Minnennamen beginnend met C tot en met E

Minnen tussen 1810 en 1828 met eigen naam en naam echtgenoot

Mansnamen beginnend met C tot en met E

Na 1800 worden de minnen meestal alleen met de naam van hun man aangeduid in de Uitbesteedboeken. Voor een aantal jaren is de naam van een min in combinatie met die van haar man te vinden in de processen-verbaal van het overlijden van minnenkinderen, die opgesteld zijn door de boekhouder van het Aalmoezeniersweeshuis en door wijkmeesters. Met behulp van deze bron heb ik een lijst samengesteld van de minnen met die van hun man en hun adres. Hiermee kunt u zeker te weten komen of een min uw voormoeder is. Ook naamsvarianten die ik tegenkwam, heb ik opgenomen. Sommige wijken zo af, dat vermoedelijk een foutieve notatie van de wijkmeester de oorzaak is. De huisnummers en adressen konden ook in die tijd niet altijd goed genoteerd zijn door degene die het formulier invulde, bijv. 38 geschreven in plaats van 88 of twee verschillende huisadressen van een min met verschillende straatnamen, maar met hetzelfde huisnummer. Mijn indruk is dat dan meestal het huisnummer correct is.

Naamsvermeldingen uit andere bronnen (Uitbesteedboeken, Ondertrouwregisters en Burgerlijke stand) zijn toegevoegd. Daarbij de schrijfwijze van de bron overgenomen. Standaardformuleringen in de adressen zijn afgekort, zoals bijv. id = in de of od = op de

