De kleine tak: de nakomelingen van Jan Jansz GEUSEBROEK

I.1 Jan Jansz GEUSEBROEK, ged. (GF) Hoorn 04 01 1767 (get.: Catrijne Beschier (van Brussel)), kuiper 1820, 1825, 1821, 1824, meesterkuiper, overl. Medemblik 13 10 1830, otr. Hoorn 23 05 1789, tr. ald. 07 06 1789 Neeltje BLOM, geb. Hoorn 06 02 1767, ged. (GF) ald. 01 03 1767 (get.: Neeltje Jans de Leeuw), zb 1820, overl. Medemblik 14 12 1833 12.00 u., dr. van Jan BLOM en Petronella van ROTTERDAM.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan GEUSEBROEK, ged. Hoorn 04 04 1790 (get.: Jannetje Blom).
 2. Hendrik GEUSEBROEK, ged. (GF) Hoorn 03 06 1792 (zie II.2).
 3. Jacob GEUSEBROEK, ged. (GF) Hoorn 19 04 1794 (zie II.6).
 4. PETRONELLA GEUSEBROEK, geb. Hoorn 25 01 1797, ged. (GF) Hoorn, Noorderkerk 29 01 1797, overl. Medemblik 27 02 1817.

II.2 Hendrik GEUSEBROEK, ged. (GF) Hoorn 03 06 1792 (get.: Petronella van Rotterdam), gepasporteerd militair 1820, mandenmaker 1822, 1827, 1825, 1829; plaatsvervanger bij de mobiele schutterij en garnizoen te Haarlem, overl. Medemblik 26 10 1832. Paspoort afgegeven door kolonel de vijfde en zesde afdeeling der infanterie 19-04-1819. Aan alle militaire verplichtingen voldaan. Tr. (1) Hoorn 14 05 1820 (get.: Gerrit Erg, 37 jaar, arbeider, broer; Reijer Rijst, 59 jaar, arbeider, oom; Hendrik Blom, 51 jaar, boendermaker, oom; Jacob Hindermeester, 56 jaar, kleermaker, bekende.) Dieuwertje (Dina) ERG, geb. Hoorn 25 04 1790, dienstmaagd 1820, overl. Medemblik 22 05 1825, dr. van DIRK ERG, kuiper, en MAARTJE RIJST, tr. (2) Medemblik 20 11 1825 (get.: Jan Geusebroek, kuiper, vader, 59 jaar; Jan Rijst, 70 jaar, behuwd oom; Lippe Lippes de Vries, steenzetter, 48 jaar, vader; Jan Lippesz de Vries, steenzetter, 30 jaar, oom) Geertje LIPPES de VRIES, geb. Wervershoof 10 02 1799. Is geboortedatum goed? Misschien 10-12-1799? (Volgens GenLias) (gezindte: GF), overl. Medemblik 02 07 1826, dr. van LIPPE LIPPES DE VRIES (Lippe Lippes junior of de Jonge), sjouwerman 1823, steenzetter 1825, en TRIJNTJE HEERES, tr. (3) Medemblik 18 03 1827 (get.: Jacob Geusebroek, oom, portier, 68 jaar) Johanna van BERKUM, geb. Medemblik 27 01 1790 (gezindte: RK), werkster 1827, overl. ald. 16 02 1858, dr. van EVERT VAN BERKUM en ANTJE SMIT. {Zij tr. Medemblik 25 08 1836 Carel DOORNBOS (Vliegenaar), geb. Medemblik (NH) 11 06 1803 (gezindte: prot), koopman 1840, overl. ald. 18 01 1856, zn. van ANTJE DOORNBOS.}

Uit het eerste huwelijk:

 1. NEELTJE GEUSEBROEK, geb. Hoorn 17 07 1820 (gezindte: GF), overl. ald. 13 12 1821.
 2. NEELTJE GEUSEBROEK, geb. Hoorn 22 10 1822 (gezindte: GF), overl. ald. 27 10 1822.
 3. MAARTJE GEUSEBROEK, geb. Medemblik 18 04 1824 (zie III.4).

Uit het tweede huwelijk:

 1. LIPPE GEUSEBROEK, geb. Medemblik 02 06 1826 (gezindte: GF), overl. ald. 07 07 1826.

Uit het derde huwelijk:

 1. Jan GEUSEBROEK, geb. Medemblik 02 03 1829 (zie III.6).
 2. Everardus GEUSEBROEK, geb. Medemblik 10 01 1831 20.00 u., overl. ald. 15 01 1831.
 3. Hendrikus GEUSEBROEK, geb. Medemblik 10 01 1831 20.30 u., overl. ald. 15 01 1831.

III.4 MAARTJE GEUSEBROEK, geb. Medemblik 18 04 1824. Getuige: Jan Geusebroek, kuiper, opa (gezindte: GF), overl. Rotterdam 11 06 1913, tr. Leiden 12 05 1852 Fredrik BADE, geb. Beemster 05 02 1831, schipper, overl. Rotterdam 14 11 1902, zn. van Fredrik BADE en Jantje VISSER.

Uit dit huwelijk:

 1. Dina BADE, geb. Leiden 09 01 1854. Vermoedelijk de dochter van Frederik en Maartje.
 2. Frederik BADE, geb. Leiden 01 1855 (zie IV.2).
 3. Hendrik BADE, geb. Leiden 1857, overl. Rotterdam 07 08 1911, tr. (1) ald. 15 08 1883 Adriana Johanna IBURG, geb. Rotterdam 1858, overl. Rotterdam? voor 1897, dr. van Georg Hendrik IBURG en Cornelia van der REYDEN, tr. (2) Rotterdam 04 08 1897 Bieuwkje BAKKER, geb. Benedenknijpe 1860, dr. van Jan Joukes BAKKER en Lutske SIETZES.
 4. Maria BADE, geb. Rotterdam 27 08 1860, overl. ald. 26 09 1860.
 5. Christiaan BADE, geb. Rotterdam 03 10 1861, overl. ald. 23 11 1861.
 6. Cornelia Maria Johanna BADE, geb. Rotterdam 17 05 1863, overl. ald. 06 09 1863.
 7. Bernardus Johannes BADE, geb. Rotterdam 11 01 1865, overl. Rottterdam 05 03 1865.

IV.2 Frederik BADE, geb. Leiden 01 1855, overl. Rotterdam 23 06 1922, tr. ald. 14 07 1880 Christina van der MEIJDEN, geb. Vlaardingen 1853, overl. Rotterdam 08 07 1911, dr. van Johannes van der MEIJDEN en Johanna BOS.

