site van Nanda Geuzebroek
home

genealogie

vondelingen links contact
geusebroek

geschiedenis
naam
verspreiding
pieter jacobsz 1
 

parentelen
6 generaties
dochters Claes
dochters Jan
Lammert
grote tak
kleine tak


voorouders
Grietje Beschier
Neeltje Blom

geusebroek
lippesdevries
rijvordt

kuijt
joling
springer
winsser
minnen
lesscher
vergeer

zijtsel
 


De  eerste  zes  generaties Geusebroek:

gezamenlijke voorouders van alle Geusebroeken, Geuzebroeken, Geusenbroeken en Geuzebroeken

Zie de opmerking bij nieuw over herziening van de geschiedenis van de Geusebroeken.

I PIETER JACOBSZ GEUSEBROECK, geb. ca 1565 vermoedelijk in Midwoud of Westwoud, grootschipper, overl. Hoorn tussen 27.3.1629 en 8.9.1631, tr. ca 1590 NN.
Uit dit huwelijk:


         1.       Pieter Pietersz Geusebroek, ged. verm.(Gf) Hoorn 16.6.1591, volgt II.1.

          

II.1 PIETER PIETERSZ GEUSEBROEK, ged. verm.(Gf) Hoorn 16.6.1591, overl. na 1617, tr.kerk(gf) Hoorn 11.12.1611 LIJSBETH CORNELISDR, geb. ca 1590.
Uit dit huwelijk (verm.):


         1.       Jacob Pietersz Geusebroek, geb. Hoorn ca 1610, volgt III.1.

          

III.1  JACOB PIETERSZ GEUSEBROEK, geb. Hoorn ca 1610, binnenschipper, begr. Hoorn 4.2.1670, begraven in de Grote Kerk noortsijd nr 285, tr. Hoorn 24.4.1633 LIJSBET CLAESDR (HOOCHLANDT), geb. Hoorn ca 1610, begr. Hoorn 12.5.1664, dr van Claes Fopsz Hoochlandt en Sasje Cornelis.

 

De huwelijksakte van Jacob en Lijsbet. De tekst luidt: Jacob Pieterz Geusebroeck, jongesel van Hoorn, woonende in de Peperstraat ende Lijsbet Claesdr, jongedochter mede van Hoorn, woonende op Smeerichorn. In de kantlijn staat: Attestatie bij mij gepasseert van in het Raethuis te trouwen den 24e april anno 1633.

Uit dit huwelijk:


         1.       PIETER JACOBSZ GEUSEBROEK, geb. Hoorn verm voor 1647, begr. Hoorn   14.12.1675.
                  
meer over Pieter.
         2.       Sasje Jacobs Geusebroek, geb. Hoorn verm. voor 1647,
volgt IV.3.
         3.       LIJSBET JACOBS GEUSEBROEK, geb. Hoorn, overl. Hoorn ca 20.12.1681 tr. SIJMON       CORNELISZ (EERTSWOUD),  zilversmid, overl ca 20.6.1681.
                
  meer over Lijsbet
         4.       Trijn Jacobs Geusebroek, geb. Hoorn verm. voor 1647,
volgt IV.10
         5.       Claes Jacobsz Geusebroeck, geb. Hoorn tussen 1647 en 1648,
volgt IV.4.
         6.       Kind Geusebroek, geb. Hoorn, begr. Hoorn 24.12.1656.

Jacob Pietersz Geusebroek is vermoedelijk degene die als eerste weer katholiek werd. Hij trouwde met Lijsbeth Claes die uit een katholieke familie kwam. Gezien het feit dat alle kinderen van Jacob en Lijsbeth katholiek waren, mag je veronderstellen dat ze allemaal katholiek gedoopt zijn. Van geen van hen zijn doopgegevens te vinden en dat klopt ook, omdat de doopgegevens van de katholieke kerk in Hoorn pas bewaard zijn vanaf 1670. In welke volgorde de kinderen geboren zijn is daardoor niet te achterhalen.

