Nakomelingen dochters van Jan Jacobsz GEUSEBROEK

Dochters van Jan Jacobsz Geusebroek en Aafje Lammers Vroom

I.1 Jan Jacobsz GEUSEBROEK, ged. (GF) Hoorn 25 11 1708, baaskuiper 1743, begr. ald. 01 04 1767. De impost op het begraven wordt betaald op 31-03-1767 in de 4e klasse f3:0:0.

NAH 2521 09-08-1743: er wordt een acte opgemaakt bij notaris Wormhout van Hoogen, waarin de broers en zusters van Jan Lammertsz Vroom afstand doen van f1000 die hij heeft geerfd van Nicolaas Ruijter, maar dat naar zijn broers en zusters moet als hij geen kinderen had bij het overlijden van Nicolaas Ruijters. Dat is kennelijk het geval. De broers en zusters doen echter afstand van dit geld en schenken dit aan Jan, die er dan vrijelijk over mag beschikken. In de acte worden alle in leven zijnde broers en zusters met hun echtgenoot genoemd.

Otr. (1) Hoorn 08 12 1736, tr. ald. 23 12 1736 (get.: vader Jacob Claesz Geusebroek en moeder Bregje Tamis) (gf) Aafje Lammers VROOM, ged. (GF) Hoorn 30 12 1707, overl. ald., begr. ald. 19 03 1753. De impost bedraagt f3. Dr. van Lammert Hermansz VROOM, visser of meesterkuiper, en Bregje TAMES (Taenmans/Tamis/Thames/Taanman), otr. (2) Hoorn 11 05 1754, tr. kerk ald. 26 05 1754 (gf) Grietje Beschier van BRUSSEL, ged. (gf) Hoorn 04 08 1725, Runt de kuiperswinkel na de dood van haar man Jan in 1768. Begr. ald. 06 08 1793, dr. van Beschier Jansz van BRUSSEL (Passchier (bij doop)of Peschier Jansz.) en Adriaentje (Aertje) HENDRIKS.

Uit het eerste huwelijk:

 1. kind GEUSEBROEK, geb. voor 1738, begr. Hoorn 28 06 1739.
 2. Jan Jansz GEUSEBROEK, ged. (GF) Hoorn 05 12 1738, begr. ald. 09 07 1742.
 3. Bregje GEUSEBROEK, ged. (GF) Hoorn 19 01 1740 (zie II.4).
 4. Lambert GEUSEBROEK, ged. (GF) Hoorn 24 11 1741 (zie II.6).
 5. Trijntje Jans GEUSEBROEK, ged. (GF) Hoorn 15 08 1743 (zie II.9).
 6. Grietje Jans GEUSEBROEK, ged. (GF) Hoorn 19 12 1745, overl. ald. 23 09 1819, otr. ald. 13 10 1792, tr. Weduwnaar van Jan Tjeerse BLOMSMA, geb. Hoorn ca 1730, overl. voor 1819. Geen kinderen. {Hij otr. Hoorn 25 08 1753, tr. kerk ald. 09 09 1753 (gf) Trijntje BOUT, ged. (RM) Hoorn 26 04 1729, begr. ald. 18 02 1788, dr. van Jacob Dirksz BOUT en Willempje GEUSEBROEK.}
 7. Jacob Jansz GEUSEBROEK, ged. Hoorn 06 06 1747, begr. ald. 05 03 1748.
 8. Jacob Jansz GEUSEBROEK, ged. (GF) Hoorn 25 06 1749, begr. ald. 13 08 1749.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Aartje GEUSEBROEK, ged. (GF) Hoorn 27 07 1755, overl. ald. voor 1757, begr. ald. 23 12 1755.
 2. Aartje GEUSEBROEK, ged. (GF) Hoorn 26 07 1757, overl. ald. voor 1765.
 3. Jacob GEUSEBROEK, ged. (GF) Hoorn 28 11 1758, marinier, portier 1832; sjouwerman 1813, portier 1827, timmerman 1820, overl. Medemblik 24 06 1832, otr. (1) Hoorn 15 11 1783 Johanna MEIJER, geb. Vesen, overl. Medemblik 21 01 1812. Jacob en Johanna trouwen gelijk met Beschier en Dirkje Wallart. Tr. (2) Medemblik 21 11 1813 Aagje van DIJK, ged. (GF) Hoorn 16 05 1754, dr. van Tijs JANSZ van DIJK en Trijntje KLAAS. {Zij was ook ooit tr. Pieter BLAAUW.}
 4. Beschier GEUSEBROEK, ged. (GF,rk in 1830) Hoorn 10 06 1760 (zie II.19).
 5. Claas GEUSEBROEK, ged. (GF) Hoorn 30 05 1762 (get.: Catrijne Beschier).
 6. Aartje GEUSEBROEK (Antje (1813/1814)), ged. (GF) Hoorn 22 09 1765 (zie II.24).
 7. Jan Jansz GEUSEBROEK, ged. (GF) Hoorn 04 01 1767 (zie II.26).