Uit dit huwelijk:

 1. Frederik BADE, geb. Rotterdam 04 10 1880, overl. ald. 06 10 1880, 3 dagen oud.
 2. Fredrik Johannes BADE, geb. Rotterdam 05 04 1883, overl. ald. 03 03 1950, tr. ald. 17 01 1912 Pietje Cornelia EVENWEL, geb. Delfshaven 1886, dr. van Leendert Daniel EVENWEL en Elisabeth Christina PELGRIM.
 3. Johanna Christina BADE, geb. Rotterdam 15 02 1886 (zie V.5).
 4. Maria Dina BADE, geb. Rotterdam 04 05 1888.
 5. Christina Elizabeth BADE, geb. Rotterdam 08 02 1892, tr. ald. 07 07 1920 Nicolaas Johannes van ‘t HOOFT, geb. Rotterdam 1895, zn. van Gradus van ‘t HOOFT en Feikje Dooper.

V.5 Johanna Christina BADE, geb. Rotterdam 15 02 1886, overl. ald. 03 03 1969, tr. ald. 02 02 1911 Hendrik NIEUWLAND, geb. Zevenhuizen 1886, overl. Rotterdam 19 12 1959, zn. van Pieter NIEUWLAND en Hendrika TUINZAAD.

Uit dit huwelijk:

 1. Theodoor NIEUWLAND, geb. Rotterdam 01 12 1911.
 2. Johan Karel NIEUWLAND, geb. Rotterdam 31 08 1913.

III.6 Jan GEUSEBROEK, geb. Medemblik 02 03 1829 (gezindte: RK), 1852 koopman, stadsomroeper 1856, schoenmaker, omroeper 1852, stadsomroeper 1860, sjouwerman 1880, stadsomroeper 1859; dijkwerker 1871; sjouwerman 1891; inlands kramer 1852; dagloner 1854, 1878, 1887, 1894, overl. ald. 17 11 1914. Aangifte gedaan door Petrus Lakeman, 69 jaar, timmerman en Sjouwke van Westen, arbeider, 51 jaar. Tr. Medemblik 08 02 1852 Eva (Aafje) ZWAREKANT, geb. Medemblik 24 04 1829 (gezindte: RK), dienstbode 1852, overl. voor 1914, dr. van JAN OOK GENAAMD JOHANNES ZWAREKANT en Aafje MOLENAAR.

Uit dit huwelijk:

 1. Carolinus GEUSEBROEK, geb. Medemblik 26 11 1852 (gezindte: RK), overl. ald. 13 03 1856.
 2. Eva GEUSEBROEK, geb. Medemblik 26 09 1854 (zie IV.13).
 3. Karel GEUSEBROEK, geb. Medemblik 14 09 1856, overl. ald. 16 11 1859.
 4. Johannes GEUSEBROEK, geb. Medemblik 04 03 1859. Getuige: Hendrik van Berkum. (gezindte: RK), overl. Medemblik 22 05 1859.
 5. Jan GEUSEBROEK, geb. Medemblik 30 04 1860 (gezindte: RK), overl. ald. 26 08 1860.
 6. Hendricus GEUSEBROEK, geb. Medemblik 19 10 1861 (gezindte: RK), overl. ald. 01 01 1862.
 7. Hendricus GEUSEBROEK, geb. Medemblik 11 04 1863 (zie IV.18).
 8. Cornelia Johanna GEUSEBROEK, geb. Medemblik 28 01 1866 (zie IV.21).
 9. Jan GEUSEBROEK, geb. Medemblik 07 12 1867 (gezindte: RK), overl. ald. 16 08 1868.
 10. Johannes GEUSEBROEK, geb. Medemblik 04 10 1869 (gezindte: RK), overl. ald. 16 10 1871.

IV.13 Eva GEUSEBROEK, geb. Medemblik 26 09 1854 (gezindte: RK), overl. ald. 03 12 1937. Aangifte door Hendrikus Lakeman, 50 jaar, timmerman. Tr. Medemblik (NH) 05 05 1878 Petrus Helarius LAKEMAN, geb. Medemblik (NH) 01 12 1853 (gezindte: rk), timmerman 1880, 1900, 1901, 1911, 1912, 1914, timmermansknecht 1878, overl. ald. 12 09 1916, zn. van Adriaan (Arie) LAKEMAN, kaaskopersknecht 1878, en Catharina BAKKER.

Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus LAKEMAN, geb. Medemblik 18 12 1880, overl. ald. 03 04 1881.
 2. Johannes Adrianus LAKEMAN, geb. Medemblik 12 12 1881, overl. ald. 02 06 1901. Ongehuwd.
 3. Adrianus LAKEMAN, geb. Medemblik 02 02 1883, timmerman 1926, overl. ald. 14 10 1926. Ongehuwd. In dienst van 24 maart 1903 tot 6 maart 1915, toen hij ontslagen werd wegens lichaamsgebreken.
 4. Eva LAKEMAN, geb. Medemblik 06 1884, overl. ald. 18 08 1884.
 5. CATHARINA EVA LAKEMAN, geb. Medemblik 08 06 1885, dienstbode 1905.
 6. Hendrikus LAKEMAN, geb. Medemblik 04 01 1887 (zie V.14).
 7. Eva Catharina LAKEMAN, geb. Medemblik 24 04 1888, overl. ald. 05 08 1888, 5 maanden oud.
 8. EVA CATHARINA LAKEMAN, geb. Medemblik 13 81 1889.
 9. Cornelia Johanna LAKEMAN, geb. Medemblik 14 11 1895, overl. ald. 17 07 1900.

V.14 Hendrikus LAKEMAN, geb. Medemblik 04 01 1887, timmerman 1937, 1911, 1917, 1930, 1946, overl. ald. 15 04 1953, tr. ald. 30 04 1911 Vrouwtje HOOGLAND, geb. Medemblik 18 09 1889, overl. ald. 17 12 1956, dr. van Petrus HOOGLAND, matrassenmaker 1911, en Margaretha (Grietje) MANSHANDE.

Uit dit huwelijk:

 1. zoon LAKEMAN, geb. Medemblik 31 07 1912, overl. ald. 31 07 1912.
 2. dochter LAKEMAN, geb. Medemblik 07 06 1913, overl. ald. 07 06 1913.
 3. Petrus Helarius LAKEMAN, geb. 1915, timmerman, vertegenwoordiger.
 4. zoon LAKEMAN, geb. Medemblik 23 12 1917, overl. ald. 23 12 1917.
 5. Theodorus LAKEMAN, geb. Medemblik 07 01 1919, overl. Zwolle 11 07 2002, begr. Vollehove, tr. Stad Vollenhoven 25 09 1946, tr. kerk Vollenhove 26 09 1946 (get.: Petrus Lakeman, Johannes Albertud de Boer en ouders) Johanna Aleida de BOER, geb. Stad Vollehove 06 04 1922, ged. (rk) Vollenhove 06 04 1922 (get.: Jacobus Kwakman en Aleida Jongsma), overl. Vollehove 17 02 2014.
 6. dochter LAKEMAN
 7. kind LAKEMAN, geb. Medemblik 29 11 1930, overl. ald. 29 11 1930.
 8. zoon LAKEMAN.

