. Of is geboortedatum: 3-10-1880? (gezindte: DG), dr. van CORNELIS VAN DE BRINK en JANTJE BLAUW.
 4. Maria GEUSEBROEK, geb. Medemblik 14 07 1882 (zie V.142).
 5. Trijntje GEUSEBROEK, geb. Medemblik 12 10 1884 (zie V.144).
 6. Stephanus Jacobus GEUSEBROEK, geb. Medemblik 28 06 1887 (zie V.145).
 7. Hiltje GEUSEBROEK, geb. Medemblik 29 09 1889 (zie V.148).
 8. Jacoba Helena GEUSEBROEK, geb. Medemblik 12 10 1890 (zie V.150).
 9. Jacobus Beschier (Jim) GEUSEBROEK, geb. Medemblik 19 02 1894 (zie V.151).

V.135 Hermina Maria GEUSEBROEK, geb. Medemblik 02 12 1877, overl. Amsterdam 21 09 1934, tr. ald. 12 12 1901 Hendrik KAMLAG, geb. Amsterdam 19 03 1882, handelsreiziger 1912, werkman 1906, overl. ald. 04 02 1935, zn. van WILLEM KAMLAG en ALIDA ELISABETH VAN DER VLIER.

Uit dit huwelijk:

 1. Willem KAMLAG, geb. Amsterdam 04 03 1902 (zie VI.133).
 2. Helena KAMLAG, geb. Amsterdam 22 09 1908.

VI.133 Willem KAMLAG, geb. Amsterdam 04 03 1902, kantoorbediende, tr. ald. 11 03 1923 Hiske Hendrika Johanna DELLEBARRE, geb. Amsterdam 31 01 1907, dr. van Pieter Antoni DELLEBARRE. {Zij was ook ooit tr.}

V.142 Maria GEUSEBROEK, geb. Medemblik 14 07 1882, overl. Amsterdam 27 07 1964, tr. ald. 26 04 1906 (get.: Dirk Jan Geusebroek, broer, werkman, 26 jaar; Hendrik Kamlag, werkman, 24 jaar, zwager) Jacob LISCET, geb. Sloten 08 07 1880, timmerman 1906, overl. Amsterdam 21 10 1956, zn. van KLAAS LISCET, werkman 1906, en ANTJE BEEMSTER.

Uit dit huwelijk:

 1. Klaas LISCET, geb. Amsterdam 29 12 1906, tr. ald. 22 06 1933.
 2. Helena Jacoba LISCET, geb. Amsterdam 16 03 1912 (zie VI.139).

VI.139 Helena Jacoba LISCET, geb. Amsterdam 16 03 1912, overl. Amstelveen 10 02 1984, tr. Amsterdam 07 09 1933 ADRIANUS MAARSEN, geb. Amsterdam 10 01 1904, HOUTHANDELAAR, overl. Amstelveen 20 07 1972, zn. van ADRIANUS MAARSEN en MARIA ELIZEBETH LUNSTROO.

V.144 Trijntje GEUSEBROEK, geb. Medemblik 12 10 1884, overl. Kalamazoo, Kalamazoo Co., Michigan 16 05 1967. Naar de VS geëmigreerd op 23 januari 1913 met de SS Noordam. Aankomst in Ellis Island. Tr. Amsterdam 09 08 1906 (get.: Dirk Jan Geussebroek, broer, 27 jaar; Hendrik Kamlag, werkman, 24 jaar.) Pieter Jacob KNAAP, geb. Amsterdam 30 12 1881, bakker 1906, overl. Plainwell, Allegan Co., Michigan 05 11 1972, zn. van Jacob KNAAP, boekbinder, boekdrukker, machinist, en Johanna Wilhelmina MOL. Immigratie naar VS in 1911. USA Landig/Quebec 9 juni 1911. Schip Victorian Allan Lines. Bakker bij Nabisco Biscuit Co, in Holland, Michigan (VS).

Uit dit huwelijk:

 1. HELENA KNAAP, geb. Amsterdam 25 12 1907 (zie VI.141).

VI.141 HELENA KNAAP, geb. Amsterdam 25 12 1907, overl. Bradenton, Manatee Co., Florida 14 05 1986.Tr. South Bend, Indiana, VS 06 07 1932 Howard Douglas MALBONE, geb. Kalamazoo, Kalamzoo Co., Michigan 30 12 1909, vrachtwagenchauffeur, overl. Bradenton, Manatee Co., Florida 14 05 1986.

V.145 Stephanus Jacobus GEUSEBROEK, geb. Medemblik 28 06 1887, overl. Geddes, VS 23 07 1964. In januari 1911 naar de Verenigde Staten geëmigreerd. In 1941 genaturaliseerd. Volgens finfagrave.com is hij met de SS Rotterdam op 10 april 1911 aangekomen in New York. Tr. Amsterdam 17 12 1913 Cornelia de VOGEL, geb. Noordwolde, Friesland 21 09 1884, overl. Geddes, VS 22 06 1957, dr. van Cornelis de VOGEL en Geesje KROL. Aangekomen in de VS op 02-01-1914. Genaturaliseerd te Lake Andes, South Dakota op 12 mei 1941.

V.148 Hiltje GEUSEBROEK, geb. Medemblik 29 09 1889, overl. Amsterdam 22 12 1947, tr. ald. 09 09 1914 Gerardus GREUTER, geb. Amsterdam 01 11 1886, werkman, overl. ald. 16 06 1970, zn. van Gerardus GREUTER en Maria Engelina SIJMONS. {Hij tr. Amsterdam 04 05 1949 Magdalena Maria BIRKHOFF.}

Uit dit huwelijk:

 1. Maria GREUTER, geb. Amsterdam 22 08 1918 (zie VI.150).

VI.150 Maria GREUTER, geb. Amsterdam 22 08 1918, tr. ald. 24 03 1943 J. BUSKENS.