II.4 Bregje GEUSEBROEK, ged. (GF) Hoorn 19 01 1740, overl. ald. 11 11 1813. Getuige: Cornelis de Beer, visser, 60 jaar, Pompsteeg. Otr. (1) Hoorn 29 03 1766, tr. kerk ald. 13 04 1766 (gf) Klaas WOETMAN, geb. Hoorn ca 1743 (gezindte: GF), begr. ald. 30 08 1781, zn. van ? WOETMAN en Joanna HILLEBRANDS, otr. (2) Hoorn 21 01 1786 (get.: weduwnaar van), tr. kerk ald. 05 02 1786 (gf) Simon Evertsz FORTUIJN, geb. Hoorn (gezindte: GF), schipper 1813. Hij is dan 75 jaar. Zn. van Evert Sijmons FORTUIJN en Iefje GIJSBERTS. {Hij tr. kerk Hoorn 15 06 1766 Antje Wasses de RUIJTER, overl. voor 1686.}

Uit het eerste huwelijk:

 1. Johanna WOETMAN, ged. Hoorn 18 01 1767. Doop niet teruggevonden in Hoorn. Begr. Hoorn 18 06 1767.
 2. Jan WOETMAN, ged. Hoorn 26 06 1767. Konstabelsmaat op VOC-schip Dregterland, overl. Semarang, Indonesie 27 10 1788. Jan Woetman neemt op 7-8-1778 dienst op het VOC-schip Drechterland. Hij overlijdt echter op 27-10-1788 te Semarang. Hij laat f184;15 na. f 87 wordt aan Bregje Geusenbroek betaald op 11-2-1790. Op 14-12-1791 wordt nog f56 betaald aan Lammert Geusebroek.

Uit het huwelijk van Jan Jacobsz Geusebroek en Grietje Beschier van Brussel

II.24 Aartje GEUSEBROEK (Antje (1813/1814)), ged. (GF) Hoorn 22 09 1765, arbeidster 1814, overl. ald. 31 10 1836, otr. (1) ald. 11 07 1789, tr. kerk ald. 26 07 1789 (gf) MARTINUS KOE(T)SMAN, ged. (GF) Hoorn 17 04 1763, overl. ald. 16 07 1793, begr. Hoorn (NH) 20 07 1793. Zn. van MACHIEL KOESMAN (KUSCHMAN), ruiter onder de compagnie van ritmeester Attenhoven, in garnizoen te Hoorn, en HELENA (LENA/LIJNTJE) VAN DER PLAS, otr. (2) Hoorn 15 09 1800, tr. ald. 27 09 1800 SIMON GRAUW (Greeuw), overl. voor 1836.

Uit het eerste huwelijk:

 1. LIJNTJE KOETSMAN, ged. (GF) Hoorn 25 09 1789 (zie III.27).
 2. JANNETJE KOE(T)SMAN (Coesman), ged. Hoorn 13 11 1791 (zie III.29).
 3. GRIETJE KOETSMAN, geb. Hoorn 30 08 1793, ged. (gf) ald. 01 09 1793. Geboren in de Paardesteeg.

Uit het tweede huwelijk:

 1. ongedoopt kind GRAUW, geb. Hoorn 02 12 1801, overl. ald. 03 12 1801.