IV.18 Hendricus GEUSEBROEK, geb. Medemblik 11 04 1863 (gezindte: RK), sjouwerman 1861; arbeider 1916, 1918; sjouwerman 1891; metselaarsknecht 1887; metselaar 1894; dagloner 1888; arbeider 1891, 1899, grondwerker 1931, overl. ald. 11 05 1943, tr. ald. 05 06 1887 (get.: Klaas Zwarekant, 59 jaar, tapper). Bij hun huwelijk wordt ook een acte van erkenning opgemaakt op 2-7-1888 van Nicolaas Winnubst, die voor hun huwelijk geboren is. (RK) Maria WINNUBST, geb. Medemblik 06 12 1863 (gezindte: RK), overl. ald. 29 01 1949, dr. van Pieter WINNUBST, watermolenaar 1887 te Medemblik, en Antje de VRIES.

Uit dit huwelijk:

 1. Nicolaas GEUSEBROEK, geb. Medemblik 16 03 1886 (zie V.19).
 2. Johannes GEUSEBROEK, geb. Medemblik 26 10 1888 (zie V.21).
 3. Pieter GEUSEBROEK, geb. Medemblik 26 10 1891 (zie V.23).
 4. HENDRICUS GEUSEBROEK, geb. Medemblik 05 12 1894 (zie V.25).
 5. Franciscus Johannes GEUSEBROEK, geb. Medemblik 08 06 1899 (gezindte: RK), metselaarsknecht 1921, overl. ald. 20 09 1921.
 6. JACOB GEUSEBROEK, geb. Medemblik 19 01 1902 (gezindte: RK), overl. Amsterdam 13 12 1961.
 7. ANTONIUS GEUSEBROEK, geb. Medemblik 12 02 1906 (zie V.29).

V.19 Nicolaas GEUSEBROEK, geb. Medemblik 16 03 1886 (gezindte: RK), stoker aan de gasfabriek 1932; landbouwer 1918, overl. Alkmaar 11 09 1966. Tr. Medemblik 26 05 1918 Cecilia Geertruida de BOER, geb. Medemblik 13 04 1895, overl. Wijk aan Zee 02 01 1969, dr. van Nicolaas de BOER en Geertje RUSTENBURGER.

Uit dit huwelijk:

 1. HENDRICUS NICOLAAS GEUSEBROEK, geb. Medemblik 02 10 1919, overl. ald. 23 06 1932.
 2. GEERTRUIDA MARIA GEUSEBROEK, geb. Medemblik 24 07 1921.
 3. dochter GEUSEBROEK.
 4. zoon GEUSEBROEK.
 5. zoon GEUSEBROEK

V.21 Johannes GEUSEBROEK, geb. Medemblik 26 10 1888 (gezindte: RK), metselaar 1916; caféhouder 1932, overl. Hoorn 16 01 1959, tr. Medemblik 02 07 1916 (get.: Pieter Geusebroek, 24 jaar, schilder, broer) Agatha van VELZEN, geb. Medemblik 02 07 1897, zb 1916, overl. ald. 1974, dr. van JAN VAN VELZEN, arbeider 1916, en Anna GIELING.

Uit dit huwelijk:

 1. HENDRICUS JOHANNES GEUSEBROEK, geb. Medemblik 08 10 1920 (zie VI.18).
 2. zoon GEUSEBROEK

VI.18 HENDRICUS JOHANNES GEUSEBROEK, geb. Medemblik 08 10 1920, overl. Amersfoort 13 05 1988, tr. GERDA FLUITER.

V.23 Pieter GEUSEBROEK, geb. Medemblik 26 10 1891 (gezindte: RK), schilder 1916, 1920, overl. Zandvoort 05 07 1977, tr. Medemblik 28 06 1920 (get.: Nicolaas Geusebroek, broer) Alida Maria BUIS, geb. Medemblik 15 12 1895, zb 1920, overl. Zandvoort 13 04 1968, dr. van Jacob BUIS, landbouwer 1920, en Alida Geertruida HOEK.

V.25 HENDRICUS GEUSEBROEK, geb. Medemblik 05 12 1894 (gezindte: RK), Aannemer/Leider Arbeidsbureau, timmerman 1929, 1938, overl. Bloemendaal 07 01 1956, tr. Medemblik 23 10 1924 MARIA AGATHA BERDING, geb. Medemblik 12 09 1903 (gezindte: RK), overl. Alkmaar 01 07 1970, dr. van JOSEPH AUGUST BERDING en AAGJE STROOMER.

V.29 ANTONIUS GEUSEBROEK, geb. Medemblik 12 02 1906, overl. Santpoort 04 1983, tr. Medemblik 25 07 1931 MARIA SCHOEN, geb. 11 07 1905, dr. van Jacobus SCHOEN, bouwvakarbeider 1931, en Catarina MANSHANDEN.

IV.21 Cornelia Johanna GEUSEBROEK, geb. Medemblik 28 01 1866 (gezindte: RK), overl. Hoorn 28 04 1935, tr. Medemblik 28 01 1894 (get.: Hendrik Geusebroek, broer, 30 jaar, metselaar) Sjouwke van WESTEN, geb. Opmeer 07 02 1863, schippersknecht 1894, arbeider 1914, koopman, beambte aan het Provinciaal Ziekenhuis, overl. Medemblik 02 04 1947, zn. van Jacob van WESTEN, boerenknecht 1894, en Neeltje de VRIES.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Eva van WESTEN, geb. Medemblik 20 11 1896 (zie V.32).
 2. JOHANNA JACOBA VAN WESTEN, geb. Medemblik 20 12 1897, overl. ald. 27 07 1900.
 3. Johannes Jacobus van WESTEN, geb. Medemblik 1898, overl. ald. 27 07 1900, 2 jaar oud.
 4. EVA JACOBA VAN WESTEN, geb. Medemblik 06 06 1899, overl. ald. 20 03 1918.
 5. Anna VAN WESTEN, geb. Medemblik 13 11 1900, overl. ald. 18 08 1901.
 6. JOHANNES JACOBUS VAN WESTEN, geb. Medemblik 13 11 1900, overl. ald. 05 03 1901.
 7. JOHANNES JACOBUS VAN WESTEN, geb. Medemblik 21 05 1902.
 8. Anna Jacoba VAN WESTEN, geb. Medemblik 30 12 1904, overl. ald. 07 03 1924.
 9. Jacobus van WESTEN, geb. Medemblik 01 08 1909 (zie V.40).
 10. FEMIA VAN WESTEN, geb. Medemblik (NH) 16 12 1909. Datum kan niet kloppen. Overl. Medemblik (NH) 27 03 1918.