V.150 Jacoba Helena GEUSEBROEK, geb. Medemblik 12 10 1890, zb 1912, overl. Amsterdam 12 02 1961, tr. ald. 05 06 1912 (get.: Dirk Jan Geusebroek, broer, wasknecht, 32 jaar; Hendrik Kamlag, zwager, handelsreiziger, 30 jaar.) Adrianus van ES, geb. Hilversum 06 12 1886, tramwagenbestuurder 1912, overl. Amsterdam 10 07 1949, zn. van Johannes Gerardus van ES, kleermaker, en Petronella Johanna WILDSCHUT.

Uit dit huwelijk:

 1. Petronella Johanna van ES, geb. Amsterdam 23 03 1913, leerling kostuumnaaister 1935, tr. ald. 30 01 1935 Gens? Friedrich GREEB.
 2. Jacobus Beschier van ES, geb. Amsterdam 18 07 1917, monteur, tr. ald. 05 11 1942 A. BUMA.
 3. zoon van ES

V.151 Jacobus Beschier (Jim) GEUSEBROEK, geb. Medemblik 19 02 1894, overl. Sioux Falls, South Dakota, VS 12 08 1988. Op 7 mei 1914 vertrokken naar Geddes in de VS. Hij ging naar zijn broer Jan. (Volgens gegevens van zijn familie in de VS is hij op 4 maart 1910 in Geddes aangekomen). Hij werkte enkele jaren bij zijn broer Jan, totdat hij in 1918 naar Sioux Falls in South Dakota vertrok. Tr. Sioux City, Iowa, VS 00 00 1919 Ruth STAMP, geb. Geddes, VS 29 07 1899, overl. Sioux Falls, Minnehata Couty, South Dakota, VS 29 05 1970.

Uit dit huwelijk:

 1. James W. GEUSEBROEK, geb. 01 12 1918 (zie VI.156).

VI.156 James W. GEUSEBROEK, geb. 01 12 1918, Veteraan WO II, overl. Sioux Falls, South Dakota 25 05 1966.

IV.85 Gerrit GEUSEBROEK, geb. Medemblik 16 03 1857, broodbakker 1880, 1911, 1889, 1896, overl. Bloemendaal 18 06 1931. Op de gezinskaart staat als overlijdensdatum vermeld: 18 juni 1931 te Bloemendaal. Tr. Medemblik 16 05 1880 Geertje LISCET, geb. Enkhuizen 17 12 1852, naaister 1880, overl. Amsterdam 26 12 1918, dr. van JACOB LISCET en TEUNISJE KLOPPER.

Uit dit huwelijk:

 1. Harmina Catharina GEUSEBROEK, geb. Amsterdam 31 12 1881, overl. Nieuweramstel 05 04 1896.
 2. Antonia GEUSEBROEK, geb. Amsterdam 05 07 1883 (zie V.154).
 3. Gerdina Geertruida GEUSEBROEK (In trouwacte Geuzebroek genoemd.), geb. Amsterdam 07 10 1887, huishoudster voor 1915, overl. Staphorst 21 08 1950, tr. Amsterdam 04 06 1925 Albert HIDMA, geb. Sneek 15 05 1880, reiziger, overl. 1934. {Hij sch. voor 1925 NN.}
 4. Maria GEUSEBROEK, geb. Amsterdam 11 06 1893, overl. 21 08 1895.

V.154 Antonia GEUSEBROEK, geb. Amsterdam 05 07 1883, overl. Medemblik 08 08 1958, tr. Amsterdam 11 11 1911 Dirk Jan GEUSEBROEK (zie V.99).

Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder V.99).

IV.87 Jan GEUSEBROEK, geb. Medemblik 08 10 1860 (gezindte: nh), broodbakker 1896, bakker 1905, winkelier 1889, bakker 1920, broodbakker 1914; winkelier 1891; broodbakkersknecht 1887, broodbakker 1891, 1893, 1888, 1890, 1895, winkelier 1897, broodbakker 1911, broodbakkersknecht 1887, overl. Hoorn 05 11 1940, tr. Medemblik 31 07 1887 (get.: Dirk Geusebroek, 67 jaar, grofsmid, oom) Catharina de HAAN, geb. Medemblik 27 05 1860, overl. voor 1940, dr. van Lammert Laurens de HAAN, schipper, en JANSJE FRANSEN.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan GEUSEBROEK, geb. Medemblik 30 09 1888 (zie V.158).
 2. Lammert GEUSEBROEK, geb. Medemblik 28 02 1890 (zie V.160).
 3. PAULUS GEUSEBROEK, geb. Medemblik 09 05 1895, overl. ald. 03 03 1896 14.00 u. Aangifte gedaan door vader Jan, 35 jaar, broodbakker en grootvader Lammmert de Haan, 67 jaar, schipper.
 4. Paulus GEUSEBROEK, geb. Medemblik 31 05 1897 (zie V.163).
 5. TRIJNTJE GEUSEBROEK, geb. Medemblik 16 10 1898 (zie V.166).
 6. Pieter GEUSEBROEK, geb. Medemblik 26 01 1900, kantoorbediende 1920, boekhouder 1922, overl. Amsterdam 06 04 1973, tr. (1) ald. 18 07 1929 Maria Suzanna Adriana OOSTEROM, geb. Amsterdam 22 04 1897, overl. ald. 28 11 1968, dr. van Johan OOSTEROM en Susanna de SOETEN, tr. (2) Amsterdam 07 04 1970 LOUISE ELISABETH JOORSE, geb. Amsterdam 04 12 1906, dr. van HENDRIK JOORSE en ELISABETH MEINTINA STEMMER.

V.158 Jan GEUSEBROEK, geb. Medemblik 30 09 1888. Getuige: Paulus Geusebroek, timmerman. Metselaar 1912 1920 1914, overl. Hoorn, tr. Medemblik 04 03 1912 (get.: Paulus Geusebroek, winkelier, oom). Of is de huwelijksdatum 14-3-1907? Echtgenote is Trijntje ZEILEMAKER, geb. Opperdoes 12 12 1884, zb 1912, overl. Medemblik, dr. van GERRIT ZEILEMAKER, landbouwer 1912, en TRIJNTJE KEE.