[begraafbriefje koetsman] Begraafbriefje voor Grietje Beschier uit de nalatenschap van H.L.Weijling, nazaat van dochter Lijntje Koetsman van Aartje Geusebroek en Martinus Koetsman, getrouwd met Everardus Weijling

III.27 LIJNTJE KOETSMAN, ged. (GF) Hoorn 25 09 1789, naaister 1813, overl. ald. 27 08 1873, tr. ald. 25 04 1813 (get.: Ooms Beschier Geuzebroek, 53 jaar en Klaas Beek, 54 jaar.) Everardus (Evert) WEIJLING, ged. (rk) Hoorn 07 02 1784, werkman, 1837 en 1846 landman, arbeider, tuinman, boerennecht, melkventer (bij overlijden), zn. van Adriaan WEIJLING, landman, en Elisabeth de HAAN. Evert is een helft van een tweeling. Zijn tweeling broer heet Germert.

Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan WEIJLING, geb. Hoorn 06 08 1814, overl. ald. 03 09 1814.
 2. Lijntje WEIJLING, geb. Hoorn 06 10 1816 (zie IV.84).
 3. Adriaan WEIJLING, geb. Hoorn 26 01 1820 (zie IV.86).
 4. Martinus WEIJLING, geb. Hoorn 22 04 1824 (zie IV.88).

IV.84 Lijntje WEIJLING, geb. Hoorn 06 10 1816, overl. na 1883, tr. (1) ald. 18 06 1837 Hendrik CABRI, timmerman, zn. van Hendrik CABRI, timmerman, en Helena de GORDER, tr. (2) Hoorn 18 07 1884 Sijvert WADEMBACH, geb. Hoorn ca 1813, waagwerker, zn. van Jan WADEMBACH en Jannetje DEKKER. Weduwnaar van Teetje Greeuw.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Hendrik CABRI, geb. Hoorn ca 1838, melkverkoper 1863, tr. ald. 04 12 1863 Antje BLOM, geb. Hoorn ca 1835, dr. van Philip BLOM, boendermaker, en Grietje KOK.
 2. Lijntje CABRI, geb. Hoorn ca 1840, tr. ald. 26 01 1866 Cornelis van der KAMP, geb. Hoorn ca 1840, sigarenmaker, zn. van Jan van der KAMP en Geertruij van POMMEREN.

IV.86 Adriaan WEIJLING, geb. Hoorn 26 01 1820, goudsmid, overl. ald. 27 02 1878, tr. ald. 04 10 1840 (get.: Hendrik Cabrie, zwager en Johannes Ro0zendaal sr., neef, 45 jaar, kaaskopersknecht) Grietje WIND, geb. Zwolle 29 01 1816, zb, overl. Hoorn 24 10 1881, dr. van Evert WIND, scheepstimmerman, en Lucretia VELDHUIS, zb.

Uit dit huwelijk:

 1. Evert WEIJLING, geb. Hoorn 18 02 1842 (zie V.165).
 2. Johannes WEIJLING, geb. Hoorn 01 01 1844, goudsmidsknecht in 1874 en 1867, overl. ald. 27 05 1900, tr. (1) ald. 25 01 1867 Anna Barbara van de WAKKER, geb. ‘s-Hertogenbosch 1845, zb in 1867, overl. Hoorn? voor 1871, dr. van Fredericus Joannes van de WAKKER en Anne Barbe GOOSSENS, tr. (2) Hoorn 12 05 1871 (get.: oom Martinus Weijling) Christina van REENEN, geb. Hoorn 1842, dienstbode, dr. van Cornelis van REENEN, rijksveldwachter te ambt Doetinchem, en Catharina OPPERDOES.
 3. Eduard WEIJLING, geb. Hoorn 18 07 1845, overl. ald. 26 05 1846.
 4. Eduard WEIJLING, geb. Hoorn 31 05 1847, goudsmid, overl. ald. 26 09 1907, tr. ald. 04 06 1875 Marijtje KIEFT, geb. Avenhorn circa 1751, zb, dr. van Dirk KIEFT, landbouwer, en Niesje HAUWERT.
 5. Adriana Lucretia WEIJLING, geb. Hoorn 17 12 1849, zb, tr. ald. 18 06 1874 Johannes Martinus van MOORSEL, geb. Budel 1844, metselaar, zn. van Godefridus van MOORSEL en Catharina BEKKERS.
 6. Helena WEIJLING, geb. Hoorn 17 12 1849, overl. ald. 10 08 1860.
 7. Hendrik Christiaan WEIJLING, geb. Hoorn 26 05 1854, horlogemaker 1879, overl. ald. 22 07 1918. Hendrik Christiaan Weijling heeft het begraafbriefje van Martinus Koetsman aan het Hoornse archief geschonken. Tr. Hoorn 03 01 1879 Dina BASJES, dr. van Jan BASJES, houtzaagmolenaar, en Marrigje AMEROOS.
 8. Adriaan WEIJLING, geb. Hoorn 23 03 1859, overl. ald. 04 10 1859.