V.32 Cornelia Eva van WESTEN, geb. Medemblik 20 11 1896, tr. ald. 04 02 1932 Johannes BOT, geb. Wervershoof 1890, aannemer 1932, zn. van Paulus BOT en Elisabeth BIJL.

V.40 Jacobus van WESTEN, geb. Medemblik 01 08 1909, slager, overl. Hoogkarspel 26 06 1992, tr. Grootebroek 03 11 1939 Alida DOL, geb. Wervershoof 01 05 1909, dr. van Jan DOL, vrachtrijder, kastelein, en Marijtje BOT.

II.6 Jacob GEUSEBROEK, ged. (GF) Hoorn 19 04 1794, mandenmaker 1840, 1820, 1821, overl. Medemblik 08 05 1847, tr. ald. 26 11 1820 (get.: Jan Geusebroek, kuijper, vader van Jacob, 55 jaar, te Hoorn; Hendrik Geusebroek, mandenmaker, broer van Jacob, 28 jaar te Hoorn; Jacob Geusebroek, timmerman, oom van Jacob, 62 jaar te Medemblik; Herman Riesebos de jonge, schoenmaker, zwager van Grietje.) Grietje SOERS OOK WEL SJOERDS, geb. Medemblik 04 01 1795, dienstmaagd 1820, overl. ald. 09 03 1834, dr. van Hendrik Dircksz SJOERDS en Sutje BRUIN.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Jacobsz GEUSEBROEK, geb. Medemblik 25 10 1821 (zie III.10).
 2. Hendrik GEUSEBROEK, geb. Medemblik 22 02 1825. Getuige: Hendrik Geusebroek, oom, mandenmaker (gezindte: nh), tapper 1861, wagenmakersknecht 1851, wagenmaker 1859, tr. Hoogwoud 19 05 1859 (get.: Elias Ott, verwer, 42 jaar, Evert Oud, wagenmaker, 26 jaar, Pieter Koeter, herbergier, 64 jaar, Klaas Bierman, veldwachter, 72 jaar, allen van Hoogwoud, allen als goede bekenden.) Neeltje BOBELDIJK, geb. Opmeer 16 02 1815, overl. Amsterdam, dr. van Jan BOBELDIJK, timmerman 1839, en Louiza VRIESMAN. {Zij tr. Opmeer 24 02 1839 Pieter OTT, geb. Abbekerk 17 10 1811, timmermansknecht 1839, overl. Hoogwoud (NH) 19 12 1854, zn. van Pieter OTT, timmerman, en Aaltje WEGMAN.}
 3. Petronella GEUSEBROEK, geb. Medemblik 02 11 1827, overl. ald. 11 01 1828.
 4. Sijtje/ Sutje GEUSEBROEK, geb. Medemblik 25 01 1829 (zie III.16).
 5. Cornelis GEUSEBROEK, geb. Medemblik 21 07 1832, overl. ald. 24 08 1844.

III.10 Jan Jacobsz GEUSEBROEK, geb. Medemblik 25 10 1821, mandenmaker 1860, overl. Edam 05 10 1862, tr. Medemblik 28 10 1849 (get.: Cornelis Soers, oom van Jan Geusebroek, 48 jaar, kuiper; Lippe Lippes de Vries, broer van Cornelia, 33 jaar, timmermansknegt; Johannes Lippes de Vries, oom van Cornelia, 59 jaar, dijkwerker; Jocob Bakker, goede bekende van beiden, 44 jaar). Jan Jacobsen Geusebroek, mandenmaker, 28 jaar, geb Medemblik en wnd op Achterhaven wijk 1/128, zv Jacob Geusebroek en Grietje Soers, beiden overleden. Cornelia Lippes de Vries, zb, 24 jaar, geb. in Medemblik en wnd op de Breestraat wijk4/112, dv Jan Lippes de Vries en Antje Platvoet, beiden overleden. Echtgenote is Cornelia LIPPES de VRIES, geb. Medemblik 01 04 1825, winkelierster 1867,1886, overl. Amsterdam 25 08 1886. Overleden in het Binnen Gasthuis te Amsterdam om drie uur des voormiddags. Aangifte werd gedaan door Johannes Nicolaas Zirkzee, 26 jaar, en Albertus Sjoers, 41 jaar, beide opzichter in het Binnen Gasthuis, zgn. bekenden van Cornelia. Zij gaven alle namen van man en ouders correct op. Op 3 september werd het overlijden van Cornelia in Edam aangegeven met een verklaring van de acte van Amsterdam. Ze is opgenomen op 24 juli 1886 met chronische meningitis. Na 32 dagen op de vrouwenziekenafdeling te hebben gelegen overlijdt ze. (Archief Buitengasthuis 5268?, nr 317 (1886) pag. 108.) Daarin worden opgenomen naam, godsdienst, beroep, woonplaats of adres, huwelijkse staat, aantal verpleegdagen, wanneer opgenomen en wanneer vertrokken of overleden. Bij Cornelia staat: aangekomen op 24 juli 1886, chr. Geref, zb, wed van Jan Suidema, wnd te Edam, overleden 25 augustus 1886, 32 verpleegdagen. Verder staat er een aantekening: adres bij L Geuzenbroek te Oosthuizen. In het niet gedigitaliseerde archief van de gestorvenen in het Buiten Gasthuis worden de doodoorzaken genoemd (SAA 5268 D 66). Ook hier wanneer de patiënt is opgenomen en wanneer overleden en de doodsoorzaak. Dat is in Cornelia’s geval: men chron, chronische meningitis dus. Vlak voor en na haar, op oa. 19, 21, en 26 augustus en op 14 oktober) overlijden ook anderen aan deze ziekte Kennelijk is er een kleine epidemie in dat jaar. Cornelia is het 186e sterfgeval in dat jaar. Dr. van Jan LIPPES de VRIES, sjouwerman 1815, 1816, 1820, 1821, 1822, dijkbaas 1824, en Antje PLATVOET, koopvrouw 1840, naaister 1815. {Zij tr. Edam 31 03 1867 Jan George SUIDEMA, geb. Edam 06 09 1824, broodbakkersknecht 1847, arbeider 1867, tuinman 1880, overl. ald. 08 03 1886, zn. van Willem Gerardus SUIDEMA, winkelier 1846, logementhouder 1847, brievenbesteller 1867, en Anna Christina SIEKERS.}

Uit dit huwelijk:

 1. Antje GEUSEBROEK, geb. Medemblik 10 08 1850, overl. ald. 29 11 1856.
 2. Jacob GEUSEBROEK, geb. Medemblik 08 08 1851 (zie IV.25).
 3. Zoon GEUSEBROEK, geb. Medemblik 17 11 1852, overl. ald. 17 11 1852.
 4. Zoon GEUSEBROEK, geb. Medemblik 17 11 1852, overl. ald. 17 11 1852.
 5. Jan GEUSEBROEK, geb. Medemblik 02 03 1854, overl. Edam 12 10 1873.
 6. Hendrik GEUSEBROEK, geb. Medemblik 05 10 1855, overl. ald. 21 10 1855.
 7. Hendrik GEUSEBROEK, geb. Medemblik 09 11 1856, overl. ald. 25 10 1859.
 8. Lippe GEUSEBROEK, geb. Medemblik 05 06 1859 (zie IV.33).
 9. Grietje GEUSEBROEK, geb. Edam 20 02 1862 (zie IV.36).