Afgaand op de namen van de kinderen mag je veronderstellen dat Pieter de oudste zoon is, aangezien het min of meer de gewoonte was eerst de vader van de man te vernoemen. De tweede zoon kreeg dan de naam van de vader van de moeder, in dit geval Claes. Claes werd in 1647 of 1648, het vredesjaar, geboren blijkens een leeftijdsvermelding in een notariŽle acte. Claes zal wel de laatste of een na laatste geweest zijn in de kinderrij. Hij werd in het vijftiende huwelijksjaar van zijn ouders geboren.

Waarschijnlijk is Trijn de jongste van de meisjes. Lijsbet zal naar Jacobs moeder vernoemd zijn, alhoewel dat in dit geval niet zo duidelijk is, omdat ook de moeder Lijsbet heet. Sasje zou dan als de tweede dochter vernoemd zijn naar de moeder van de moeder, Sasje Cornelis. Sasje is in ieder geval eerder dan Trijn zelf moeder.

Jacob was lid van het binnenschippersgilde: het Rijnschippersgilde. De schippers waren aan strenge regels gebonden. De regels hadden tot doel de plaatselijke schippers te beschermen tegen de concurrentie van binnenschippers van andere steden. Ook werd het werk eerlijk verdeeld onder schippers van het gilde. Wanneer een vracht aangeboden werd, kreeg de schipper die aan de beurt was deze te vervoeren. Wanneer een schipper de regels overtrad, moest hij een boete betalen. Men kreeg bijv. een boete wanneer men zijn 'vaar'beurt had overgeslagen of wanneer men voor zijn beurt was gegaan.

Op 15 december 1659 krijgt Jacob samen met enige andere schippers een boete van f10, omdat hij een vracht naar Texel niet heeft gemeld aan het gilde.

Hij betaalt de boete op 26 december 1659, maar het gilde heeft 'hem het gelt wederom gegeven omdat hij veel moeite heeft gehadt om dat gelt te crijgen van weegen de vracht die wij hem hebben in gegeven uijt de Vlielander kaech (= scheepssoort) dien aen kapetaijn Jan Heck soude gevaren hebben met viecktalij (=levensmiddelen)'.

IV.3  SASJE JACOBS GEUSEBROEK, geb. Hoorn voor 1647, overl. Hoorn voor 20.12.1681 8 tr. CLAES JANSZ VAN NAERDEN.

Uit dit huwelijk:


         1.       Elisabeth Claes (van Naerden), ged.(rk) Hoorn 25.6.1668, overl. Hoorn voor 3.10.1678
         2.       Jacobus Cleasz (van Naerden), ged.(rk) Hoorn 19.1.1671, overl. Hoorn voor 21.1.1674
         3.       Joannes Claesz (van Naerden), ged.(rk) Hoorn 30.8.1672, overl. Hoorn voor 17.4.1676
         4.       Jacobus Claesz Geusebroek (van Naerden), ged.(rk) Hoorn 21.2.1674. volgt V.7
         5.       Joannes Claesz (van Naerden), ged.(rk) Hoorn 17.4.1676, begr. Hoorn 11.11.1730.
         6.       Elisabeth Claes (van Naerden), ged.(rk) Hoorn 3.10.1678.


IV.10  TRIJN JACOBS GEUSEBROEK, tr. Zwaag 7.11.1666 DANIEL DIRKSZ BROECKING, geb. Eijerland (Texel), stuurman, overl. Hoorn.


Uit dit huwelijk:


         1.       Lijsbet Daniels Broecking, ged.(rk) Hoorn 2.5.1671, overl. Hoorn voor 17.12.1672.
         2.       Elisabeth Daniels Broecking, ged.(rk) Hoorn 17.12.1672, overl. Hoorn voor 24.1.1674.
         3.       Lijsbeth Daniels Broecking, ged.(rk) Hoorn 24.1.1674, begr. Hoorn 16.5.1679.
         4.       Jacobus Danielsz Broecking, ged.(rk) Hoorn 2.10.1677, begr. Hoorn 23.8.1679.
         5.
            Dirk DaniŽls Broecking, overl. Hoorn ca 1735.

meer over Trijn  

IV.4  CLAES JACOBSZ GEUSEBROECK, geb. Hoorn 1647/48, binnenschipper, veerschipper op Amsterdam, bierschipper op Haarlem, begr. Hoorn 14.8.1714, tr.(1) Hoorn 6.7.1670 JACOMIJNTJE MICHIELS (CLOCK), geb. Hoorn, begr. Hoorn 8.12.1673, dr van Mighiel Egberts (Clock) en NN.
Uit dit huwelijk:
        1.
              Jacobus Claesz Geusebroek, ged.(rk) Hoorn 11.5.1672, (get. tante Sasje Jacobs).  

