Boerderijen in Volthe

Om enig idee te geven van de leefomgeving van de familie Lesscher in Volthe treft u hieronder een kaart aan met de namen van de diverse boerderijnamen in Volthe. U kunt daarop terugvinden waar de diverse familieleden woonden voor of na hun huwelijk. De kaart is gemaakt door de heer Hennie Engelbertink. Aan wie ik veel dank verschuldigd ben voor het afstaan van zijn gegevens. Ze hebben me zeer geholpen bij de beeldvorming van Volthe.

Boerderijen in Marke Volthe 1838

De kaart geeft de verdeling van de markegronden aan in 1838. De markegronden waren gemeenschappelijke gronden. Ze werden gebruikt om het vee te weiden, dat het land bemestte. De bemeste grond werd gebruikt om de akkers te bemesten. Voor een lijst met de boerderijnamen klik hier. De rode nummers duiden boerderijen aan die een rol spelen in de geschiedenis van de Lesschers van Volthe. De markegronden zijn gestippeld.

Op de site van Frank Steggink vindt u een prachtige kaart van Volthe, Rossum en Lemselo met de boerderijen die al in 1475 bestonden. Op een aparte bladzijde staan de boerderijnamen.