Jacob Geusebroek en Margaretha Deuling met hun kinderen Jan, Cornelia en Frans

Jacob Geusebroek en Margaretha Deuling met hun kinderen Jan, Cornelia en Frans

IV.25 Jacob GEUSEBROEK, geb. Medemblik 08 08 1851 (gezindte: GF), sigarenmaker 1911, 1895, winkelier 1890, overl. Nieuwveen 19 02 1929. Volgens gezinskaart is Jacob op 29 november 1928 opgenomen in de Johannes Stichting te Nieuwveen. De Johannes Stichting was een protestantse, m.n. een gereformeerde stichting die als doel had ‘zich het lot van verstotene, onverzorgde, hulpbehoevende, oude, zwakke of gebrekkige personen, hetzij gehuwd of ongehuwd, aan te trekken (Bron: http://resources.huygens.knaw.nl/armenzorg/gids/vereniging/403696653). Jacob werd hier opgenomen vanwege dementie. Tr. (1) Groningen 29 08 1875 (get.: moeder Cornelia Lippes de Vries aanwezig te Groningen). Certificaat van onvermogen. Echtgenote is Margaretha DEULING, geb. Groningen 03 11 1848 (gezindte: GF), zb 1875, overl. Amsterdam 21 03 1907, begr. ald. 26 03 1907. Begraven op begraafplaats Vredehof aan de Haarlemmerweg te Amsterdam. Dr. van Franciscus DEULING, zilversmidsgezel 1846, koopman 1851, bediende 1853, metselaar 1857, arbeider 1857, 1873, 1876, zilversmid, opperman in leven, en Margaretha Schutter SCHULTENS, dienstmeid 1846, zb verder. Kan niet schrijven, want ze heeft de schrijfkunst niet geleerd. Tr. (2) Amsterdam 31 10 1907 (get.: Lucas Berk, broer, loodgieter, 51 jaar; Jacobus Berk, broer, loodgieter, 36 jaar; Johannes Cornelis Hageman, handelsreiziger, 61 jaar, schoonvader van zoons Lippe en Willem; Hendrik de Wit, schoenmaker, 46 jaar.) Jansje BERK, geb. Amsterdam 13 12 1853 (gezindte: GF), huishoudster, overl. Haarlem 01 11 1932, dr. van LUCAS BERK, loodgieter, en JOHANNA SOOST. {Zij tr. Amsterdam 02 12 1897 Dirk JELLESSE, geb. Rotterdam 1839, portier 1897, scheepstimmerman 1862, overl. voor 1900, zn. van Jellis JELLESSE en Adriana van der HORST. Zij tr. Sloten 06 12 1900 Gerrit Hendrik SCHUDDEBOOM, geb. Amsterdam ca. 1824, overl. voor 1911, zn. van Gerrit Gerritsen SCHUDDEBOOM en Sofia Johanna van TONGEREN.}

Uit het eerste huwelijk:

 1. Jan GEUSEBROEK, geb. Groningen 19 03 1876 (zie V.43).
 2. Margretha GEUSEBROEK, geb. Kampen 18 03 1878 20.00 u., overl. ald. 14 02 1882 04:00 u.
 3. Cornelia GEUSEBROEK, geb. Kampen 21 01 1880 00:30 u. (gezindte: GF), overl. Amsterdam 14 06 1892 8:00 u.
 4. Franciscus Henderikus GEUSEBROEK, geb. Groningen 06 11 1882 (zie V.47).
 5. Lippe GEUSEBROEK, geb. Groningen 07 12 1885 (zie V.49).
 6. Willem GEUZEBROEK, geb. Edam 19 04 1888 (zie V.51).
 7. Cornelis GEUSEBROEK, geb. Amsterdam 23 06 1892 (gezindte: GF), overl. ald. 24 07 1892 9:00 u. Adres bij overlijden: 2e Spaarndammerstraat 73.

V.43 Jan GEUSEBROEK, geb. Groningen 19 03 1876, schuitenvoerder 1910, fabrieksarbeider 1899, timmerman 1899, sjouwerman daarna, overl. Amsterdam 27 05 1940, tr. ald. 20 12 1899 Trijntje van OORT, geb. Edam 01 06 1879, overl. Amsterdam 14 06 1968, dr. van GERRIT VAN OORT, timmerman 1911, en PIETERTJE MEPPEN.

Uit dit huwelijk:

 1. Margaretha GEUSEBROEK, geb. Amsterdam 01 09 1900 (zie VI.64).
 2. Gerrit GEUSEBROEK, geb. Amsterdam 03 11 1901 (zie VI.66).
 3. Pietertje GEUSEBROEK, geb. Amsterdam 13 04 1903, overl. ald. 05 09 1903.
 4. Jacob GEUSEBROEK, geb. Amsterdam 15 07 1904, overl. ald. 19 01 1906.
 5. Pietertje GEUSEBROEK, geb. Amsterdam 21 12 1905 (zie VI.72).
 6. Jacob GEUSEBROEK, geb. Amsterdam 29 04 1908 (zie VI.73).
 7. Jan GEUSEBROEK, geb. Amsterdam 12 07 1910 (zie VI.76).
 8. Guurtje GEUSEBROEK, geb. Amsterdam 20 08 1914 (zie VI.79).
 9. Franciscus Henderikus GEUSEBROEK, geb. Amsterdam 20 01 1918 (zie VI.80).
 10. dochter GEUSEBROEK

VI.64 Margaretha GEUSEBROEK, geb. Amsterdam 01 09 1900, naaister 1921, overl. ald. 18 01 1973, tr. (1) ald. 27 10 1921 Hendrik Albert LUIKINGA, geb. Amsterdam 15 06 1897, kleermaker 1922, overl. ald. 11 05 1943, zn. van ALBERT LUIKINGA en JOHANNA GERHARDA HILLEBRANDS, tr. (2) Amsterdam circa 1944 JAN ESTHER, geb. 19 07 1900, overl. Amsterdam 11 05 1968. {Hij was ook ooit tr. CORNELIA BROEK.}

VI.66 Gerrit GEUSEBROEK, geb. Amsterdam 03 11 1901, pakhuisknecht 1928, suikerwerker, overl. ald. 29 05 1969, tr. (1) ald. 04 01 1928 Anna Louise Hendrika TJADEN, geb. 24 09 1896, overl. 16 11 1945, dr. van HENDRICUS TJADEN en ANNA LOUISE VAN ROSSUM, tr. (2) Johanna Catharina GODEE, geb. Utrecht 17 08 1917.