     CLAES JACOBSZ GEUSEBROECK, tr.kerk(rk)(2) Hoorn 24.2.1675 (De drie Tulpen op het Achterom (St. Franciscus) RK) (get.: Brechie Costers en Grietje Pilgrims) JANNETJE DIRKS ROL, wed. van Jan Laurensz (Coopman), geb. Hoorn ca 1650, begr. Hoorn 22.10.1680, begraven in de Grote Kerk Suidsijd, dr van Dirk Jans Rol en Maertie Egberts (Clock).
Uit dit huwelijk:
         1.       Maria Geusebroek, ged.(rk) Hoorn 24.6.1676, volgt V.10.
         2.       Elisabeth Geusebroek, ged.(rk) Hoorn 7.4.1679, (get. Sassie Jacobs), begr. Hoorn 16.12.1681.

Jannetje Dirks is een nicht van Claes' eerste vrouw Jacomijntje Michiels. Uit haar eerste huwelijk met Jan Laurensz (Coopman) heeft zij een zoon Laurens. Deze wordt na haar dood verder door Claes Jacobsz Geusebroeck opgevoed.

     CLAES JACOBSZ GEUSEBROECK, tr.(3) Hoorn 22.11.1682  MEIJNOUTJE JORIS, wed. van Pieter Pietersz Hases, ged.(Gf) Hoorn 26.10.1645, begr. Hoorn 27.12.1688, begraven in de Grote Kerk in de middelkerk, dr van Joris Adriaens en Trijntje Wijers.
Uit dit huwelijk:
1. Jacob Claesz Geusebroek, ged.(rk) Hoorn 20.10.1683, begr. Hoorn 19.9.1721.
2. Catharina Geusebroek, ged.(rk) Hoorn 14.8.1685, volgt V.14.
3. Elijzabeth Claesdr Geusebroek, ged.(rk) Hoorn 18.12.1687, begr. Hoorn 27.12.1687

meer over Meijnoutje

 

Claes Jacobsz Geusebroeck woonde op de Bierkaij in een huis dat hij van zijn eerste vrouw had geŽrfd. De bierkade is de onderste kade op deze kaart. Claes woonde dichtbij de Hoofdtoren, waar de beurtschepen lagen.

Uit het huwelijk met Meijnoutje Joris wordt een zoon geboren die de naam Jacob krijgt.

Jacob krijgt zijn moederlijk erfdeel uitgekeerd in 1709 als hij de volwassen leeftijd heeft bereikt. Zijn voogden waren al die tijd Dirk Krook en Eldert van Sanen, de man van zijn oudere halfzuster Maria. Deze beiden waren ook voogd over Catharina Geusebroek, de volle zuster van de jonge Jacob.

Zo mooi zijn vader kon schrijven, zo gebrekkig schrijft Jacob. Hij schrijft zijn naam altijd anders en zelden goed. Hij schrijft bibberig en vlekkerig, alsof hij niet gewend is de ganzenveer te hanteren.  


het handschrift van Claes Jacobsz Geusebroeck

het handschrift van zoon Jacob Claesz Geusebroek in 1709 bij het ontvangen van zijn moederlijke erfdeel

 

Aangezien de Jacob Claesz Geusebroek die met Trijn Jans getrouwd was, pas in 1748 overlijdt, moet de begraafdatum van Jacob Claesz Geusebroek in 1721 wel die van de jonge Jacob zijn. Verwarrend hierbij is dat de impost, de belasting die betaald moet worden bij overlijden, door Trijn Jans betaald wordt. Of dit dezelfde Trijn Jans is als die met wie de oudere Jacob getrouwd is, is de vraag. Trijn Jans is zo'n beetje de meest voorkomende vrouwennaam in die dagen. Als deze Trijn Jans wel de aangetrouwde nicht is van de overleden Jacob, dan kun je alleen maar gissen naar het waarom ervan.