Uit dit huwelijk:

 1. JAN GEUSEBROEK, geb. Medemblik 14 11 1913 (zie VI.158).

VI.158 JAN GEUSEBROEK, geb. Medemblik 14 11 1913, tr. ald. 03 08 1938 WOLMET KRAMER, geb. Medemblik 21 01 1915, dr. van JOHANNES HENDRICUS KRAMER en ADRIANA IMPETA.

V.160 Lammert GEUSEBROEK, geb. Medemblik 28 02 1890 (gezindte: rk 1907), loodgieter 1914, 1908, koperslager 1907, overl. Hippolytushoef 15 06 1971, tr. Medemblik 21 05 1914 Maartje de LEEUW, geb. Medemblik 02 09 1893, overl. Den Helder 20 11 1971, begr. Hippolytushoef, dr. van Pieter de LEEUW, koopman 1914, en Antje GROES.

Uit dit huwelijk:

 1. CATHARINA GEUSEBROEK, geb. Purmerend 22 11 1914 (zie VI.161).
 2. ANNA GEUSEBROEK, geb. Purmerend 26 07 1918 (zie VI.163).
 3. LAMBERTINA GEUSEBROEK, geb. Beverwijk 12 03 1922 (zie VI.165).
 4. MARIE GEUSEBROEK, geb. Hippolytushoef 02 04 1929 (zie VI.167).

VI.161 CATHARINA GEUSEBROEK, geb. Purmerend 22 11 1914, overl. Hoorn 19 04 1982, tr. Hippolytushoef 29 06 1939 HENDRIK SMIT, geb. Schagerbrug 22 11 1911, overl. Utrecht 25 03 2000.

VI.163 ANNA GEUSEBROEK, geb. Purmerend 26 07 1918, overl. Castricum 09 06 1985, tr. Hippolytushoef 29 08 1945 ABRAHAM KOOIMAN, geb. IJsselmonde 17 09 1909, overl. Leiden 15 05 1993, zn. van HENDRIK KOOIMAN en GERDINA LAURINA VOGEL. {Hij tr. Zwijndrecht 15 05 1936 JENNIGJE Elisabeth STAM, geb. Dordrecht 1913, overl. 14 12 1944.}

V.163 Paulus GEUSEBROEK, geb. Medemblik 31 05 1897 (gezindte: nh), aannemer 1931; timmerman 1920, overl. ald. 29 03 1979, tr. ald. 18 04 1920 (get.: broers Jan Geusebroek, metselaar en Lammert Geusebroek te Purmerend) Trijntje LAGEVEEN, geb. Alphen aan de Rijn 16 02 1897, dr. van Johannes LAGEVEEN, schipper 1920, en Reinhoutje VOS.

Uit dit huwelijk:

 1. JAN GEUSEBROEK, geb. Medemblik 05 03 1921 (zie VI.168).
 2. REINOUTJE (Rie) GEUSEBROEK, geb. Medemblik 19 07 1923 (zie VI.171).

V.166 TRIJNTJE GEUSEBROEK, geb. Medemblik 16 10 1898, tr. JOHAN NIEKERK, geb. 13 11 1898.

IV.89 Paulus GEUSEBROEK, geb. Medemblik 04 12 1862 (gezindte: NH), timmerman 1905, molenaarsknecht 1888; winkelier 1912; molenaarsknecht 1892; handelaar in grutterswaren circa1894; timmermansknecht 1888, molenaarsknecht 1893, timmerman 1888, timmermansknecht 1890, 1889, 1888 winkelier 1911, overl. ald. 07 06 1931. Aangifte gedaan door neef Paulus Geusebroek, 34 jaar, aannemer en broer Jan Geusebroek, 70 jaar. Tr. Medemblik 03 06 1888 Maartje STAALTJES, geb. Wieringen 26 01 1867, dr. van JAN STAALTJES en Trijntje KAAN.

Uit dit huwelijk:

 1. TRIJNTJE ADRIANA GEUSEBROEK, geb. Medemblik 25 02 1889. Getuige: Jan Geusebroek, broodbakker, opa. Overl. Medemblik 17 05 1889.
 2. Adriana Trijntje GEUSEBROEK, geb. Medemblik (NH) 21 02 1890, onderwijzeres voorbereidend onderwijs.

IV.91 Nicolaas GEUSEBROEK, geb. Medemblik 01 09 1864 (gezindte: nh), schilder 1893, 1895, huisschilder 1904, overl. Amsterdam 13 01 1904, tr. Blokzijl 01 06 1888 Oegina Wilhelmina WEIJS, geb. Blokzijl 24 12 1865. In bevolkingsregister van Nieuwer Amstel staat als geboortejaar 1864. Overl. Amsterdam 05 04 1900, dr. van Julius Michieles WEIJS en Aukje ZEIJL.

Uit dit huwelijk:

 1. Julius Michilius GEUSEBROEK, geb. Amsterdam 11 01 1891 (zie V.172).
 2. JAN GEUSEBROEK, geb. Nieuwer Amstel 30 06 1893, overl. Amsterdam 06 10 1900.
 3. Nicolaas GEUSEBROEK, geb. Amsterdam 03 06 1896, overl. ald. 15 01 1897.

V.172 Julius Michilius GEUSEBROEK, geb. Amsterdam 11 01 1891, wagenmaker gemeentelijke tram 1917, overl. ald. 15 07 1981, tr. (1) ald. 20 05 1914 Jannetje SCHALM, geb. Amsterdam 12 02 1888, overl. ald. 04 02 1954, dr. van WILLEM VAN SCHALM en SOPHIA PAULINA HEENEMAN, tr. (2) Amsterdam 20 08 1955 JACOMINA ALYDA EVERDINA VERHEUL, geb. Zeist 14 10 1904.