VI.72 Pietertje GEUSEBROEK, geb. Amsterdam 21 12 1905, fabrieksarbeidster, zonder 1928, overl. ald. 24 12 1980, tr. ald. 16 05 1928 Friedrich Wilhelm HEITZ, geb. Amsterdam 09 08 1900, opperman, overl. 1985, zn. van Gerardus Wilhelm HEITZ.

VI.73 Jacob GEUSEBROEK, geb. Amsterdam 29 04 1908, koperdraaier 19.., smid 1925, zonder 1938, overl. ald., tr. (1) ald. 30 05 1938 Anna Henriette (Jet) van JAAREN, geb. Amsterdam 20 06 1909, tr. (2) Harmina STAKELBEEK, geb. 05 08 1904.

VI.76 Jan GEUSEBROEK, geb. Amsterdam 12 07 1910, koperslager, overl. ald. 25 08 1984, tr. ald. 26 11 1936 Maria Catharina Elisabeth SIRACH, geb. Amsterdam 07 11 1913, dr. van JACOBUS SIRACH en SUZANNE WIEBERS.

VI.79 Guurtje GEUSEBROEK, geb. Amsterdam 20 08 1914, overl. Portugal 11 03 1996, tr. Amsterdam 16 12 1936 Jan Dirk ALTINK, geb. Amsterdam 28 05 1912, overl. ald. 03 01 1981, zn. van PIETER ALTINK en MAAIKE DE LUGT.

VI.80 Franciscus Henderikus GEUSEBROEK, geb. Amsterdam 20 01 1918, timmerman, overl. ald. 26 07 1976, tr. ald. 29 12 1943 JOHANNA FRANCISCA SCHUITEMAKER, geb. Amsterdam 27 02 1922, dr. van KLAAS SCHUITEMAKER en JOHANNA COERSE.

V.47 Franciscus Henderikus GEUSEBROEK, geb. Groningen 06 11 1882, sigarenmaker 1911, 1910, kantoorbediende, overl. Amsterdam 01 08 1955, tr. ald. 18 05 1911 (get.: Jan van der Ham, broer, verzekeringsagent, 33 jaar; Johannes Cornelis Hageman, 64 jaar, handelsreiziger (Dit is mijn overgrootvader), te Amsterdam; Lippe Geusebroek, broer, goudsmid te Voorschoten, 25 jaar; Willem Geuzebroek, broer, tandtechnicus, 23 jaar te Amsterdam) Maria van der HAM, geb. Amsterdam 16 01 1882, overl. ald. 03 02 1953, dr. van Gerrit van der HAM en Johanna Albartha de VROOM.

Uit dit huwelijk:

 1. Jacob GEUSEBROEK, geb. Amsterdam 19 08 1912, telefonist, tr. ald. 25 03 1943 JANTJE VELDHUIZEN, geb. Amsterdam 04 06 1915, dr. van JANNIS VELDHUIZEN en HENDRIKA JOHANNA ADRIANA VAN DUUREN.
 2. Gerrit GEUSEBROEK, geb. Amsterdam 06 04 1914 (zie VI.86).
 3. Franciscus Henderikus GEUSEBROEK, geb. Amsterdam 15 04 1917 (zie VI.88).
 4. Johannes Albertus GEUSEBROEK, geb. Amsterdam 15 12 1918 (zie VI.91).
 5. dochter GEUSEBROEK

VI.86 Gerrit GEUSEBROEK, geb. Amsterdam 06 04 1914, matroos, overl. Maassluis 22 11 1992, tr. Amsterdam 03 06 1942 MARTINA JACOBA STOFFELS, geb. Amsterdam 01 12 1917, overl. Maassluis 12 04 2005, begr. Maasssluis, dr. van MARTINUS STOFFELS en JACOBA COMPRIE.

VI.88 Franciscus Henderikus GEUSEBROEK, geb. Amsterdam 15 04 1917, overl. Nyon, Zwitserland 02 03 1988, tr. (1) Amsterdam 10 12 1941 LUCIE NEELTJE VAN HOUTEN, geb. 30 01 1923, tr. (2) Brazzaville/Kongo BARBARA STALEY, overl. 2007.

VI.91 Johannes Albertus GEUSEBROEK, geb. Amsterdam 15 12 1918, overl. Haren? 30 05 1997, tr. Amsterdam 30 10 1946 Janna Jacoba van der LINDE, geb. Rotterdam 19 12 1918, overl. Winsum 12 08 2005, begr. Haren 17 08 2005, dr. van PLEUN VAN DER LINDE en PIETERNELLA BOOT.

V.49 Lippe GEUSEBROEK, geb. Groningen 07 12 1885, goudsmid 1911, werkman 1911, juwelier, overl. Den Haag 07 10 1969. Lippe werkte bij JC Hageman als goudsmid op de Palmgracht. Tr. Amsterdam 28 07 1910 (get.: Jan Geusebroek, schuitenvoerder, 34 jaar, broer; Franciscus Hendricus Geusebroek, 26 jaar, sigarenmaker, broer; Mijndert Rebel, zwager, kleermaker te Hilversum, 32 jaar; Johannes Cornelis Hageman, broer, handelsreiziger, 30 jaar.) Jannetje HAGEMAN, geb. Amsterdam 09 06 1886, overl. Den Haag 19 12 1968, dr. van Johannes Cornelis HAGEMAN, goudsmid 1872, 1910, handelsreiziger 1907, 1911, en Helena Lambertha Francisca SIMONS.

Uit dit huwelijk:

 1. MARGARETHA (Greet) GEUSEBROEK, geb. Voorschoten 08 08 1911.
 2. Johannes Cornelis GEUSEBROEK, geb. Voorschoten 06 12 1912 (zie VI.96).
 3. JACOB GEUSEBROEK, geb. Voorschoten 19 03 1914 (zie VI.98).
 4. HELENA LAMBERTHA FRANCISCA GEUSEBROEK, geb. Voorschoten 10 12 1915 (zie VI.101).
 5. LIPPE GEUSEBROEK, geb. Amsterdam 21 11 1917 (zie VI.102).
 6. JACOBUS JOHANNES GEUSEBROEK, geb. 13 09 1919, overl. Zoetermeer 03 02 2016, begr. ald., tr. 21 09 1945 Aartje HERLAAR, overl. voor 2016.
 7. zoon GEUSEBROEK.
 8. dochter GEUSEBROEK .
 9. dochter GEUSEBROEK

VI.96 Johannes Cornelis GEUSEBROEK, geb. Voorschoten 06 12 1912, leraar wiskunde HBS, overl. Den Haag 02 11 1978, tr. ald. 01 11 1946 Louise Johanna ROEL, geb. Den Haag 04 05 1924, dr. van Johan Lodewijk ROEL en Trijntje van SPRONSEN.

