Minnennamen met hun mansnaam F tot en met H

Minnen tussen 1810 en 1828 met eigen naam en naam echtgenoot

Mansnamen beginnend met F tot en met H

Na 1800 worden de minnen meestal alleen met de naam van hun man aangeduid in de Uitbesteedboeken. Voor een aantal jaren is de naam van een min in combinatie met die van haar man te vinden in de processen-verbaal van het overlijden van minnenkinderen, die opgesteld zijn door de boekhouder van het Aalmoezeniersweeshuis en door wijkmeesters. Met behulp van deze bron heb ik een lijst samengesteld van de minnen met die van hun man en hun adres. Hiermee kunt u zeker te weten komen of een min uw voormoeder is. Ook naamsvarianten die ik tegenkwam, heb ik opgenomen. Sommige wijken zo af, dat vermoedelijk een foutieve notatie van de wijkmeester de oorzaak is. De huisnummers en adressen konden ook in die tijd niet altijd goed gegenoteerd zijn door degene die het formulier invulde, bijv. 38 geschreven in plaats van 88 of twee verschillende huisadressen van een min met verschillende straatnamen, maar met hetzelfde huisnummer. Mijn indruk is dan meestal dat het huisnummer correct is.

Naamsvermeldingen uit andere bronnen (Uitbesteedboeken, Ondertrouwregisters en Burgerlijke stand) zijn toegevoegd. Daarbij de schrijfwijze van de bron overgenomen. Standaardformuleringen in de adressen zijn afgekort, zoals bijv. id = in de of od = op de

Minnennamen F - H

Naam man Naam min Adres
Doede Feitema / Feijttema Christina Eijkenduin Kattenburg derde dwarsstraat 3
.
Johannes Felder / Velder Maria van Leuwen Lindegracht 206
.
Jacob Fellinga / Vellega/ Vellege / Vellinga Jansje van Steederen / van Steeter / van Steder / van Steter / van Stittere / van Stetern Utrechtsedwarsstraat 22 ie kelder / Blomstraat 88 id Draijersgang (1818) /Bloemstraat Koekebakkersgang/ Vinkestraat 45
.
Gerardus Ferment Wijnanda Brugman Batavierstr 6, wijk 15, kanton 1, huis 6 od kamer
.
Jan / Joannes Cornelis Ferment / Vermend Maria Elizabeth Quade op de hoek vd Batavierstraat 9 oe kamer
.
Willem Fermie Mijntje / Willemijntje van Veen Passeerderstraat 12
.
Pieter Feteris / Feters / Veeteros Alida Huijsman Egelantierstraat 216
.
Andries Fictoor / Viektor Clara Kissing Elandstraat 62 in de Kaatsballengang
.
Fredrik van Fleuten / van Vleuten Elisabeth van Muijden / van Meijde Lindegracht 169
.
Arent Fliekke vermoedelijk Catharina Renk (vermoedenlijk) / Vlekken / Fliekke / vermoedelijk Weesperstraat 36 od kamer
.
Johan Jacobus Kloot / Floot Neeltje / Neesje Floot - Kieft Binnen Wieringerstraat boven 9
.
Barend Fokke Helena Rusthof Passeerderdwarsstraat 26
.
Johannes Jacobus / Johan Jacob Frank Francina Reijmers / Rijmers Grote Kattenburgerstraat 86 (1819) /Klijne Kattenburgerstraat 91/ Klijne Oostenburgerstraat 116
.
Jan Hendrik Fransen Antje/ Johanna /Angenieta Antonia de Warm Prinsengraft bij de Passeerdergraft in de Steenmansgang 661/ 662
.
Bartholomeus Freek Catrina / Catharina Maria Margaretha Zwart / Swart Noorderstraat bd Vijselgragt 57
.
Arie Freeser / Vreese / Vreser / Vree Geertruij Valkman Lindegracht NZ 84/ 83 /Lindegragt 33 id Pijpebrandersgang (1818)
.
Hendrik Freriks / Fredrikke Visser Johanna Ruijtenbeek Binne Visserstraat 1
.
Everwijn Freudenberg /Freienberg / Fruijtenberg Wilhelmina / Willemijntje van der Veen Angeliergracht 79/ Tuijnstraat 150
.
Frederik Frikke / Fricke Johanna Bangers Loijersgraft Hanegang
.
Johan Anton / Joannes Antonius Furger Maria / Anna Margaretha Geertrudis Steevens / Steeven Tuinstraat 1/ 4
.