Uit het eerste huwelijk:

 1. levenloos kind GEUSEBROEK, geb. Amsterdam 26 03 1917, overl. ald. 26 03 1917.
 2. Oegina Wilhelmina GEUSEBROEK, geb. Amsterdam 06 03 1920 (zie VI.176).

VI.176 Oegina Wilhelmina GEUSEBROEK, geb. Amsterdam 06 03 1920, tr. ald. 15 05 1946 HIELKE PIETER VAN OOSTRUM, geb. Bergeijk 20 07 1920, staffunct. beveiliging NS, zn. van HIELKE VAN OOSTRUM en TRIJNTJE MOLENAAR.

IV.94 Marinus GEUSEBROEK, geb. Medemblik 02 07 1869, schilder 1894, schildersknecht 1884, 1893, opzichter van huizen 1911, op gezinskaart staat tussen schilder en opzichter een stempel inv. wet. Overl. Amsterdam 17 08 1946, tr. Medemblik 26 11 1893 (get.: Jan Geusebroek, 33 jaar, broodbakker, broer; Paulus Geusebroek, 31 jaar, molenaarsknecht, broer; Jacobus Beschier Geusebroek, 41 jaar, broodbakker, halve broer; Dirk Geusebroek, grofsmid, 74 jaar, oom) Antje IJPMA, geb. Workum 09 01 1870, overl. Amsterdam 24 02 1929, dr. van Lieuwe Jans IJPMA en Taetske Reins WERKMAN.

Uit dit huwelijk:

 1. levenloos kind GEUSEBROEK, geb. Nieuwer Amstel 18 08 1894, overl. ald. 18 08 1894.
 2. Trijntje GEUSEBROEK, geb. Nieuwer Amstel 11 08 1897, overl. ald. 12 08 1897. Op de gezinskaart wordt als geboorte- en overlijdensplaats Amsterdam genoemd.
 3. Anna Maria GEUSEBROEK (Geuzebroek in huwelijksacte), geb. Amsterdam 12 09 1899 (zie V.180).
 4. Taetske GEUSEBROEK, geb. Amsterdam 24 11 1904, kantoorbediende, overl. Medemblik 11 05 1986.

V.180 Anna Maria GEUSEBROEK (Geuzebroek in huwelijksacte), geb. Amsterdam 12 09 1899, kantoorbediende, overl. ald. 07 09 1967, tr. ald. 09 11 1922 Johan Willem KRIJNEN, geb. Amsterdam 26 05 1897, kantoorbediende (expeditie export; bank), overl. ald. 07 12 1972, zn. van WILLEM KRIJNEN en JOHANNA BERNADINA NIEROP.

II.8 Grietje GEUSEBROEK, geb. Hoorn 10 04 1795, ged. (GF) ald. 12 04 1795, zonder beroep in 1830, overl. ald. 17 09 1833, tr. ald. 05 11 1815 (get.: Hendrik Welman, aanbehuwd broer van de bruid, 31 jaar.) Adrianus (van) BLEIJS, geb. Hoorn 27 04 1795, broodbakker 1815, stedelijk ambtenaar 1830, commies in 1825, stedelijk ambtenaar 1833, commies der stedelijke belasting 1841, 1845, overl. ald. 22 01 1876, zn. van Johannes VAN BLEIJS, chirurgijn, en Woltera SIMONS ONRUST, baker. {Hij tr. Hoorn 13 02 1834 Petronella van den BERG, ged. Hoorn 30 04 1806, overl. ald. 29 11 1840. Hij tr. ald. 27 01 1842 Hendrica Alida LEENHOFF, geb. Hoorn 03 05 1803, overl. ald. 29 12 1842. Hij tr. ald. 05 11 1843 Catharina HOEK, geb. Hoogkarspel 12 01 1818, overl. Amsterdam 18 08 1889.}

Uit dit huwelijk:

 1. Johannes BLEIJS, geb. Hoorn 08 09 1816 (zie III.32).
 2. Dirk(t)je BLEIJS, geb. Hoorn (NH) 26 04 1818 (zie III.35).

III.32 Johannes BLEIJS, geb. Hoorn 08 09 1816, meestertimmerman; timmerman 1841, overl. ald. 21 04 1888. Bij de volkstelling van 1830 is Johannes 13 jaar. Tr. Hoorn 16 06 1841 Johanna KRIJGSMAN, geb. Alkmaar 10 02 1818, overl. Hoorn 29 06 1885, dr. van Johannes KRIJGSMAN, zoutzieder, en Gesiena Adelheide MÖLLERS.

Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Cyriacus BLEIJS, geb. Hoorn 29 03 1842 (zie IV.96).

IV.96 Adrianus Cyriacus BLEIJS, geb. Hoorn 29 03 1842, architect, bouwmeester, overl. Kerkdriel 12 01 1912, begr. Amsterdam 15 01 1912. Architect van de Sint Nicolaaskerk in Amsterdam, het pand op de hoeg van de Keizersgracht en de leidsestraat, waar vroeger een sigarenwinkel in zat en nu een smartshop. In de gevel aan de Leidsestraatkant is een steen met de initialen van Adriaan Bleijs gemetseld. In de gebeeldhouwde rand die van de Leidsestraat naar de Keizersgracht doorloopt, is het proces van het sigarenmaken te zien, met helemaal aan het eind iemand die in een hoekje staat te kotsen omdat die misselijk is geworden van het roken. Ook de katholieke kerk in Hoorn, de St. Cyranus is van zijn hand. Tr. Alkmaar 17 11 1867 Bregitta Maria WITTE, geb. Alkmaar 26 06 1844, overl. Vlijmen 25 02 1930, begr. Othen 28 02 1930, dr. van Coenraad Melchior WITTE, bierbrouwer, en Cornelia RELI.

Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Coenraad (Jan) BLEIJS, geb. Hoorn 11 12 1868 (zie V.182).
 2. Koenraad Franciscus (Coen) BLEIJS, geb. Hoorn 17 11 1869, overl. Amsterdam 14 07 1882.
 3. Christianus Maria (Chris) BLEIJS, geb. Hoorn 08 12 1870 (zie V.185).
 4. Franciscus Cornelis BLEIJS, geb. Hoorn 07 02 1872, overl. ald. 25 07 1882.
 5. Johanna Adelheide Maria (Anna) BLEIJS, geb. Hoorn 30 01 1873, overl. ‘s-Hertogenbosch 14 10 1952.
 6. Quirinus Josephus BLEIJS, geb. Hoorn 20 05 1874 (zie V.190).
 7. Alexander BLEIJS, geb. Hoorn 10 06 1876, overl. Bussum 05 12 1896.
 8. Adrianus BLEIJS, geb. Hoorn 24 08 1877 (zie V.194).
 9. Adelheide Cornelia BLEIJS, geb. Hoorn 08 10 1878 (zie V.198).
 10. Cornelia Elisabeth BLEIJS, geb. Hoorn 27 10 1879, overl. Amsterdam 26 06 1880.
 11. Melchior Josephus BLEIJS, geb. Amsterdam 07 03 1881 (zie V.201).
 12. Willebrord Coenraad Franciscus Maria BLEIJS, geb. Amsterdam 07 11 1884 (zie V.203).

V.182 Johannes Coenraad (Jan) BLEIJS, geb. Hoorn 11 12 1868, kunstschilder, overl. Amsterdam 17 08 1952, tr. ald. 14 09 1893, sch. ald. 01 03 1935 Aagje GERRAND, geb. Amsterdam 20 03 1869, model, overl. ald. 20 11 1951, dr. van Jan Jacobus GERRAND en Sara van DIJK.

Uit dit huwelijk:

 1. Brigitta Agatha Maria BLEIJS, geb. Amsterdam 20 05 1894, commies der Kadaster, overl. ald. 09 11 1957.
 2. Cyriacus Adrianus Maria BLEIJS, geb. Amsterdam 10 07 1895 (zie VI.181).
 3. Johanna Maria BLEIJS, geb. Amsterdam 05 10 1896, kostuumnaaister, overl. ald. 27 10 1983.
 4. Agatha Paulina Maria BLEIJS, geb. Amsterdam 10 10 1900, kantoorbediende ANWB, overl. Den Haag 03 03 1945.
 5. Leonie Cornelia Mathilde BLEIJS, geb. Amsterdam 30 11 1902 (zie VI.186).
 6. Johannes Caspar (Jan) BLEIJS, geb. Bergen 18 01 1904 (zie VI.187).
 7. Maria Adelheida BLEIJS, geb. Bergen 10 02 1905 (zie VI.190).
 8. Anna Maria BLEIJS, geb. Bergen 27 01 1908.
 9. Alexander Adrianus (Sander) BLEIJS, geb. Bergen 12 02 1911, stedebouwkundige, overl. Australië, tr. 17 08 1939 Martine ROELAND, dr. van Jacob ROELAND en Catharina Maria VERHOEKX.

VI.181 Cyriacus Adrianus Maria BLEIJS, geb. Amsterdam 10 07 1895, kunstschilder, overl. Beverwijk 06 03 1976, tr. Amsterdam 06 08 1931 Suzanna Maria ROELAND, geb. Amsterdam 16 11 1904, mantelstikster, overl. Beverwijk 26 04 1985, dr. van Jacob ROELAND en Catharina Maria VERHOEKX.

VI.186 Leonie Cornelia Mathilde BLEIJS, geb. Amsterdam 30 11 1902, overl. Bergen 1981, tr. ald. 17 02 1927 Jan Abraham SMIT, geb. Alkmaar 20 02 1901, notaris, overl. Haarlem 1994, zn. van Jacobus SMIT en Wilhelmina Clasina AKKERMAN.

VI.187 Johannes Caspar (Jan) BLEIJS, geb. Bergen 18 01 1904, overl. Amsterdam 1990, tr. ald. 05 04 1934 Dina Petronella SELMAN, geb. Amsterdam 1918.

VI.190 Maria Adelheida BLEIJS, geb. Bergen 10 02 1905, overl. Laren 1994, begr. ald. 08 08 1994, tr. Amsterdam 10 10 1935 Hendrik SCHULTZ, geb. Amsterdam 01 04 1907, zn. van Jan Geert SCHULTZ en Jannetje WAGENER.

V.185 Christianus Maria (Chris) BLEIJS, geb. Hoorn 08 12 1870, tuinarchitect, hoofdemployé van de suikerfabriek ‘Tjoekir’, overl. Rotterdam-Hillegersberg 04 01 1933, samenw. (1) voor 1899 Dinah, tr. (2) Kederi (Nederlands Indië) 09 12 1903 Antonia SNELL, geb. Ambarawah (Nederlands Indië) 08 12 1874, overl. Rotterdam 30 01 1973, dr. van Jan Diederik Josenius SNELL en Kasiëm. Uit de eerste relatie:

 1. Bregitta Maria Johanna Adelheida BLEIJS, geb. Kediri (Nederlands Indië) 10 07 1899, onderwijzeres, overl. Rotterdam 07 12 1986.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Adrianus Diederik BLEIJS, geb. Djombong (Nederlands-Indië) Java 28 08 1907 (zie VI.195).
 2. Elisabeth Christine BLEIJS.
 3. Eveline Celestine BLEIJS.

VI.195 Adrianus Diederik BLEIJS, geb. Djombong (Nederlands-Indië) Java 28 08 1907, werktuigbouwkundige, overl. Rotterdam 14 04 1963, tr. Rotterdam-Hillegersberg 21 08 1935 Wilhelmina Sophia BOGAARD, geb. Rotterdam 18 10 1908, overl. ald. 1993.