V.165 Evert WEIJLING, geb. Hoorn 18 02 1842, koekbakker, overl. ald. 27 05 1888, tr. ald. 02 01 1874 (get.: broer Johannes Weijling, 29 jaar, goudsmidsknecht en oom Martinus Weijling) Wilhelmina SCHRIER, geb. Heinkenszand circa 1847, dr. van Pieter SCHRIER, koetsier, en Jacoba ROOSE.

Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Petrus Evert WEIJLING, geb. Hoorn ca 1875, kistenmaker, tr. ald. 13 05 1898 Maretje van VEEN, geb. Enkhuizen ca 1872, dienstbode, dr. van Hendrik van VEEN, werkman, en Maartje STELLING.

IV.88 Martinus WEIJLING, geb. Hoorn 22 04 1824. Getuigen zijn opa Adriaan Weijling, 69 jaar, boer en Baschier Geuzebroek, 64 jaar, winkelier, oud-oom. Bezemmaker, mandenmaker, ca 1880 winkelier/ turfhandelaar/ brandstoffenhandelaar, overl. Hoorn 11 03 1903, tr. ald. 06 09 1846 (get.: Adriaan Weijling, broer, 26 jaar, goudsmid en Hendrik Cabrie, 36 jaar, timmerman, zwager te Hoorn.) Gerritje ROOS, geb. Westerblokker 27 07 1824, zb, dr. van Pieter ROOS, landman 1846, en Aaltje MIJZEN.

Uit dit huwelijk:

 1. Helena WEIJLING, geb. Hoorn 30 06 1847, overl. ald. 23 05 1848.
 2. Alida WEIJLING, geb. Hoorn 07 08 1848 (zie V.181).
 3. Helena WEIJLING, geb. Hoorn 31 05 1850 (zie V.183).
 4. Pieter WEIJLING, geb. Hoorn 04 05 1853 (zie V.184).
 5. Evert WEIJLING, geb. Hoorn 14 02 1855, overl. ald. 25 11 1855.
 6. Everdina WEIJLING, geb. Hoorn 06 09 1859 (zie V.188).
 7. Jan WEIJLING, geb. Hoorn 13 10 1861 (zie V.189).

V.181 Alida WEIJLING, geb. Hoorn 07 08 1848, 1873 zb, overl. ald. 18 10 1881, tr. ald. 21 03 1873 Cornelis VLAM, geb. Hoogkarspel 1850, kaaskopersknecht, zn. van Pieter VLAM en Trijntje BOOT.

Uit dit huwelijk:

 1. Martinus VLAM, geb. Hoorn ca 1881, handelsbediende, tr. ald. 25 10 1907 Netta Maria ROOS, geb. Hoorn ca 1880, dr. van Christiaan ROOS, tuinman, en Wilhelmina KOOPS.

V.183 Helena WEIJLING, geb. Hoorn 31 05 1850, 1876 zb, tr. ald. 16 06 1876 Jelle Douwes VEENSTRA, geb. Eernewoude, gem. Tietjerksteradeel 1845, schippersknecht in 1876, schuitenvoerder 1901, zn. van Douwe Aukes of Ankes VEENSTRA, visser, en Akke Ates VEGTER.

Uit dit huwelijk:

 1. Martinus VEENSTRA, geb. Hoorn ca 1877, schuitenvoerder, tr. Monnikendam 01 08 1901 Cornelia LAMMES, geb. Monnikendam ca 1872, dienstbode, dr. van Klaas LAMMES en Grietje HOPPE.