Henrij Antoine Gailliet / Galjet/ Gallet/ Gaullet Maria Elisabeth Berin / Baerrin / Beerink / Perin / Perrin/ Kattenburg Kleine straat 127/ Korte Leidschedwarsstraat 14 bh Spiegelplijntje
.
Jan Hendrik Galacius / Galasius / Galastias / Glasius Neeltje van Steen / Steen Leijdse Kruisstraat 8/ 6/ 56/ 6 id kelder
.
Jan Galen, van Geertje / Giertje Bakker / Klaase Agtergragt 13
.
Johannes Gebhart / Gebhard / Gibhard Elsje de Moor / Moor Blomstraat 40 ie kamer
.
Cornelis Geel Catharina Matting Lange Leidschedwarsstraat 32
.
Gerrit Geemkamp Elisabeth Weeber Passeerderdwarsstraat 10
.
Jacobus Geerling Naatje Haaijink Lange Leitschedwarsstraat 150
.
Samuel Geerling / Geerlink Wilhelmina Klijnmeijer / Klijmij / Kleijnmeij Lange Lijdsedwarsstraat 110
.
Evert van Gelkom / van Gellecum Jansje /Johanna Maria van Nie 2e Lindedwarsstraat 23
Jan van Gelkum / van Gellecum Rensje / Amerensie van Nie / Fannel Lindegragt 66
.
Johannes Hendrikus Gerling / Gerlinck Geertruij Benier / Banier Roosestraat 28 bd Prinsegragt in de Lootgietersgang
.
Leendert Gerrebrands Maria Margaretha Nootelmans Binnen Brouwerstraat 32 od kamer
.
Karel Gerrits/ Gerres Catharina van der Meij Eerste Looijersdwarsstraat 28
.
Dirk Gerritse Stijntje / Christina van Beek / Verbeek Kleine Oostenburgerstraat 16 (1814)/ 7/ Oostenburgervoorstraat 7/ Rapenburgerstraat 30 (1823), Klijne Oostenburgerstraat 17 (1823)
.
Eldert Gerritse(n) Annaatje/ Anna Munk / Munnik / Munnek / Münik Angeliersgragt in de Dolphijnegang 11/ 2
.
Carel Gerritsen Marretje Boschman Lange Leidschedwarsstraat 32
.
Wessel Gesink / Guising Meijntje / Willemijntje de Boer Haasestraat 33 id kelder
.
Engelbert Gieling Maria Keijser Lange Leidschedwarsstraat 176
.
Jan Gieselaar / Giesler Maria Sophia Zwankhuizen Haarlemmerplijn 5
.
Gerrit Gijzen / Geijsen Catharina / Trijntje van Daalen / van Dalen Leidschestraat 99
.
Jan Gledienje Maria Heesterman Hoogte van de Kadijk 132
.
Klaas Gloeisteen Lammertje Voogd Lindegragt 118
.
Casparus Glorius / Glorieus Hendrika Schoenmakers/ Schavemakers Tuijnstraat 148 (1815)/ Palmstraat 105/ 115/ 1816 Vinkestraat Rosenobelsgang 77
.
Gerrit van Gog / van Gogh Alida Wikman Oostenburger middenstraat 71
.
Lambertus Goldenarm / Goldenarmen Margreta Elisabeth Brands / Brans Egelantiersgragt 121
.
Willem Gosseling / Gosselink Anna Geertruij Schultz Witte Kelksteeg od Pijpemarkt 2 od kamer / Laurierstraat 185 (1827)
.
Daniel Gouwetor / Goudetor Anthonia Ebregt / Eijbregt / Ebrecht Lindegragt 156 / Lindestraat 76
.
Hendrik / Jan Graan Johanna Maria Jacoba Kramer / Kremer Looijerstraat 30
.
J Groen / Graen? Catrina Kalmeijer de vijfde? Kelder id Noorderstraat 54
.
Hendrikus Johannes Gersen / Gravius? Anna Margaretha Koorendrager Anjeliersgragt id Dolfijnegang 2
.
Willem Greeve/ Greven Sara van Stijgeren / van Steijgeren Utrechtschedwarsstraat 77/ 16/ 23 (verponding 5662)
.
Fredrik Carl de Greuve Aaltje Benneveld Nieuwe Leliestraat 74
.
Albertus van Grieken Adriana Mol Tweede Lauwerierdwarsstraat 50/ Louwerierstraat 101
.
Pieter van de Groenekan(t) Hendrika Janse Tang / Tangt Zeedijk 9
.
Jacobus Groenendijk Aaltje Vonkenberg Loijersdwarsstraat 129
.