V.190 Quirinus Josephus BLEIJS, geb. Hoorn 20 05 1874, sigarenfabrikant, overl. Voorburg 05 05 1959, tr. (1) Rotterdam 27 02 1907, sch. ald. 22 11 1922 Jacoba Martina Andrea KRETS, geb. Rotterdam 18 04 1885, overl. Den Haag 23 09 1946, dr. van Jacobus Martinus Andries KRETS, witwerker, en Adriana SCHOENMAKER, tr. (2) Rotterdam 04 05 1927 Johanna Barbara MULLER, geb. Brunssum 15 09 1885, overl. ald. 18 10 1972.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Alexander BLEIJS, geb. Rotterdam 09 03 1910, salesmanager, overl. Den Haag 1981.
 2. Quirinus Jacobus BLEIJS, geb. Rotterdam 24 02 1917, handelsagent, overl. Bonn (Duitsland) 21 02 1943, begr. Den Haag 10 07 1953, tr. ald. 23 07 1940 Chieltje de MOS, geb. Den Haag 20 12 1920.

V.194 Adrianus BLEIJS, geb. Hoorn 24 08 1877, kunstschilder, overl. Edam-Volendam 07 11 1964, tr. (1) Utrecht 03 05 1905 Johanna Elisabeth FRITZ, geb. Arnhem 08 02 1876, overl. Velp 03 06 1916, dr. van Johan FRITZ en Maria JUNG, tr. (2) Arnhem 16 11 1921 Catharina de BRUIN, geb. Waarder 27 09 1885, overl. Edam-Volendam 15 02 1970, dr. van Willem de BRUIN, spoorwegbeambte, en Catharina WILLEMSE, dienstbode.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Alexander Elize BLEIJS, geb. Amsterdam 20 06 1907, architect, overl. ald. 25 02 1970.
 2. Willibrordus BLEIJS, geb. Amsterdam 28 04 1909, kunstschilder, overl. ald. 13 05 1978.

V.198 Adelheide Cornelia BLEIJS, geb. Hoorn 08 10 1878, overl. Amsterdam 24 11 1951, begr. Edam 28 11 1951, tr. (1) Soest 08 01 1902, sch. Utrecht 24 11 1908 Johan Franz WOLFF, geb. Gouda 31 05 1875, makelaar in tabak, overl. Amsterdam 22 09 1909, zn. van Franciscus Hendrikus Augustus WOLFF, drogist, en Hermantina Antonia QUINTERNE, tr. (2) Rijswijk 06 04 1910 Cornelis ter POORTEN, geb. Amsterdam 21 12 1877, directeur scheepsvaartmaatschappij, overl. ald. 23 05 1945.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Willibrordus August Anthonius WOLFF, geb. Watergraafsmeer 09 12 1902, landbouwer, overl. Sarni, Ontario, Canada 21 04 1975, tr. Amsterdam 09 02 1933.
 2. Margriet Adelheide WOLFF, geb. Amsterdam 06 09 1907, zendingsverpleegster, overl. Heemstede 12 07 1996.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Hermina Cornelia ter POORTEN.
 2. Jacob ter POORTEN.

V.201 Melchior Josephus BLEIJS, geb. Amsterdam 07 03 1881, overl. Samarang in een Japans kamp 04 01 1945, tr. Kederi 08 03 1911 Lucia SNELL, geb. Kediri 10 10 1889, overl. Ouderkerk aan de Amstel 25 05 1988, dr. van Jan Diederik Josenius SNELL en Kasiëm.

V.203 Willebrord Coenraad Franciscus Maria BLEIJS, geb. Amsterdam 07 11 1884, tandarts, overl. ‘s-Hertogenbosch 16 03 1959, tr. ald. 04 05 1909 Maria Mathilda van der BRUGGEN, geb. ‘s-Hertogenbosch 07 01 1883, overl. ald. 24 05 1957.

III.35 Dirk(t)je BLEIJS, geb. Hoorn (NH) 26 04 1818, overl. Hoorn 27 08 1865. Bij de volkstelling van 1830 is Dirkje 11 jaar. Tr. Hoorn 16 11 1845 Pieter Johannes Georg STEEG, geb. Hoorn 09 07 1823, tuinman, wever 1845, overl. ald. 19 07 1902, zn. van Johannes Georgius STEEG, wever 1845, en Catharina (Trijntje) OUTHOFF.

Uit dit huwelijk:

 1. Catharina STEEG, geb. Hoorn 09 01 1846.
 2. Adrianus STEEG, geb. Hoorn 10 08 1848 (zie IV.99).
 3. Margaretha STEEG, geb. Hoorn 18 03 1852.
 4. Anna Petronella STEEG, geb. Hoorn 23 05 1855.

IV.99 Adrianus STEEG, geb. Hoorn 10 08 1848, mandenmaker, overl. ald. 07 10 1939, tr. ald. ca. 1875 Cornelia Elizabeth PRONK, geb. Hoorn 18 08 1840, overl. ald. 01 08 1893, dr. van Theunis PRONK en Vrouwtje Joel ROOZENBERG.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Johannes George STEEG, geb. Hoorn 14 07 1876 (zie V.205).

V.205 Pieter Johannes George STEEG, geb. Hoorn 14 07 1876, overl. ald. 02 01 1963, tr. ca. 1915 Aagje KNIJN, geb. Spanbroek 01 10 1878, overl. Hoorn 13 05 1955.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Elisabeth STEEG, geb. Hoorn 30 10 1916 (zie VI.231).

VI.231 Cornelia Elisabeth STEEG, geb. Hoorn 30 10 1916, tr. ca. 1944 Jacobus Adrianus BERKHOUT, geb. Obdam 21 07 1914, overl. Hoorn 16 03 1999, zn. van Gerrit BERKHOUT en Neeltje LOOS.