Minnennamen C - E

Naam man Naam min Adres
Willem Castelijn / Kastelijn Gesina Dros Looiersstraat 32/ od Schans bd Reguliersgragt 103
.
Pieter Chardet Marretje / vrouw Chardet - van der Woerdt Haarlemmerdijk 209
.
Philippus Coenraad Chevalier Gesina Mudde / Middehuijs Lindegracht 16 id Suikerbakkersgang 76
.
Hendrik Claassen Maria Bersen / Bernsen Spiegelplijntje bd Spiegelgragt 4
.
Willem van Cleef Catharina Vile nr 48, wijk 44, cant 5
.
Gerrit Coelman/ Koeleman/ Koelman Elisabeth Berghuijse / Berkhuijsen / Berghuizen / Berghuis Loijergraft 1/ 81 / 82
.
Jan Dirk Coers / Koers Anna Catrina Essenhorst Utrechtsedwarsstraat 148 oe kamer
.
Jan Cornelissen / Cornelisse / Cornelis Sara Petronella van Vreninge / Vreeningen Klijne Kattenburgerstraat 171
.
Willem / Fredrik Willem Croese / Croezen / Krose Trijntje / Catharina Margretha van Weggel / van Weggelen/ van Weggen Nieuwe Zijds Agterburgwal 224
.
Jan Casper Croese / Kroese Christina Hendrica Melchers / Melgers Lauriergracht 45 / Lauriergracht bij de Baangragt 46
.
Dirk / Pieter Damman Anna Daalman / Dalemans/ Daalmans Keijsersgracht bd Prinsenstraat in de Korentegang / Krentengang 2
.
Jan Willem Dammerboer Maria Versteeg Eglantierstraat 136 bd Baangragt/ Laurierstraat 168
.
Sake Damstraat / Ronis Sakes Isabella Bielesmit Uijtersedwarsstraat 147
.
Jan D’Assonville / Dasjonville Johanna Kreuger / Krueger St Nicolaasstraat 27 oe kamer
.
Hendrik van Dasten Jannetje Kuiper / Kuijpers Egelantiersgragt 105
.
Abram Dat Wimpie Schuurman Angeliersgragt 66 id Drie Astonnengang
.
Johannes Dekker Mijntje Goosen Passeerderstraat boven 25
.
Johannes Dekker Maria Roelofs Passeerderdwarsstraat 34
.
Willem den Dekker Maria Pieterse / Pietersen Goudsblomstraat 7/ 22
.
Jacob Diederich / Diederiks / Federich Alida Kragt / Kragting / Kragten / Krafting Looijersgragt 86
.
Dirk Hendrik Diffree / de Vree Lucia Alida Oudvest Blomstraat 50/52
.
Jacobus van Diggelen Elisabeth van Vliet Kleine Kattenburgerstraat 14/146/ 46
.
Johannes van Dijk Maria Leenders Rosestraat 65
.
Jan Dijkman Betje Wessels Palmgracht 43
Philip Dijkman Alida Schreuder Negelantiergraft 98
.
Willem / Wilhelm Albert Dirks Maria Douwes / Douwens Elandstraat over de Franse Tuijn boven een pandjeshuijs 129
.
Dirk Dirksen / Derksen Leentje / Lena Lafebre / Leveber Tuinstraat 124
.
Cornelis Dobber Mietje / Anna Maria Osewout / Osewoud Anjelierstraat gang
.
Abraham van Doesburg Gijsberta Mulder Princegracht hoek Elandsgracht 607 oe kamer
.
Klaas/ Nicolaas Dol/ Doll Maria van Limburg / van Lemburg Passeerderdwarsstraat 28/ 23
.
Jurriaan Doll Clazina Bronkhorst Passeerderdwarsstraat 27 / 28 / Korte Leidsedwarsstraat 88
.
Daniel Dondorp Hendrika Dondorp-Brouwer Lindestraat 4
.
Anthonie van Dongen Christina Dijnet / Deijnet Goudsblomstraat 58
.
Pieter van Dongen Johanna Groendaal Goudblomstraat 139
.
Gerrit Donker Catharina Elisabeth Stuebe / Stube Baangragt bd Bloemgragt 252 op kamer
.
Hendrik de Dood Johanna Maria Klingen / Klingerer 2de Blomdwarsstraat 16
.
Johannes de Dood Margaretha Elisabeth Bronswijk Middelstraat 26 = 2e Weteringdwarsstraat
.
Frederik Willem Doornhouwer / Doornhout Geertruij / Catrina Asbeek Klijne Wittenburgerstraat 8
.
Paulus Dorenberg Maria Gebeul / Gebel Utrechtsedwarsstraat 129/ 63
.
Jan / Johan Georg / George Doudrik / Douderik / Doudering Catharina Strimmin / Stremmer / Strimme / Stremming Utrechtschedwarsstraat 165
.
Gerrit Douwes Anna / Antje Margaretha Clausing / Klausing / Klousing Smaksteeg 5
.
Hendrik Dreevers / Drevers / Drevesen Dorothea Louisa Charlotta Homan Lourierstraat voorbij de 1e dwarsstraat 46 /idem 46 tussen de 1e en 2e dwarssstraat
.
Johannes van Drongelen Geertruij Fokke Egelantierstraat 138
.
Jacobus van Drongelen / van Drongen Leentje/ Helena / Lena Willemsz/ Willemse / Willemsen Angelierstraat in de Brillegang 1 / 3 Brillegang / Boomstraat 56/ Angelierstraat 128
.
Nicolaas Drost Geertruij Keune/ Koenen / Cunen / Köning/ Köhler Passeerderstraat 60
.
Pieter Louis Dubois / Du Bois Christina Elisabeth Linzel / Linsen Korte Leidschedwarsstraat 161
.
Justus Dulfer Maria Brinkers / Brinkman op kamer id Nieuwe Looijersstraat 102
.
Hendrik Dutsker / Dutscher Elisabeth Schoon / School Rozestraat 74
.