 
De Hoofdtoren met daartegenover het schippershuis van het Rijnschippersgilde waar Claes en zijn vader Jacob lid van waren. De twee schepen zijn beurtschepen.
 

      CLAES JACOBSZ GEUSEBROECK, tr.kerk(rk)(4) Hoorn 21.11.1689, (get.: Maritie Geusebroeck en Petronella Rol), GEERT JANS.
Uit dit huwelijk:
         1.       Elijzabeth Claesdr Geusebroek, ged.(rk) Hoorn 26.2.1691 in de Drie  Tulpen, (get. Trijn Jacobs), overl. Hoorn.
         2.       Joannes Claesz Geusebroek, ged.(rk) Hoorn 20.6.1693, (get. Trijn Jacobs)overl. Hoorn.
         3.       Jan Claesz Geusebroek, ged.(rk) Hoorn 22.5.1695, (get. Trijn Claas), begr. Hoorn 28.5.1695.
         4.
           Jan Claesz Geusebroek, ged.(rk) Hoorn 6.5.1697,(get. Trijn Geusebroek), begr. Hoorn 7.5.1697

Na de dood van Claes Geusebroeck in 1714 neemt zijn weduwe, Geert Jans, zijn functie als briefbesteller van het Rijnschippersgilde over.

Meer over Claes

V.7   JACOB CLAESZ GEUSEBROEK, ged.(rk) Hoorn 21.2.1674,  binnenschipper, begr. Hoorn 9.9.1748, tr. kerk (gf) Hoorn 6.6.1700 TRIJN JANS, wed. Sijmon Jacobsz Keijser, geb. ca 1669, overl. Hoorn 25.11.1745.
Uit dit huwelijk:

1.       SASJE JACOBS GEUSEBROEK, ged. (Gf) Hoorn 10.12.1700, begr. Hoorn 29.11.1775, tr.(1) Hoorn 3.2.1731 JAN DIRKSZ RAVE, overl. Hoorn tussen 3.2.1731 en 12.2.1746, tr.(2) Hoorn 12.2.1746 EVERT SIJMONS FORTUIJN, wed. van Iefje Gijsberts, overl. Hoorn, zn van Sijmon Teunis Fortuijn, vader van Sijmon Evertsz Fortuijn, die als weduwnaar Bregje Geusebroek, de dochter van broer Jan Geusebroek, trouwt. Zwager Jan Geusebroek benoemt Evert Fortuijn tot voogd over zijn minderjarige kinderen na het overlijden van zijn eerste vrouw Aafje Vroom.

2.            Willempje Geusebroek, ged.(Gf) Hoorn 12.11.1702, volgt VI.5.

3.            Claasje Jacobs Geusebroek, ged.(Gf) Hoorn 14.4.1705, volgt VI.7.

4.       Jan Jacobsz Geusebroek, ged.(Gf) Hoorn 2.10.1707, overl. Hoorn voor 25.11.1708.

         5.       Jan Jacobsz Geusebroek, ged.(Gf) Hoorn 25.11.1708, volgt VI.9.

meer over Jacob

VI.5   WILLEMPJE GEUSEBROEK, ged.(Gf) Hoorn 12.11.1702, begr. Hoorn 27.8.1741, begraven op 't coor 48. Er werd f6 betaald, tr. Hoorn 25.5.1726 (remonstrants) JACOB DIRKSZ BOUT, begr. Hoorn 5.12.1733.