II.9 Dirk GEUSENBROEK (Geuzenbroek), geb. Hoorn 04 04 1801, ged. (GF) ald. 05 04 1801 (get.: Elemond Schoenmaker), Grutter, portier op de Koepoort in 1830, 1860; gruttersknegt in 1822/25,winkelier 1856, Bij de geboorteaangiften van zijn kinderen in 1829, 1831, 1834 en 1838 is Dirk poortier; winkelier 1853, 1855, 1856, overl. ald. 02 07 1867. Aangifte door schoonzoon Evert Soutendijk. In 1850 overlijdt schoonmoeder Sara Degeling. Ze woont dan in bij Dirk en Cornelia. Tr. Hoorn 23 08 1825 (get.: Adrianus Bleijs, 30 jaar, commies en Hendrik Welman, 40 jaar, gruttersknegt en 2 ooms van de bruid) Cornelia TIELEMAN, geb. Hoorn 04 04 1800 (gezindte: GF), overl. ald. 29 01 1875, dr. van Johannes TIELEMAN, grofsmid in 1825, en Saartje DEGELING, zb in 1825.

Uit dit huwelijk:

 1. DIRKJE GEUSEBROEK, geb. Hoorn 17 07 1826. Getuigen: Beschier Geusebroek, 66 jaar, knopenmaker en Johannes Tieleman, 51 jaar, smit. Overl. Hoorn 30 06 1827.
 2. SAARTJE GEUSEBROEK, geb. Hoorn 20 07 1829 (zie III.38).
 3. GRIETJE GEUSEBROEK, geb. Hoorn 30 01 1831 (zie III.40).
 4. Johannes GEUSEBROEK (Geusenbroek), geb. Hoorn 31 03 1834 (zie III.41).
 5. BESCHIER GEUSEBROEK, geb. Hoorn 27 02 1838, overl. ald. 18 04 1844.

III.38 SAARTJE GEUSEBROEK, geb. Hoorn 20 07 1829, overl. ald. 13 03 1860, tr. ald. 15 07 1853 WILLEM VAN WIENEN, geb. Bloemendaal 09 05 1828, timmerman in 1855, 1856, timmermansknegt 1860, 1853, overl. na 1860, zn. van Sijmon van WIENEN en Maria Susanna GRUNLOH.

Uit dit huwelijk:

 1. MARIA SUZANNA VAN WIENEN, geb. Hoorn 06 07 1854, overl. ald. 09 11 1854.
 2. DIRK VAN WIENEN, geb. Hoorn 22 07 1856, overl. ald. 22 08 1856.
 3. DIRK VAN WIENEN, geb. Hoorn 24 06 1858, overl. ald. 14 11 1858.
 4. DIRK VAN WIENEN, geb. Hoorn 07 02 1860, overl. ald. 09 02 1860.

III.40 GRIETJE GEUSEBROEK, geb. Hoorn 30 01 1831, dienstbode, overl. Amsterdam 10 09 1904, tr. Hoorn 25 05 1855 Evert SOUTENDIJK, geb. Hoorn 01 07 1830 (gezindte: NH), timmermansknecht in 1855, timmerman in 1856, 1867, 1881, 1897, zn. van Gerrit SOUTENDIJK, jaagschuitschipper, en Henderina KAPTIJN.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerrit SOUTENDIJK, geb. Hoorn 03 11 1856 (zie IV.107).
 2. CORNELIA SOUTENDIJK, geb. Hoorn 24 12 1858, overl. ald. 27 12 1858.
 3. HENDRINA (Heintje) SOUTENDIJK, geb. Hoorn 09 02 1862 (zie IV.111).
 4. Cornelia SOUTENDIJK, geb. Hoorn 27 05 1865, tr. Amsterdam 12 06 1895 Louis de GROOT, geb. Purmerend 1863, arbeider, zn. van Cornelis de GROOT, werkman, en Trijntje BEUNDER.
 5. DIRKJE SOUTENDIJK, geb. Hoorn 26 05 1868 (zie IV.115).

IV.107 Gerrit SOUTENDIJK, geb. Hoorn 03 11 1856, sigarenmaker 1881, 1906, tr. ald. 18 11 1881 Masje STRIK, geb. Hoorn 08 01 1860, dienstbode tot 1881, overl. ald. 05 05 1935, dr. van Cornelis STRIK, melkverkoper, en Margaretha PALM.

Uit dit huwelijk:

 1. Grietje SOUTENDIJK, geb. Hoorn 28 07 1883, tr. Amsterdam 21 11 1906 Johannes Petrus BROERSEN, geb. Den Helder 23 04 1884, stoker bij de marine, overl. Antwerpen 23 04 1932, zn. van Hermanus BROERSEN, timmerman, en Margaretha Maria BRUIN.
 2. Cornelis SOUTENDIJK, geb. Hoorn 20 11 1885.

IV.111 HENDRINA (Heintje) SOUTENDIJK, geb. Hoorn 09 02 1862, overl. Amsterdam, tr. ald. 15 09 1897 Evert GROOT, geb. Heerhugowaard 1850, werkman, overl. ald. 29 06 1909, zn. van Simon GROOT, arbeider, en Aaltje BOBELDIJK.

Uit dit huwelijk:

 1. Simon GROOT, geb. Amsterdam 1899, ketelmaker, tr. ald. 08 10 1924 Eva VERRIJK, geb. Amsterdam 1903, dr. van Jacob VERRIJK, werkman, en Antje de JONG.

IV.115 DIRKJE SOUTENDIJK, geb. Hoorn 26 05 1868, overl. Den Helder 25 10 1949, tr. Amsterdam 21 09 1904 Kornelis KOOIMAN, geb. Barathan of Djembe (Oost-Indië) 10 05 1877, matroos bij de marine, zn. van Kornelis Robertus KOOIMAN en Tjasim .

Uit dit huwelijk:

 1. Kornelis Robertus KOOIMAN, geb. Amsterdam 21 01 1905.
 2. Bertha Cornelia KOOIMAN, geb. Amsterdam 1909, tr. Den Helder 27 05 1926 Johannes KWAST, geb. Rotterdam 1903, scheepmaker, zn. van Hendrikus KWAST, metselaar, en Adriaantje REUVERS.
 3. Everdina Hendrina KOOIMAN, geb. Amsterdam 23 03 1910, overl. Den Helder 20 06 1911.