V.184 Pieter WEIJLING, geb. Hoorn 04 05 1853, kaaskopersknecht 1884, 1912, 1910, 1916, overl. ald. 25 04 1933, tr. ald. 13 06 1884 Aaltje BREVÉ, geb. Zwaag ca 1859, dr. van Aris BREVÉ en Maartje GRISON.

Uit dit huwelijk:

 1. Martinus WEIJLING, geb. Hoorn ca 1885, goudsmid, tr. ald. 05 07 1912 Klaasje SPANS, geb. Blokzijl ca 1886, dr. van Klaas SPANS en Geesje HUISMAN.
 2. Aris WEIJLING, geb. Hoorn ca 1887, broodbakker, tr. ald. 07 01 1910 Trijntje BOS, geb. ‘t Zand ca 1885, dr. van Hendrik BOS, boerenarbeider, en Saartje HOUWING.
 3. Maartje WEIJLING, geb. Hoorn ca 1892, tr. ald. 07 01 1916, sch. 23 12 1940 Gerrit MUNTJEWERFF, geb. Assendelft ca 1893, boekhouder, zn. van Gerbrand MUNTJEWERFF, stationschef, en Maartje STROO.

V.188 Everdina WEIJLING, geb. Hoorn 06 09 1859, overl. ald. 04 09 1934, tr. ald. 15 08 1879 Nicolaas Abraham KIND, geb. Hoorn ca 1855, melkverkoper, melkslijter 1912 en 1915, melkboer 1904, zn. van Dirk KIND, arbeider, en Neeltje KOMMER.

Uit dit huwelijk:

 1. Martinus KIND, geb. Hoorn ca 1882, barbier 1904, tr. ald. 12 08 1904 Meintje BEEK, dr. van Herman BEEK, wijnkopersknecht, en Hendrika van der ROL.
 2. Cornelis KIND, geb. Hoorn ca 1889, melkslijter 1915, tr. ald. 29 04 1915 Dieuwertje WOESTENBURG, geb. Hoorn ca 1892, dr. van Elbert WOESTENBURG en Teunisje VERLAAT, winkelierster.
 3. Gerritje KIND, geb. Hoorn ca 1892, tr. ald. 25 04 1912, sch. 22 07 1929 Cornelis van RIEL, geb. Hoorn ca 1888, handelsreiziger, zn. van Cornelis van RIEL, winkelier, en Jantje BIERTENHOOF.

V.189 Jan WEIJLING, geb. Hoorn 13 10 1861, turfventer 1887, turfhandelaar, brandstoffenhandelaar, overl. ald. 18 10 1936, tr. ald. 12 05 1887 Antje OENSEN, geb. Avenhorn ca 1864, dr. van Pieter OENSEN en Jantje BREGMAN, winkelierster.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerritje WEIJLING, geb. 27 04 1889.
 2. Pieter WEIJLING, geb. Hoorn 20 03 1891 (zie VI.273).
 3. Martinius WEIJLING, geb. Hoorn 01 11 1893.
 4. Aris WEIJLING, geb. Hoorn 20 01 1900. Jong overleden.

VI.273 Pieter WEIJLING, geb. Hoorn 20 03 1891, brandstoffenhandelaar (Brandstoffenhandel J.Weijling en zoon aan de Grote Oost 135 te Hoorn.), tr. Schellinkhout 28 11 1920 Crelisje LEEUW.

Uit dit huwelijk:

 1. Thea WEIJLING, tr. BROERTJES.
 2. nog 5 kinderen WEIJLING.

III.29 JANNETJE KOE(T)SMAN (Coesman), ged. Hoorn 13 11 1791, zb 1814, tr. ald. 09 10 1814 (get.: Klaas Beek 55 jaar scheepstimmerman, Beschier Geuzebroek knopenmaker, Evert Wijling werkman, Jacob Greeuw 27 jaar zilversmid) Jean Conrad (Coenraad) DAVOINE, geb. Cleef (Roer) 1784, loijer, leerlooier 1847, zn. van Jean Guillaume D’AVOINE en Elisabeth CASPERS.

Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth DAVOINE, geb. Krommenie 15 08 1815, tr. Amsterdam 28 07 1847 Bernardus STOK, geb. Deventer 1822, kleermaker, dr. van Karel STOK, schoenmaker, en Hendrika HEKKERS.