Willem Hendrik Gromp Christina Hillegonda Schram (1919) Lindegragt 8
.
Pieter Groot, de Petronella Johanna / Pietje Smit Goudsbloemdwarsstraat 18 (1814) /Lindegraft 102
.
Hendrik de Groot Maria Magdalena van den Berg Lindegracht 168/ 163
.
Theodorus Joannes Philippus de Groot Lange leijdschedwarsstraat 33 Willemina van der Bilt / van der Bild
.
Gerrit de Groot Jansje Wildschut Vinkestraat id Sterregang 93
.
Lodewijk / Daniel Lodewijk Grootjan Maria Nagel Lindeboomsgang op de Princegracht 3
.
Pieter Grospoil / Grepol (Catharina) Wilhelmina Soet / Zoet Elandstraat 23 oe kamer/ 1e Looiersdwarsstraat 16
.
Jan Daniel Grossebag / Grossenbach Elisabeth Johanna Hutter Roosestraat 112/ Rozengragt 95
.
Johannes la Grouw / la Grauw Fennegie / Fempje Douwens / Douwes Aukes Goudsblomstraat 22 op de voorkamer
.
Hendrik Grübelar / Grubelaar / Gruwelaar / Grüfelar Geertrui Willekes / Wilke / Wilkes / Wilkens / Wilker Tuijnstraat bij de tweede dwarsstraat 154 / Angeliersgragt in de Gierbaal/Gierballegang 4
.
Adam Joseph Gunther Barentje Schornagel Rapenburgerstraat 135
.
Jan Casper Haag Aaltje Coupri / Couprie Nieuwe Looierstraat 44
.
Joannes Haakman Wijna van Kamperdijk Plantagie in de Lepellaan 13
.
Eeke/ Eke de Haan Antje Makelaar kelder op de Vijselgragt 18 / Vijselgracht 42
.
Pieter Huijbert de Haan Hendrika Slempkes Dirk van Hasseltsteeg 41 / 22 (1815)
.
Pieter = Barend Andreas ter Haar Johanna Maria Eijs Korte Leidschedwarssttraat 88
.
Johan Anthon / Jan Hagen / Hage / Haage Gerritje Markoert / Marcourt/ Marhout/ Markot / Marcourt Goudsblomstraat bij de Baangracht 75/ 73 /75 / Goudsblomstraat bd 3 dwarsstraat/ Goudsblomstraat 73 id kelder/ Goudsblomstraat 75/ kelder onderhuijs bd Baangracht
.
Jan/ Johannes Hagendoorn Adriana Dijkkamp / Deijkman Binnendommerstraat 46 /Langestraat 27 bd Roomolensteeg
.
Barend Hagesteijn/ Hagestijn/ Hagensteijn / Hagemeijer Anna Barbara Heuvels / Heuver Looijerstraat 84
.
Hendrik Halle Maria Weber Klaverbladshofje 1
.
Arie van der Ham / van der Hamme Henrietta Jacoba Aalders / Alders Elandstraat 4 in de Mandenmakersgang/ Roosegragt id Trompettersgang 2
.
Christiaan Wilhelm Hammer Femmetje / Euphemia de Winter Nieuwe Lelijstraat 144
.
Dolf/ Adolph Hampeter / Hampeeter Mietje / Maria Kuiper Foelijstraat 3/ 1e Eglantierdwarsstraat 3/ Fiolettestraat 3
.
Floris Hanselaar / Henselaar Leentje / Gebina Magdalena Verhegge Kruisstraat 35
.
Hermanus Hantelman Leijsie Roethof Laagte van de Cadijk id kelder 113
.
Barend Hendrik Harms / Herms Marritje/ Masje van Klaveren in de gang opgaande in de Haantje Hoeksteeg 4 od kamer
.
Johannes Harmsen Petronella Wieleck / Wiliek Hoek van de Keijzersgracht en Reestraat 1
.
Dirk Harmsen Christina Dorothea Jacobs Blindemansteeg 1
.
Hermanus Harteveld, van / Hartesveld, van / Hartjesveld Jacoba Wijnands Klijne Kattenburgerstraat 18 id kelder / Klijne Kattenburgerstraat 470 / 70
.
Albert Hartog Aagje Vredendaal Lange Lijdsedwarsstraat 18 bd Spiegelgragt
.
Jan Hartog / Hertog Adriana Maria Lustenouwer Utrechtschedwarsstraat 147
.
Johannes Haseveld / Haasevelt Seijtje Wouwenberg Grote Wittenburgerstraat 44 oe kamer
.