III.41 Johannes GEUSEBROEK (Geusenbroek), geb. Hoorn 31 03 1834 (gezindte: NH), timmerman in circa 1856/60; timmermansknecht 1861, overl. ald. 03 12 1862, tr. ald. 23 05 1856 (get.: Willem van Wienen, 28 jaar, zwager, timmerman en Evert Soutendijk, 25 jaar, zwager, timmerman) Aaltje VELTHUIZEN/VELDHUIZEN, geb. Bolsward 19 03 1835, winkelierster, zb in 1856; 1862 Na dood man Johannes Geusenbroek winkelierster, overl. Amsterdam 24 09 1902, dr. van Johannes Harmens VELDHUIZEN, schipper in 1856, en Leentje Jacobs POLSTRA, zb in 1856. {Zij tr. Hoorn (NH) 23 06 1866 Jacobus COS, geb. Hoorn (NH) 02 09 1838, timmerman 1866, zn. van Cornelis COS en Johanna PLOT.}

Uit dit huwelijk:

 1. CORNELIA HELENA GEUZENBROEK, geb. Hoorn 15 07 1857, overl. ald. 14 02 1863, getuige: oom Evert Soutendijk.
 2. Johannes GEUZENBROEK, geb. Hoorn 08 05 1859 (zie IV.117).
 3. Dirk GEUZENBROEK, geb. Hoorn 02 10 1861 (zie IV.119).

IV.117 Johannes GEUZENBROEK, geb. Hoorn 08 05 1859, kantoorbediende 1882, inv.wet, overl. Amsterdam 08 1943, tr. ald. 05 10 1882 Grietje SMITS, geb. Franeker 20 12 1849, verloskundige 1882, overl. Amsterdam 15 12 1930, dr. van DOUWE HARKES SMITS en LUCIA THEUNIS HOUTSTRA.

Uit dit huwelijk:

 1. JOHANNES JACOBUS REURE DIRK GEUZENBROEK, geb. Amsterdam 09 1883, overl. ald. 01 08 1884.
 2. JOHANNES JACOBUS GEUZENBROEK, geb. Amsterdam 24 01 1885, overl. ald. 12 09 1887.
 3. Rense Lucien GEUZENBROEK, geb. Amsterdam 05 09 1886 (zie V.218).
 4. Dirk Johannes GEUZENBROEK, geb. Amsterdam 15 06 1888 (zie V.221).

V.218 Rense Lucien GEUZENBROEK, geb. Amsterdam 05 09 1886, overl. Delden 20 05 1976, tr. (1) 12 1920 GOOIKJE WILHELMINA VELDHUIZEN, geb. Leeuwarden 08 05 1898, overl. Utrecht 23 09 1945, dr. van WIEBE VELDHUIZEN en HENDRIKJE BONSTRA, tr. (2) Utrecht 01 1947 JOHANNA MARIA ELZENDOORN, geb. Utrecht 18 11 1905.

V.221 Dirk Johannes GEUZENBROEK, geb. Amsterdam 15 06 1888, HOOFDMACHINIST, grote vaartmachinist 1915, machinist maatschappij Nederland 1915, overl. Naarden 26 11 1977, begr. Beemster? Tr. Winkel 20 10 1915 Maria Johanna WITLAM, geb. Enkhuizen 23 07 1890, overl. Naarden 01 11 1971, begr. Beemster? Dr. van LUIT WITLAM en AALTJE VERBERNE.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Alida Margaretha (Mies) GEUZENBROEK, geb. Amsterdam 08 12 1917 (zie VI.237).

VI.237 Maria Alida Margaretha (Mies) GEUZENBROEK, geb. Amsterdam 08 12 1917, overl. Bussum 09 12 2005. In haar overlijdensadvertentie worden als nabestaanden genoemd: Kalf, Haarkamp en Veke. Tr. George Johannes LAM, geb. Amsterdam, Watergraafsmeer 12 06 1914, overl. 23 07 1987.

IV.119 Dirk GEUZENBROEK, geb. Hoorn 02 10 1861, machinist 1894, kantoorbediende, overl. Amsterdam 08 09 1923, begr. ald. 11 09 1923, tr. ald. 16 08 1894 Johanna MÜLSTEGEN, geb. Amsterdam 21 02 1869, overl. ald. 05 12 1936, dr. van GEERT MULSTEGEN en GEERTRUIDA SEPPENWOLDE.

Uit dit huwelijk:

 1. Alida Geertruida Johanna GEUZENBROEK, geb. Amsterdam 10 06 1895, … kantoorbediende.
 2. Gerard Jacobus Jan GEUZENBROEK, geb. Amsterdam 30 05 1896, compagnon firma Zwart, Amsterdam, stuurman Mij. Ned. 1918?, stuurman 1922, brandstoffenhandelaar 1931, overl. ald. 05 01 1949, tr. (1) Hilversum 24 10 1922 Catharina Hendrika Hermina LIMPER, geb. Voorburg 28 09 1896, overl. Hilversum 06 02 1923, dr. van Johannes Hendrik LIMPER, koopman, en Hendrika Wilhelmina HOOGENDIJK, tr. (2) Amsterdam 24 05 1934 Aaltje WILDEMAN, geb. Slochteren 29 03 1906.
 3. Geertruida Helena Maria (Truus) GEUZENBROEK, geb. Amsterdam 23 08 1901 (zie V.228).

V.228 Geertruida Helena Maria (Truus) GEUZENBROEK, geb. Amsterdam 23 08 1901, overl. Tinte 27 07 1984, tr. Amsterdam 20 09 1923 Remmert KOCH, geb. Amsterdam 05 12 1894 (gezindte: el), stuurman koopvaardij Nederland (Koopvaardij-officier bij de Stoomvaart Maatschappij Nederland), overl. 08 02 1947, zn. van Georg Karel KOCH en Martje KRAMER.