VI.98 JACOB GEUSEBROEK, geb. Voorschoten 19 03 1914, opticien, winkelbediende, goudsmid, juwelier, overl. Zoetermeer 06 11 1985, tr. Den Haag 18 06 1943 ARENDJE KEUS, geb. Scheveningen 12 06 1913, dr. van ENGEL KEUS en HENDRINA BRUIJN.

VI.101 HELENA LAMBERTHA FRANCISCA GEUSEBROEK, geb. Voorschoten 10 12 1915, tr. 10 04 1940 JOHANNES DE HAAS, geb. 19 02 1912. Verhuisd naar Canada

VI.102 LIPPE GEUSEBROEK, geb. Amsterdam 21 11 1917, tr. Den Haag 22 05 1946 ELISABETH OOSTERLEE, geb. Den Haag 09 07 1918, overl. Burlington, Canada 20 06 1992, dr. van WILLEM OOSTERLEE en ADRIANA ELKERBOUT.

VI.110 JOHANNA CORNELIA GEUSEBROEK, geb. Den Haag 02 11 1927, tr. ald. 26 10 1954 MAARTEN DE KRUIJFF, geb. Den Haag 17 07 1925, natuurkundig ir. Zn. van PETRUS JOHANNES DE KRUIJFF en FEMMEGINA JACOBA OUWEHAND.

De kinderen van Willem Geuzebroek en Coba Hageman in ca 1935

De kinderen van Willem Geuzebroek en Jacoba Hageman in circa 1935. Vlnr Frans, Jan, Coos, Willem, Jo, Greet, Lena, Jaap en Dik. Op de voorgrond Thom en Co.

V.51 Willem GEUZEBROEK, geb. Edam 19 04 1888, tandtechnicus, gebittenmaker 1907, 1915, kunsttandenmaker 1913, overl. Haarlem 20 12 1960, tr. Amsterdam 15 05 1913 Johanna Jacoba HAGEMAN, geb. Amsterdam 26 02 1889, bewaarschooljuffrouw, overl. Bloemendaal 21 06 1973, dr. van Johannes Cornelis HAGEMAN, goudsmid 1872, 1910, handelsreiziger 1907, 1911, en Helena Lambertha Francisca SIMONS.

Uit dit huwelijk:

 1. Willem (Wim) GEUZEBROEK, geb. Haarlem 03 01 1915 (zie VI.111).
 2. Helena Lambertha Francisca (Lena) GEUZEBROEK, geb. Leimuiden 08 03 1916, verpleegkundige, overl. Haarlem 09 01 1995.
 3. Jacob (Jaap) GEUZEBROEK, geb. Haarlem 15 05 1917 (zie VI.114).
 4. Johannes Cornelis (Jo) GEUZEBROEK, geb. Haarlem 09 05 1918 (zie VI.116).
 5. Jan GEUZEBROEK, geb. Haarlem 04 11 1919 (zie VI.118).
 6. zoon GEUZEBROEK
 7. dochter GEUZEBROEK
 8. zoon GEUZEBROEK
 9. dochter GEUZEBROEK
 10. zoon GEUZEBROEK
 11. zoon GEUZEBROEK

VI.111 Willem (Wim) GEUZEBROEK, geb. Haarlem 03 01 1915, overl. ald. 0? 04 2001, begr. 12 04 2001, tr. ald. 18 02 1943 Huibertje (Bep) BERKHOUT, geb. 17 10 1917, overl. Haarlem 27 05 1999, dr. van Hendrik BERKHOUT en Huibertje VERSTRAATEN.

VI.114 Jacob (Jaap) GEUZEBROEK, geb. Haarlem 15 05 1917, overl. Whitby Ont., Canada 01 10 1995, tr. Haarlem 06 10 1944 Maria Mathilda (Rie) LUITINGH, geb. Haarlem 16 10 1915, dr. van Arnold Johan LUITINGH en Johanna Wilhelmina de MUNNIK.

VI.116 Johannes Cornelis (Jo) GEUZEBROEK, geb. Haarlem 09 05 1918, Tandtechnicus, overl. 11 04 1990, tr. ald. Cornelia (Corrie) GROENENDIJK, geb. 18 07 1919, overl. Heemstede 03 12 1989.

Lippe Geusebroek en Grietje Vreugd

Huwelijksfoto van Lippe Geusebroek en Grietje Vreugd, 1881

IV.33 Lippe GEUSEBROEK, geb. Medemblik 05 06 1859, koopman, koster, winkelier 1909, 1907, overl. Oosthuizen 11 08 1938, tr. ald. 01 05 1881 GRIETJE VREUGD, geb. Beemster 27 01 1857, overl. Nibbixwoud 19 12 1953, dr. van PIETER VREUGD en AAFJE OTJES.

Uit dit huwelijk:

 1. levenloze dochter GEUSEBROEK, geb. Oosthuizen 28 10 1881, overl. ald. 28 10 1881.
 2. levenloze dochter GEUSEBROEK, geb. Oosthuizen 29 04 1883, overl. ald. 29 04 1883.
 3. Jan GEUSEBROEK, geb. Oosthuizen 21 02 1885 (zie V.56).
 4. AAFJE GEUSEBROEK, geb. Oosthuizen 16 03 1888 (zie V.59).
 5. CORNELIS LIPPE GEUSEBROEK, geb. Oosthuizen 04 1890, overl. ald. 05 1891.

Jan Geusebroek en Maria Kroon

Jan Geusebroek en Maria Kroon

V.56 Jan GEUSEBROEK, geb. Oosthuizen 21 02 1885, barbier 1909, overl. Heiloo 15 08 1953, tr. Hoorn 23 04 1909 Maria Wilhelmina KROON, geb. Hoorn 17 09 1890, overl. Heiloo 06 07 1968, dr. van Jan KROON, schilder 1909, en Hendrika van KALKEN.

Uit dit huwelijk:

 1. GRIETJE HENDRIKA GEUZEBROEK, geb. Oosthuizen 12 05 1913 (zie VI.133).
 2. HENDRIKA GRIETJE GEUZEBROEK, geb. Oosthuizen 18 06 1918 (zie VI.135).

VI.133 GRIETJE HENDRIKA GEUZEBROEK, geb. Oosthuizen 12 05 1913, overl. Enkhuizen 07 08 2009, tr. Heiloo 25 10 1938 JACOB VAN TIL, geb. Sloterdijk 18 08 1908, overl. Enkhuizen 26 08 1977, zn. van JACOB VAN TIL en LIJSJE KELDERMAN.