Willem Pieter Hasselaar/ Hanselaar Johanna Maria / Maria Mars, ter / Marsch, ter / Termars Vinkestraat 20
.
Jan van Hattem / van Hattum Aaltje / Anna Blauw / Blau Oostenburger middenstraat 78 (1815) 32 (1815)/Oostenburg Grote straat 78/ Oostenburgervoorstraat 8
.
Jan Hendrik Havekost Maria Juliana Herders / Heddes Vinkestraat 5
.
Harmanus Hebbelaar Betje / Elisabeth Nanning Harmens / Nannens Klijne Wittenburgerstraat 71
.
Christoffel Joseph Heideman Johanna Hendrica Keijser/ Keizer Groot Hemelrijk 27, Geldersche kade 122
.
Anthonij / Teunis Heij Oostenburgergracht 41
.
Pieter / Petrus Rochus Heijblom Johanna / Anna Catharina Beekman Goudsblomstraat 116
.
Leendert van der Heijden Maria Pollee 1e Goudsblom(dwars)straat van de Brouwersgragt 11
.
Pieter van der Heijden Gesina van Dokkum Eglantierstraat 101
.
Pieter Heije Johanna Jacoba Kuijtenbrouwer / Kuitenbrouwer Lauwerierstraat 39 voorbij de eerste dwarsstraat / Laurierstraat 114/ 39 bd 2e dwarsstraat
.
Eldert Heije Heijntje / Hendrica Eerhart Hoogte van de Kadijk 132 od kamer/ 94
.
Jan Heijligenbeuker Pietronella Schoen 2de Egelantiersdwarsstraat 61
.
Jan / Johannes Heine / Heijne Truijtje / Trijntje Voogd / Voogt Palmgracht 6
.
Pieter Helle Alida van Amstel Kerkstraat bd Vijselstraat 98
.
Barend Helman Aleijda / Alida Meters / Mesters Hanje Hoeksteeg 2
.
Johannes Helsloot Mietje / Maria de Lange Uijtersedwarsstraat 135 ie kelder
.
Jan Helwig Alida Averink / Avering / Havering Looijergracht 70/ 69
.
Abram / Abraham Helwig Maria Pieterse Haarlemmerplein 14
.
Jacob Hendriks Helena/ Leentje / Leena / Magdalena Bouwer/ Bauer / Bouer / de Boer Laagte van de Kadijk 10/ Nieuwe Rapenburgerstraat 10
.
Johannes Josephus Hendriks Catharina Maria Gluijsteen Boomstraat 84
.
Obe Hendriks Johanna Obbes /Obbers Batavierstraat 68 / Oosterse Kaaij 9 ie kelder
.
Wessel Hendriks Sara Maria Lover Grote Kattenburgerstraat 26
.
Abraham Henger Maria Magdalena/ Margaretha Heinemeijer Laurierstraat 132
.
Frans Wilhelm Henlein / Heenelijn / Henenlijn /Henelijn / Hennelijn Cornelia van Wee / van Wees Tweede Laurierdwarsstraat 1
.
Christiaan Hensing / Heijnsing Wilhelmina Verbrugge Lange Dijkstraat 16 (1819) /Lange Keizerstraat 40 / Lange Koningstraat 21
.
Jan Hermans / Herremans Antje Jansen Oostenburger middenstraat 58/ 18 / 59 / 19 / 61 ie kelder
.
Cornelis Herps / Herbs Maria Kreuger Angelierstraat hoek Ratelwagtssteeg 131
.
Hendrik / Harmanus Hesseling Maria Buch / Buik / Busch Wagestraat 5
.
Roelof van Heun / van Heum Barbera Louisa Schetke Kuijpergang Baangragt 1 bij de Vijselgr
.
Jan / Jacobus van der Heuvel Maria Margreta Labesteder / Labastide Passeerderstraat 30/ 25
.
Hilbert Hilbers / Hilberts Binnendina / Berentjen Piepers / Piepins Nieuwe Leliestraat 2 id Vertuijnegang
.
Johan George Hildebrand / Hildebrandt / Hellebrandt Maria Rurop / Ruerop Elandsgragt 68
.
Engelbertus Gerardus / Bart Hillenkamp / Hillecamp Jansje van Rijsselburg / van Rijsenburg / van Reijselenburg Schippersgracht 26/ hoek van de Schippersgracht 83 /hoek vd Heeregragt 83
.
Barend Hillers Johanna Maria Honigschoon Lindegragt id Schuitenmakersgang 3
.
