site van Nanda Geuzebroek
home genealogie vondelingen links contact

geschiedenis
naam
kaart Volthe
boerderijnamen

parentelen
Delden
 Ootmarsum
Schüttorf
Emsbüren
Oldenzaal
Volthe

voorouders
Clemens Maria


geusebroek
lippesdevries
rijvordt

kuijt
joling
springer
winsser
minnen
lesscher
vergeer

zijtsel 

 

Geschiedenis van de families Lesscher, Lesger en Lescher

 

De familie Lesscher in al haar schrijfvormen vindt haar oorsprong in het Nederlands/Duitse grensgebied. In de marke Volthe in Twente bij Oldenzaal staat de boerderij Lesscher.

De geschiedenis van deze boerderij gaat ver terug. De oudste bron dateert van de elfde eeuw. De geschiedenis van de bewoners van Lesscher is moeilijk te vinden. Er zijn te weinig schriftelijke bronnen bewaard gebleven om de de relatie van alle Lesschers met de boerderij met harde schriftelijke bewijzen te onderbouwen.

Er zijn meerdere takken Lesscher.
1. Allereerst natuurlijk de familie die rechtstreeks afstamt van het erf in Volthe: boerderij Lesscher.
2. Vervolgens een familie die afstamt van Bartolomeus Lesscher uit Oldenzaal.
3. Een Deldense tak: de nakomelingen van Hendrik Lesscher (geb. ca. 1686).
4. Een Ootmarsumse tak met een vertakking naar het Duitse Lage vlak over de grens bij Breklenkamp.
5. De nakomelingen van Lambert en Jacob Lesscher uit Schüttorf in Niedersachsen in Duitsland.
6. Een familie Lesscher uit Engden en Emsbüren in Niedersachsen, Duitsland.

De takken 2-5 hebben waarschijnlijk allemaal een relatie met de boerderij in Volthe. De tak uit Schüttorf misschien ook. Van de familie in Emsbüren is dat moeilijker te veronderstellen. Hen beschouw ik voorlopig als een aparte familie.

Voorlopig vindt u in dit deel over de Lesschers vooral de parentelen van de diverse families. Daarnaast heb ik hier ook de voorouders van Clemens Maria Lesger (188-1952) onder gebracht. De geschiedenis van de boerderij volgt later.

naar boven

 
   copyrightİNanda Geuzebroek 2004

laatst bijgewerkt 20 november 2005