VI.135 HENDRIKA GRIETJE GEUZEBROEK, geb. Oosthuizen 18 06 1918, overl. Bakkum 01 11 1965, tr. Heiloo 12 11 1942 GERARDUS CORNELIS BEDEKE, geb. Bakkum 26 02 1912, overl. Castricum 30 12 1982, zn. van JAN SIMME GODFRIED BEDEKE en JOHANNA SCHOEN.

V.59 AAFJE GEUSEBROEK, geb. Oosthuizen 16 03 1888, overl. 21 02 1966, tr. (1) ald. 01 09 1907, sch. Rotterdam 10 07 1914 WILLEM BRUNT, geb. Amsterdam 11 04 1883, boekbinder, overl. circa 1948, zn. van EGBERT BRUNT, zeeman, en JANNETJE BOOM, tr. (2) Nibbixwoud 08 10 1920 PIETER LEEUW, geb. Twisk 03 04 1883, TUINDER, overl. Nibbixwoud 12 10 1976, zn. van MEINDERT LEEUW en DIEUWERTJE SMIT.

Uit het eerste huwelijk:

 1. JOHANNA MARGARETHA BRUNT, geb. Edam 11 07 1910 (zie VI.137).

VI.137 JOHANNA MARGARETHA BRUNT, geb. Edam 11 07 1910, overl. Hoorn 21 02 2009, tr. (1) 12 10 1929 HENDRIK JOFRIET, geb. Middelie 29 03 1904, Directeur zuivelfabriek “De Prinses” Ursem, overl. 10 04 1962, zn. van ARIAN JOFRIET en LIJSBETH HETJES, tr. (2) 03 05 1963 CORNELIS HELLENBERG, geb. Beemster 13 11 1910, FRUITKWEKER, overl. Wijdewormer 23 01 1993, zn. van HERMAN HELLENBERG en Neeltje WATERHOUT.

Grietje Geusebroek en Dirk Ammeraal, de smid van Marken

Grietje Geusebroek en haar man Dirk Ammeraal, ‘de smid van Marken’

IV.36 Grietje GEUSEBROEK, geb. Edam 20 02 1862, tr. ald. 31 01 1886 Dirk AMMERAAL, geb. Edam 29 12 1862, ‘De smid van Marken’; smidsknecht 1886, zn. van THOMAS AMMERAAL en JANNETJE SLAGT.

Uit dit huwelijk:

 1. JANNETJE AMMERAAL, geb. Edam 10 12 1886, dienstbode 1907, tr. Marken 02 11 1907 Ariaan VISSER, geb. Marken 00 00 1883, visser, zn. van Emgert VISSER en Maritje DORLAND.
 2. CORNELIA AMMERAAL, geb. Edam 08 04 1888, tr. Marken 23 11 1911 Willem VISSER, geb. Monnikendam 00 00 1888, broodbakker, zn. van Cornelis VISSER, scheeptimmerman, en Neeltje KATER.
 3. TRIJNTJE AMMERAAL, geb. Edam 30 05 1890, tr. Marken 20 12 1913 Pieter VERSCHOOR, geb. Haarlem 00 00 1885, brandwacht, zn. van Floris VERSCHOOR, kantoorloper, en Wilhelmina JANS.
 4. GRIETJE AMMERAAL, geb. Edam 22 09 1891, overl. ald. 12 11 1891.
 5. GRIETJE AMMERAAL, geb. Marken 21 03 1895, tr. ald. 04 12 1915 Jan COMMANDEUR, geb. Marken 00 00 1891, werkman, zn. van Gerrit COMMANDEUR en Geertje BAKKER.

III.16 Sijtje/ Sutje GEUSEBROEK, geb. Medemblik 25 01 1829. Hendrikus en Sutje wonen achtereenvolgens in de:- Heiligesteeg wijk 1 nr 387k, - Nieuwstraat wijk 2 nr 171, Hofstraat wijk 2 nr 363, later gewijzigd in 331, - Veenestraat (Venestraat) wijk 1 nr 355. Dit nummer wijzigt in 393, dan in 1 en komt dan te vervallen. Hendrik en Sutje zijn Christelijk afgescheiden. Later wordt dat christelijk gereformeerd genoemd. Dienstbode 1855, overl. Kampen 15 05 1885 16:30 u. Neef Jacob, zoon van Jan en Cornelia komt op 10-04-1863 bij hen in de Veenstraat wonen. Duidelijk is dat Jacob het vak sigarenmaker van zijn oom heeft geleerd of in het bedrijf waar zijn oom werkte. Daar werken veel jongens. Het vak kan in enkele weken geleerd worden. Bron: W. Roelofsen, De late vakorganisatie van de Kamper sigarenmakers, scriptie, 1979 (Gemeentearchief Kampen, C01474). Tr. Kampen 27 07 1855 Hendrikus Johannes SELLES, geb. Kampen 23 01 1831, sigarenmaker 1855, 1878, meesterknecht 1884, 1885, overl. ald. 29 05 1899, zn. van Willem SELLES, wever 1855, en Hendrikje DASVELD. {Hij tr. Kampen 03 11 1885 Martijntje HARMSMA, geb. Opsterland 1849, overl. Kampen 01 12 1927, dr. van Tjeerd Harmens HARMSMA en Geepke Wiebes VEENSTRA.}

Uit dit huwelijk:

 1. Hendrika SELLES, geb. Kampen 02 05 1856 (zie IV.38).
 2. Grietje SELLES, geb. Kampen 07 10 1858 (zie IV.40).
 3. Willem SELLES, geb. Kampen 21 03 1860, overl. ald. 06 04 1860, 16 dagen oud.
 4. Hendrik Johannes SELLES, geb. Kampen 13 08 1860, overl. voor 1863?
 5. Willem SELLES, geb. Kampen ca 1863, overl. ald. 02 05 1883.

IV.38 Hendrika SELLES, geb. Kampen 02 05 1856, overl. Ermelo 21 11 1937, tr. Kampen 14 11 1878 Barend Herm Jan Johannes KROEZE, geb. Kampen ca. 1855, sigarenmaker 1878, winkelier 1915, overl. ald. 21 02 1925, zn. van Andries KROEZE en Berendjen MULDER.

Uit dit huwelijk:

 1. Hendrikus Johannes KROEZE, geb. Kampen 1881, magazijnbediende 1914, overl. ald. 03 12 1953, tr. ald. 19 03 1914 Derkje van den BELT, geb. Kampen 1884, dr. van Hendrik van den BELT en Beiske NIELAND.
 2. Andries KROEZE, geb. Kampen 1887, kruideniersbediende 1915, overl. ald. 31 03 1932, tr. ald. 30 09 1915 Everdina MEENDRINK, geb. Kampen 1890, dr. van Johannes MEENDRINK en Louisa ASSELMAN.