Isaak Hinderman Meijntje / Mijntha/ Willemina Boekhoud/ Boekhorst / Boekhout / Boekhoff Baangragt bij de Reguliersgragt 17 / 34, Baangracht bij de Reguliersgragt 17 / 1818 Eerste Weteringdwarrstraat 4
.
Teunis Hoddes / Hodde / Hoddens Elisabeth Teunisse / Theunissen Laagte van de Kadijk 22/ Nieuwe Rapenburgerstraat 132/22/ 132
.
Evert Hoevelaken, van / Hoeflaken Geertruij Magerij / Mangerij / Magren Utrechtsedwarsstraat 135
.
Simon van der Hoeven / van der Hoeve / van der Even Jansje / Jentjen Hilbers/ Hilleberts Anjeliersgragt 43 en hoek Noordermarkt (1819) / Angeliersgragt 135/ Palmgracht 26 id kelder
.
Johannes Hoevendaal Elizabeth Hendrina van Nierten / van Niesken / Niesten / van Jetten Elandstraat 32/ 33
.
Jan Hofman / Hoffman Catharina / Folkelina Catharina Albers/ Alberts Lindestraat 93/ 92
.
Willem / Wilhelm Holman Elisabeth Both Tweede Boomdwarsstraat 34/ boven 24
.
Johannes / Jan Homan / Hooijman Catharina Rennemeijer/ Rinnemeijer / Runnemeijer Elandstraat 5/ Elandstraat in de Vetermakersgang 6 / 5 oe kamer
.
Gerrit / Gerardus Henricus Hombers Betje / Elisabeth Oostman Elandstraat 105
.
Pieter Hoogwout Jannetje Meijer Egelantierstraat 83 / 8
.
Jan Hooijman Margaretha van Luesde / van Leusen Kerkstraat 148 in de kelder
.
Anthonie Hooijman Maria Agnes Toerlagen Looierstraat 5
.
Jan Harme Hoopman Gerdina Meijer Goudsbloemstraat 160 (1818) /Goudsblomdwarsstraat 26/ 23
.
Pieter Henrikus Hopper Grietje / Margaretha Catharina Ludeman / Luedeman / Lindeman Nieuwe Rapenburgerstraat 12
.
Willem ter Horst Fijtje Kerkhof Elandsgraft 5, Passeerdergraft 5/ 20
.
Jan / Johannes ter Horst Catharinavan Rijn / van Rhijn Eglantiersgracht 164/ 161
.
Jan van der Horst Jannetje Martens Zeedijk 45 / 215
.
Pieter / Peter Horstmanshof / Horsmanhoff Maria / Anna Maria Sophia Landsweer / Landweert 2e Lelidwarsstraat 24
.
Jan Willem van Houten Mietje/ Maria / Hermina Dorothea Frederiks / Fredriks Reale Eijland 2/ Taanstraat 55
.
Jan van Houten / van Houte Antje de Jong 1e Roosedwarsstraat 37
.
Justus Houthuijse / Houthuijsen Neeltje van der Stelt Lindestraat 65 oe kamer
.
David Houthuijsen Elisabeth Weerman Tiggelstraat 39
.
Jan Houthuijsen Maria Abbing Oude Armsteeg 7 Betlehemgang
.
Anthonie Huffeling Johanna Barends / Barens Nieuwendijk in de Klokkegang 1
.
Thomas van Huijstee Elisabeth Biesbosch / Biesterbos / Biesebosch Reguliersplijn 14
.
Pieter Huisman / Huijsman Gerritje Donker / Donner / Douver Laurierstraat 146
.
Gerrit Hulscher Theodora / Dorothea van den Wollenberg Sloterdijkstraat op de Pijpenmarkt 16
.
Coenraad Hulstede / Hulsteede Anna / Antje Willemse Taanstraat 65 bd Zandhoek
.
Willem Fredrik Hulswit Maria Magdalena Kraft Regtboomsloot 52
.
Johannes Weijnantus Hulten Helena Modder Lindegragt 99
.
Hermanus / Johan Herman Huneveld Elisabeth Wittelaar / Wittler Lindegragt 127
.
Andries Jonathan Huneveld / Hünefeld Roelofje Geerling Angelierstraat 169
.
Anton Christiaan Huseman / Hueselman Margaretha / Anna Margaretha Nedermeijer Violettestraat 8
.
Johannes Nicolaas Huter Dorothea Bosch Weteringstraat 6
.
Barend / Johann Berend Hermann Friedrich Huttemann Geertruij Beumer Prinsengracht 591