Dirk Duwel/ Duel Maria Petronella van Bronkhorst Elandsgraft 37/ 1/ Beerstraat 23/ Elandsgragt 1 in de Palmgang in ’t huijsje
.
Jan/ Dirk / Jan Diderik Eekhoff Johanna / Anna Margaretha Burgers Schoneweespad 9 = Laurierdwarsstraat 9/ 4
.
Jacobus Eeusom, van / Eusum, van / Eusen, van / Eusem, van / Heussem, van Alida Hoevaars / Hoefvaar(s)/Hoeffaars Princegracht in de Kaarsemakersgang 1, Passeerdergracht 1/ Prinsegracht 1/ Passeerdergracht 2/ Prinsengracht 1 in de Kaarsenmakersgang/ Princegracht 2 bij de Passeerderstraat/ Princegragt in de Kaarsemakersgang 2
.
Evert Eeuwen / Evers Maria Noteman / Nootenman / Nootelmans Lijsekruijsstraat 7 / Passeerderstraat 25
.
IJsbrand van Egmond Anna Geevers Lindestraat 54 op de kamer
.
Johan Casper Eijgelee / Eijgelij/ Egelee/ Egeling / Eijgeling Sophia Catharina Wilhelmina /Fijtje Gonlach/ Gonlag Elandsgraft 81/ 86 (1823)/ 81 (1823)
.
Johannes van Eijk Teuntje van Hoek Roosestraat bd Baangragt id Engel Gabrielsgang 1
.
Wouter van Eijk Jansje van Dooren / van Doorn Nieuwe Lelijstraat 55
.
Evert Eijkelboom Gesina Christina Huisheer / Huijsheer Tuinstraat 209
.
Adrianus Eijkenduin / Eijkenduijn Maria / Mensje Mens Palmgragt 4
.
Pieter Eijkermans / Eijkerman / Eijkelman Elisabeth Buhler / Baller / Buller Laurierstraat Zwarte Sleutelgang 15
.
Jan Christiaan Eijlders Elisabet Valand / van Land Prinsegragt 905
.
Hendrik Eijseldijk / van Eijsendijk/ Isendijk Johanna Elisabeth Zonderman / Sonderman Kattenburg in de Kleine straat 50/ 99 (1815)
.
Johannes van Ekeren Johanna Kolen Utrechtsedwarsstraat 126
.
Jan / Johan Fredrik Ekhard / Eckhardt Barendina Everhard Elandstraat in de Vetermakersgang 7
.
Bartholomeus Elandt Elisabeth Spaan Wagestraat 80
.
Hendrik Elderenbos Alida Huijstee / Huistee Lindegragt NZ 48
.
Frans Elderman Fijtje / Sophia Margaretha Kerkhof Passeerdergraft 5
.
Pieter Elderman/ Ellerman Johanna van Waarden / van Waard Laagte van de Kadijk 104/ Nieuwe Rapenburgerstraat 20/ Klijne Kattenburgerstraat 13/ 16 ? 165 (1815)/ Kattenburg Grote straat 23 oe kamer (1819)
.
Barend Elfrink Cornelia Nebbeling / Nijpling Tuinstraat 173
.
Barend / Bernardus Hendricus Elfrink / Elbrink Cornelia Volkers Eerste Eglantierdwarsstraat 58
.
Hendrik Ellemhorst Anna Ellemhorst? Anjelierstraat 42 oe kamer
.
Johannes Jacobus Elmers Cornelia Jacoba Lens Rheestraat 15
.
Johannes van Elsas / van Elzas Margreta van Nie Angeliergragt 154
.
Jan Elsemuller / Elzemuller / Esmuller Sientje / Jesijntje Wagenaar/ Waagenaar Passeerderstraat 19
.
Paulus Emaus/ Emous Maria Goodijn/ Godeijn/ Godijn/ Gordijn Angelierstraat 48
.
Evert van Emden / van Embden / van Enden Jacoba Bekker Nieuwe Lojerstraat 55 / Lijdse Kruijsstraat 4 id kelder
.
Cornelis Emmerzeel, van / Emmerseel, van / Emmer, van Johanna / Anna Maria Margaretha de Hooge / de Hoge / de Hoogen / van Hooge Egelantierstraat 74/ 79 / 97
.
Antonie van den Enden Anneken de Haan Oostenburgermiddenstraat 64
.
Carel Friedrich Engelbracht / Engelbrecht Elizabeth Kruger / Kreuger Blindemansteeg 2 oe kamer
.
Maurits Engelenberg / Enkelberg Grietje Appel Grote Oostenburgerstraat 64 / 49
.
Jan / Johannes Engelenburg Catrina/ Catharina Meijer Vinkestraat 14
.
Gerrit van Enteren Maria Moreu / Moren 3e/2e/3e Weteringdwarsstraat 14 id kelder/ Vlakkeveld 14 id Kelder
.
Jan Fredrik/ Frans Erbrink / Erberink Johanna Groothuis Blomstraat 49 ie huis
.
Abraham van Erkelens Maria / Emilia Leche / Lesche / Ses / Les Laurierstraat od hoek van de Haramegang? 131
.
Leendert / Leonardus Ernst / Erst Johanna Gerarda Smulling Loijerstraat in de Ulkegang 79
.
Jan Martinus van Es Catharina Drees Nieuwe Looijerstraat 9
.
Doris / Theodorus Esselaar Cornelia Volkers Tiggelstraat 59
.
Cornelis Esteje / Esterjee Aaltje / Alida Hom Vierwindestraat 23
.
Frans van Eunen / van Unen Geertruij van Vliet Looijerstraat 53/ 36
.
Hermanus / Herman Mourits Everling / Eefeling Petronella Nons Nieuwe Looijerstraat 2 oh Turfdragershofje
.
Hendrik Willem Evers Catharina / Trijntje Vorstenhuijsen Lauriergracht 89/ Lourierstraat bd Baangragt 106/ boven no 19 wijk 73
.
Arend Eversen Hendrika / Catharina Jansen (2e) Lindendwarsstraat 21 od kamer (1815)/Lindegracht 118 / 197 NZ bd Baangragt ie gang (1819)
.
Jacob Eweg Susanna Vontenie / Fontene Palmstraat 4
.
Jacobus Johannes Eweg / Eeweg Hendrina Lemmers Palmstraat 4/ 97