Uit dit huwelijk:

         1.       Dirrik Bout, ged.(Rm) Hoorn 9.7.1726, overl. voor 21.12.1731, begraven in de Grote Kerk ZZ 449.

2.       TRIJNTJE BOUT, ged.(Rm) Hoorn 26.4.1729, volgt VII.3

         3.       Dirk Bout, ged.(Rm) Hoorn 21.12.1731.

VII.3 TRIJNTJE BOUT, ged.(Rm) Hoorn 26.4.1729, begr. Hoorn 18.2.1788, ondertr. Hoorn (Gf) 25.8.1753 JAN TJEERSE (BLOMSMA), hertrouwt in 1792 met Trijntjes nicht, GRIETJE JANS GEUSEBROEK.
Uit dit huwelijk:
         1. Jan Blomsma, ged.(Gf) 5.9.1754,begr. Hoorn 20.9.1754.
         2. Aefje Blomsma, ged.(Gf) 14.11.1755, begr. Hoorn 15.9.1779.
         3. Willempje Blomsma, ged. (Gf) 10.7.1764, begr. Hoorn 22.6.1767.

VI.7   CLAASJE JACOBS GEUSEBROEK, ged.(Gf) Hoorn 14.4.1705, begr. Hoorn 20.1.1785, ondertr. (Rm) Hoorn 6.8.1729 JAN JANSZ SCHEP ALIAS BOEG, begr. Hoorn 4.3.1762.

Uit dit huwelijk:

         1.       Jan Schep, ged.(Rm) Hoorn 22.11.1729, begr. Hoorn 9.11.1730.

2.       TRIJNTJE SCHEP/BOEG, ged.(Rm) Hoorn 2.9.1731, volgt VII.7

         3.       Grietje Schep, ged.(Rm) Hoorn 12.6.1735, begr. Hoorn 9.11.1736.

         4.       Grietje Schep, ged.(Rm) Hoorn 15.9.1737, begr. Hoorn 10.10.1737.

5.       JANNETJE SCHEP/BOEG, ged.(Rm) Hoorn 3.1.1741, volgt VII.11

         6.       Grietje Schep/Boeg, ged.(Rm) Hoorn 5.2.1743, begr Hoorn 28.3.1746.

         7.       Jan Schep/Boeg, ged.(Rm) Hoorn 31.1.1745, begr. Hoorn 6.2.1745.

         8.       Jan Schep/Boeg, ged.(Rm) Hoorn 15.6.1749, begr. Hoorn 20.6.1749.

VII.7  TRIJNTJE SCHEP/BOEG, ged.(Rm) Hoorn 2.9.1731, ondertr. 25.1.1755 MACHIEL JANSZ HALVEMAAN, wed. van Grietje Cornelis Bennes.


                 Uit dit huwelijk:
                            1. Jan HALVEMAAN, ged. 2.10.1755.
                            2. Claasje HALVEMAAN, ged. 7.2.1757.
                            3. Marijtje HALVEMAAN, ged. 6.6.1758.
                            4. Maritje HALVEMAAN, ged. 28.3.1760.
                            5. Jan HALVEMAAN, ged. 17.8.1762.
                            6. Marijtje HALVEMAAN, ged. 24.11.1763.
                            7. Antje HALVEMAAN, ged. 2.4.1765.
                            8. Jan HALVEMAAN, ged. 20.7.1766.
                            9. Pieter HALVEMAAN, ged. 28.2.1768.
                            10.Adriaan HALVEMAAN, ged. 5.8.1770.


Allen werden in Hoorn aan huis remonstrants gedoopt. (Het remonstrantse geloof was officieel niet toegestaan.) Minstens vier kinderen overlijden als baby.

VII.11  JANNETJE SCHEP/BOEG, ged.(Rm) Hoorn 3.1.1741, overl. 2.1812, ondertr.(Rm) Hoorn 30.10.1762 REIJNDERT JANS TIMMERMAN.


                 Uit dit huwelijk:
                            1. Jannetje TIMMERMAN, ged. 18.2.1763, volgt VIII.14.
                            2. Jan TIMMERMAN, ged. 8.6.1767, boekbinderknegt in 1822
                            3. Jacob TIMMERMAN, ged. 5.11.1769.
                            4. Pieter TIMMERMAN, ged. 28.4.1771.
                            5. Grietje TIMMERMAN, ged. 28.4.1771.
                            6. Anna TIMMERMAN, ged. 21.12.1777.
                            7. Trijntje TIMMERMAN, ged. 3.2.1784.


Allen worden in Hoorn remonstrants gedoopt. De oudste dochter Jannetje trouwt met achterneef Willem Lammerts Geusebroek (VIII.25).          

VI.9   JAN JACOBSZ GEUSEBROEK, ged.(Gf) Hoorn 25.11.1708, meesterkuiper, begr. Hoorn 1.4.1767, tr.(1) Hoorn 23.12.1736 (get.: vader Jacob Claesz Geusebroek en schoonmoeder Bregje Tamis), AAFJE LAMMERS VROOM, geb. Hoorn, begr. Hoorn 19.3.1753, dr van Lammert Hermansz Vroom, meesterkuiper en Bregje Tames.

Uit dit huwelijk:

         1.       Kind, begr. Hoorn 28.6.1739.

         2.       Jan Jansz Geusebroek, ged.(Gf) Hoorn 5.12.1738, begr. Hoorn 9.7.1742.

         3.       Bregje Geusebroek, ged.(Gf) Hoorn 19.1.1740, volgt VII.18.

4.       Lambert Geusebroek, ged.(Gf) Hoorn 24.11.1741, volgt VII.20. Lambert is de stamvader van de uitgestorven remonstrantse tak.

         5.       Trijntje Jans Geusebroek, ged.(Gf) Hoorn 15.8.1743, volgt VII.23.

6.       GRIETJE JANS GEUSEBROEK, ged.(Gf) Hoorn 19.12.1745, overl. Hoorn 23.9.1819, tr. Hoorn 13.10.1792 JAN TJEERSE BLOMSMA, wed. van nicht Trijntje Bout. Grietje is ongetwijfeld vernoemd naar Grietje Sijmons Keijzer, die ook doopgetuige was.

         7.       Jacob Jansz Geusebroek, ged.(Gf) Hoorn 6.6.1747, begr. Hoorn 5.3.1748.

         8.       Jacob Jansz Geusebroek, ged.(Gf) Hoorn 25.6.1749, begr. Hoorn   13.8.1749.

 

       JAN JACOBSZ GEUSEBROEK, tr.(2) Hoorn 26.5.1754 GRIETJE BESCHIER VAN BRUSSEL, ged.(Gf) Hoorn 4.8.1725, runt na de dood van haar man Jan Geusebroek de kuiperswinkel, begr. Hoorn 6.8.1793, dr van Beschier Jansz (van Brussel) en Aertje Hendriks.

Uit dit huwelijk:

         1.       Aartje Geusebroek, ged.(Gf) Hoorn 27.7.1755, begr. Hoorn 24.12.1755.

         2.       Aartje Geusebroek, ged.(Gf) Hoorn 26.7.1757, begr. Hoorn 1.8.1757.

3.       JACOB GEUSEBROEK, ged.(Gf) Hoorn 28.11.1758, werkte bij de marine, was portier, timmerman en sjouwer, overl.  Medemblik 24.6.1832, ondertr.(1) Hoorn 15.11.1783 JOHANNA MEIJER, overl. Medemblik 21.1.1812, tr.(2) Medemblik 21.11.1813 AAGJE VAN DIJK, ged.(Gf) Hoorn 16.5.1754, dr.van Tijs Jansz van Dijk en Trijntje Klaas. Blijkens het testament opgemaakt in 1781 van Trijntje Geusebroek, de zuster van Jacob, heeft Aagje haar lange tijd in de huishouding en bij de opvoeding van de kinderen geholpen. Aagje hertr. Pieter Blaauw.

4.       Beschier Geusebroek, ged.(Gf) Hoorn 10.6.1760, volgt VII.32. Beschier is de stamvader van de 'grote tak'.

         5.       Claas Geusebroek, ged.(Gf) Hoorn 30.5.1762, begr. Hoorn 10.6.1762.

         6.       Aartje Geusebroek, ged.(Gf) Hoorn 22.9.1765, volgt VII.37.

7.       Jan Jansz Geusebroek, ged.(Gf) Hoorn 4.1.1767, volgt VII.39. Jan is de stamvader van de 'kleine tak'.

   meer over Jan Jacobsz

   naar boven

 

 
    copyright©Nanda Geuzebroek 2004

laatst bijgewerkt 15 november 2004